А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Мова - конкретне уявлення

Мова конкретного уявлення призначений для реалізації Алгола на обчислювальних машинах, і його застосування обумовлене конструктивними особливостями машини. Програма, яка забезпечує переклад логіко-математичних конструкцій алгоритму на мову машини, яка називається транслятором, складається виходячи з конкретного уявлення еталонного мови.

Кожен варіант мови конкретного уявлення є похідним від еталонного мови і складається з метою обліку можливостей транслятора і конкретної обчислювальної машини для якої складається даний транслятор. Отже, навіть для одного типу обчислювальних машин може існувати кілька варіантів мов конкретного уявлення, кожен з яких залежить від можливостей того чи іншого транслятора.

Кожен варіант мови конкретного уявлення є похідним від еталонного мови і складається з метою обліку можливостей транслятора і конкретної обчислювальної машини, для якої складається транслятор. Отже, навіть для одного типу ЕОМ може існувати кілька варіантів мови конкретного уявлення, кожен з яких залежить від можливостей того чи іншого транслятора. Будь-яка мова конкретного уявлення повинен супроводжуватися сукупністю правил для перекладу записів з еталонного мови, а також з мови публікацій.

Третій рівень - мови конкретного уявлення (вхідні мови), які утворюються шляхом спрощення та модифікації еталонного мови і відображають специфіку використовуваних ЕОМ, способів трансляції або специфіку вирішуваних завдань.

Третій рівень Алголь - мова конкретного уявлення - служить мовою алгоритмів з метою введення інформації про завдання в обчислювальні машини для подальшої трансляції та отримання робочих програм.

За рівнями уявлення виділяються еталонна мова, мова публікацій, мова конкретних уявлень. Еталонна мова є основою алгоязика, в ньому відбиваються всі принципові його положення. Якщо еталонному мови надається вигляд, придатний для його конкретного машинного застосування, то він називається мовою конкретних уявлень. Проміжне становище займає мову публікацій, що забезпечує поширення алгоязика на міжнародній арені і серед користувачів. На відміну від еталонного мови, в ньому допускаються відносні вільності в застосуванні символіки. У мові конкретних уявлень все позначення повинні сприйматися і реалізуватися ЕОМ.

Розрізняються три рівня Алголь: еталонна мова, мова публікацій, мова конкретного уявлення.

У кожній мові розрізняють еталонна мова, мова для публікацій і мову конкретних уявлень.

Ці оператори не включені в мову АЛГОЛ, так як вони залежать від характеристик пристроїв введення та виведення конкретної обчислювальної машини. Вони включаються в мову конкретного уявлення кожного транслятора, який створюється для експлуатації на строго певний тип обчислювальної машини.

Кожен варіант мови конкретного уявлення є похідним від еталонного мови і складається з метою обліку можливостей транслятора і конкретної обчислювальної машини, для якої складається транслятор. Отже, навіть для одного типу ЕОМ може існувати кілька варіантів мови конкретного уявлення, кожен з яких залежить від можливостей того чи іншого транслятора. Будь-яка мова конкретного уявлення повинен супроводжуватися сукупністю правил для перекладу записів з еталонного мови, а також з мови публікацій.

Кожен варіант мови конкретного уявлення є похідним від еталонного мови і складається з метою обліку можливостей транслятора і конкретної обчислювальної машини для якої складається даний транслятор. Отже, навіть для одного типу обчислювальних машин може існувати кілька варіантів мов конкретного уявлення, кожен з яких залежить від можливостей того чи іншого транслятора.

Складання програми вирішення задачі на мові АЛГОЛ закінчено. Слід зауважити, що були використані допоміжні оператори введення, висновок, які в мову АЛГОЛ не входять, а введені в мову конкретного уявлення додатково.

Еталонна мова є основою мови. У ньому відбиваються всі його принципові положення. Якщо еталонному мови надається вигляд, придатний для машинного застосування, то він називається мовою конкретних уявлень. Мова для публікацій служить для поширення програми серед користувачів. У цьому варіанті допускаються певні спрощення в застосуванні символіки.

За рівнями уявлення виділяються еталонна мова, мова публікацій, мова конкретних уявлень. Еталонна мова є основою алгоязика, в ньому відбиваються всі принципові його положення. Якщо еталонному мови надається вигляд, придатний для його конкретного машинного застосування, то він називається мовою конкретних уявлень. Проміжне становище займає мову публікацій, що забезпечує поширення алгоязика на міжнародній арені і серед користувачів. На відміну від еталонного мови, в ньому допускаються відносні вільності в застосуванні символіки. У мові конкретних уявлень все позначення повинні сприйматися і реалізуватися ЕОМ.

За рівнями уявлення виділяються еталонна мова, мова публікацій, мова конкретних уявлень. Еталонна мова є основою алгоязика, в ньому відбиваються всі принципові його положення. Якщо еталонному мови надається вигляд, придатний для його конкретного машинного застосування, то він називається мовою конкретних уявлень. Проміжне становище займає мову публікацій, що забезпечує поширення алгоязика на міжнародній арені і серед користувачів. На відміну від еталонного мови, в ньому допускаються відносні вільності в застосуванні символіки. У мові конкретних уявлень все позначення повинні сприйматися і реалізуватися ЕОМ.