А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Виділилася вода

Виділилася вода знову перетворює в е-амінокапронову кислоту наступні кількості е-капролактаму, і таким чином невеликої кількості води достатньо для перетворення в його поліамід.

Виділилася вода випаровується, а що залишився напівводяний гіпс CaSO4 - 051120 здатний при замішуванні водою тверднути.

Регулятор рівня РУМ-17. Виділилася вода через патрубок 14 скидається в дренажну лінію.

виділилася вода направляється на очистку.

Принципова технологічна схема установки комплексної підготовки нафти. Виділилася вода прямує на очистку. На прийом насоса подаються деемульгатор і прісна вода.

Виділилася воду визначають потім мікрогравіметріче-скі.

Кількість виділилася води завжди виходило менше 1 благаючи на 1 моль салігеніну.

Прилад для визначення вмісту води. Обсяг виділилася води визначають після того, як шар ксилолу над водою стане прозорим.

Кількість виділився спирту (1 при 250 С і води (2 при 300 С в залежності від складу сополімеру, отриманого в ДМФА. Кількість виділилася води зростає зі збільшенням вмісту МАК в сополимере що узгоджується зі збільшенням середньої довжини послідовно - - ності з МАК. криві ТГ (1 ДТА (2 і зміни температури (3 отримані в процесі дегідратації гідрату фосфату празеодіма. | Температурні інтервали дегідратації.

Кількість виділилася води розраховувалося за рівнянням Менделєєва - Клапейрона.

Кількість виділилася води за стадіями пропорційно площі відповідної ділянки кривої і визначається на основі абсолютної калібрування. Для калібрування в колонку рідинним мнкрошпріцем водять відоме кількість поди і випаровують се в потоці газу-носія. Площа вимірюють за допомогою інтегратора пли зважують відповідну ділянку діаграмної стрічки на аналітичних вагах і будують калібрувальну пряму. Загальний час визначення 30 - 40 хв.

Кількість виділилася води визначають реактивом Фішера.

Блоковий автоматизований деемульсатори УД-1600 /6. Тут відділяється виділилася вода, яка доводиться знизу, а емульсія по переливної труби перетікає в другій нагрівальний відсік - г, в якому нагрівається таким АІ чином, як і у відсіку А. З другого нагрівального відсіку Г Негрет і частково розшарується емульсія II через перфоровану перегородку 3 потрапляє в відстійний відсік В, в якому є спеціальні подкн б і маточник для волок і періодичного скидання проміжного олоя. Чистий нафту III виводиться через оборнлн нафти 4 а відокремивши-ваяся вода 1У - сніяу.

Блоковий автоматизований деемульсатори УД-1500 /6. Тут відділяється виділилася вода, яка виводиться знизу, а емульсія по переливної труби перетікає в другій нагрівальний відсік Г, в якому нагрівається таким же чином, як і у відсіку А. З другого нагрівального відсіку Г нагріта і частково розшарується емульсія II через перфоровану перегородку 3 потрапляє в відстійні відсік В, в якому є спеціальні полиці5і маточник для збору і періодичного скидання проміжного шару. Чистий нафту III виводиться через збірник нафти 4 а відокремилася вода IV - знизу.

Прилад для визначення гідроксильних груп в сіланола. За обсягом виділилася води розраховують зміст гідрокеільних грулп в уже згадуваному речовині.

Капілляріметріческая установка. Визначати кількість виділилася води доцільно при різних тисках витіснення.

Графік залежності тиску насиченої пари від температури. Визначити кількість виділилася води з 1 м3 повітря, якщо при 20 С його відносна вологість дорівнює 90%, а температура знизилася до 15 С.

За кількістю виділилася води визначають вологість сорбенту.

У отверділої суміші виділилася вода утворює пори, в результаті цього після кріплення привибійної зони дебіт свердловин практично не знижується.

Результати розрахунків кількості виділилася води представлені в таблиці.

Паралельно відзначають кількість виділилася води в пастці. Через короткий проміжок часу реакційна маса желатініруется.

Реальні ж кількості виділилася води в дослідах, представлених в табл. 3 склали відповідно 1861 91і2 025 молей на 1 моль кислоти. Ці дані в поєднанні з даними за молекулярними ваг змушують нас припускати, що, по-перше, в нашій системі крім освіти складноефірних груп, можливе утворення простих ефірних груп в результаті взаємодії гідроксильних груп між собою, по-друге, помітно представлені реакції переетерифікації. Докладний аналіз цих факторів в плані їх впливу на кінцевий молекулярний вага повинна бути предметом окремого дослідження.

Паралельно відзначають кількість виділилася води в пастці. Через короткий проміжок часу реакційна маса желатініруется.

Колба з мішалкою і холодильником для отримання поліконденсаційних смол. Паралельно відзначають кількість виділилася води при реакції полі-етерифікації.

При безперервному видаленні виділилася води і надалі Термостатування зразка під тиском, як правило[45], Цементний камінь виходить тріщинуватих і пористим.

Залежність ефективності деемульгатора від вмісту окису етклена. Після 4-годинного відстою виділилася воду ретельно відокремлюють від нафти. Заміряють проміжний шар емульсії, якщо такий є.

Після закінчення процесу виділилася воду відокремлюють декантацією, після чого смолу сушать під вакуумом.

Залежність ефективності деемульгатора від вмісту окису етилену. Після 4-годинного відстою виділилася воду ретельно відокремлюють від нафти. Заміряють проміжний шар емульсії, якщо такий є.

При температурах нижче нуля виділилася вода замерзає, і в паливі накопичуються кристалики льоду. Це явище має особливо серйозне експлуатаційне значення для всіх сортів реактивного палива. Насичення палива водою залежить не тільки від його хімічного складу, а також від температури і вологості повітря і від можливостей зіткнення палива з повітрям.

Якщо при цьому кількість виділилася води не перевищує таке при відновленні то каталізатор вважають відновленим повністю. Далі переходять на реакційний газ і встановлюють необхідний режим синтезу.

Паралельно з радіометричним аналізом виділилася води ми визначали радіоактивність олигомера, обумовлену наявністю в останньому вихідної 3Н - Глік лівої кислоти. Внаслідок нерастворимости олигомера в воді і звичайних органічних розчинниках його зразки не могли бути безпосередньо проаналізовані радіометричним методом і піддавалися додатковій обробці.

Після центрифугування заміряють кількість виділилася води.

Хоганом[179]за кількістю виділилася води було показано, що утворюється в основному хромат.

Ендотермічна процеси при вивченні неорганічних гідратів методом ДТА. Другий пік відповідає випаровуванню виділилася води. Слід зауважити, що ці ендотермічні процеси виявляються розділеними в часі лише в тих випадках, коли перша стадія дегідратації здійснюється нижче 100 С або поблизу цієї температури. Якщо дегідратація починається значно вище 100 С, як, наприклад, в разі ВаС12 2Н2О, ендотермічний процес протікає одночасно з випаровуванням вологи, що виділяється, так що на термограмме реєструється один загальний пік. Така інтерпретація підтверджується даними рент-геноструктурного аналізу.

При температурах нижче О С виділилася вода замерзає і в паливі накопичуються кристалики льоду. Це явище має особливо серйозне експлуатаційне значення для всіх сортів реактивного палива. Насичення палива водою аавісіт не тільки від його хімічного складу, але і від температури і вологості повітря і від можливості дотику палива з повітрям.

При температурах нижче 0 С виділилася вода замерзає і в паливі накопичуються кристалики льоду. Це явище має особливо серйозне експлуатаційне значення для всіх сортів реактивного палива. Насичення палива водою залежить не тільки від його хімічного складу, але і від температури і вологості повітря і від можливості дотику палива з повітрям. На освіту кристалів льоду впливають і інші фактори, наприклад, в'язкість палива, швидкість його охолодження і ін. - Все це показує, що температура помутніння не може з достатньою повнотою характеризувати поведінку палив при низьких температурах. Більш того, з практики відомо, що паливні фільтри повітряно-реактивних двигунів починають забиватися кристалами льоду при температурах значно вищих, ніж тем1 пература помутніння палива. Для запобігання випаданню льоду до реактивних палив додають різні присадки (в основному спирти), які збільшують розчинність води при низьких температурах.

При більш високих температурах кількість виділилася води швидко зростає. Інакше кажучи, в процесі термічної переробки смоли неминуче виділення хімічної води в кількості близько 0 2 - 0 3% від ваги смоли. Відповідно до проведених дослідів, термічні процеси напіврозпаду смоли при нагріванні до 220 - 240 йдуть повільно і призводять до незначних змін.

Через вологості реагентів кількість виділилася води буває трохи більше розрахованого.

Процес припиняється, коли кількість виділилася води відповідає рівняння реакції.

Реакційна суміш втрачає 7 молей виділилася води, що складе 7x18126 вага. Тоді сухий залишок смоли складе: (740368560) - 1261542 вага.

Через вологості реагентів кількість виділилася води буває трохи більше розрахованого.

Процес припиняється, коли кількість виділилася води відповідає рівняння реакції.

Реакцію етерифікації контролюють як за кількістю виділилася води, так і по зміні змісту непрореагировавших кислот.

Якщо процес не зупинити при зазначеному обсягу виділилася води, то відбувається небажане перетворення надлишкового спирту в ефір.

Оскільки застосовувані реагенти також містять вологу, кількість виділилася води буває трохи більше розрахованого.

Про ступінь проходження реакції зручно судити за кількістю виділилася води. Останні сліди її видаляють, відганяючи толуол під зменшеним тиском. Із залишку, що має светлокрасний колір, відганяють при 100 (15 мм) низкокипящие складові частини і потім в високому вакуумі переганяють підставу Шиффа.

Прес-вимірювач служить для регулювання внутріпорового тиску і підрахунку об'єму виділилася води з порового простору досліджуваного зразка.

Схема дослідної установки. На цьому малюнку наведено зміна в часі питомої обсягу виділилася води, тобто відношення обсягу відстояної води до обсягу емульсії, обробленої і необробленої змішувачем емульсії.

Як видно з рис. 55 характер кривих обсягу виділилася води V при зміні добавки деемульгатора для штучних емульсій істотно не відрізняється від кривих для промислової емульсії.