А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ядро - атом - натрій

Ядро атома натрію складається з 23 нуклонів, з яких 11 (порядковий номер натрію) - протони і 12 - нейтрони.

Ядро атома натрію складається з 23 нуклонів, з яких 11 (порядковий номер натрію) - протони і 12 - нейтрони.

Обчислити силу електростатичного відштовхування між ядром атома натрію і бомбардир його протоном, вважаючи, що протон підійшов до ядру атома натрію на відстань 6 - 10 - 12 см. Заряд ядра натрію в 11 разів більше заряду протона.

Обчислити силу електростатичного відштовхування між ядром атома натрію і бомбардир його протоном, вважаючи, що протон підійшов до я дру атома натрію на відстань 6 - Ю-12 см. Заряд ядра натрію в 1 + 1 раз більше заряду протона.

Обчислити силу електростатичного відштовхування між ядром атома натрію і бомбардир його протоном, вважаючи, що протон підійшов до ядру атома натрію на відстань 6 - 10 - 12 см. Заряд ядра натрію в 11 разів більше заряду протона.

Протони і нейтрони називаються нуклонами. Ядро атома натрію складається з 23 нуклонів, з яких 11 (порядковий но-мер натрію) протони і 12 - нейтрони.

Протони і нейтрони називаються нуклонами. Ядро атома натрію складається з 23 нуклонів, з яких 11 (порядковий номер натрію) - протони і 12 - нейтрони.

Протони і нейтрони називаються нуклонами. Ядро атома натрію складається з 23 нуклонів, з яких I i (порядковий номер натрію) - протони і 12 - нейтрони. 
Протони і нейтрони називаються нуклонами. Ядро атома натрію складається з 23 нуклонів, з яких 11 (порядковий номер натрію) - протони і 12 - нейтрони.

Масове число показує загальна кількість нуклонів, що містяться в ядрі даного елемента. Наприклад, масове число ядра атома натрію 23 так як атомне ядро натрію складається з 23 нуклонів.

Масове число показує загальна кількість нуклонів (тобто сумарна кількість протонів і нейтронів), що містяться в атомному ядрі даного елемента. Наприклад, масове число ядра атома натрію 23 так як атомне ядро натрію складається з 23 нуклонів.

Схема приєднання електрона у хлору. | Схема відривів електрона у натрію. Для того щоб мати 8 електронів в зовнішньому шарі, атому натрію слід позбутися єдиного зовнішнього електрона (в третьому шарі) або ж добрати 7 чужих електронів. Другий процес абсолютно відпадає, так як ядро атома натрію не зможе утримати у себе зайвих 7 електронів. Тому атом натрію при всіх реакціях з'єднання втрачає свій валентний електрон і переходить в стан позитивного іона.

Схема приєднання електрона у хлору. | Схема відриву електрона у натрію. Для того щоб мати 8 електронів в зовнішньому шарі, атому натрію слід позбутися єдиного зовнішнього електрона (в третьому шарі) або ж добрати 7 чужих електронів. Другий процес абсолютно відпадає, так як ядро атома натрію не зможе утримати у себе зайвих 7 електронів.

Різниця обумовлено більш високим зарядом ядра атома магнію. Отже, в ядрі атома магнію знаходиться дві надцять протонів, а в ядрі атома натрію - одинадцять протонів.

Однак приєднуватися можуть тільки 123 4 електрона, але не більше, і ядро атома натрію не зможе утримати, крім своїх 11 електронів, ще 7 чужих.

Видно, що електронна щільність заряду поступово падає при видаленні від ядра, досягаючи у зовнішній кромки 0 1 а в невідзначеними меж'ядерном області навіть менші за розміром. Якщо проінтегрувати електронну щільність заряду навколо ядра по всьому об'єму, починаючи від довільної точки з найменшою щільністю заряду, то для ядра атома натрію сумарний заряд виявиться рівним 1005 електронів, а для ядра атома хлору він буде дорівнює 1770 електронів. Приблизно 025 зарядів електронів, не враховані при підсумовуванні, знаходяться в меж'ядерном просторі.

Наприклад, порядковий номер натрію дорівнює 11 отже, навколо ядра атома натрію обертаються 11 електронів. Електрони в атомі розташовуються шарами. Число таких шарів (електронних оболонок) дорівнює номеру періоду, в якому знаходиться цей елемент.

У 1932 р Іваненко і Гейзенберг незалежно один від одного розробили протонно-нейтронну теорію будови ядра, яка стверджувала, що ядра атомів складаються з протонів і нейтро-Іов. Розглянемо будову атома якогось елементу, напри-мер, натрію, з позицій протонно-нейтронної теорії. Отже, в атомі натрію є 11 електро -, нов, сума зарядів яких дорівнює позитивному заряду ядра. Заряд ядра атома натрію дорівнює сумі зарядів 11 протонів, що знаходяться в ядрі, маса яких дорівнює 11 УЕ. Так як масове число натрію дорівнює 23 УЕ, то різниця 23 - 1112 визначає кількість нейтронів в атомі натрію.

Оскільки протон - єдина позитивно заряджена частинка, виявлена в ядрі, то порядковий номер елемента дорівнює числу протонів ядра. У ядрі алюмінію, порядковий номер якого 13 повинно міститися 13 протонів, але так як його атомна маса дорівнює 27 то в його ядрі, як було встановлено пізніше, повинно міститися ще 14 нейтронів. Нейтрони змінюють масу ядра, але не впливають на його заряд. В ядрі атома натрію, порядковий номер якого 11 атомна маса 23 повинно міститися 11 протонів і 12 нейтронів.

Розрахована і виміряна мольная магнітна сприйнятливість Na WOg при кімнатній температурі як функція концентрації натрію. Джонсом і ін. W2w2w20. показало надзвичайно малий, майже нулі-виття, зрушення резонансу 23 Na. Це означає, що щільність ймовірності електронів провідності поблизу ядра атома натрію дорівнює нулю.

Таким чином з'ясувалося, що порядкові номери елементів в періодичній системі не тільки реєструють їх місця в цій системі, а й відображають певні властивості елементів - величини зарядів їх ядер. Величина ж заряду ядра, як ми побачимо, є найбільш важливою властивістю елемента. Так як атом в цілому електронейтрален, то, отже, числу позитивних зарядів його ядра повинна відповідати рівне число електронів (негативнихзарядів) навколо ядра. Таким чином, порядковий номер елемента в періодичній системі Д. І. Менделєєва показує не тільки число позитивних зарядів ядра атома, але і число електронів навколо ядра. Це означає, що ядро атома натрію має І позитивних електричних зарядів і що навколо цього ядра є 11 електронів.