А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Мова - маніпулювання

Мова маніпулювання даними СУБД ДІСОД забезпечує доступ з ПП і програмних компонентів ДІСОД до даних в базі на рівні імен елементів записів файлів.

Мова маніпулювання даними служить для звернення до даних з проблемних програм.

Мова маніпулювання даними (ММД) використовується при написанні прикладної програми.

Мова маніпулювання даними призначений для маніпулювання як елементами даних, так і їх логічними описами. Функціонально мова складається з окремих процедур, які можна розділити на процедури видалення, заміни, вставки і призначення.

Мова маніпулювання даними сам по собі не є повним мовою. Він передбачає використання включає мови програмування, який є для нього каркасом і забезпечує процедурні можливості, необхідні для маніпулювання даними.

Мова маніпулювання даними включається безпосередньо в текст що включає мови. Препроцесор ЯМД замінює оператори ЯМД на відповідні оператори включає мови.

Приклад логічної схеми бази даних для СУБД СЕТОР. мова опису даних (МОД і мова маніпулювання даними (ЯМД. Мова маніпулювання даними СУБД СЕТОР реалізований за способом включає мови програмування. Ця мова являє всі стандартні операції маніпулювання даними: включення, видалення, зміна, вилучення записів БД. Є і специфічні для СУБД СЕТОР додаткові команди маніпулювання: пошук в фізичної послідовності, установка покажчика поточного запису па початок файлу, модифікація зв'язків записи і ін. Функції маніпулювання даними активізуються операторами CALL - включає мови програмування.

Мова маніпулювання даними реалізується операторами виклику із зазначенням номера відносини і номерів атрибутів. II мову ТАНЯ є таблично-формалізований мову із замкнутою організацією, орієнтований на пошук кортежу за умовами, заданих кон'юктивний формою.

Мова маніпулювання даними (ЯМД) дозволяє запитувати передбачені в системі операції над даними з бази даних. Аналогічно мови визначення даних ЯМД не обов'язково виступає в формі синтаксично самостійного мови СУБД. На практиці поділ ЯОД і ЯМД грає швидше методичну роль або використовується в технологічних цілях.

Мова маніпулювання даними СУБД ОКА реалізований за допомогою використання оператора CALL. Розглянемо основні оператори ЯМД.

Оператори мови маніпулювання даними представлені в СУБД сімейства Банк як макроси мови Асемблера, тому вони можуть вживатися в тексті прикладної програми подібно іншим командам і макрокомандам Ассемблера. При цьому оператор CONNECT вказує на використовувані в програмі БД, файли і поля. Програмісту для обробки доступна вся БД.

Дані, видимі прикладної програмою. Команди мови маніпулювання даними ініціюються шляхом виклику спеціальних процедур, що надаються СУБД. Ці процедури мають доступ до визначення підсхеми і концептуальної схеми. Необхідна зв'язування може забезпечуватися операційною системою, в обстановці якої працює СУБД.

Рівень мови маніпулювання даними може робити істотний вплив на легкість використання СУБД.

Використання мови маніпулювання БД дозволяє записувати в тексті програм запити до системної БД, на основі яких СУБД відшукує потрібні дані і передає їх прикладним програмам.

У мові маніпулювання даними СУБД МЕРЕЖА важливою є концепція індикаторів поточного стану, які підтримує ця система.

У мові маніпулювання даними поєднуються непроцедурного можливості завдання критерію вибірки даних з БД з можливостями детального уіравленія навігацією в БД.

Розглянемо докладніше мови маніпулювання даними. ЯМД, з яким працює програміст, повинен забезпечувати йому елементарні операції над логічним поданням даних. Функцією ЯМД є інтерпретація логічного виклику на рівень фізичного управління даними відповідно до моделі інтерпретації, яка визначається схемою бази даннмх і її відображенням на структури фізичного зберігання, контроль повноважень джерела виклику з доступу до даних, виконання виклику, реєстрація змін бази даних в системному журналі.

Як мова маніпулювання даними ця модель використовує розширену реляційну алгебру. Вона придатна як основа для реалізації інтерпретаторів і компіляторів мов логічного програмування зі складними об'єктами. Модель ALGRES описана в гл.

В СУБД СЕТОР мову маніпулювання даними є що включає і реалізований засобами оператора CALL. Прикладні програми можуть бути написані на мовах КОБОЛ, ПЛ /1 ФОРТРАН, РПГ і Асемблер. У табл. 9.1 наведені основні оператори ЯМД.

Користувачі, використовуючи мову маніпулювання даними, формулюють глобальний запит. Цей запит декомпозіруется на підзапити, кожен з яких відноситься тільки до однієї локальної базі даних (рис. 6.2), якій він потім і виконується.

По суті, мови маніпулювання даними володіють в загальному випадку можливостями, що виходять за рамки реляційного числення. В усіх мовах маніпулювання даними передбачаються, звичайно, команда ON, видалення та модифікації, які не є частиною реляційної алгебри або реляційного числення.

Особлива мова, мова маніпулювання даними (ММД), використовується для організації інтерфейсу між програмою користувача і базою даних. Ця мова не обов'язково повинен бути повністю самостійним.

Але і сама мова маніпулювання даними все ж не дає багатьом користувачам необхідної свободи. Справа в тому, що в ряді випадків необхідно вбудовувати функції роботи з БД в прикладні програми, написані на мовах високого рівня. З цією метою ряд фірм випускає спеціальні бібліотеки програм, які містять посилання на виклики основних примітивів мови маніпулювання даними з мов програмування.

Користувач, використовуючи мову маніпулювання даними (ММД), в якості якого може виступати Кобол, ПЛ /1 і ін., Здійснює запит на отримання даних через СУБД. СУБД, аналізуючи запит, вимагає у операційної системи виконання операцій введення-виведення необхідних даних.

У загальному випадку мови маніпулювання даними виходять за рамки абстрактних мов, оскільки для обробки даних потрібні операції, що виходять за рамки можливостей реляційної алгебри або реляційного числення. Це перш за все такі команди: включити дані; модифікувати дані; видалити дані.

Не у всіх мовах маніпулювання даними передбачена можливість отримання невизначеної кількості даних в одному кроці. У більшості мов подається команда, подібна команді (3), позволяющая1 отримати перший рейс.

Мовні засоби ТО включають мову маніпулювання даними та мова управління завданнями.

Мовні засоби ТО (оператори мови маніпулювання даними (М - команди) і мови управління завданнями (S-команди)) описані в розд.

Як і в СУБД IMS, мова маніпулювання даними системи TOTAL підключається з програми користувача макрокомандою CALL, в яку входять відповідні параметри.

Так, мова опису даних і мову маніпулювання даними, запропоновані робочою групою по базах даних при системному комітеті К. Одас, є результатом шестирічної роботи представників 14 фірм. Ці мови мають ряд недоліків, і робота над ними ще не завершена. Можливо, буде потрібно підхід, зовсім відмінний від поточних пропозицій цієї групи.

Для отримання інформації з відносин необхідна мова маніпулювання даними, здатний виконувати відповідні операції над відносинами. найбільш важливою частиною ЯМД є його розділ для формулювання запитів. Оскільки запити в загальному випадку являють собою довільні функції над відносинами, необхідно вирішити питання про необхідну виразності мови запитів. Для дослідження цього питання було розроблено три типи теоретичних мов: реляційна алгебра, реляційне числення зі змінними - кортежами, реляційне числення зі змінними - доменами.

У тому випадку, коли на мові маніпулювання даними запитується деяка запис, цей запис зчитується в робочу область прикладної програми і там обробляється.

Попередня обробка тексту служить для виділення операторів мови маніпулювання даними та передачі їх на вхід транслятора Ассемблера, оскільки вони виконані як макроси цієї мови. Решта тексту програми пропускається транслятором Ассемблера, а на третьому етапі потрапляє на вхід транслятора алгоритмічної мови.

Прикладні програми, в текст яких включаються оператори мови маніпулювання даними, можна виконувати на алгоритмічних мовах ПЛ /1 КОБОЛ, Асемблер.

Робота з БД передбачає створення зручних мов - мов маніпулювання даними, приклади яких доставляють формальні мови логіки і алгебри. В алгебраїчних мовами маніпулювання даними запит до БД визначає послідовність операцій, які приведуть до відповіді.

Функція маніпулювання записами бази даних, незалежна від мови маніпулювання даними і включає мови.

Мовними засобами системи Синбадом є мова опису даних і мова маніпулювання.

З іншого боку, можна об'єднати процедурні засоби і мова маніпулювання даними та сформувати самостійний. Самостійні мови більш специфічні. Їх перевага перед мовами-розширеннями полягає в тому, що вони полегшують програмування. Їх основні недоліки полягають в тому, що вони надають обмежені процедурні можливості і, як правило, збільшують час виконання обробки даних. Остання обставина стає надзвичайно важливим, коли мова йде про великі обсяги даних.

Ми розглянули три абстрактні нотації, які можуть служити основою мови маніпулювання даними, що дозволяє отримувати інформацію з відносин: реляционную алгебру, реляційне числення зі змінними-кортежами і реляційне числення зі змінними на доменах. Як показують теореми 414.2 і 4.3 ці три нотації еквівалентні за своєю виразною силою.

За функціональними властивостями мову доступу до бази даних PSL аналогічний мов маніпулювання даними ППП СУБД, використовуваним для вирішення прикладних завдань.

Генерація модулів результатів обробки даних проводиться путбм розробки програм на мові маніпулювання даними та програмами. При цьому використовуються як окремі процедури банку завдань, так і їх комбінації. Результати статистичної обробки даних зберігаються на магнітних стрічках у вигляді копій библи-отвчяо-організованих наборів даних. Магнітні диски використовуються як проміжні носії, в основному для редагування результатів.

Розглянуті вище операції в тій чи іншій мірі реалізуються в мові маніпулювання даними ЯМ Ч СУБД, що забезпечує обробку реляційних таблиць. До таких мов відноситься, наприклад, мова SQL (Structured Query Language), мова QBE (Query By Example) та інші мови запитів.

Інтерфейс між прикладною програмою і системою управління базами даних, названий мовою маніпулювання даними, вбудовується у включає мову, такий, як Кобол. Бажано, щоб він мав синтаксис, сумісний з синтаксисом включає мови, так як в прикладній програмі спільно використовуються включає мову і оператори мови маніпулювання даними. Прикладний програміст повинен уявляти собі все так, як якщо б він використовував одну мову. Специфічні вимоги щодо входу або виходу в програмі при переході від однієї мови до іншої повинні бути відсутніми.

Система розробки прикладних задач надає розробнику ПП спеціалізований мову (що представляє собою мову маніпулювання даними, розширений операторами редагування, арифметичних дій, організації зв'язку між програмами) і можливість використання описів даних, які зберігаються в словнику. Словник даних є центральним і обов'язковим компонентом всієї системи. Словник даних являє собою спеціальну БД в складі системи. Крім програмних компонентів системи зі словником працюють АБД, системні та прикладні програмісти, зовнішні користувачі. Розрізняють два варіанти використання словника: обов'язковий і розширений. У першому випадку в словнику запам'ятовуються тільки ті опису, які необхідні для нормального функціонування компонентів СУБД. У другому випадку передбачається широке використання словника даних на різних етапах створення і функціонування автоматизованої системи.

Принципова ідея щодо обмежень цілісності полягає в тому, що можна використовувати мову маніпулювання даними як засіб вираження цих обмежень. Декларація обмежень цілісності містить дві частини. У першій з них має бути виражене саме обмеження. Для цієї мети мову маніпулювання даними зазвичай цілком придатний. У другій частині описується, коли це обмеження повинне перевірятися.

Третій операнд дозволяє визначити код звернення, потрібний для виконання відповідного оператора мови маніпулювання даними. Код звернення може бути задав для будь-якого оператора; код звернення для оператора OPENB регламентує доступ прикладних програм до БД.

Процедура, автоматично викликається системою управління базами даних для виконання відповідної команди мови маніпулювання даними.

Читач, знайомий з програмуванням, бачить, що створення програми на мові маніпулювання даними практично нічим не відрізняється від звичайного програмування.