А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Якісний цементний міст

Якісний цементний міст може бути отриманий тільки при контролі за процесом цементування розділовими пробками і в'язкопружних роздільниками.

Результати установки якісних цементних мостів всвердловинах, ускладнених високими температурами, кавернозному стовбура, проявами і частковими поглинаннями, дозволяють відзначити наступні основні моменти.

Основною технологічною завданням для забезпечення установки якісних цементних мостів в глибокихсвердловинах є поділ тампонажного розчину і промивної рідини в процесі закачування і продавлювання тампонажного -: го розчину за допомогою розділових цементувальних про - пліч в трубах з рівнопрохідні і неравнопроходним перетином.

Спеціальнийкомплекс технологічних заходів був розроблений для установки якісних цементних мостів в кавернозної, частини свердловини.

У виробничих об'єднаннях південних районів країни актуальні питання установки якісних цементних мостів в свердловинах,ускладнених високими температурами і тисками, кавернозностио стовбура і газопроявів. Великі труднощі виникають у двох останніх випадках. У східних районах найгірші умови установки мостів обумовлені інтенсивними поглинаннями бурового розчину,зниженням протитиску на пласт, виникаючими осипами порід і кавернозних стовбура.

Пристрій Азніпінефть УКЗ-95. | Кругові це-ментограми перед проведенням ремонтно-ізо-ляціонних робіт і після них. Пристрій дозволяє встановлювати в експлуатаційнихколонах діаметрами 146 і 168 мм якісні цементні мости під контролем і в один прийом.

Зміна щільності закачуваних і виходять зі свердловини розчинів при установці цементних мостів в вкв. 8 - Ладозької. Результати цього дослідження дозволяють зробити висновок,що і в даному випадку якісний цементний міст в свердловині не був би отриманий.

При аналізі ефективності робіт по установці мостів на окремих площах вдається визначити середній коефіцієнт успішності операцій по існуючій технології як відношення кількості якісних цементних мостів до загального числа встановлених.

Установка консерваційних мостів в глибоких свердловинах родовища Тенгіз здійснюється з метою попередження газонефтепроявленій, виходу сірководню і вуглекислоти на гирлі, збереження колони і гирлового обладнання від корозії на період консервації. Проблема отримання якісних цементних мостів обумовлена ??труднощами забезпечення необхідної несучої спроможності, герметичності і довговічності моста в умовах аномально високих пластових тисків, сірководневої агресії і наявності в свердловині вапняно-бітумного розчину.

Аналіз технології установки цементних мостів в умовах проявів і поглинань дозволяє обгрунтувати необхідність створення в свердловині розділової пробки для перекриття об'єкта ускладнення і забезпечення контролю за станом стовбура свердловини. Відсутність ускладнення дозволить нормально здійснювати технологічний процес, забезпечуючи при цьому установку якісного цементного мосту в заданому інтервалі.

Якість баритовій пробки визначають за ступенем ізоляції зони ускладнення. Відсутність прояви чи поглинання є показником ліквідації ускладнення. Складною проблемою вважається установка якісного цементного мосту в свердловинах, ускладнених частковим або повним поглинанням бурового розчину. У цьому випадку установка мостів часто обумовлена ??необхідністю перекриття верхньої нестійкої частини розрізу, яка через відсутність протитиску бурового розчину руйнується з утворенням каверн, а вивалилися великі шматки гірської породи накопичуються на вибої, створюють осад товщиною до 20 м і не дозволяють продовжувати проводку свердловини. Це характерно, наприклад, для багатьох родовищ Башкирії.

Далі чисельним інтегруванням на ЕОМ і підбором апроксимуючих функцій були знайдені залежності, що описують рух переднього фронту закрученого потоку в часі і координатах z і г, і остаточно коефіцієнта витіснення Квит від цих чинників. Расчети за отриманими формулами показують, що Квит спочатку при збільшенні z від Про до 69 D (D - діаметр свердловини) збільшується до 92%, а потім трохи зменшується до 87% при z 313 D. Квит збільшується в 1 3 - 1 8 разів (у середньому в 1 5 рази), що і призводить до отримання більш якісних цементних мостів.