А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Яскравість - нитка - лампа

Яскравість нитки лампи встановлюють шляхом зміни сили струму за допомогою реостата.

У них температура вимірюється шляхом варіювання яскравості нитки лампи розжарювання за допомогою реостата доти, поки вона не співпаде з яскравістю зображення джерела, що підлягає контролю.

Пірометр, в якому температура джерела тепла вимірюється шляхом врівноваження яскравості нитки лампи розжарювання до яскравості джерела тепла, поєднаного з ниткою.

У першому випадку шкала приладу виходить різко нелінійної, так як яскравість нитки лампи розжарювання пропорційна приблизно п'ятого ступеня струму розжарення. При зміні ж яскравості за допомогою оптичного кругового клину кут повороту останнього буде лінійно залежати від регульованої яскравості.

У пірометра інтенсивність випромінювання нагрітого тіла вимірюється шляхом порівняння в монохроматичному світлі яскравості досліджуваного тіла з яскравістю нитки лампи розжарювання. Пірометр попередньо градуюється по випромінюванню абсолютно чорного тіла.

У пірометра інтенсивність випромінювання нагрітого тіла вимірюють шляхом порівняння в монохроматичному світлі яскравості досліджуваного тіла з яскравістю нитки лампи розжарювання. Пірометр попередньо градуируют по випромінюванню абсолютно чорного тіла. Під яскравістю розуміють відношення сили світла в даному напрямку до проекції світиться поверхні на площину, перпендикулярну того ж напрямку. Два тіла, що мають в одному напрямку однакову яскравість, мають однаковою інтенсивністю випромінювання.

Оптична і електрична схеми установки пирометра. При вимірюванні температури за допомогою оптичного пірометра порівнюють яскравість розпеченого тіла, температуру якого вимірюють, з яскравістю нитки лампи розжарювання. Це порівняння ведеться в променях одного кольору - зазвичай червоного.

У пірометра інтенсивність випромінювання нагрітого тіла вимірюється шляхом порівняння в монохроматичному світлі яскравості досліджуваного тіла з яскравістю нитки лампи розжарювання. Пірометр попередньо градуюється по випромінюванню абсолютно чорного тіла.

Установка термопари. Вимірювання температури оптичним пірометром засноване на порівнянні яскравості зображення досліджуваного тіла в променях певної довжини хвилі з яскравістю нитки лампи розжарювання, напруження якої регулюється реостатом вручну.

Принцип дії оптичних пірометрів заснований на порівнянні яскравості тіла, температура якого вимірюється в променях певної довжини хвилі, з яскравістю нитки лампи розжарювання, ступінь напруження якої можна регулювати.

Принцип дії оптичних пірометрів заснований на порівнянні яскравості тіла, температура якого вимірюється в променях певної довжини хвилі, з яскравістю нитки лампи розжарювання, ступінь напруження якої можна регулювати.

Поглощаюшее скло служить для збільшення верхньої межі показань пірометра, так як воно послаблює видиму яскравість випромінювання нагрітого тіла в кілька разів при незмінній яскравості нитки лампи. Вольфрамову нитку пірометричної лампи не можна піддавати нагрів понад 1500 С, так як при цьому може бути порушена позначки на шкалі приладу через розпилення (стоншування) нитки при її Перекалля і забруднення при цьому внутрішніх стінок колби лампи. Тому вбудований в телескоп пірометра вольтметр, що складається з рамки 12 постійного магніту 13 стрілки 14 і шкали 15 має два діапазони вимірювань (подвійну шкалу): один-прі роботі без поглинає скла з межами 800 - 1400 С і інший-прі введеному склі з межами 1200 - 2000 С.

Між об'єктивом і пірометричної лампою поміщено поглинає (затемнене) скло 20 укріплене на поворотній голівці 3 - Поглинаюче скло служить для збільшення верхньої межі показань пірометра, так як воно послаблює видиму яскравість випромінювача в кілька разів при незмінній яскравості нитки ламп. Вбудований в телескоп пірометра амперметр, що складається з двох рамок 8 постійного магніту 5 стрілки 7 і шкали 6 має два діапазони вимірювання (подвійну шкалу): перший - при роботі без поглинає скла з межами 800 - 1400 С і другий - при введеному склі з межами 1200 - 2000 із . пірометричної лампа встановлена на колодці 19 з двома контактними стрижнями 16 до яких приєднані дроти від лужного акумулятора, розташованого для зручності перенесення в спеціальній сумці. Застосовуються також оптичні пірометри з живленням від електричного кола. Кожен прилад має індивідуальну градуювання, дійсну для даної пірометричної лампи. При заміні лампи шкала приладу повинна бути переградуірована. Перевагами оптичних пірометрів є порівняно висока точність вимірювання (при виконанні контролю температури досвідченим термістом-оператором), компактність приладу і простота поводження з ним. До числа його недоліків слід віднести потреба в джерелі живлення, неможливість стаціонарного вимірювання температури і автоматичної її записи, а також суб'єктивність методу вимірювання, заснованого на індивідуальній чутливості зору спостерігача.

Порядок роботи з пірометром ОППІР-017 наступний: при виведеному червоному світофільтрі і невеликому напруженні лампи регулюють положення тубуса окуляра до отримання виразної видимості нитки, потім направляють пирометр на об'єкт вимірювання і регулюванням об'єктива домагаються різкості зображення об'єкта в площині нитки лампи, після цього вводять червоний світлофільтр і регулюванням струму реостатом зрівнюють яскравість нитки лампи з видимої яскравістю об'єкта і відраховують показання по приладу. Якщо в пределе яскравість нитки виявляється недостатньою, то вводять поглинає скло і після зрівнювання яркостей показання відраховують за шкалою верхнього діапазону.

Оптичний пірометр. На рис. 829 показана схема, яка пояснює будову та принцип дії оптичного пірометра. Яскравість нитки лампи, розжарюються від акумулятора Б, регулюється реостатом R і контролюється вольтметром V. При вимірюванні температури телескоп направляють на досліджуване тіло /, і при цьому пересуванням об'єктива і окуляра добиваються отримання чіткого зображення тіла і нитки фотометрической лампи в одній площині.

На рис. 11 - 28 показаний оптичний пірометр. Яскравість нитки лампи, розжарюються від джерела Б, регулюють реостатом R. При вимірюванні температури телескоп направляють на досліджуване тіло /і пересуванням об'єктива і окуляра домагаються отримання чіткого зображення тіла і нитки фотометрической лампи в одній площині. Змінюючи струм в фотометрической лампі, домагаються збігу яскравості нитки і досліджуваного тіла. Відлік показань в момент збігу яскравості проводять за шкалою вольтметра, який градуируют в градусах температури абсолютно чорного тіла. Іноді для підвищення точності вимірювання струму або падіння напруги ка нитки лампи застосовують компенсатор постійного струму.

Оптичний пірометр. На рис. 829 показана схема, яка пояснює будову та принцип дії оптичного пірометра. Яскравість нитки лампи, розжарюються від акумулятора Б, регулюється реостатом R і контролюється вольтметром V. При вимірюванні температури телескоп направляють на досліджуване тіло /, і при цьому пересуванням об'єктива і окуляра добиваються отримання чіткого зображення тіла і нитки фотометрической лампи в одній площині.

Криві залежності Т від питомої витрати і світловіддачі представлені для різних ламп на фіг. Разом з t збільшується і яскравість нитки лампи розжарювання.

Оптичний пірометр. | Схема радіаційного пірометра. Для періодичного контролю температури розігрітого металу використовують оптичний пірометр зі зникаючою ниткою. Дія цього приладу заснована на порівнянні випромінювання розпеченого тіла з яскравістю нитки лампи розжарювання.

На рис. 28 представлена схема пірометра часткового випромінювання зі зникаючою, ниткою. Дія пірометра заснована на порівнянні яскравості тіла, температура якого вимірюється, з яскравістю нитки маленької лампи розжарювання.

Схема оптичного пірометра типу ОППІР-017. Між об'єктивом і пірометричної лампою поміщений поглинає світлофільтр (затемнене скло) 10 укріплений на поворотній голівці 11 за допомогою якої він може бути поставлений перед лампою або відведений в сторону. Світлофільтр служить для збільшення кінцевого межі показань пірометра, так як він послаблює видиму яскравість випромінювача в кілька разів при незмінній яскравості нитки лампи.

Для збільшення меж вимірювання пірометра застосовується послабляє (нейтральний) поглинач. Промені всіх довжин хвиль поглинаються їм однаково, таким чином, поглинач зменшує яскравість досліджуваного тіла в певну кількість разів, тоді як яскравість нитки лампи залишається колишньою.

Термоелектричний пірометр.

Оптичний пірометр зі зникаючою ниткою працює за принципом зміни ступеня яскравості випромінювання розпечених тел. За допомогою такого пірометра вимір температури нагрітого металу виробляється на деякій відстані від нього шляхом порівняння яскравості світлових променів, випромінюваних нагрітим металом, з яскравістю нитки лампи, поміщеної в пірометрами. Визначення температури нагрітого металу проводиться через окуляр. Шляхом переміщення об'єктива приладу отримують чітке зображення розглянутого предмета. Після установки пирометра пуюм пропускання струму розжарюють нитку лампи. Напруження нитки регулюється реостатом і проводиться до тих пір, поки її зображення не зникне на тлі розпеченого металу. Температура нитки вимірюється гальванометром, на шкалі якого нанесені градуси.

Джерелом світла є малопотужні ртутні лампи з високою інтенсивністю випромінювання (освітленість приблизно 10е лк) в ближній до видимого світла короткохвильової частини спектра і реєстрації на фотопапері, чутливої до ультрафіолетових променів. Незважаючи на свої переваги, ці осцилографи не можуть повністю замінити і витіснити запис на традиційному матеріалі з його обробкою в розчинах внаслідок меншої контрастності зображення, зниженою стійкості до видимого (особливо денного) світла і особливих вимог до джерел живлення ртутних ламп. Крім того, якщо швидкість переміщення фотострічки не перевищує декількох сантиметрів в секунду, то ртутні лампи дають занадто велику освітленість плями і лінії записи здаються розмитими, в той час як яскравість нитки лампи розжарювання можна регулювати.

Пірометричні мілівольтметри зазвичай мають дві шкали - верхню і нижню. Для вимірювання температури від 800 до 1400 користуються верхньої шкалою, вимір при цьому виробляється з вимкненим сірим світлофільтром. Для вимірювання температури понад 1400 (до 2000) користуються гіжней шкалою, при цьому вводиться сірий світлофільтр. Для регулювання яскравості нитки лампи служить реостат, яким змінюється сила струму, що йде від сухого елемента або лужного акумулятора. Принцип дії радіаційного пірометра (ардометр) заснований на тепловому дії променів розпеченого тіла. Для концентрації променів, що виходять з джерела на теплочутливі елемент, служить увігнуте дзеркало або лучепреломляющая лінза. У першому випадку прилади називаються рефлекторного, а в другому рефракторного типу.

Відомо, що світіння нитки виникає в результаті нагрівання її електричним струмом. Тому, щоб змінювати яскравість нитки, необхідно змінювати її температуру. При швидких змінах електричного струму встановлюється якась середня температура і, отже, середня яскравість нитки. Звичайні освітлювальні лампи живляться змінним струмом частотою 50 пер /сек. Вже при такій частоті практично не відзначається коливань яскравості нитки ламп. У телебаченні ж частота сигналів зображень доходить до декількох мільйонів періодів в секунду.