А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Внутрішній діаметр - гайка

Внутрішній діаметр гайки в одному перпендикулярному до її осі перерізі має відрізнятися від внутрішнього діаметра в будь-якому такому ж перерізі гайки не більше ніж на величину допуску по Н6 для гайок до гвинтів 0 1 і 2-го класу точності, Н7 -для гайок до гвинтів 3-го класу, Н8 - для гайок до гвинтів 4-го класу точності.

Способи усунення зазорів. Внутрішній діаметр гайки в одному перпендикулярному до її осі перерізі має відрізнятися від внутрішнього діаметра в будь-якому такому ж перерізі гайки не більше ніж на величинудопуску посадки Аг для гайок до гвинтів О, 1 і 2-го класу точності, А - для гайок до гвинтів 3-го класу, Л2а - для гайок до гвинтів 4-го класу точності.

Внутрішній діаметр гайки може перевірятися спеціальною пробкою або мікрометричним нутромером зі спеціальними вставками.

Допуски внутрішнього діаметра гайки (tf - е) для різьблень по ОСТ 9432 і 1260 визначені з урахуванням відхилень, що виходять при штампуванні гайок. Ці допуски однакові для всіх класів точності різьблення, і лише в 1 - му класі точності метричних різьблень по ОСТ 32 передбаченадодаткова група 1с зі зменшеними допусками по внутрішньому діаметру гайки. Такими допусками слід користуватися в тих випадках, коли виникає необхідність у збільшенні мінімальної робочої висоти витка. Допуски внутрішнього діаметра різьби по ОСТ 193 і всіхдрібних метричних різьблень дорівнюють допускам зовнішнього діаметра цих різьблень.

Нижнє відхилення внутрішнього діаметра гайки дорівнює нулю.

Граничні розміри внутрішнього діаметра гайки контролюють зазвичай гладкою пробкою (Р- ПРТаР- НЕ) з тими ж відхиленнями, як і упробки для контролю гладких циліндричних отворів 4-го класу точ ності.

Для контролю внутрішнього діаметра гайки передбачаються дві гладкі пробки: прохідна 3 (див. рис. 106), що перевіряє найменший граничний розмір внутрішнього діаметра (для метричноїрізьблення з ковзаючою посадкою він дорівнює d), вона повинна входити, і непрохідна 4 що обмежує найбільший граничний розмір внутрішнього діаметра (для метричної різьби з ковзаючою посадкою він дорівнює de), вона не повинна входити.

Расположеніе полів допусківвнутрішнього діаметра гайки (відхилення е і е) дозволяє використовувати зазор е для перевищення розмірів внутрішнього діаметра різьби болта. Тому допускається позитивне відхилення внутрішнього діаметра різьби болта, якщо наявність цього відхилення не перешкоджаєзгвинчення з прохідним різьбовим калібром-кільцем. При цьому найбільший внутрішній діаметр болта при зносі різьбонарізного інструменту може розташовуватися в полі зазору е так, як це показано штриховими лініями на фіг.

Расположеніе полів допусків внутрішньогодіаметра гайки у метричних і дюймових різьблень (відхилення е і е) враховує можливість використання зазору е для перевищення розмірів внутрішнього діаметра болта.

У тих випадках, коли внутрішній діаметр гайки служить технологічною базою (для остаточноїобробки корпусу гайки), внутрішній діаметр різьби гайки виконують по Н6 для гайок до гвинтів 0 1 і 2-го класу точності, Н7 - для гайок до гвинтів 3-го класу, Н8 - для гайок до гвинтів 4-го класу точності.

Способи усунення зазорів. У тих випадках, коли внутрішній діаметр гайкислужить технологічною базою (для остаточної обробки корпусу гайки), внутрішній діаметр різьби гайки виконують по посадці А для гайок до гвинтів О, 1 і 2-го класу точності, А - для гайок до гвинтів 3-го класу, А2 & - для гайок до гвинтам 4-го класу точності.

Резьбовиешаблони. |Резьбовие калібр - Ш пробки. Зовнішній діаметр d болта і внутрішній діаметр U гайки вимірюють універсальними приладами наприклад штангенциркулем або на оптіметре.

По зовнішньому діаметру болта і внутрішньому діаметру гайки допуски значно більше, ніжпо середовищ - яему діаметру. При виконанні заготовок під різьблення оставляєтся порівняно великий запас на підйом витка.

По зовнішньому діаметру болта і внутрішньому діаметру гайки допуски вначітельно більше, ніж по середньому діаметру. При виконанні заготовок під різьбленняоставляєтся порівняно великий запас на підйом витка. Цей запас частково може бути використаний і для компенсації товщини покриття.

По зовнішньому діаметру болта і внутрішньому діаметру гайки допуски значно більше, ніж по середньому діаметру.

Допуски назовнішній діаметр болта і внутрішній діаметр гайки рівні за величиною і знаходяться в межах 4-го та 5-го класів точності на гладкі вироби.

Для контролю зовнішнього діаметра болта і внутрішнього діаметра гайки застосовують гладкі граничні калібри-скоби для болтів іпробки для гайок. Прохідні різьбові калібри служать для перевірки різьби, а непрохідні - для перевірки та встановлення середніх діаметрів болтів і гайок.

Виконавчі розміри гладких калібрів для перевірки внутрішнього діаметра гайок і зовнішнього діаметра болтівпідраховані з використанням відхилень калібрів по ОСТ 1220 і наведені в кінці книги.

Величина нижнього відхилення допуску е на розмір внутрішнього діаметра гайки дорівнює 0133 мм.

Для контролю зовнішнього діаметра болта d і внутрішнього діаметра гайки Dt застосовуютьгладкі граничні калібри-скоби для болтів і пробки для гайок.

Поліпшуються умови роботи мітчиків, так як збільшення внутрішнього діаметра гайки сприяє розвантаженню мітчика від нарізування внутрішнього діаметра і дозволяє дещо збільшити перетин мітчика.

Поліпшуються умови роботи мітчиків, так як збільшення внутрішнього діаметра гайки сприяє розвантаженню мітчика від нарізування внутрішнього діаметра і дозволяє дещо збільшити перетин мітчика.

Найбільш простим є контроль зовнішнього діаметраболта і внутрішнього діаметра гайки. Ці елементи різьблення контролюються гладкими скобами і пробками, а також за допомогою мікрометра або штангенциркуля.

Найбільш простим є контроль зовнішнього діаметра болта і внутрішнього діаметра гайки. Ці елементи різьбленнявимірюють гладкими скобами і пробками, а також за допомогою мікрометра або штангенциркуля.

Найбільш простим є контроль зовнішнього діаметра болта і внутрішнього діаметра гайки. Ці елементи різьблення контролюються гладкими скобами і пробками, а також за допомогоюмікрометра або штангенциркуля.

Найбільш простим є контроль зовнішнього діаметра болта і внутрішнього діаметра гайки. Ці елементи різьблення вимірюють гладкими з к о б а м і і п р о б к а м і, а також за допомогою м і к р о-метра або штангенциркуля.

Поліпшуються умовироботи мітчиків, так як збільшення внутрішнього діаметра гайки сприяє розвантаженню мітчика від нарізування внутрішнього діаметра і дозволяє дещо збільшити перетин мітчика.

Всі елементи різьблення, крім зовнішнього діаметра болта і внутрішнього діаметрагайки, перевіряють калібрами.

Відхилення внутрішнього діаметра різьбових калібрів відлічуються від найменшого граничного розміру внутрішнього діаметра гайки.

Калібри-скоби. а - двостороння, 6 одностороння. Гладкі калібри (пробки і скоби) призначаютьсядля контролю внутрішнього діаметра гайки і зовнішнього діаметра болта.

Кремі того, стандартом визначаються відхилення на зовнішній діаметр гвинта і внутрішній діаметр гайки.

Схема перевірки різьблення калібрами. Для перевірки зовнішнього діаметра болта використовуютьграничні гладкі скоби, а для внутрішнього діаметра гайок - граничні гладкі пробки.

Для перевірки зовнішнього діаметра болта застосовуються граничні гладкі скоби, а для перевірки внутрішнього діаметра гайок - граничні гладкі пробки.

У різьбі передбаченийрадіальний зазор - е по внутрішньому діаметру за рахунок збільшення внутрішнього діаметра гайки.

Перевірка конічних різьб. Верхнє і нижнє відхилення зовнішнього діаметра болта даються зі знаком мінус, для внутрішнього діаметра гайки - зі знаком плюс, ніж забезпечуютьсязазори в з'єднанні з цим діаметрам.

Полем допуску обмежуються відхилення зовнішнього діаметра болта, середнього діаметра болта і гайки і внутрішнього діаметра гайки. Для кроку і кута профілю граничні відхилення по кожному з них окремо не встановлені.

Зазор е 11 показаний на кресленнях резьб, чисельно дорівнює половині нижнього відхилення внутрішнього діаметра гайки, так як верхнє відхилення для внутрішнього діаметра болта контролюється тільки прохідним різьбовим калібром (кільцем), має прямі зрізи профілю подіаметру, рівного найменшому внутрішньому діаметру гайки. Верхнє відхилення зовнішнього діаметра гайки і нижнє відхилення внутрішнього діаметра болта перевірці не підлягають і не нормуються.

Для трикутної різьби потрібно задавати допуск по середньому діаметру болта і гайки, по внутрішньому діаметру гайки і по зовнішньому діаметру болта.

Зовнішній діаметр da упорного підшипника відповідає зовнішньому діаметру гвинта, а внутрішній діаметр di дорівнює внутрішньому діаметру гайки. Ширина У упорного підшипника дорівнює Полуразность зовнішнього і внутрішнього діаметрів, /- ширина перемички в напрямку закінчення.

Державка 4 має призматичні напрямні, в яких встановлюють упор 2 з радіусом закруглення, відповідним внутрішньому діаметру гайки.

Звідси відпадає потреба у встановленні спеціальних допусків і в застосуванні спеціальних калібрів для зовнішнього діаметра болта і внутрішнього діаметра гайки до антикорозійного покриття різьблення.

Вказаний в стандарті термін введення його в дію з 1 січня 1960 відноситься до розміру d для внутрішнього діаметра гайок.

Крім контролю різьбових виробів різьбовими калібрами на свінчіваемость (комплексний контроль) ГОСТом передбачено контроль зовнішнього діаметра болтів і внутрішнього діаметра гайок гладкими граничними калібрами (див. гл.

Допуски на виготовлення різьб задаються по середньому діаметру і, крім того, нормуються допуски зовнішнього діаметра болта і внутрішнього діаметра гайки.

Зазначений у ГОСТ 9150 - 59 строк введення його в дію (1 січня 1960 р.) відноситься до розміру d для внутрішніх діаметрів гайок.

У зв'язку з тим, що помилки середнього діаметра Д 2 та кута нахилу утворюючої 3 постійні по всій довжині утворюючої різьби гвинта і гайки, контакт буде завжди близько внутрішнього діаметра гайки, де найменший зазор.

Схема розташування полів допусків на трапецеїдальної різьблення: 5 - крок; d - зовнішній діаметр гвинта; d - зовнішній діаметр гайки; di - внутрішній діаметр гвинта; d - внутрішній діаметр гайки; rfg - середній діаметр гайки (номінальний); із - допуск зовнішнього діаметра гвинта; е - допуск внутрішнього діаметра гайки; /- допуск внутрішнього діаметра гвинта; та - нижнє відхилення середнього діаметра гвинта; Ь - верхнє відхилення середнього діаметра гвинта; (Ь - Ь) - допуск середнього діаметра гвинта; ft - допуск середнього діаметра гайки.

Схема розташування полів допусків метричних різьблень з ковзаючою посадкою по середньому діаметру (загальний випадки): - допуск середнього діаметра; з - допуск зовнішнього діаметра болта; е - допуск внутрішнього діаметра гайки.