А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Висока перетин

Високі перетину дефектооб-рення в матеріалах при впливі іонів уможливлюють застосування потужних іонних пучків для моделювання нейтронно-стимульованих радіаційних ушкоджень[71, 72]при одночасному високошвидкісному тепловому навантаженні. Великі щільності іонного струму забезпечують значне скорочення часу радіаційних випробувань матеріалів при моделюванні нейтронних флюенса, що досягаються після тривалої експлуатації. 
Завдяки високому перетину розсіювання і великої втрати енергії нейтрона при зіткненні з воднем останній є аномальним сповільнювачем нейтронів.

Для ізотопів з більш високими перетинами (а їх є обмежене число) частка вигорілих ядер буде більше. Так, для Yb188 перетин активації якого максимальне (а 1110 - 20 см2), відповідний розрахунок показує, що при тих же умовах опромінення залишиться тільки приблизно 5 5% вихідних ядер.
 Відбивач є матеріал з високим перетином розсіювання і малим перетином захоплення нейтронів.

До переваг цієї реакції слід віднести високі перетину активації, малу ймовірність протікання конкуруючих ядерних процесів і можливість опромінення великих мас речовини.

Якщо зразок не містить домішок, що мають досить високу перетин ядерної реакції, і має однакові розміри, товщину і щільність з еталоном, то хімічне виділення індію із зразків можна не проводити.

Ці матеріали не повинні містити елементів з високим перетином поглинання теплових нейтронів; в ряді випадків потрібне також відсутність елементів, що дають при опроміненні довгоживучі радіоактивні ізотопи з жорстким - у-випромінюванням.

Ці матеріали не повинні містити елементів з високим перетином поглинання теплових нейтронів. У ряді випадків потрібне також відсутність елементів. Для всіх цих випадків були розроблені відповідні активаційні методики, що дозволили отримати необхідну чутливість визначення (10 - 4 - 10 - 6%) для більшої частини небажаних домішок.

Більш високу міцність і жорсткість мають балки з вузькими і високими перетинами. Однак в цих випадках виникає небезпека втрати стійкості плоскої форми вигину.

Для цього його сплавляють з елементом, що мають ізотопи з високим перетином (а, п) - реакції, напр, з берилієм.

Це час дозволяє судити про концентрацію в породі елементів з високим перетином поглинання нейтронів-перш за все хлору і бору. ІНК використовується для відбиття водонафтових контактів, так як нефтегазонаси - Щеіние інтервали характеризуються великими значеннями середнього часу життя теплових нейтронів, ніж інтервали, насичені мінералізованою водою.

Це час дозволяє судити про концентрацію в породі елементів з високим перетином поглинання нейтронів, перш за все хлору і бору. ІНК використовується для відбиття водонафтових контактів, так як нефтегазонаси-щенние інтервали характеризуються великими значеннями середнього часу життя теплових нейтронів, ніж інтервали, насичені мінералізованою водою.

Кругла дріт застосовується для перетинів проводів до 10 мм, для більш високих перетинів застосовується профільна мідь, кабель або мідна стрічка. Остання укладається у вигляді подвійних котушок, так що початок і кінець кожної котушки виведені назовні і легко можуть бути включені.

Постійність інтенсивності потоку нейтронів порушується, якщо основний матеріал опромінюється мішені має високу перетин ядерної реакції з нейтронами і останні сильно поглинаються поверхневими шарами мішені.

Справа в тому, що димери і молекули мають широкі смуги поглинання і досить високі перетину фотоіонізації.

Ступінь ослаблення потоку теплових нейтронів більшістю елементів рівновелика, але деякі елементи мають високу перетин поглинання повільних нейтронів. До них відносяться: бор, кадмій, літій, хлор, ртуть і рідкоземельні елементи.

При згинанні шин перетином 310X35 мм і нижче шіногіб обслуговує один робітник, при більш високих перетинах потрібно двоє робітників.

При згинанні шин перетином 310x35 мм і нижче шіногіб обслуговує один робітник, при більш високих перетинах потрібно двоє робітників.

До технології матеріалів для атомних реакторів відноситься в основному очищення їх від елементів, що мають високу перетин поглинання нейтронів. Але ці елементи самі знаходять застосування в реакторах, головним чином для приготування регулюючих стрижнів, а також при конструюванні захисту від випромінювання. У табл. 15.4 наведені елементи, які можна розглядати як нейтронні отрути, але, проте, вони можуть знайти застосування в атомному реакторі.

Використання нітрату гадолінію для рідинного регулювання реактивності ядерних реакторів привабливо, так як він володіє високим перетином поглинання нейтронів і хорошою розчинність в водяному теплоносії. В результаті досліджень[4]встановлено, що введення в воду нітрату гадолінію до концентрації 10 - 3 моль /л привело до значного збільшення концентрації продуктів радіолізу. Приблизно через 5 годин після введення поглинача концентрація водню збільшилася в 18 разів, концентрація кисню - в 7 разів і концентрація перекису - в 15 разів.

Чистота мішені грає дуже велику роль, особливо в тих випадках, коли елементи домішки мають високу перетин ядерної реакції з нейтронами.

У разі, якщо вхід рідини в трубу відбувається не з більшого обсягу, а з труби з більш високим перетином, матимемо умови перебігу з раптовим звуженням трубопроводу (фіг. Вважають, що знайде застосування і більш короткожі-вущій (152 року) ізотоп - - - 242Атп, якому властиво дуже високе перетин на хвата теплових нейтронів - близько 6000 бари.

В цілому через малої інтенсивності потоку нейтронів опромінення за допомогою ампульних джерел має низьку чутливість і дозволяє визначати елементи з високим перетином активації тільки при досить високому вмісті.

Ядерно-фізичні характеристики елементів. У табл. 123 наведені ядерно-фізичні характеристики елементів, які свідчать про те, що елементи основи каталізатора А1 Мо, Со володіють високим перетином активації, різним періодом напіврозпаду, наявністю у-ліній у всьому спостережуваному діапазоні енергій, що ускладнює аналіз на різні елементи домішки. 
Останні дві реакції вимагають прискорення заряджених частинок до енергій понад 1 5 МеВ, в той час як реакція (d, п) має високу перетин вже при енергії дейтронів близько 100 кев.

Ізотопні джерела знаходять деякий аналітичне застосування, однак через низьку щільності потоків нейтронів методи визначення з їх допомогою мають низьку чутливість (більше 0 1%) і обмежуються елементами з найбільш високими перетинами активації. З цієї причини радіоізотопні джерела зазвичай застосовують для експресному інструментальної оцінки змісту макроколічеств сприятливих елементів.

Глибинність (радіус) дослідження нейтронного гамма-методу невелика - близько 20 - 40 см, причому вона зменшується з підвищенням об'ємного водородосодержанія гірських порід і вмісту в них елементів з аномально високим перетином радіаційного захоплення теплових нейтронів; таким чином, глибинність НГМ по розрізу свердловини є величина змінна.

під впливом Не3 протікають реакції типу (Не3 п), (Не3 р), (Не3 2п), (Не3 а) і ін. Низька енергія зв'язку нуклонів в ядрі Не3 (2 6 МеВ), відносно високі перетину активації роблять цей метод перспективним для використання в активаційному аналізі легких елементів.

Пряме визначення Їй в сумішах можливо здійснювати активу-Ціон, електрохімічним або об'ємним методом. Дуже висока перетин активації Їй тепловими нейтронами забезпечує його більш сильне активування. Утворений при цьому радіоізотоп Ей152 служить для кількісного визначення. Для визначення Їй запропоновані також об'ємні методи (див. Стор. Але і хвилі зниження тиску можуть викликати небезпечні явища. У найбільш високих перетинах нафтопроводу можуть виникати парогазові скупчення, які при поверненні до стаціонарного режиму зникають далеко не відразу. При цьому вони значно зменшують витрата перекачування і викликають підвищену вібрацію трубопроводу. На ділянках трубопроводу з великим перепадом висот можуть виникати зворотні течії рідини, що призводять до так званим профільним гідравлічних ударів.

Ці ізотопи накопичуються в ядерному паливі в процесі його вигоряння. Вони - особливо 236U - володіють високим перетином поглинання нейтронів і тому пригнічують ланцюгову реакцію. Для вторинного використання паливо необхідно очищати від цих ізотопів, що може бути зроблено за допомогою лазерної технології. В англомовній літературі ця технологія позначається абревіатурою AVLIS - Atom Vapor Laser Isotope Selection, в російській - АВЛІС. Опис фізичних процесів, що лежать в основі лазерної АВЛІС-технології поділу ізотопів дано у другій частині 1-го тому, в розділі, присвяченому лазерним методам виробництва ізотопів.

Схема отримання і ланцюг розпаду Ас. Найбільш багатообіцяючим радіонуклідів. Ядерні реакції з легкими частинками зазвичай мають істотно більш високі перетину в порівнянні з реакціями за участю важких іонів. Однак в разі 149ТЬ кількість можливих реакцій сильно обмежена. Недоліком є відносно висока енергія альфа-частинок (близько 100 МеВ), яка не завжди досяжна. В обох способах отримання мішенню матеріал Gd і одержуваний продукт ТЬ є сусідніми лантаноидному елементами. Радіохімічне виділення 149ТЬ без носія з приблизно 100 мг гадолиниевой мішені в умовах нестачі часу - не дуже проста, але, тим не менш, можна вирішити завдання.

Однак при збільшенні тривалості опромінення частка вигорілих ядер швидко зростає. Сильніше ефект вигорання позначається і для ізотопів з більш високими перетинами. Так, для 168Yb, перетин активації якого максимально (аакт 11104 барн), розрахунок показує, що в зазначених умовах залишиться тільки близько 5 5% початкової кількості ядер.

Для активації використовують теплові та епітепловие нейтрони ядерного реактора або радіоізотопного джерела нейтронів (напр. Висока щільність потоку теплових нейтронів в ядерному реакторі, високі перетину активації більшості елементів на теплових нейтронах, а також висока проникаюча здатність нейтронів дозволяють одночасно визначати валовий вміст слідів (до 1 (Г12 г /г) ок. Реакторний НАА відіграв велику роль у розвитку аналитич. Для виявлення отруйних і вибухових речовин розроблені варіанти дистанційного НАА.

Середні значення параметрів деяких частинок. Нейтрони можуть також викликати ядерні реакції. З і 16O ( n, p) 16N мають високі перетину на швидких нейтронах і, мабуть, також вносять вклад в сумарний ефект впливу, що ушкоджує швидких нейтронів на живу тканину. Подібні реакції, звичайно, відбуваються і за участю заряджених частинок, але їх частка в сумарній кількості переданої енергії незначна в порівнянні з процесом прямої іонізації.

Сировинна база цирконію включає два багатих їм мінералу - циркон і баделеїт, що містять 45 6% і 69 1% цирконію відповідно. В цих мінералах цирконію супроводжує гафній - метал, що характеризується високим перетин поглинання теплових нейтронів. Тому будь-яка технологія виділення та афінажу цирконію передбачає очистку його від гафнію. На початку 80 - х років в СРСР була створена нова технологія виробництва цирконію, що включає спікання циркону з карбонатом натрію, подальше вилуговування силікату натрію, розчинення цирконію в азотній кислоті, екстракційне відділення від гафнію і афінаж :; потім цирконій реекстрагіруют і доводять технологічний цикл до виробництва тетрафторида цирконію, з якого при кальцієтермічною плавці відновлюють цирконій. Отриманий цирконій направляють на виробництво сплавів для виготовлення труб ТВЕЛів.

Сировинна база цирконію включає два багатих їм мінералу - циркон і баделеїт, що містять 45 6% і 69 1% цирконію відповідно. У цих мінералах цирконію супроводжує гафній - метал, що характеризується високим перетин поглинання теплових нейтронів. Тому будь-яка технологія виділення та афінажу цирконію передбачає очистку його від гафнію. На початку 80 - х років в СРСР була створена нова технологія виробництва цирконію, що включає спікання циркону з карбонатом натрію, подальше вилуговування силікату натрію, розчинення цирконію в азотній кислоті, екстракційне відділення від гафнію і афінаж; потім цирконій реекстрагіруют і доводять технологічний цикл до виробництва тетрафторида цирконію, з якого при кальцієтермічною плавці відновлюють цирконій. Подальша технологія включає електронно-променевої афінаж. Отриманий цирконій направляють на виробництво сплавів для виготовлення труб ТВЕЛів.

Шофілд і Сагден[130]звернулися в своїх дослідженнях до калію. Однак і тут постала дилема пояснити отримані результати або аномально високим перетином реакції з енергією активації, яка дорівнює потенціалу іонізації, або нормальним перетином процесу з аномально низькою енергією активації.

Припої нікель - марганець - паладій стійкі до дії розплавів лужних металів і знаходять застосування при виготовленні турбін, охолоджуваних рідким натрієм. Відсутність в складі цих сплавів срібла і інших елементів з високим перетином поглинання теплових нейтронів дозволяє використовувати їх в ядерних реакторах, що охолоджуються рідким металом.

Найбільший вплив надають домішки, які мають низькі в порівнянні з газом-носієм рівні збудження і високі перетину непружних зіткнень.

Нами зроблено спробу дати опис явища бризгоунос в процесі глибокого очищення в сукупності з іншими вторинними факторами в насадок ректифікаційної колоні. Істота явища бризгоунос полягає в перенесенні частини рідкої фази за певним законом з нижніх на більш високі перетину апарату, що характеризуються малими концентраціями труднолетучем микропримеси.

Розподіл аргону, азоту і кисню в парі на тарілках верхньої колони установки КжАжААрш-6. При відборі аргонної фракції концентрація аргону в азоті різко знижується і помітно зменшується накопичення аргону через зменшення концентраційних напорів колони. Ця обставина, а також прагнення відбирати фракцію з максимальним змістом аргону вимагає введення кубової рідини в більш високе перетин, ніж у апаратів без відводу аргонної фракції.

При високому коефіцієнті вилучення аргону відсутні умови значного накопичення аргону по висоті колони, а перехід до високого перетину відбору фракції (з метою підвищення вмісту аргону в ній) викличе лише різке підвищення вмісту азоту і погіршення процесу ректифікації в колоні сирого аргону.

Гамма-спектри залізних метеоритів, опромінених нейтронами. Розрахунки чутливості визначення ряду елементів в метеоритах різних типів[29]показали, що деякі з них, завдяки високому перетину активації, можуть бути визначені навіть в залізних метеоритах, де їх поширеність мізерно мала. Мінімальна вага зразка залізного метеорита, з якого можна виробляти визначення Sc і Їй інструментальним методом без руйнування зразка, становить 4 г, а радіохімічного методом - 70 і 17 мг відповідно.

Установка для визначення вологи в грунті. Потік уповільнених нейтронів проходить через пробу аналізованого речовини і реєструється детектором. Нейтронними детекторами служать лічильники з трифторид бору, сцинтиляційні, у-счетч-ки (рис. 6.9) або елементи з високим перетином активації, такі, як діспрозій і індій. Методи нейтронного аналізу застосовують для визначення вмісту бору і кадмію, а також для визначення вмісту золота і срібла ввідепокритій наматеріалах, що володіють невеликим перетином активації теплових нейтронів.

Установка для визначення вологи в грунті. Потік уповільнених нейтронів проходить через пробу аналізованого речовини і реєструється детектором. Нейтронними детекторами служать лічильники з трифторид бору, сцинтиляційні, у-счетч-ки (рис. 6.9) або елементи з високим перетином активації такі, як діспрозій і індій. Методи нейтронного аналізу застосовують для визначення вмісту бору і кадмію, а також для визначення вмісту золота і срібла у вигляді покриттів на матеріал ах, що володіють невеликим перетином активації теплових нейтронів.