А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Високий ефект

Високий ефект, який досягається від використання флокулянтів, обумовлює постійне зростання їх випуску та розширення джерел сировини для отримання.

Вплив фосфорних і калійних добрив на урожай трав (сіно, в ц з 1 га. Високий ефект виходить від одних фосфорних і особливо калійних добрив на луках осушених боліт і мінеральних грунтах, бідних калієм. Високий ефект від застосування нового містичного кошти отримано при початковій стадії глаукоми з різним ступенем компенсації і в тому числі при декомпенсованому стані, причому у ряду хворих в короткий термін (за 2 - 6 год.

Високий ефект отриманий нами від застосування дітіофоса у вигляді аерозолів.

Дози вапна (СаСО3 за обмінною кислотності. Високий ефект від вапна вже в перший рік її застосування досягається пошаровим внесенням, при якому 3/4 - 2 /з дози вносять під плуг, /4 - /з - під культиватор.

Високий ефект дає поверхнева гідрофобізація гіпсу. В результаті гідрофобізації гіпсу розчинами метілтріхлорсі-лана в гасі водопоглинання його значно знижується.

Високий ефект був би отриманий вже при підвищенні їх стійкості всього на кілька годин.

Високий ефект від застосування золи отриманий у багатьох дослідах з горохом, соєю, викою та іншими зернобобовими. Вносити золу слід по 4 - 6 ц на 1 га під оранку або культиватор.

Високий ефект дає внесення в лунки органічних добрив в суміші з суперфосфатом. Гарні результати виходять від внесення гранульованого суперфосфату при машинної посадці картоплі.

Високий ефект може бути досягнутий при застосуванні алюмінієвих електродів. Найбільший ефект отриманий при використанні комбінованої системи алюмінієвих і графітових електродів.

Високий ефект дає використання хімія, продуктів в тваринництві. Перш за все ефективність хімізації тваринництва полягає в тому, що вона сприяє вирішенню білкової проблеми в кормовиробництві. В даний час основним недоліком кормової бази є білковий дефіцит. Через це в тваринництві перевитрачаються десятки мільйонів тонн кормів і недоотримує мільйони тонн молока і м'яса. Кожна тонна сечовини по переваримому азоту еквівалентна 2 6 т протеїну. Дослідами встановлено, що, згодувавши 1 т сечовини дійного стада, можна при інших рівних умовах підвищити загальний удій молока на 8 - 10 т, збільшити вихід м'яса на 500 - 600 кг у забійній вазі.

Високий ефект дає також заміна натуральних волокон хімічними.

Високий ефект отримують від згодовування кормових дріжджів птиці.

Високий ефект від осіннього внесення водного аміаку був досягнутий в Іркутській області, причому в цілому ряді дослідів використання водного аміаку восени під яру пшеницю було більш дієвим, ніж внесення його навесні. Такі результати отримані не тільки на кислих дерново-підзолистих грунтах, де пізньої осені сповільнюється нітрифікація, але і на темно-сірих лісових ґрунтах, які мають реакцію ближче до нейтральної.

Високий ефект від перенесення функцій контролю і регулювання розробки пластів на забій свердловини досягається тільки за умови забезпечення надійної двостороннього зв'язку гирла з забоєм.

Контактні резервуари. Високий ефект знезараження досягається при обробці коагулянтами і флокулянтами стічної води, що пройшла біохімічну очистку.
 Високий ефект збагачення за А12О3 досягається в тому випадку, коли сировина забруднено глинистими прімазкамі або прошарками. Збагачення також ефективно, якщо джерелом підвищеного вмісту А1аО3 є більш м'які, ніж кремнеземистими сировину, породи, наприклад сланці, котррие можуть бути вибірково подрібнені і відсіяні.

Високий ефект дезорієнтації зареєстрований також в дослідах по застосуванню пасток з феромонами в ампульної формі. Клейові пастки з такими ампулами були вивішені в сливовий саду радгоспу Перевальний Сімферопольського району на ділянці площею близько I га (280 дерев, по 4 пастки на дерево) навесні до початку літа перезимувало покоління.

Високий ефект фосфоритного борошна в основному добриві на всіх грунтах передбачає обов'язкове внесення в рядки суперфосфату.

Настільки високий ефект роботи обумовлений підвищеною насиченістю води повітрям, що досягається при тиску 3 - 3 5 ат, і інтенсивним виділенням його в пастці. цим же обумовлюється і більш стійка робота пастки при змінної концентрації стічної рідини.

Високий ефект біологічної боротьби отриманий при розселенні і акліматизації псевдафікуса в Закавказзі і Краснодарському краї, де черевце поширився значно пізніше.

Високий ефект освітлення мулової суспензії досягається при використанні електрокоагуляції. Проведені нами дослідження показали, що поділ мулової суспензії електрокоагуляцией - флотацією дозволяє отримати ступінь згущення 4 - 6 з вмістом мікробної біомаси в освітленої рідини до 001 - 0 1% АСВ. Високий ступінь поділу мулової суспензії при електрокоагуляції - флотації досягається при введенні алюмінію або заліза, що знаходяться в активному стані, що сприяє поліпшенню адсорбційних характеристик. Крім того, виділяються в процесі електролізу води тонкодіспергірованние бульбашки водню і кисню інтенсифікують флотаційний процес агрегованих пластівців активного мулу.

Вплив аерації стічних вод на випадання осаду після розкладання віскози. Високий ефект осадження гідроксиду цинку досягається лише при тривалому відстоюванні стоків.

Результати очищення побутових стічних вод на напіввиробничій установці біофільтра з пластмасовим завантаженням. | Пластмасова завантаження типу їло ная хвиля. Високий ефект зниження органічних забруднень по ВПК в великому діапазоні органічних навантажень свідчить про досить стійкою роботі біофільтра.

Високий ефект поверхневого наклепу досліджених алюмінієвих сплавів (і особливо зразків з концентраторами напружень) спостерігається внаслідок прояву сприятливих залишкових стискаючих напружень, викликаних поверхневим наклепом.

Такий високий ефект від ранневесенней азотної підгодівлі пояснюється тим, що озимі починають рости рано навесні і в цей час особливо мають потребу в азоті, який восени і навесні вимивається з кореневого шару, а мобілізація його, внаслідок пригніченості мікробіологічного процесу через низьку температури, відбувається слабо.

Вплив підгодівлі на урожай озимих. | Вплив підгодівлі на урожай озимих. Такий високий ефект від ранневесенней азотної підгодівлі пояснюється тим, що озимі рушають вроет рано навесні і в цей час особливо мають потребу в азоті, який восени і навесні вимивається з кореневого шару, а мобілізація його, внаслідок пригніченості мікробіологічного процесу через низької температури, відбувається слабо.

Найвищий ефект досягається одночасним виконанням всіх трьох умов.

Найвищий ефект досягнутий на свердловинах кущів 1136 і 58 Північно-Варьеганского родовища після попередньої обробки ліфтів вуглеводневим розчинником - гексанової фракцією нафти.

Врожаї зерна кукурудзи (в ц з 1 га f. На високий ефект добрив, внесених під кукурудзу, вказують досліди Валуйськ дослідної станції, проведені ще в 1932 - 1933 рр. на каштанових грунтах. У 1932 р урожай зерна без внесення добрив становив 45 ц, а на тлі азотно-фосфорного мінерального добрива - 71 9 ц; в 1933 р відповідно було отримано 45 і 64 2 ц з 1 га.

Дивує незвично високий ефект іонізації молекул фенолу і n - амінобензойної кислоти. Аніони цих сполук з води активованим вугіллям практично не адсорбуються. Ефект іонізації сульфокислот нафталіну і нафтола невеликий.

Дивує незвично високий ефект іонізації молекул фенолу і п-амінобензойної кислоти. Аніони цих сполук з води активованим вугіллям практично не адсорбуються. Ефект іонізації сульфокислот нафталіну і нафтола невеликий.

Досягти високого ефекту впливу лекції на студентів Може лише той лектор, який заздалегідь чітко зрежисований всю техніку своєї поведінки в аудиторії при читанні лекції. У зв'язку з цим доречно провести аналогію з поглядом К. Станіславського: нехай пояснять мені, чому скрипаль, який грає в оркестрі першу або десяту скрипку, повинен - щодня, цілими годинами робити екзерсиси. Чому танцюрист щодня працює над кожним м'язом свого тіла.

Обробки забезпечують високий ефект і дозволяють знизити норму витрати пестицидів на 30%, коли гусениці знаходяться в молодших і середніх віках.

Це забезпечує високий ефект освітлення.

Щоб підтримувати постійний високий ефект антибіотиків, необхідно одні препарати час від часу замінювати іншими. Для кращого використання антибіотиків їх доцільно вводити в якості обов'язкових компонентів в комбікорми, виготовлені на заводах.

Однак такий високий ефект освітлення води не потрібно у всіх технологічних процесах.

Незважаючи на високий ефект епіртокіслотних обробок і гідророзриву пласта, по кратності збільшення дебіту в свердловинах УКПГ-10 не вдалося досягти величини робочих дебітів, при яких рідина виноситься з НКТ. Така величина дебіту при тиску на гирлі 10 МПа складає 250 - 300 тис. М3 /добу. Тому роботи по інтенсифікації практично неефективні через накопичення рідини в стовбурі свердловин і підвищення втрат тиску в НКТ, і, як наслідок, при постійному тиску на гирлі спостерігається зниження дебітів свердловин. Оціночні величини втрат тиску в НКТ при дебите 50 - 70 тис. М3 /добу становлять 2 5 - 3 МПа. Таким чином, питання підвищення продуктивності свердловин УКПГ-10 полягає не тільки в створенні високопроніцаемого системи дренування Сакмару-артінского відкладень, а й у зниженні гідравлічних втрат тиску в НКТ. Зниження продуктивності свердловин УКПГ-10 в часі може також обумовлюватися випаданням конденсату і утворенням гідратів в привибійній зоні пласта. Більшість свердловин Оренбурзького родовища обладнано НКТ з хвостовиком, що перекриває більшу частину продуктивної товщі. При проведенні поінтерваль-ної обробки Пакер рідина розміщується в кільцевому просторі між хвостовиком і поверхнею відкритого стовбура. При подальшій закачування кислоти для обробки верхніх інтервалів емульсія захоплюється кислотою в ці інтервали і частково їх блокує, перешкоджаючи проникненню в них кислоти. В результаті ефективність обробки цього інтервалу знижується.

Вони забезпечують досить високий ефект кондиціонування і знижують витрати на експлуатацію установок.

Для отримання високого ефекту від віброобработок необхідно розробити новий вібратор, який забезпечував би одержання сильних ударних хвиль при низьких частотах.

Для досягнення високого ефекту необхідно, щоб особи на даній ділянці знаходилися в одній і тій же чутливою до препарату стадії розвитку, що в природі практично не зустрічається. Kpo vie того, ювеноїдів швидко руйнуються в природних умовах.

Для досягнення високого ефекту необхідно, щоб особи на даній ділянці знаходилися в одній і тій же чутливою до препарату стадії розвитку, що в природі практично не зустрічається. Крім того, ювеноїдів швидко руйнуються в природних умовах.

Для отримання високого ефекту посилення необхідно регулювати умови виготовлення смол. Для Резорцину-формальдегіду температура не повинна перевищувати 50 С.

Для досягнення високого ефекту гармонійної єдності більшість рослин, що входять в композицію, має мати одну або кілька спільних рис - текстуру, форму, характер, зріст, колір.

Принципова схема блоку живлення. Випрямляч має порівняно високим ефектом стабілізації, що дозволяє застосовувати його для харчування транзисторних пристроїв незалежно від деяких коливань напруги мережі і зміни опору навантаження.

Фірми з високим ефектом операційного важеля зазвичай в своїй роботі не застосовують в тій же мірі фінансовий важіль і навпаки. Один з найбільш вагомих аргументів на користь використання фінансового важеля - важіль операційний.