А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ядро - бром

Ядро брому, що відповідає нульовій абсциссе, приймається нерухомим.

Ядра брому 79Вг і 81Вг володіють великим квадрупольним моментом, і його вільні іони дають в розчині одну лінію резонансу значної ширини. Якщо ж іони Вг - ковалентно пов'язані з яким-небудь іншим іоном, наприклад Cd2 сигнал стає настільки широким, що його важко виявити. Якщо час життя Вг - зменшується в результаті швидкого утворення комплексу з Cd2 лінія уширяется.

Радіоактивні процеси, викликані опроміненням брому нейтронами. З цієї схеми видно, що поглинання ядрами брому нейтронів відбувається двояким шляхом. В обох випадках виходять (з неоднаковим виділенням енергії) знову-таки ядра атомів брому, обтяжать за рахунок захопленого нейтрона на одну кисневу одиницю. Але їх радіоактивні властивості різні: одне ядро А, випромінюючи 3-частку (з періодом напіврозпаду всього 18 хвилин) звертається в ядро криптону, а інше ядро, викидаючи фотон, тому в середньому близько 5 годин після свого утворення, превращается1 перший ядро.

Радіоактивні процеси, викликані опроміненням брому нейтронами. З цієї схеми видно, що поглинання ядрами брому нейтронів відбувається двояким шляхом. В обох випадках виходять (з неоднаковим виділенням енергії) знову-таки ядра атомів брому, обтяжать за рахунок захопленого нейтрона на одну кисневу одиницю. У них однаковий заряд і однакова маса, але радіоактивні властивості різні: одне ядро, випромінюючи - частку (з періодом напіврозпаду всього 18 хвилин), звертається в ядро криптону, а інше ядро, викидаючи фотон по тому в середньому близько 5 годин після свого утворення, перетворюється в перший ядро.

Нееквівалентність положень в решітці демонструє спектр ЯКР на ядрах брому з'єднання K2SeBr6 в якому при кімнатній температурі спостерігається одна лінія, а при температурі сухого льоду-дві. Ця різниця пояснюється зміною в кристалічній фазі. 
Так, якщо піддавати етілбромід C2HsBr опроміненню нейтронами, то в результаті захоплення нейтрона ядром брому звільняються Y-фотони. Після випускання у-фотонів бром звільняється з хімічної сполуки. Таким чином, при опроміненні етил-броміду утвориться деяка кількість вільного радіоактивного брому. Якщо до етілброміду до опромінення додати невелику кількість брому, то струшуванням з водою, що містить відновник, вдається витягти НВг.

Так, якщо піддавати етілбромід СзНзВг опроміненню нейтронами, то в результаті захоплення нейтрона ядром брому звільняються у-фотони. Після випускання у-фотонів бром звільняється з хімічної сполуки. Таким чином, при опроміненні етил-броміду утвориться деяка кількість вільного радіоактивного брому. Якщо до етілброміду до опромінення додати невелику кількість брому, то струшуванням з водою, що містить відновник, вдається витягти НВг.

У перший момент, коли електрон вже встиг перейти від Cs до Вг2 зсуву ядер брому статися ще не могло і першим продуктом реакції буде Вг2; тому необхідно враховувати спорідненість молекули Вг2 до електрону, як компенсує засіб для подолання ендоеффекта відриву електрона від Cs. Крім того, слід ще взяти до уваги, що під час переходу електрона не тільки молекула Вг2 не встигає продіссоцііровать, але і самі ядра в цій молекулі, як би заскочені зненацька, знаходяться ще на тому самому відстані один від одного, на якому вони були в цей момент в нейтральній молекулі. Меж'ядерном відстань в рівноважної молекулі Вг більше, чемТв нейтральної молекулі, а саме, дорівнює 2 8А, замість 228 А. Підрахунок показує, що за проміжок часу, протягом якого протікає реакція (близько 3 - 10 - 14 сек), ядра брому встигли б змінити своє вiдстань не на 0 5 а, а всього лише на 0 1 А.

Так, якщо піддавати бромистий етил С2Н5Вг опроміненню нейтронами, то в результаті захоплення нейтрона ядром брому звільняються у Ф тони - Після випускання уфотонов бром звільняється з хімічної сполуки. Таким чином, при опроміненні бромистого етилу утвориться деяка кількість вільного радіоактивного брому. Якщо до бромистого етилену до опромінення додати невелику кількість брому, то струшуванням з водою, що містить відновник, вдається витягти НВг.

Визначити енергію віддачі ядра брому-82 отриманого по реакції 8IBr (n, v) 82Br, вважаючи, що при цьому відбувається випущення двох квантів в одному напрямку. Енергія зв'язку нейтрона в ядрі брому дорівнює 8 МеВ.

У багатьох випадках графіки 1 /Г1 /(т]) не уявляють собою прямих ліній, а в деяких системах спостерігається антібатное зміна ширини лінії і в'язкості розчину. Слід зазначити, що іноді спостерігається і Передбачена теорією залежність, наприклад, при дослідженні резонансу ядер брому, проведеному в змішаних розчинах Н2О - - - СН3ОН з різним вмістом компонентів[7]Однак сойпаденіе спостерігається в тому випадку, якщо в'язкість змінюється введенням солі. Взагалі кажучи, наполегливі пошуки цього співвідношення в разі резонансу іонів навряд чи виправдані, так як у багатьох випадках Воно не виконується навіть для резонансу протонів - і дійте-ронов води, часи релаксації яких в набагато більшому ступені повинні бути пов'язані з макроскопічної в'язкістю розчину.

Залежність часу протонної релаксації від кількості води, адсорбованої ну 0040 г окису алюмінію.

Досліди показали, що ширина лінії для ядер натрію залишається колишньою (0 6 гс), а для ядер брому вона збільшується в 1 5 разу. На підставі отриманих даних зроблено висновок про те, що поблизу поверхні буває тільки іон брому.

У перший момент, коли електрон вже встиг перейти від Cs до Вг2 зсуву ядер брому статися ще не могло і першим продуктом реакції буде Вг2; тому необхідно враховувати спорідненість молекули Вг2 до електрону, як компенсує засіб для подолання ендоеффекта відриву електрона від Cs. Крім того, слід ще взяти до уваги, що під час переходу електрона не тільки молекула Вг2 не встигає продіссоцііровать, але і самі ядра в цій молекулі, як би заскочені зненацька, знаходяться ще на тому самому відстані один від одного, на якому вони були в цей момент в нейтральній молекулі. Меж'ядерном відстань в рівноважної молекулі Вг більше, чемТв нейтральної молекулі, а саме, дорівнює 2 8А, замість 228 А. Підрахунок показує, що за проміжок часу, протягом якого протікає реакція (близько 3 - 10 - 14 сек), ядра брому встигли б змінити своє вiдстань не на 0 5 а, а всього лише на 0 1 А.

Енергії освіти з нуклонів ядер елементів Н - Zn, млрд кДж /моль. | Ентальпії деяких ядерних реакцій, млрд кДж /моль. Важливою умовою практичного використання цього процесу є звільнення в ньому надлишкових нейтронів, які ініціюють розподіл нових ядер. На рис. 19.4 наведена схема одного з можливих шляхів протікання реакції поділу. Взагалі ж серед осколків, на які ділиться ядро 235U, виявлені ядра брому, криптону, рубідію, стронцію, ітрію, молібдену, техніці, сурми, телуру, йоду, ксенону, цезію, барію, лантану, церію, празеодима, неодиму, прометия, самарію і европия.