А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Висновок - робота

Висновок роботи[118]про спадному вплив підвищення продуктивності на приріст інформаційної потужності свідчить про те, що найважливішим принципом розробки перспективних варіантів обладнання повинна бути модульність конструкції, що дозволяє проводити необхідне видозміна установки в залежності від умов експерименту. Для цієї мети установки повинні складатися з базових вузлів, уніфікованих блоків і легкомонтуємий пристосувань. Наприклад, для вирішення певної науково-технічної задачі модель установки може включати в себе такі уніфіковані вузли: пристрій для високотемпературного нагріву або пристрій для глибокого охолодження зразків (або обидва цих пристрої), Високовакуумні приставку (або систему, що забезпечує подачу в робочу камеру нейтральних газів) , блок програмованого регулювання і контролю температури зразка, оптичний мікроскоп з телевізійною камерою, сканирующим і відеоконтрольного пристроєм, а також з набором об'єктивів, що дозволяють іссследовать структуру із застосуванням інтерференції.

Висновок роботи[123]про незалежність ефективності перемішування від лінійної швидкості газу знаходиться в протиріччі з висновком роботи[119], В якій при лабораторних дослідах в апараті діаметром 30 мм встановлено великий вплив лінійної швидкості газу на інтенсивність його перемішування в шарі.

ОСРТОВНОЙ висновок робіт Лайтхілла полягає в тому, що при русі вільного потоку рідини або газу джерелом шуму є турбулентність і створювана при цьому акустична потужність пропорційна восьмому ступені швидкості турбулентного руху.

Для висновків роботи[54]це уточнення несуттєво, і вони залишаються в силі.

Згідно з висновками роботи[43]застосування в сучасній практиці нафтовидобутку горизонтальних свердловин значно збільшує ефективність розробки водонафтових зон родовищ нафти. Як показано в даних роботах, критичні безводні дебіти горизонтальних свердловин, в залежності від геологічних умов будови ВНЗ, можуть бути цілком рентабельними.

Згідно з висновками роботи[27]порівняльний аналіз підлягають стандарти технічних умов, марок, параметрів (розмірів) /сортаменту і технічних вимог.

Довговічність молібдену з силіцидних (1 2 та. Боросіліцідниі. Згідно з висновками роботи[8], Певним умовам повзучості повинен відповідати певний рівноважний обсяг субзерен. Якщо в результаті обробки в зразку створюється субструктура, близька до тієї, яка повинна утворитися до початку усталеною стадії, то остання з самого початку буде проходити з постійною швидкістю. Якщо створюється груба структура, то стадія несталої повзучості закінчується за короткий проміжок часу.

У висновках роботи відзначається, що перші результати дослідження впливу різних конструктивних елементів на горіння підтверджують доцільність закручування газу в напрямку обертання повітряного потоку і подачі його від центру до периферії з підвищеною швидкістю, пристрої амбразур з пережимом і дифузором правильної форми на виході; при підвищених швидкостях повітря слід збільшити відстань від місця виходу газу з щілин до звуження амбразури і до виходу в топку.

Залежність межі вимушеної еластичності (а і оборотної деформації ізотактичного поліпропілену (б при його розтягуванні від концентрації водних розчинів метанолу (/, етанолу (2 к-пропо. Отже, висновок роботи[201]про те, що холодна витяжка полімеру повинна розглядатися як поверхневе явище, не зовсім очевидний. Пізніше результати робіт, викладені в попередніх розділах, повністю підтвердили це положення.

Задовільний відповідність висновків роботи[1]і результатів машинних експериментів є хорошим підтвердженням правильності використовуваного методу розрахунку.

Одним з висновків роботи є, що деполяризація електретів обумовлена виключно внутрішнім полем Електрети.

Принциповою відмінністю висновків робіт Г. М. Саркісова і Ю. А. Песляка є оцінка впливу жорсткості колони і пружних властивостей цементного каменю на величину переданого тиску.

Залежність теплоти.

Одним з висновків робіт Штокмайера[1 ], Куна[2]і ін., присвячених дослідженню статистичних внутрішньо молекулярних реакцій, є те, що з розведенням системи циклизация стає домінуючою реакцією, і існує деяка критична концентрація розчину, нижче якої гель не утворюється при як завгодно великій кількості зшиває агента. Це відповідає такій концентрації розчину, при якій існують окремі клубки макромолекул. Дійсно, як показали наші дослідження залежності в'язкості при нульовому зсуві від концентрації розчину, характер течії розчину по-лівінілбутіраля досить різко змінюється при концентрації 1 0 м 100 мл.

Зміна показників розробки при бурінні додаткових свердловин на Мінібаєвський (а і Абдрахмановской (б площах. Почнемо з розгляду висновків робіт[16, 46], Відповідно до яких розрахунковий коефіцієнт інтерференції, рівний 0 2 для Мінібаєвський площі підтверджується практичними даними - падінням видобутку з свердловин основного фонду .

На відміну від висновків роботи [2]підвищення вмісту хлору в вихідної суміші сприяє НЕ протіканню процесу заміщення, а тільки утворення HG1 і продуктів глибокого хлорування.

Це збігається з висновками роботи[120], Отриманими для іншого випарної системи, що працює на випаровуванню сульфидной лугу целюлозного комбінату.

Залежність кількості мастила ЦИАТИМ-201 що залишилася на сепараторі Qc від межі міцності на зрушення 9пр при різній частоті обертання підшипника. | Залежність кількості мастила Циа-ТІМ-221с, що залишилася на сепараторі Qc від відносини. Відповідно до висновків роботи[20]початок скидання з сепаратора цілком визначається інерційними силами і межею міцності мастила. При значеннях 6ін /п2 більше значень, що відповідають точці В, вся мастило знаходиться на сепараторі. Мабуть, вона залишається нерухомою і в роботі підшипника не бере.

Зроблений висновок узгоджується з висновком роботи 48 в якій показано, що при температурах нижче, температури склування полімеру у наповнених вулканизатов спостерігається зниження міцності в більшій мірі ніж у ненаповнених. З підвищенням температури випробування вулканизата вище температури склування високостірольного полімеру зростає ефект дії наповнювачів.

Зроблений висновок сргласуется з висновком роботи 48 в якій показано, що при температурах нижче, температури склування полімеру у наповнених вулканизатов спостерігається зниження міцності в більшою мірою, ніж у н наповнених. З підвищенням температури випробування вулканизата вище температури склування високостірольного полімеру зростає ефект дії наповнювачів.

Якісно це узгоджується з висновками робіт[11, 47], Де йдеться про те, що відмінності в законах розподілу флуктуації інтенсивності на прямих і локаційних трасах слід очікувати лише при розсіянні на точковому відбивачі коли відбувається повна стохастична модуляція відбитого випромінювання за рахунок флуктуації інтенсивності в падаючої хвилі.

Цей результат збігається з висновками роботи[10], В якій наводяться результати вимірювань D за гратами.

Залежність інтенсивності тепловіддачі від внутрішніх характеристик процесу кипіння, р10 бар. Останнє припущення засноване на висновках робіт[12, 13]про невліяніі крайових умов задачі на теплообмін при розвинутому кипінні.

Залежність 1 /С від 1 /Сд при різних зарядах (вказані цифрами у прямих для розчинів. Отже, в згоді з висновками роботи[7], Видима і справжня поверхню оплавлених вісмутових електродів практично збігаються.

Цей висновок не узгоджується з висновком роботи[51], Що збільшення розщеплення при переході від гідразину до 1 1- діалкілгідразінам (табл. 2) пов'язано зі зміною геометрії молекул. У цій же роботі показано, що в межах похибки вимірювань А 6 постійно як для моноалкіл -, так і для 1 + 1-діалкілгідразінов, незалежно від індуктивного ефекту заступника. Цей результат призвів до висновку про те, що ефекти індуктивний і сверхсопряженія діють так само на орбіталі п і w, тобто електронна щільність в цих МО розподілена порівну між двома атомами азоту.

Можна було очікувати відповідно до висновків роботи (І], що зміщення, що вносяться (- /, М) заступниками 4 - ОСНз, 4 - С1 в енергії я-л - переходів, будуть являти собою суму ефектів - індукційного і сполучення. Однак оцінки показують, що обидві ці причини не можуть привести до зрушень Ямакс, близьким до спостережуваних на досвіді. Дійсно, якщо допустити, що заступники 4 - ОСН3і4 - С1 впливають на довгохвильовий перехід тільки в результаті прояви мезомерного ефекту, то це рівноцінно розширенню молекулярних орбіталей з включенням в них я-подібних електронів заступника. При тако м розширенні повинен спостерігатися батохромний зсув смуги поглинання, що суперечить експерименту.

як видно, дані Валверде принципово розходяться з висновками роботи[14]і вказують на те, що стехиометрический склад розташовується в однофазної області. Це питання вимагає, очевидно, подальшого уточнення.

Отже, отримані дані знаходяться у відповідності з висновками робіт[12-14]про те, що циклогексен є проміжним продуктом реакції дегідрування циклогексану.

Спроба[24](Див. Також[176], Де повторений висновок роботи [24]) Узагальнення формули (519) на випадок руху центру мас зростаючої краплі (наприклад, через вилучення центру мас від краю капіляра) неспроможна, оскільки для визначення поля швидкостей використовувалися рівняння Стокса, а поправка виявляється пропорційною квадрату числа Рейнольдса.

Критичні температури крихкості термічно зміцнених сталей. | Зміна ударної в'язкості (1і3 і питомої роботи поширення тріщини (2і4 сталей 15Х (а і15М (б в залежності від температури випробування і стану стали. Результати, отримані і для інших досліджених сталей, підтверджують висновок робіт[25, 85]про те, що вид зламу характеризує опір стали поширенню тріщин, яке не залежить від радіуса надрізу зразка. Одночасно зазначене обставина свідчить про правомірність прийнятої методики паралельного випробування зразків на ударний вигин з метою визначення характеристик а3 і ар.

Цей результат, а також дані роботи [27]добре узгоджуються з висновками роботи[39], Присвяченій дослідженню голограм з повним внутрішнім віддзеркаленням, що реєструються поблизу об'єкта. У[39]показано, що варіації товщини емульсії і інші дефекти голограми, що викликають розсіювання опорного і відновлює пучків, не позначаються на якості зображень.

Умова, що розглянута система є ідеальним газом, використовується при виведенні роботи ізотермічного процесу за допомогою рівняння Клапейрона, а також роботи адіабатичного процесу за допомогою рівняння (2.8) через повну похідну внутрішньої енергії по температурі. Інші формули годяться і для систем, які не становлять собою ідеального газу. Природно, що всі формули придатні для обчислення роботи стиснення.

Встановлена в цій роботі залежність модуля від величини Мс знаходиться в протиріччі з висновками роботи, присвяченій дослідженню олефінових еластомеров32 в якій було показано, що зі збільшенням ступеня зшивання збільшувався і модуль пружності.

Мікропроцесор дозволяє автоматизувати наступні операції: управління засувками при включенні лічильника в роботу, виведення його-з роботи або при автоматичній перевірці на трубо-поршневий установці; загальний контроль перекачування, оперативну зміну подачі рідини через лічильники; ізвестітельную сигналізацію; друк звітних документів по прийому і видачі нафти і нафтопродуктів; підготовку інформації для зв'язку з вищестоящої системою і автоматичний обмін.

Висновок роботи[123]про незалежність ефективності перемішування від лінійної швидкості газу знаходиться в протиріччі з висновком роботи[119], В якій при лабораторних дослідах в апараті діаметром 30 мм встановлено великий вплив лінійної швидкості газу на інтенсивність його перемішування в шарі.

Градієнт температури поблизу поверхні зростає зі збільшенням тиску і початкової температури, що знаходиться в згоді з висновками роботи[118] про зростання частки газофазних реакцій з ростом початкової температури - показник ступеня v в рівнянні горіння (в області стабільного горіння) збільшився від 049 при 20 С до 089 при 150 С.

Подоба кривих зміни виходів продуктів скелетної ізомеризації і дегідрування для каталізаторів обох серій дозволяє відповідно до висновків роботи[9J также предположить генетическую связь между этими реакциями.
Результаты, полученные в той части работы, которая касается влияния диффузии поверхностно-активных веществ на коалесценцию капель, согласуется с выводами вышеупомянутых работ. Кроме того, в этой работе в качестве третьего компонента использовали также поверхностно-инактивные вещества, каковыми являются неорганические электролиты. Как и следовало ожидать, знак эффекта при замене поверхностно-активного вещества поверхностно-инактивным изменяется. Тис-сен[15]підкреслює, що вивчення коалесценции при наявності дифундуючої солі являє також і практичний інтерес, оскільки екстракція солей з водних розчинів за допомогою органічних розчинників при ізоляції з'єднань металів набула широкого поширення.

Белл і Коллер побудували модель комплексу гідроксил-іона з зміщенням складним ефіром (рис. 910), яка частково заснована в висновках роботи[7], Що стосуються механізму гідролізу. Передбачається, що негативний заряд розподілений між трьома атомами кисню, як показано в нижній частині діаграми. При описі взаємодії цього заряду із заступником X його представляють у вигляді точки на колі що проходить через центри трьох атомів кисню. Відстань R від цього заряду до заступника X вважають рівним середньому квадратичному з усіх можливих відстаней між ними.

Дані работиu про незалежність зменшення поверхні і активності каталізатора від присутності сполук, що містять азот або сірку, мабуть, не суперечать висновкам робіт у В8 наведеним вище. У роботі п застосовувався високоактивний гидрируются каталізатор, а добавки сірки і азоту вводилися у вигляді низькомолекулярних з'єднань. Тому вони не могли ускладнювати адсорбцію реагують вуглеводнів, а самі відносно швидко перетворювалися. Сполуки, що містять азот і сірку, мабуть становлять найбільшу небезпеку при переробці міцно адсорбируемого сировини в умовах нестачі водню на поверхні каталізатора.

Дані роботи п про незалежність зменшення поверхні і активності каталізатора від присутності сполук, що містять азот або сірку, мабуть, не суперечать висновкам робіт 6068 наведеним вище. У роботі п застосовувався високоактивний гидрируются каталізатор, а добавки сірки і азоту вводилися у вигляді низькомолекулярних з'єднань.

Ця залежність підтверджується результатами випробувань автора, а також результатами випробувань, описаних в роботах[76], W2w2w235. , В яких на противагу висновкам автора і висновків роботи[69]встановлено, що процес повзучості при крученні йде інтенсивніше, ніж при розтягуванні.

Вивчення зміни тонкої структури на сталях тривало навантажених нафтопроводів і газорозподільних мереж показує єдиний характер змін, що відбуваються, механізми яких пояснені на підставі результатів вищенаведених досліджень і відображені у висновках роботи.

Енергетична діаграма процесів, що відбуваються в фотопрово-дящем барвнику. 1 - порушення син-глетного стану S. 2 - термічна іонізація синглетного екситона. 3і4 - відповідно захоплення носіїв пастками і їх звільнення. 5 - рекомбінація дірок і електронів. Хоча і не слід очікувати, що результати, отримані для плівок барвників, особливо для аморфних пленок1 - 1 можуть бути безпосередньо використані для розуміння явищ, що відбуваються в монокристалах, деякі паралелі між висновками робіт, виконаних на плівках барвників і на кристалах ЦТПТ, безумовно, заслуговують на увагу. На рис. 6210 представлена модель, яка, судячи з усього, найбільш правильно описує механізм генерації носіїв. Модель заснована на наступних експериментальних результатах.

Блок-схема експериментальної установки. Результати наших розрахунків знаходяться в задовільному згоді з розрахунковими даними роботи[5], Отриманими на підставі вимірювання статичної діелектричної проникності що узгоджуються з даними по ІЧ-спектрами розчинів спиртів, для відносної концентрації мономерів н-бутанолу (а 5 - 10 - 3 при 25 С) і з висновками роботи[7], В якій досліджувався вплив тиску і температури на ступінь асоціації.

Слід зауважити, що в[3]вивчається і аналізується стабілізація зближення поверхонь тертя в умовах розвантаження напрямних електромагнітним полем. З висновків роботи[3]випливає, що найбільш доцільно регулювання зусилля розвантаження в функції ступеня зближення напрямних.

Завдяки наявності структурних пустот енергія освіти дірки в самодиффузии води не має особливого значення. Це відповідає висновкам роботи[116], Де встановлено, що зміна обсягу при утворенні активованого стану, обчислене з залежності коефіцієнта самодифузії від тиску, негативно.

Нами при визначенні напружено-деформованого стану небезпечних ділянок нафтопроводу з урахуванням зміни його експлуатаційно-технічних характеристик розраховані напруги і коефіцієнти концентрації напружень. Результати відрізняються від висновків роботи[1], Тому нами виконані додаткові дослідження щодо впливу розмірів і форми вм'ятин на напруги.

Розглянемо реактор радіусом R0 з полюсом гравітаційного занурення важких речовин в його центрі. Відповідно до висновків роботи П. Н. Кропоткіна приймаємо коефіцієнт міцності середовища /о постійним для всіх точок реакційного обсягу.