А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Індивідуальна трудова діяльність

Індивідуальна трудова діяльність (ВТД) - суспільно корисна діяльність громадян з виробництва товарів і надання платних послуг населенню, не пов'язана з їх трудовими відносинами з державними,кооперативними та іншими громадськими підприємствами, установами, організаціями та громадянами, а також з внутріколхознимн трудовими відносинами. Здійснюється в процесі виробництва і реалізації товарів, надання платних побутових та соціально-культурних послуг. ИТДгрунтується на особистій праці громадян і членів їх сімей, виключає застосування найманої праці.

Індивідуальна трудова діяльність в СССРвикористовується для більш повного задоволення суспільних потреб в товарах і послугах, підвищення зайнятості громадянсуспільно корисною діяльністю, надання їм можливості отримання додаткових доходів у відповідності з витратами своєї праці.

Індивідуальна трудова діяльність здійснюється громадянами з використанням сировини, матеріалів, інструментів та іншогомайна, що належить їм на праві особистої власності або переданого замовником, а також майна, отриманого за договорами майнового найму з підприємствами, установами та організаціями або з громадянами.

Індивідуальна трудова діяльність понаданню платних соціально-культурних послуг здійснюється відповідно до норм цивільного та інших галузей законодавства.

Індивідуальна трудова діяльність у сфері народних художніх промислів, тобто створення виробів традиційногонародного, а також декоративно-прикладного мистецтва для реалізації, здійснюється з дозволу відповідного художньої ради та з дотриманням вимог статті 7 цього Закону.

Індивідуальною трудовою діяльністю є суспільно кориснадіяльність громадян з виробництва товарів і надання платних послуг, не пов'язана з їх трудовими відносинами з державними, кооперативними, іншими громадськими підприємствами, установами, організаціями та громадянами, а також з внутріколхознимі трудовимивідносинами.

Індивідуальною трудовою діяльністю дозволяється займатися повнолітнім громадянам, які беруть участь у суспільному виробництві, у вільний від основної роботи час, домашнім господаркам, інвалідам, пенсіонерам, студентам і учням.

Індивідуальною трудовою діяльністю в сфері кустарно-ремісничих промислів визнається виготовлення виробів для реалізації.

Індивідуальною трудовою діяльністю в сфері побутового обслуговування визнається надання платних побутових послуг населенню.

Індивідуальною трудовою діяльністю в соціально-культурній сфері визнається надання платних соціально-культурних послуг.

Види індивідуальної трудової діяльності, на які громадяни набувають патенти, і розміри щорічної плати за них встановлюються впорядку, визначеному Радами Міністрів союзних республік. При цьому виконком Ради народних депутатів може в разі необхідності зменшувати окремим громадянам плату за патент, а також звільняти їх від плати.

Заняття індивідуальною трудовою діяльністю,пов'язаної з навчанням окремими професіями та навичкам, а також вимагає медичних, педагогічних та інших спеціальних знань, дозволяється громадянам, які мають необхідну підготовку, а у випадках, передбачених законодавством Союзу ССРі союзних республік, івідповідну освіту.

Не допускається індивідуальна трудова діяльність з залученням найманої праці, з метою одержання нетрудових доходів або на шкоду іншим суспільним інтересам.

Доходи від індивідуальної трудової діяльності - доходи сімейабо окремих осіб, отримувані додатково до доходів від зайнятості на усуспільнених підприємствах.

Держава регулює індивідуальну трудову діяльність, забезпечуючи її використання в інтересах суспільства.

Контроль за індивідуальною трудовоюдіяльністю громадян здійснюється виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів.

Підприємництво в сфері індивідуальної трудової діяльності та приватної практики в даний час надзвичайно різноманітно і надає населеннюпрактично всі види послуг побутового і соціально-культурного характеру.

Заняття забороненими видами індивідуальної трудової діяльності вважається злочинним, якщо воно мало місце після накладення адміністративного стягнення за таке ж порушення. Згідно зі ст. 39КобАП, якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового админи-стратівного правопорушення, то ця особа вважається не піддана адміністративному стягненню. З цього випливає, що заняттязаборонений-ними видами індивідуальної трудової діяльності може розглядатися-тися як злочин за умови, якщо з моменту стягнення за таке ж порушення минуло менше одного року.

Заняття забороненими видами індивідуальної трудової діяльності вважаєтьсязлочинним, якщо воно мало місце після накладення адміністративного стягнення за таке ж порушення. Згідно зі ст. 39 КобАП, якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративногоправопорушення, то ця особа вважається не піддана адміністративному стягненню. З цього випливає, що заняття забороненими видами індивідуальної трудової діяльності може розглядатися як злочин за умови, якщо з моменту стягнення за таке жпорушення пройшло менше одного року.

Закону СССРПро індивідуальну трудову діяльність, прийнятого Верховною Радою СССР19 листопада 1986 допускається транспортне обслуговування громадян власниками особистих автомобілів та інших транспортних засобів.

Числомалих підприємств, тис. Закон СССРПро індивідуальну трудову діяльність, що вступив в дію в сер. Ще більшу динаміку розвитку підприємництва надав прийнятий у 1988 закон Про кооперацію в СССР.

На право займатися індивідуальною трудовою діяльністюнеобхідно отримати дозвіл місцевої Ради народних депутатів, а також реєстраційне посвідчення або патент, за видачу яких справляється державне мито.

Особи, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, можуть внести 25% чистого річногодоходу від індивідуальної трудової діяльності (максимум до 30000 щорічно) на рахунок плану Кеог. Причому дані внески також віднімаються із загального доходу для цілей оподаткування. Кожен тип рахунку ведеться опікуном, в якості якого найчастіше виступає банк. Внески ібудь-які засоби, одержувані від інвестицій, вкладаються у відповідності з бажаннями інвестора. Кошти можна зняти з рахунку, починаючи з 595 років, і потрібно починати знімати їх у 705 років.

Громадяни, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю (підприємці,здійснюють свою діяльність без утворення юридичної особи), сплачують страхові внески з тих видів доходів і в ті терміни, які визначені для цієї категорії працюючих громадян законодавствомРРосійсько Федерації про прибутковий податок з фізичних осіб.Селянські (фермерські) господарства, родові, сімейні громади нечисленних народів Півночі, що займаються традиційними галузями господарювання, сплачують страхові внески в порядку, визначеному УрядомРРосійсько Федерації за узгодженням з ПФР.

Особи,займаються індивідуальною трудовою діяльністю, набувають необхідних їм сировину, матеріали, інструменти та інше майно в державній, кооперативній роздрібній торговельній мережі та на ринках, а також використовують необхідні їм для цієї діяльності природніресурси з дотриманням встановлених правил.

До початку заняття індивідуальною трудовою діяльністю громадяни повинні отримати реєстраційне посвідчення або придбати патент у фінансовий відділ виконавчого комітету районної, міської, районної вмісті Ради народних депутатів.

Громадяни, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, у випадках і порядку, передбачених законодавством Союзу ССР, Сплачують податки з доходів, одержуваних від цієї діяльності. Размери податків встановлюються вЗалежно від суми отримуваних доходів і з урахуванням громадських інтересів.

Порушення порядку заняття індивідуальною трудовою діяльністю або заняття індивідуальною трудовою діяльністю, щодо якої є спеціальна заборона, тягне за собоювідповідальність, передбачену законодавством Союзу ССРі союзних республік.

Особи, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, можуть внести 25% чистого річного доходу від індивідуальної трудової діяльності (максимум до 30000 щорічно) на рахунок плануКеог. Причому дані внески також віднімаються із загального доходу для цілей оподаткування. Кожен тип рахунку ведеться опікуном, в якості якого найчастіше виступає банк. Внески і будь-які засоби, одержувані від інвестицій, вкладаються у відповідності з бажаннямиінвестора. Кошти можна зняти з рахунку, починаючи з 595 років, і потрібно починати знімати їх у 705 років.

Громадяни, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю (підприємці, що здійснюють свою діяльність без утворення юридичної особи), сплачуютьстрахові внески з тих видів доходів і в ті терміни, які визначені для цієї категорії працюючих громадян законодавствомРФ про прибутковий податок з фізичних осіб.

Громадянам, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, підприємства можуть продаватисировину, матеріали, обладнання, вироби та інші матеріальні цінності (у тому числі колишні в експлуатації), але не потрібні підприємствам, а також відходи виробництва і споживання.

Доходи, одержувані від індивідуальної трудової діяльності, йдуть на особисте споживаннягромадян і членів їх сімей. Вони є додатковою надбавкою до сукупного доходу сім'ї. Виступають як у грошовій, так і в натуральній формі.

Бурхливе зростання кооперативного руху та індивідуальної трудової діяльності в кінці 1980 - х - початку 90 - х роківсупроводжувався організацією відповідного державного майнового страхування.

З метою організації та підтримки підприємницької, індивідуальної трудової діяльності працівників, що вивільняються при ліквідації організацій з видобутку (переробки)вугілля, УрядРРосійсько Федерації встановлює заходи по пільговому кредитуванню та страхуванню їх діяльності.

Заняття кустарно-ремісничим промислом або ін індивідуальною трудовою діяльністю, щодо к-ри.

Заняття кустарно-ремісничимпромислом чи ін індивідуальною трудовою діяльністю, щодо яких брало є спеціальна заборона, вважається більш небезпечним, якщо воно відбувається у значних розмірах або з використанням найманої праці, а так само особою, раніше судимою за зайняття забороненимивидами індивідуальної трудової діяльності.

Громадяни, які виявили бажання займатися індивідуальною трудовою діяльністю, зобов'язані отримати дозвіл виконавчого комітету районної, міської, районЕюго в місті, селищної, сільської Ради народнихдепутатів за місцем свого постійного проживання. Термін дії дозволу визначається виконавчим комітетом відповідної Ради народних депутатів, але не повинен перевищувати п'яти років.

Особам, які порушили порядок заняття індивідуальною трудовоюдіяльністю, може бути заборонено займатися такою діяльністю. Решеніе про це приймається виконавчим комітетом Ради народних депутатів, який видав дозвіл. При цьому вилучається реєстраційне посвідчення або патент.

Крім того, при соціалізмі допускається індивідуальна трудова діяльність, напр, в сфері кустарно-ремесл.

Відносини, пов'язані із здійсненням громадянами індивідуальної трудової діяльності, регулюються цим Законом та іншими актами законодавства Союзу ССРі союзних республік.

По страхових внесках громадян, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, тобто підприємців, що здійснюють свою діяльність без утворення юридичної особи, і громадян, які використовують працю найманих працівників у своєму особистому господарстві, пеня нараховується за ставкою 0 5% в день.

Держава заохочує вступ громадян, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, у договірні відносини з державними, кооперативними, іншими громадськими підприємствами, установами, організаціями і об'єднання цих громадян у встановленому законодавством порядку в кооперативи, добровільні товариства, товариства.

Зі страхування майна громадян, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, страхуються відповідне обладнання, інструменти, готова продукція та інші матеріальні цінності, які оцінюються за державними роздрібними цінами, а при оренді майна у організацій за балансовою вартістю зі знижкою на знос.

Державне соціальне страхування осіб, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, в тому числі на умовах індивідуальної (групової) оренди або в особистому селянському господарстві, виробляється на добровільній основі. Вони отримують право на трудову пенсію за умови виплати страхових внесків до Пенсійного фонду, а право на інші види забезпечення - за умови сплати страхових внесків до фонду соціального страхування.

Припустимо, що ви вирішили зайнятися індивідуальною трудовою діяльністю - в'язати і продавати светри. Вартість вовни становить 2000 руб. в місяць, в'язальна машина обійшлася вам в 6 тис. руб., однак ви припускаєте її використовувати протягом двох років.

У СССРвідповідно до законів допускаються індивідуальна трудова діяльність у сфері кустарно-промислових промислів, сільського господарства, побутового обслуговування населення, а також інші види діяльності, засновані виключно на особистій праці громадян і членів їх сімей.