А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Обрана

Обрана невідповідна марка щіток. Частинки вугілля, що відірвалися від щіток, їх знос, утворюють провідні містки між пластинами колектора і сильно розпалюються. При коротких замикань невеликі розпечені вугільні частинки відриваються від м'яких графітних щіток, що призводить до утворення кругового вогню.

Обрана невідповідна марка щіток.

Обрана невідповідна марка щіток. Частинки вугілля, що відірвалися від щіток, їх знос, утворюють проводять містки між пластинами колектора і сильно розпалюються. При коротких замикань невеликі розпечені вугільні частинки відриваються від м'яких графітних щіток, що призводить до утворення кругового вогню.

Обрана невідповідна марка щіток.

Обрана невідповідна (занадто тверда) марка щіток. При нормальній роботі на поверхні колектора (контактних кілець) утворюється найтонша оксидна плівка - політура, яка покращує комутацію і оберігає колектор ( контактні кільця) від підвищеного зносу. Занадто ж тверді щітки цю плівку здирають.

Вибрана відповідна марка щіток. Частинки вугілля, що відірвалися від щіток, їх знос, утворюють провідні містки між пластинами колектора і сильно розпалюються. При коротких замикань невеликі розпечені вугільні частинки відриваються від м'яких графітних щіток, що призводить до утворення кругового вогню.

Обрана невідповідна марка щіток.

Обрана невідповідна (занадто тверда) марка щіток. При нормальній роботі на поверхні колектора (контактних кілець) утворюється найтонша оксидна плівка - політура, яка покращує комутацію і оберігає колектор (контактні кільця) від підвищеного зносу. Занадто ж тверді щітки цю плівку здирають.

Обрані ефективний каталізатор ZnO.

Обрані найкращі умови проведення процесу омилення метилового ефіру олеїнової кислоти.

Обрані параметри реакції, що дозволяють отримувати 2 4-дітретамілфенол з високим виходом і вибірковістю.

Обрані найбільш чутливі лінії аналізованих елементів, які не перекриваються лініями інших компонентів проби. При утриманні в руді заліза (10%) і титану (0 1%) лінія 268511 перекривається лініями цих елементів.

Обрана така послідовність контурів 123 4 при якій кожен контур відрізняється від сукупності попередніх хоча б однієї нової гілкою.

Обрані розчинники для стадій поділу піколіновой фракції на 2 6-лутідін і піколін і для стадії поділу 3-ю у-піколіни.

Обрана конструкція непреривнодействующего багатоступінчастого апарату. Проведені на ньому досліди підтвердили розрахункові та експериментальні дані отримані в періодичному процесі.

Обрані каталізатори та умови селективного гідрування гліцеринового альдегіду і оксіальдегідов, одержуваних в процесі самоконденсаціі формальдегіду, до відповідних поліспирти.

Вибрана відповідна марка щіток. Частинки вугілля, що відірвалися від щіток, їх знос, утворюють провідні містки між пластинами колектора і сильно розпалюються. При коротких замикань невеликі розпечені вугільні частинки відриваються від м'яких графітних щіток, що призводить до утворення кругового вогню.

Обрана невідповідна марка щіток.

Обрана невідповідна (занадто тверда) марка щіток. При нормальній роботі на поверхні колектора ( контактних кілець) утворюється найтонша оксидна плівка - політура, яка покращує комутацію і оберігає колектор (контактні кільця) від підвищеного зносу. Занадто ж тверді щітки цю плівку здирають.

Обрані оптимальні умови для фотометріч. Sc, встановлена вибірковість р-ції по відношенню до супутніх елементів. Визначено співвідношення компонентів в продукті взаємодії реактиву Sc і коеф. Наведені приклади визначення Sc в штучних сумішах і вольфраму. 
Обрані оптимальні умови проведення електролізу, що забезпечують досить повне групове виділення ряду домішок з розчинів особливо чистих органічних кислот, солей алюмінію і води.

Обрані оптимальні умови процесу.

Обрані оптимальні умови отримання ВТК.

Обрані режими осадження карбіду ніобію на частинки графіту розміром 200 - 1500 мк при температурі реакції 2000 - 2300 С.

Обрана така послідовність контурів 123 4 при якій кожен контур відрізняється від сукупності попередніх хоча б однієї нової гілкою.

Обрані всі елементи другого стовпчика.

Графіки залежності вхідного опору транзисторів від струму бази для двох різних зразків. | Характеристика пе. Обрані ток /к тах120 мА, Ек 15 В і тривалості імпульсів таап 0 8 мкс, ТСЧ 0 4 мкс.

Обрана система декартових координат з віссю г, спрямованої вгору до фотосфері.

Обрані193 найбільш ефективних реактиву (з приблизно 1100 описаних в літературі), що дають можливість визначати 64 елемента (вважаючи все рідкоземельні за один) з найбільшою чутливістю і вибірковістю. Наведено повний список обраних сполук. Дана характеристика реактивів раціонального асортименту по їх будові і по їх аналітичного застосування, проведено зіставлення раціонального асортименту з відповідними даними каталогів зарубіжних фірм.

Обрані металеві громовідводи баштового типу. Заземлення блискавковідводів виконано чотирма вертикальними електродами, з'єднаними між собою сталевою смугою.

Обрана пружина: d 2 мм - діаметр дроту; DH 11 мм - зовнішній діаметр; t 3 мм - крок; IL 21 - число робочих витків; Н 20 мм - стиснення пружини під навантаженням 211 Н; Ьсж 45 мм - довжина стиснутої пружини, встановленої в ушютнітельний пакет.

Обрані мікрофони типу МД-52А з рівномірною частотної характеристикою в широкому діапазоні частот і тому, відтворюють сигнали отримані без спотворень з постійним коефіцієнтом перетворення. Мікрофони випробувані в заводських умовах, показана їх придатність для роботи в звуковому газоаналізаторі.

Обрана модель, чисельно вирішено рівняння теплопровідності для умов близьких до реальних, побудовані графіки для чотирьох значень часу - 0 у середньому 1424 години після закачки. Рекомендовано підошву приймає інтервалу визначати в кінці закачування, покрівлю-через чотири години. Показано, що при закачуванні кубометра рідини на метр приймає колектора величина термоаномаліі через добу зменшується не більше, ніж на 15%, а розмив кордонів за рахунок тг лпопередачі в покрівлю і підошву не повинен перевищувати одного метра.

Обрана схема з'єднань фаз статора, при якій дві фази з'єднані послідовно, а третя фаза відключена.

Обрана наступна технологічне оснащення: повідковий самозажімние патрон з автоматично затискають плаваючим центром (див. W2w2w20., Стор. Обрано такі схеми технологічного процесу: для емалі НЦ-25 - один шар грунтовки ГФ-020 (ГОСТ 4056 - 63) і три шари емалі; для емалі МЛ-242 - один шар грунтовки МЧ-042 (ГОСТ 10982 - 64) і два шари емалі.

Обрана наступна стратегія досліджень: на промислових реакторах і модельйих установках вивчено зміни температури - го поля в реакторі при цілеспрямованому і випадковому іемененіі траєкторії руху потоків при цьому оцінка нерівномірності проведена за схемою, що включає визначення максимальної різниці температур в різних перетину - пя кожного проміжку временя, і обчислення тимчасової температурної нерівномірності.

Обрана система вертикально-водотрубні котла.

Обрана конструкція вертикального (висячого) перегревателя .

Обрано режими осадження карбіду ніобію на частинки графіту розміром 200 - 1500 мк при температурі реакції 2000 - 2300 С.

Обрані ці показники не випадково. В останні роки з'являється все більше повідомлень, що показують, що нормальний обмін органічних кислот дозволяє плодам протистояти фізіологічних захворювань. Навпаки, порушення в цьому обміні швидко призводять до розвитку подібного роду захворювань і в кінцевому рахунку до передчасної загибелі плоду. З іншого боку, стає все більш очевидним, що інтенсивність дихання плодів - процесу, найтіснішим чином пов'язаної з їх життєдіяльністю, - є не тільки функцією обміну речовин, але також п функцією фізичних властивостей плода: співвідношення його поверхні і об'єму, будови та товщини покривних тканин і хімічного складу цих тканин. Вивчення хімічного складу поверхневих тканин, взаємозв'язку між їх складом, складом внутрішньої атмосфери плода п інтенсивністю дихання може з'явитися основою для раціонального вибору умов зберігання і в першу чергу для підбору модифікованої атмосфери, що відповідає особливостям сорту плодів.

Обрана лінійна внутрішня координата реакції (див. Розд. Симетрія дана щодо вертикальній площині. Обрана конструктивна схема валковой гибочной машини і проведені попередні розрахунки технологічних характеристик кількох її варіантів. . Обрано оптимальні умови уніфікованого визначення PsOs фотометричним методом у широкому діапазоні концентрацій (30 - 60%) для всіх видів кормових фосфатів, що випускаються в СРСР.

Обрано оптимальні умови екстракційного відділення фосфатів у вигляді фосфорномолнбденовой гетерополікислоти етилацетатом при комусь плексонометріческом визначенні кальцію в фосфатному продовольчій сировині та харчових його переробки.

Обрано три зображення, повністю передають геометричну форму всіх елементів деталі і дають можливість нанести всі розміри, - головний вид, вид зліва і вид зверху.

Обрано найбільш чутливі лінії аналізованих елементів, які не перекриваються лініями інших компонентів проби. При утриманні в руді заліза (10%) і титану (0 1%) лінія 268511 перекривається лініями цих елементів.

Мережевий графік структурного проектування КП і розподілу ресурсів. Обрана схема організації обчислювального процесу. На підставі первинної структурної схеми КП встановлюється послідовність виклику програм, що реалізують функціональні завдання, визначаються принципи взаємодії із зовнішніми абонентами і організація обміну даними. На основі прийнятих дисциплін обслуговування заявок і їх розподілу за пріоритетами визначаються алгоритми центрального і місцевого диспетчерів. Для багатопроцесорних спеціалізованих ЕОМ встановлюється стратегія розподілу робіт по процесорам - динамічна або статична.

Обрана технологія проведення налагодження і розроблені засоби автоматизації налагодження. На етапі технічного проектування вибирається технологія проведення налагодження програм в статиці а також настроюються і готуються засоби автоматизації налагодження програм. Дана робота повинна бути завершена до початку программірова вія. Засоби автоматизації повинні забезпечити узагальнене уявлення вихідної і результуючої інформації на різних етапах процесу налагодження, в необхідних обсягах і зручному для аналізу вигляді.