А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Висока якість - монтажна робота

Висока якість монтажних робіт є одним з основних умов нормальної роботи перекачувальних станцій, а отже, і всього магістрального трубопроводу. Разом з тим темпи монтажних робіт повинні повністю відповідати сучасним високим темпам будівництва магістральних трубо-лроводов в цілому.

Висока якість монтажних робіт є одним MS основних умов нормальної роботи перекачувальних станцій, а отже, і всього магістрального трубопроводу.

Висока якість монтажних робіт забезпечується дотриманням допусків, що наведені нижче.

Завдяки високій якості монтажних робіт повинно бути забезпечене: а) отримання встановленої технічної характеристики; б) відсутність перекосів, перегрівів, стукотів, вібрацій і зрушень з фундаменту; в) надійність сальникових ущільнень, охолодження і точного регулювання; г) виконання вимог по протипожежній техніці і охорони праці.

Для забезпечення високої якості монтажних робіт, скорочення термінів монтажу і зменшення трудових витрат на монтажному майданчику необхідно ретельно підготувати проведення монтажних робіт.

Для забезпечення високої якості монтажних робіт, скорочення термінів монтажу і зменшення трудових витрат на монтажному майданчику необхідно ретельно підготувати проведення монтажних робіт. Основним видом підготовки є складання проекту виконання робіт.

для забезпечення високої якості заготовітелвних і монтажних робіт при виробництві вимірів необхідно давати такі допуски: на один випуск і магістральний відгалуження 20 мм, на один стояк від магістралі до флюгарки 5мм, а одну відвідну лінію 15 мм.

З метою стимулювання високої якості монтажних робіт Положенням про відрядно-преміальної і почасово-преміальної системи оплати праці робітників, зайнятих в будівництві і в ремонтно-будівельних організаціях, затвердженим постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати і Секретаріату ВЦРПС від 17 жовтня 1969 № 416/25 передбачені диференційовані розміри премій за кожний відсоток скорочення нормативного часу при оцінці якості виконаних робіт на відмінно до 3% при оцінці на добре до 2% і при оцінці на задовільно 0 5% відрядного заробітку за акордних поряд.

Надійна робота кабельних ліній забезпечується високою якістю монтажних робіт, дотриманням вимог ПУЕ. З цією метою експлуатуюча організація повинна виробляти технічний нагляд за прокладкою і монтажем кабельних ліній, що споруджуються іншими організаціями та передаються потім в енергосистему. Здійснення технічного нагляду є відповідальною і складною роботою, тому вона повинна виконуватися досвідченими кваліфікованими працівниками, які добре знають пристрій окремих елементів кабельних ліній, технологію монтажу кабельної арматури, ПУЕ та ПТЕ.
 Гарантією надійності та ефективності роботи вентиляційних систем є висока якість монтажних робіт і правильна їх експлуатація, що багато в чому залежить від кваліфікації робітників, їх вміння правильно і раціонально побудувати робочий процес, знання матеріалів, обладнання та окремих елементів, виготовлених і монтуються систем, від знання конструкції верстатів і засобів малої механізації.

Одним з найважливіших умов, необхідних для досягнення високої якості монтажних робіт, є наявність технічних умов на виробництво і приймання робіт. Технічні умови затверджуються Державним комітетом Ради Міністрів СРСР у справах будівництва.

Одним з основних умов забезпечення високої продуктивності праці і високої якості монтажних робіт є організація нормального культурно-побутового обслуговування робітників і ІТП на виробництві і перш за все обладнання необхідних побутових приміщень: роздягальні, душової та кімнати для відпочинку і прийому їжі.

Неодмінною умовою, що забезпечує надійність і довговічність всіх елементів підкранової колії, є висока якість монтажних робіт, а також облік умов роботи підкранових колій як при проектуванні нових, так і при модернізації знаходяться в експлуатації кранів.

Для успішного споруди кульових резервуарів різної місткості, скорочення термінів їх будівництва, забезпечення високої якості монтажних робіт потрібні досконалі конструкції маніпуляторів, що забезпечують високий ступінь механізації зварювальних робіт.

Зі створенням складних комплексно-механізованих і автоматизованих виробництв ускладнюються монтаж і налагодження обладнання, зростає роль монтажників, покликаних забезпечити швидке введення його в експлуатацію і високу якість монтажних робіт. Недостатньо ретельне, недбале або невміле їх виконання викликає серйозні неполадки в роботі навіть добре сконструйованих і високоякісно виготовлених машин. Воно може бути причиною підвищеного шуму, поштовхів, ривків і вібрацій, що викликають зниження робочих швидкостей, підвищений знос і часті ремонти механізмів.

Основними обов'язками виконавця робіт є: забезпечення виконання плану будівельно-монтажних робіт і введення в дію у встановлені терміни об'єктів будівництва; застосування передових методів будівництва; забезпечення високої якості монтажних робіт; виконання завдань щодо підвищення продуктивності праці робітників і по зниженню собівартості робіт; виявлення і використання наявних резервів виробництва.

Основними обов'язками виконавця робіт є: виконання планів монтажних робіт і введення в дію у встановлені терміни об'єктів монтажу, застосування передових методів монтажу шляхом впровадження великоблочних виробів, комплексної механізації робіт, застосування передової техніки і організації праці, забезпечення високої якості монтажних робіт, виконання завдань щодо підвищення продуктивності праці робітників і зниження собівартості робіт, виконання плану по витрачанню фондів заробітної плати, виявлення і використання резервів виробництва.

Основними обов'язками виконавця робіт є: забезпечення виконання планів монтажних робіт і введення в дію у встановлені терміни об'єктів -мо нтаж, застосування передових методів монтажу (шляхом всебічного впровадження індустріальних методів, крупноблочного монтажу, комплексної механізації робіт, застосування передової техніки і досконалої організації праці), забезпечення високої якості монтажних робіт, виконання завдань з підвищення продуктивності праці робітників і по зниженню собівартості робіт, виконання плану по витрачанню фондів заробітної плати, виявлення і використання наявних резервів виробництва.

Значне місце в капітальному будівництві займає монтаж систем вентиляції та кондиціонування повітря. Висока якість монтажних робіт і їх максимальна індустріалізація є одним з найважливіших умов забезпечення надійності та ефективності роботи вентиляційних пристроїв.

Багаторічний виробничий досвід і техніко-економічні розрахунки показують, що найбільш доцільно збирати стрілочні переводи не у місць їх укладання, а на базах, оснащених складальними стендами. Стендова збірка забезпечує високу якість монтажних робіт, значно покращує умови праці, підвищує його продуктивність, а також знижує надалі витрати на поточне утримання стрілочних переводів та збільшує термін їх служби. Така збірка перекладів здійснюється на звеносборочних і виробничих базах колійних машинних станцій, на дистанційних базах комплектації матеріалів верхньої будови колії, базах будівельних організацій.

Технологічний процес виробництва монтажних робіт розробляється для забезпечення раціональних умов виробництва, при яких монтаж парогенераторної установки повинен бути виконаний на базі сучасної техніки з найменшими витратами часу, при високій продуктивності праці. Розроблений технологічний процес повинен також забезпечити високу якість монтажних робіт, що гарантує надійну і тривалу експлуатацію парогенераторної установки.

Свинцева сполучна муфта марки СС. Для з'єднання кабелів напругою до 1 кВ застосовують чавунні муфти (рис. 3 - 13), а для з'єднання кабелів з пластмасовою ізоляцією епоксидні муфти. Після закінчення монтажу проводяться необхідні випробування, які підтверджують високу якість монтажних робіт.

За ступенем складності джгути поділяють на: прості нерозгалужені (кабельні); прості з одним або декількома відгалуженнями, що не мають закритих ділянок; складні без замкнутих гілок мо нмеютттіе н & основному стовбурі або з відгалуженнях закриті ділянки; складні з замкнутими гілками або замкнщум основним стволом джгута. Монтажні роботи з використанням джгутів проводять відповідно до монтажної схеми, на якій показано взаємне розташування елементів і монтажних проводів, а також дані всі необхідні вказівки для виробництва монтажу. Висока якість монтажних робіт в значній мірі залежить від дотримання: а) основних правил проведення монтажних робіт по галузевим стандартам і технологічних інструкцій; б) технологічної дисципліни виробництва.

З питання про втрати метанолу: вони зменшуються у міру збагачення водою органічного розчинника сечовини. Метанол слабо розчинний в рафіпате і екстракті. При високій якості монтажних робіт і раціональної схемою втрати за рахунок розчинності становлять близько 0 3% від кількості сировини, що надходить. Все це кількість переходить в рафінат. Втрати гліколю практично відсутні.

Монтаж трубопроводів і арматури може проводитися двома методами: за місцем, коли монтаж ведеться порівняно дрібними вузлами або монтажними одиницями, і індустріальним методом, коли монтаж ведеться із заздалегідь заготовлених і випробуваних блоків. В останньому випадку великий обсяг робіт виконується попередньо в спеціально обладнаних майстернях або спеціалізованих цехах. Індустріальний метод монтажу великими блоками є загальновизнаним і в даний час широко застосовується. Він дозволяє майже вдвічі знизити вартість монтажу і забезпечує високу якість монтажних робіт. Приклади великих монтажних блоків показані на рис. 12.1 і 12.2. Організація монтажних робіт індустріальним методом ведеться на підставі розробленої та належним чином затвердженої документації.

В останньому випадку великий обсяг робіт виконується попередньо в спеціально обладнаних майстернях, цехах або заводах. Індустріальний метод монтажу є загальновизнаним і в даний час широко впроваджується. Він в дозволяє значно знизити вартість монтажу і забезпечує високу якість монтажних робіт.

Монтаж трубопроводів і арматури може проводитися двома методами: за місцем, коли монтаж ведеться порівняно дрібними вузлами або монтажними одиницями, і індустріальним методом, коли монтаж ведеться із заздалегідь заготовлених і випробуваних блоків. В останньому випадку великий обсяг робіт виконується попередньо в спеціально обладнаних майстернях або спеціалізованих цехах. Індустріальний метод монтажу великими блоками є загальновизнаним і в даний час широко застосовується. Він дозволяє майже вдвічі знизити вартість монтажу і забезпечує високу якість монтажних робіт. Приклади великих монтажних блоків показані на рис. 12.1 і 12.2. Організація монтажних робіт індустріальним методом ведеться на підставі розробленої та належним чином затвердженої документації.

Навіть невеликі при-Соси (5 - 10%) майже вдвічі знижують ефективність золоулавліванія, а підсмоктування в бункер повітря близько 15% витрат газу знижує коефіцієнт очищення газу до нуля. Порушення співвісності вихлопних труб з циклонними елементами, нерівномірне заглиблення напрямних апаратів, задирки і напливи металу на деталях цих елементів створюють відмінність в опорах окремих елементів, що також призводить до зниження коефіцієнта очищення газів. Тому при монтажі необхідно забезпечити якісну установку золоуловителей з дотриманням відповідних допусків. Для досягнення високої якості монтажних робіт перед їх початком необхідно провести ретельну перевірку дотримання заводом-виробником умов виготовлення окремих елементів батарейного циклону.