А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Виведена

Виведена тут формула розподілу по довжині ланцюга ал-кільна груп з парним числом атомів вуглецю ідентична рівняння, виведеному іншим шляхом Досталя і Марком[10]вже в 1935 р Воно було виведено для гіпотетичного (в той час) випадку функції розподілу за ступенем полімеризації при постійній швидкості ініціювання ланцюга і без обриву реакції. Певне або наведене час в даному випадку завдяки постійній концентрації мономерів дорівнюватиме дійсному часу реакції.

Виведена ними алгебри залежність задовільно описувала експериментальні дані. Однак необхідно відзначити, що вона є специфічною для процесу парової конверсії Нафти і непридатна для процесу парової конверсії вуглеводневих газів через відмінності в умовах проведення процесу і застосовуваних каталізаторів.

Виведена Енгелем емпірична залежність підтверджується тривалим досвідом економічного розвитку.

Виведена з цих чисел теплота горіння бензолу вказує на наявність в ньому 9 простих зв'язків.

Виведена тільки що формула придатна для розрахунку профільного опору при великих рейнольдсових числах.

Виведена нами система алгоритмів побудована на основі загальноприйнятої блокової моделі макромолекул. Прийнято, що сусідні структурні одиниці пов'язані між собою попарно одній мостиковой зв'язком. Враховано, що в середньому близько 15% атомів С в поліцікланових структурах можуть бути четвертинними і стільки ж - входити до складу нятічленних кілець. Виключено невірне припущення про статистично равновероятном розміщенні ароматичних кілець в поліциклічних блоках[44, 45, 52]: Фактичний стан поліаренових ядер оцінюється за кількістю заміщених периферичних атомів С в ароматичному ядрі що входить до складу структурної одиниці.

Виведена тут формула розподілу по довжині ланцюга ал-кільна груп з парним числом атомів вуглецю ідентична рівняння, виведеному іншим шляхом Досталя і Марком[10]вже в 1935 р Воно було виведено для гіпотетичного (в той час) випадку функції розподілу за ступенем полімеризації при постійній швидкості ініціювання ланцюга і Беч обриг. Певне або наведене час в даному випадку завдяки постійно.

Виведена в підручнику (див. П 185) формула (А) носить назву формули Ньютона - Лейбніца. Вона є найефективнішим і простим засобом обчислення певного інтеграла.

Виведена тут формула відрізняється від тієї, яку він використовував в Небесної механіки і можливо, здасться більш складною на вигляд.

Виведена тут формула для обурення другого порядку для енергії повністю збігається з формулою, отриманої пізніше квантовомеханічним шляхом. Робота[59], Виконана Йорданом і мною, застосовує той же метод для обчислення поглинання і випромінювання резонатора в поле випромінювання, маючи на меті усунути протиріччя між класичною теорією поля і квантової гіпотезою при виведенні формули випромінювання Планка.

Виведена із стану термодинамічної рівноваги плазма прагне найбільш швидким шляхом релаксує-вать до рівноважного стану. На відміну від газу нейтральних частинок, де такий процес релаксації визначається виключно передачею енергії при міжчасткових зіткненнях, плазма позбавляється від неравновесности переважно шляхом порушення коливань і хвиль.
 Виведена автором формула застосовна лише до умов периферичного зору і злити мигтіння переривчастого подразника постійної яскравості. В умовах же центрального колбочкового зору, так само і при застосуванні подразника, завжди кратного порогу (в умовах зору периферичного), критична частота злиття мигтіння залежить від темнової адаптації вже в зворотному напрямку: у міру триває адаптації вона знижується.

Виведена нами аналогія з електричним колом носить лише зовнішній характер, так як правильніше було б порівнювати плоску хвилю з хвилями уздовж електричної лінії, а не з струмом в контурі з зосередженими постійними. Однак і в наведеній формі аналогія з законом Ома і подальші аналогії з електричним колом, які будуть введені нижче, корисні хоча б з точки зору зручності запам'ятовування формул.

Виведена тут формула відрізняється від тієї, яку він використовував в Небесної механіки і можливо, здасться більш складною на вигляд. 
Виведена теоретично формула радіоактивного розпаду в загальному порівняно добре узгоджується з експериментом, якщо відволіктися від деяких другорядних факторів.

Виведена вище досить громіздка формула для електромагнітного моменту (69 - 21), в яку входять твори фазних струмів статора і ротора (1ц, і i2n) і синуси змінюються кутів між відповідними фазами а /л, може бути помітно спрощена за допомогою результуючих комплексних функцій струмів.

Виведена нами формула для визначення /З дозволяє розрахувати швидкість руху води в тріщинах або порах породи під греблею в будь-якій точці фільтраційного потоку, для чого достатньо помножити значення Ко на величину напірного градієнта, яка визначається яо сітці руху.

Виведена з положення рівноваги, рідина здійснює коливальний рух. Щільність рідини дорівнює р, площа поперечного перерізу кожної посудини дорівнює S.

залежність швидкості капілярно-гравітаційних хвиль від довжини хвилі. | Залежність с2 від К. 1 - внесок сил поверхневого натягу, 2 - вклад гравітаційних сил. Виведена із стану рівноваги рідина набуває в полі тяжіння і в поле сил поверхневого натягу деяку потенційну енергію. До тих пір, поки ця енергія не перейде в тепло, рідина не може заспокоїтися. У ній збуджується коливальний рух - по поверхні рідини біжать капілярно-гравітаційні хвилі.

виведена з положення рівноваги, рідина здійснює коливальний рух.

Виведена вище формула (2) застосовується при обчисленні результатів аналізу за методом прямого титрування. При зворотному і паралельному титруванні формула видозмінюється.

Виведена в попередньому розділі система рівнянь, що описує виснаження газової поклади, підйом ГВК, зміна залишкової газонасиченості обводненной області та впровадження підошовної води при її розробці є системою нелінійних диференціальних рівнянь в приватних похідних.

Виведена вище досить громіздка формула для електромагнітного моменту (69 - 21), в яку входять твори фазних струмів статора і ротора (illt і i 2n) і синуси змінюються кутів між відповідними фазами ahn, може бути помітно спрощена за допомогою результуючих комплексних функцій то-КПВ .

Виведена нами формула (123) потребує уточнення з наступних позицій. На другій половині цього кута контактна тиск швидко падає, і зуб в основному буде взаємодіяти зі зруйнованою породою.

Виведена тут формула для дотичного напруження в газах є не що інше, як формулу Ньютона.

Виведена з положення рівноваги, рідина здійснює коливальний рух.

Виведена з констант іонізації jV - метшшірідінійальдоксімов константа 00 для групи N - Me збільшена в порівнянні з нейтральною азагруппой в 5 разів, константа му - в 4 рази і а - в 3 рази. Такий порядок збільшення говорить про домінуючий характер індукційного ефекту Онієву азагруппи. Дійсно, як показують дані табл. 4.3 ст-резонансні константи ст н зарядженої і незарядженою азагрупп порівняно мало відрізняються один від одного і до того ж вони малі за абсолютною величиною.

Виведена на друк проміжна інформація, що ілюструє динаміку пошуку.

Виведена на друк проміжна інформація, що ілюструє динаміку випадкового пошуку.

Виведена на друк проміжна інформація, що ілюструє динаміку пошуку.

Виведена з положення рівноваги, рідина здійснює коливальний рух.

Дикий сірий гусак. | Голова і лапа гусака. | Холмогорский гусак. Виведена на Україні порода чорних білогрудих качок також має велику життєвістю.

Виведена нами норма в 2100 кал обчислена для повного їдця, яким ми вважаємо дорослого чоловіка працездатного віку, зайнятого фізичною працею.

Виведена таким чином інформація є основою для розрахунку параметрів оптимизационного ока моделей родовища і регіону.

Вид залежності[СаС2 ]від. Виведена тут залежність пояснює фізичний зміст і важливість правильного співвідношення розмірів шматків вапна і вуглець матеріалу.

Виведена вище формула (2) застосовується при обчисленні результатів аналізу за методом прямого титрування. При зворотному і паралельному титруванні формула видозмінюється.

Виведена з осаджувальної камери нитка замасліваются і намотується на бобіну.

Виведена нами раніше формула (63а) має загальний характер і справедлива не тільки тоді коли криволінійний посудину є плюсовим, але і коли він є мінусовим.

Виведена раніше формула дозволяє обчислити електро моторні силу ланцюга, знаючи теплоту реакції і темпера рний коефіцієнт електро-руху щей сили. Ми тепер познайомимося з іншим способом, який призводить до визначення електромоторних сил оборотних ланцюгів.

Виведена вище формула дотичного напруження справедлива лише для перетинів, які не мають різкої зміни ширини.

Виведена на орбіту супутника Землі станція після включення розгінного ракетного блоку отримала розгін до другої космічної швидкості і вийшла на траєкторію польоту до Місяця. Місяці - на борт станції були передані вихідні дані для проведення її орієнтування по місячній вертикалі і подальшого гальмування.

Виведена із стану рівноваги флуктуаційними впливами межа почне осциллировать (здійснювати затухаючі гармонічні коливання) з частотою власних коливань WQ, вираз для якої буде наведено нижче.

Виведена Кулоном формула має одну чудову особливість: по виду вона ідентична до закону всесвітнього тяжіння Ньютона. Зрозуміло, в законі Кулона сила електричного взаємодії може бути як силою тяжіння, так і силою відштовхування, в той час як сила тяжіння завжди є силою тяжіння.

Виведена раніше формула (170) відноситься до ймовірності переходу (за одиницю часу в одиниці об'єму) зі стану (30) в стан, нормоване на одиницю.

Виведена, формула дійсна для котушок, довжина яких багато більше діаметра.

Витрати на переточування і експлуатацію ріжучого інструменту. Виведена вище формула (103) застосовна до всіх видів ріжучих інструментів.

Виведена таким чином конфігурація алкілянтарних кислот збіглася зі зміною, знайденої Фрейденбергом (див. Стор. Виведена вище функціональна залежність між собівартістю продукції і використанням потужності заводу, зокрема, може знайти застосування в питаннях математичного моделювання спеціалізації і розміщення виробництва при зведенні цільових функцій їх економіко-математичних моделей до лінійного функціоналу.

Виведена в § 9 - 4 передавальна функція для ідеального дросельного магнітного підсилювача з активним навантаженням відповідає структурній схемі на рис. 11 - 11 а. Структурна схема показує, що магнітний підсилювач тут можна розглядати як інтегруюча ланка, охоплене негативним зворотним зв'язком.

Виведена з експлуатації кабельна лінія в зв'язку з її пошкодженням заноситься в зведення пошкоджених ліній (додаток 7), яка зберігається у чергового диспетчера. Протокол цей також зберігається у чергового диспетчера.