А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Висновок - рідина

Висновок рідини з колони і подачу її в куб здійснюють через П - образну перетічними трубу, забезпечену гідрозатворів в нижній частині і пристроєм для запобігання утворення сифона у верхній.

Висновок рідини з сепараторів влаштовується з-під козирка, що не дає кристалам потрапити в рідину (фіг. Кристали опускаються в так звані солеотделітелі що представляють собою ємності по черзі підключаються до апарату (фіг. . Висновок рідини з колони і подачу її в куб доцільно здійснювати, як вже зазначалося вище, через П - про-різну перетічними трубу, забезпечену гідрозатворів в нижній частині і пристроєм для запобігання утворення сифона у верхній. Перетічними труба повинна бути опущена нижче нижчого рівня рідини в кубі з метою освіти гідрозатвори, що перешкоджає проходу парів по трубі.

Утримує здатність затопленої (/і незатопленої (//колон. Насадка порцелянові кільця Рашига 10X10 мм. Висновок рідини з колони і подачу її в куб здійснюють через П - образну перетічними трубу, забезпечену гідрозатворів в нижній частині і пристроєм для запобігання утворення сифона у верхній. При роботі під атмосферним тиском верхня частина перетічними труби може сполучатися з атмосферою. Лінія сполучення з атмосферою забезпечена невеликим холодильником, так як рідина в перетічними трубі знаходиться при температурі кипіння в кубі. При роботі під вакуумом верхня частина перетічними труби повинна повідомлятися з простором, що має тиск, однакове з верхньою частиною колони.

Пристрій вузлів вводу зрошень на одне-потокові (а і двопоточні (б тарілки. Вузли виведення рідини з колони наведені на рис. 712. За варіанту рис. 712 а рідина виводиться з зливного кишені; збільшення обсягу кишені здійснюється за рахунок збільшення його ширини і зниження днища. Якщо тарілка однослівная, то рідина виводиться через звичайний патрубок в корпусі колони, а якщо двухслівная, то зливні кишені з'єднуються між собою всередині колони зрівняльної трубою 7 а рідина виводиться з обох кишень і об'єднується в загальний потік поза колони.

Варіанти виведення рідини (флегми з колони. Вузли виведення рідини з колони є невід'ємною частиною складних колон АВТ з відведенням бічних погонів і циркуляційних зрошень. Конструкції переливні пристроїв. Вузол виведення рідини з тарілки повинен, по-перше, забезпечувати рівномірний, по можливості ненаголошений, злив рідини і по-друге, сприяти дегазації рідини в переливе. Ненаголошений слив особливо необхідний при великих витратах рідини.

Змішувач нової конструкції. Завдяки висновку рідини з нижньої частини апарату в ньому не відбувається накопичення опадів і в верхню бочку дестіллера безперервно надходить рідина однорідного складу.

Так як висновок рідини з розглянутої щілини конструктивно здійснено у осі то впливом відцентрових сил на зміну розподілу швидкостей потоку по висоті щілини можіо знехтувати.

Пристрої для виведення рідини повинні забезпечувати безперешкодне видалення всієї рідини і падежное роз'єднання простору апарату від атмосфери. Вивідні пристрої повинні допускати чистку без зупинки апарату.

На лініях введення і виведення рідини з колони обов'язково встановлюють гідравлічні затвори, що перешкоджають проходу пара через рідинні патрубки. Затвори виконують у вигляді U-образних ділянок трубопроводів або поперечних перегородок перед штуцерами. Висота гідравлічних затворів повинна бути більше надлишкового тиску в колоні вираженого в метрах стовпа переробляється рідини.

На лініях введення і виведення рідини з колони обов'язково встановлюють гідравлічні затвори, що перешкоджають проходу пара через рідинні патрубки.

Труби для підведення і виведення рідини в поєднанні з резервуаром виготовляють так, щоб при вимірюванні об'єму була виключена можливість припливу або виходу рідини довільним чином при заповненні спорожнення або визначенні місткості.

Конструктивні розміри каналів введення і виведення рідин в роторі екстракторів ТФ визначаються вимогами забезпечення турбулентності потоків. Турбулентність потоків в каналах, що підводять розчин, необхідна для швидкого і кращого їх змішання, досягнення необхідного рН середовища та уникнення місцевих інактивації антибіотиків. Турбулентність потоку в каналах виведення рідин необхідна для видалення білкових речовин і опадів, які знаходяться в маткових ч розчинах і можуть осідати на стінках каналів.

Разгазированная таким чином нафту через патрубок 4 виведення рідини з залишковим змістом оклюдованого газу 0 4 - 5 - 045% 4) б'ем надходить в технологічний резервуар.

Слід враховувати і втрати через ізоляцію трубопроводів для виведення рідини, і від випаровування рідини при зливі які доводиться компенсувати збільшенням вироблення рідини.

Така регуляція циклів: як всмоктування, так і виведення рідин з організму, - здійснюється завдяки функціонуванню автономної нервової системи і гормонів. Жага збільшує водоспоживання, а водовіддача регулюється нирками; регулюються також обсяг і електролітичний склад сечі. Датчики механізму регуляції розташовані в серці відповідаючи за наповнюваність судинної системи. Якщо наповнення серця скорочується, наприклад після зменшення потовиділення, рецептори повідомлять про це в мозковий центр, відповідальний за відчуття спраги, і задіють ті області які стимулюють звільнення вазопресину (ADH) від задньої долі гіпофіза. Дія цього гормону направлено на те, щоб скоротити обсяг виділеної сечі.

Лабораторна кристаллизационная колона (по Маїк, Дейл і Відеманн. Коли ця умова досягнуто, нижній отвір (для виведення рідини високої чистоти) частково перекривається, щоб частина рідини можна було проштовхнути вгору колони через шар кристалів, здійснюючи таким чином їх очищення.

У верхній камері розташована вихрова трубка з тангенціальними щілинними вікнами для виведення рідини з обертового газорідинного потоку. Верхня і нижня камери пов'язані через обвідну трубку для вирівнювання в них тиску.

Сепаратор оснащений вхідним патрубком, що забезпечує тангенціальний введення продукту, патрубками виведення рідини, газу та дренажів. 
Великий вплив на роботу переливу багатодітній родині і конструкції вузлів вводу і виводу рідини. Вузол введення рідини на тарілку повинен, по-перше, створювати помірний опір перетіканню рідини і по-друге, забезпечувати спокійний, рівномірний і ненаголошений введення рідини. Якщо необхідно зменшити опір перетіканню рідини, то по можливості намагаються не застосовувати затворну перегородку, кромки зливних і переливних перегородок робити закругленими, а на прямоточних тарілка не передбачати початковий гідравлічний затвор у вузлі введення рідини.

Вона зазвичай забезпечені зрошувальних пристроєм, мають штуцери для введення і виведення рідини, насадки і опори, газовходи і газовиходи і інші деталі. Ці апарати є великогабаритними. Для спорудження та ремонту ях потрібні великі витрати коштів. Тому конструкція захисного покриття повинна бути економною, але безумовно надійної в експлуатації.

Сприятливі умови випаровування крапель в прикордонному шарі біля поверхні лопаток показують раціональність виведення рідини безпосередньо в прикордонний шар і плівкового або пористого охолодження лопаток компресора. Системи плівкового (пористого) охолодження є більш простими в конструктивному відношенні і ефективними, ніж системи розпилювання води за допомогою форсунок в ступенях компресора. Крім того, шар води на поверхнях лопаток захищає їх від ерозійного зносу.

Грубі пружні волокна забезпечують рівномірний об'ємний розподіл більш тонких, збільшують швидкість виведення рідини з шару, надають останньому механічну міцність і стабільність, забезпечуючи можливість роботи більш тонким волокнам по всій глибині шару. Найчастіше використовуються волокна розміром від 8 до 15 мкм з товщиною шару 50 мм.

Конструкція екстрактора включає механізм з електрообладнанням, ковпак з вузлом введення і виведення рідин і барабан. Механізм екстрактора, так само як і електрообладнання, розміщений в станині. Механізм складається з горизонтального вала, - фрикційної муфти, гвинтовий шестерні і вертикального вала з гвинтом.

Двороторний відцентровий екстрактор ЕЦД конструкції НДІХІММАШ. По осі ротора розташований нерухомо закріплений в кожусі екстрактора вузол 3 введення і виведення рідин з отворами і каналами, через які рідини подаються і відводяться, переміщаючись зі щабля на щабель.

У п'яті є отвори для кріплення і укладання троса, а також для виведення рідини з внутрішньої порожнини бойка при заповненні його породою.

Технологічну схему сучасних повітророзподільних установок проектують таким чином, щоб забезпечувалася постійна проточність (висновок рідини) з усіх апаратів, де знаходиться кисень або рідина, збагачені киснем. Це необхідно для того, щоб вивести з апаратів не затримані засобами очищення кристали вуглеводнів і не допустити їх небезпечного накопичення в рідини. Слід також зазначити, що в процесі проходження кристалів вуглеводнів за технологічними потокам і їх перебування в апаратах відбувається їх часткове розчинення.

Аналітичне рішення задачі визначення поля температур плоского каналу не застосовується в разі протяжного введення і виведення рідини. Тому для теплових розрахунків камер ТЕ доцільно використання методу фізичного моделювання, який дозволяє отримувати лінії рівних часів на спеціально виготовленій установці.

При заповненні апарату до заданого обсягу верхній штуцер перекривають, а нижній відкривають для виведення рідини.

При дослідженні массоотдачи в рідкій фазі істотним є безперервний проток рідини через посудину з висновком рідини безпосередньо у вільній її поверхні так щоб ця поверхня постійно оновлювалася. В іншому випадку (при роботі без протоки або з протокою, але з відведенням рідини з основної її маси) значення рж можуть бути сильно занижені внаслідок накопичення на поверхні поверхнево-активних речовин, практично завжди присутніх в неконтрольованих кількостях.

Рівномірність змішування розсолу з реактивами в змішувачі та реакторі досягається правильним вибором місць введення та виведення рідин і достатньою тривалістю перебування їх в апараті. Суспензію вводять в центральну частину реактора; розтруб на кінці труби, що підводить сприяє рівномірному розподілу рідини по всьому об'єму апарату.

Велика частина осаджувальних центрифуг працює безперервно або почти безперервно, якщо брати до уваги тільки подачу і висновок центріфугіруемой рідини. У деяких випадках доводиться періодично припиняти подачу рідини для видалення накопичився твердого осаду. Ці перерви можуть тривати більше 30 хв або менше декількох секунд. У багатьох моделях рідина і концентрат твердих речовин вивантажуються безупинно; таким чином машина може працювати безперервно протягом багатьох годин або днів. Лабораторні або аналітичні центрифуги працюють періодично і мають малі ємності. Промислові центрифуги здебільшого ра ють безперервно.

Схема відцентрового двухроторного екстрактора типу ЕЦД (конструкція НИИХИММАШ. Апарат складається з ротора 1 що обертається на вертикальному валу, встановленого нерухомо вузла 2 введення і виведення рідин з дисковими змішувачами і пакета тарілок 3 для розділення фаз. Вступники фази трикратно перемішуються прямоточно і розділяються в межтарельчатого просторах , причому процес екстракції ведеться в противотоке.

Для виявлення цієї закономірності були проведені досліди, в результаті яких встановлено функціональна залежність між тиском на виведення рідин з камер барабана і положенням ейтрального шару в цих камерах.

У нижній бочці колони (бочка-база) розташовані штуцери 2і10 для введення концентрованого газу і для виведення рідини. Слабкий пічної газ зазвичай вводять через штуцер, розташований між третьою і четвертою холодильними бочками (вважаючи знизу), або через штуцер, що знаходиться між сьомою та восьмою холодильними бочками.

По осі ротора розташований нерухомо закріплений в кожусі екстрактора (на малюнку не показаний) вузол 3 введення і виведення рідин з отворами і каналами, через які рідини подаються і відводяться, переміщаючись зі щабля на щабель. В кожному ступені знаходяться напірні диски 5і6 призначені для прямоточного змішання і транспортування рідин, і пакет тарілок 7 в просторах між якими здійснюється тонкошарове поділ рідин.

Класифікація ректифікаційних і абсорбційних колонних апарат-ратов. На колонах монтують багато контрольно-вимірювальних приладів для вимірювання тиску, температури /складу сумішііін. На лініях введення і виведення рідини на колони обов'язково встановлюють гідравлічні патрубки. Затвори виконують у вигляді U-образних ділянок трубопроводів або поперечних перегородок перед штуцерами. Колони працюють зазвичай при атмосферному тиску, підвищений тиск і вакуум менш поширені.

Класифікація ректифікаційних і абсорбційних колонних апаратів. На колонах монтують багато контрольно-вимірювальних приладів для вимірювання тиску, температури, складу сумішііін. На лініях введення і виведення рідини на колони обов'язково встановлюють гідравлічні патрубки. Затвори виконують у вигляді U-образних ділянок трубопроводів або поперечних перегородок перед штуцерами. Колони працюють зазвичай при атмосферному тиску, підвищений тиск і вакуум менш поширені.

Рамка для кріплення мембран, яка використовується в апаратах лабіринтового типу. Уже в ранніх роботах в області електродіаліз з іонітними мембранами відмовилися від забезпечення кожної вузької камери многоячейковой установки окремою подачею і виводом рідини через трубки (рис. 6.3.) Тому в основу конструювання таких установок було покладено принцип подачі і виведення рідини, що використовується в звичайних фільтр- прессной конструкціях. У початкових конструкціях подача рідини в знесолювальних і ропні камери і висновок з них здійснювалися чотирма внутрішніми трубопроводами, освіченими серією фіксованих отворів, розташованих в кожному кутку рамки і мембрани.

Монтежю є резервуар, розрахований на тиск 3 - 4 ата, забезпечений патрубками і вентилями або кранами для введення і виведення рідини, стисненого повітря або інертного газу (N2 С02), а також манометром і запобіжним клапаном. Труба для передачі рідини опущена всередину монтежю майже до самого дна.

Монтежю є резервуар, розрахований на тиск 3 - 4 ата, забезпечений патрубками і вентилями або кранами для введення і виведення рідини, стисненого повітря або інертного газу (N2 CO2), а також манометром і запобіжним клапаном. Труба для передачі рідини опущена всередину монтежю майже до самого дна.

Реактор - циліндричний апарат висотою 330 мм і діаметром 100 мм; дно злегка сферичне; трубка для введення рідини занурена в апарат на 150 мм вище дна; трубка для виведення рідини розташована у верху апарату; мешалка знаходиться в центрі на 125 мм вище дна; умови роботи: швидкість потоку 61 4 см3 /хв; швидкість обертання мішалки 156 об /хв.

Установка була реактор (об'ємом 3 1 л), забезпечений мішалкою, нагрівачами, термопарами для вимірювання температур газової і рідкої фаз системи, а також пристроєм для аналізу газу по ходу процесу і виведення рідини через холодильник.

Уже в ранніх роботах в області електродіаліз з іонітними мембранами відмовилися від забезпечення кожної вузької камери многоячейковой установки окремою подачею і виводом рідини через трубки (рис. 6.3.) Тому в основу конструювання таких установок було покладено принцип подачі і виведення рідини, що використовується в звичайних фільтр- прессной конструкціях. У початкових конструкціях подача рідини в знесолювальних і ропні камери і висновок з них здійснювалися чотирма внутрішніми трубопроводами, освіченими серією фіксованих отворів, розташованих в кожному кутку рамки і мембрани.

На рис. 1 представлена схема ТВТ, яка включає традиційні для вихрових труб елементи: тангенціальний сопловой введення (1), діафрагму (3), регулюючий вентиль на гарячому потоці (на схемі не показаний), конден-сатосборнік (4) з патрубком для виведення рідини, а також пристрій зміни площі; соплового введення за допомогою регулюючого елемента (2), що дозволяє експлуатувати ТВТ як при автоматичному, так і при ручному режимі регулювання.

На кількість і розмір часток рідини, що потрапляють в газонафтової сепаратор, істотний вплив роблять умови введення в нього продукції свердловини, а на кількість частинок газу у вигляді бульбашок, що потрапляють в секцію збору рідини, - конструкції підведення рідини в нижню частину газонафтового сепаратора і виведення рідини з нього.