А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Мова - аналітика

Мова аналітик і його порівняння з мовами алгол і фортран.

Мова аналітик допускає організацію діалогу людина - машина. Діалоговий режим роботи полягає в тому, що після відпрацювання програми вона зберігається в машині і додаванням нової директиви можна уточнити рішення або отримати відповідь на змінені умови. Такий режим роботи застосовується при побудові інформаційно-довідкових систем, систем автоматизації проектування (САПР) або навчальних систем на ЕОМ.

Мова аналітик і його порівняння з мовами алгол і фортран.

Мова аналітик не є приналежністю тільки обчислювальних машин серії МІР і може бути використаний в інших ЕОМ.

Такий запис допускається мовою аналітик, проте вибрати для використання в програмі окремий алгебраїчний елемент такого масиву безпосередньо не можна.

В якості вхідного мови в машині СВІТ-2 використовується мова аналітик, який дозволяє формулювати завдання з аналітичного перетворення формульних залежностей, дозволяє отримувати аналітичні вирази похідних і інтегралів. Крім того, в апаратуру машини МИР-2 входить екранний пульт зі світловим пером і відповідне програмне забезпечення, що дозволяє вводити (виводити) графічну інформацію і вирішувати деякі геометричні завдання.

Отже, ми розглянули основні можливості опису на мовах аналітик, алгол і фортран алгоритмів завдань, що вирішуються на ЕОМ. Зауважимо, що для освоєння програмування на алгоритмічних мовах в першу чергу необхідно чітко розібратися в своєму завданню п скласти логічну схему алгоритму. Потім слід ознайомитися зі складом алгоритмічної мови, стосовно його конкретної реалізації, і правилами запису на ньому обчислювальних процесів. Після цього залишається лише записати алгоритм відповідною мовою, налагодити його і отримати рішення на ЕОМ. Успіх в даному питанні все залежить від практичної роботи з програмування на алгоритмічних мовах.

Досвід навчання алгоритмическим мов показує, що освоєння програмування на мові аналітик вимагає приблизно в 2 рази менше часу, ніж на мовах алгол або фортран. З іншого боку, після освоєння програмування на аналітиці перехід до мов типу алгол або фортран практично пе потребує будь-якого перенавчання і, як правило, здійснюється після самостійного ознайомлення з набором символів і правил записи конструкцій на цих мовах.

Наведені тут програми вирішення вельми поширених науково-технічних завдань служать ілюстрацією до застосування мови аналітик для опису характерних обчислювальних процесів. Пояснення до програм даються дуже лаконічними і призначені лише для полегшення розуміння порядку подання відповідного алгоритму, а також його використання. Без порушення цілісності сприйняття з даного матеріалу можна розглянути тільки питання, що цікавлять читача програми ц перейти до ознайомлення з мовами алгол і фортран.

З зіставлення наведених відносно простих програм з відповідними програмами, записаними па мові аналітик, можна зробити висновок про велику спільності цих мов.

Вхідна мова програмування високого рівня Курс близький до мови Алмир (вихідна - версія мови Аналітик), має російське ключові слова з одним типом змінних раціональним. Алфавіт мови Курс включає всі великі літери російського алфавіту, латинські букви D, E, F, X, Q, I, J, K, L, М, N, десяткові цифри, спеціальні знаки і ключові слова.

Слідом за Мир-1 була випущена більш сильна ЕОМ Мир-2 яка могла працювати і з програмами, написаними на мові Мир, але крім того для Мир-2 була створена мова Аналітик ще більш високого рівня, що дозволив програмувати не тільки обчислювальні алгоритми, але і описувати аналітичні перетворення. ЕОМ Мир-2 була забезпечена екранним дисплеєм з клавіатурою і світловим олівцем. Це дозволяло не тільки вводити дані і програми з пульта і отримувати відповідь на екрані, але і коректувати хід обчислень в діалоговому режимі.

Елементи масивів відділяються одна від одної комами. Розмірність масивів на мові аналітик практично не обмежена.

У даній Кіпген викладаються основи програмування па алгоритмічних мовах аналітик, алгол-60 і фортран, найбільш широко використовуваних при вирішенні на ЕОМ науково-технічних завдань. За основу викладу прийнятий мову аналітик.

Для досягнення заданої точності обчислення значення функції все проміжні обчислення необхідно вести принаймні з двома запасними знаками. Якщо використовуваний мову програмування допускає можливість завдання точності представлення чисел (наприклад, мова Аналітик для ЕОМ МИР-2), то слід скористатися цією можливістю.

Однак, як правило, висновок повних виразів для приватних похідних в умови стійкості, а також наступні обчислення можуть виявитися досить трудомісткими. У цьому випадку доцільно покласти цю роботу на ЦВМ, що дозволяє виробляти аналітичне диференціювання (наприклад, Мир-2 що працює з мовою Аналітик), або використовувати графоаналітичний метод з побудовою годографа на екрані дисплея. Побудова годографов нелінійної системи на екрані дисплея значно полегшує також вибір початкових наближень, що є найбільш складним при чисельному рішенні нелінійних алгебраїчних рівнянь.

Використання описів функцій дуже зручно, але допустимо лише в разі обчислення тільки одного вихідного значення за допомогою одного вираження. Якщо ж в декількох місцях програми потрібно включення однієї і тієї ж послідовності операторів, що виконують однотипні дії, але, можливо, над різними вхідними даними, то на мові аналітик їх можна описати процедурою.

Стандартні програми апроксимації, як правило, орієнтовані на подання шуканої залежності у вигляді полінома з невизначеними коефіцієнтами. Мова аналітик допускає побудову досить простий у використанні стандартної інформативний для визначення коефіцієнтів апроксимації, представленої сумою фактично будь-яких лінійно незалежних функцій.

Мова аналітик не є приналежністю тільки обчислювальних машин серії МІР і може бути використаний в інших ЕОМ. На жаль, за мовою аналітик наявних публікацій[2, 3, 8]явно недостатньо, Єдина книга за версією аналітик ЕОМ МИР-2[3]випущена в 1976 р видавництвом Наукова думка тиражем всього 3 тис. примірників. Зважаючи на це до теперішнього часу не тільки масовий читач, по і багато користувачів ЕОМ мало знайомі з мовою аналітик.

Близькість мови RPL до Аналітикові визначається виконанням аналогічних операцій над символами і нагруженностью програми операційною системою, що містить списки (каталоги) послідовностей команд, що забезпечують символьні перетворення. Формально загальним для цих мов є можливість діалогового режиму, але вона реалізована різними способами. У Аналітиці, як і в Бейсике, діалог реалізується зміною або додатковим введенням окремих операторів в заздалегідь складену і виконувану програму, тоді як RPL забезпечує користувачеві можливість вирішення завдань за звичною методикою з безперервним зміною і редагуванням вводиться. Слід додати, що в мові Аналітик є ряд особливостей, які не забезпечуються мовою RPL, які можуть бути використані в мовах символьних перетворень ПМК наступних поколінь.

Мова аналітик не є приналежністю тільки обчислювальних машин серії МІР і може бути використаний в інших ЕОМ. На жаль, за мовою аналітик наявних публікацій[2, 3, 8]явно недостатньо, Єдина книга за версією аналітик ЕОМ МИР-2[3]випущена в 1976 р видавництвом Наукова думка тиражем всього 3 тис. примірників. Зважаючи на це до теперішнього часу не тільки масовий читач, по і багато користувачів ЕОМ мало знайомі з мовою аналітик.