А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Явище - укрупнення - частка

Явище укрупнення частинок в кристалічних опадах відомо давно і застосовується в аналітичній хімії[8, 9]для дозрівання важкорозчинних опадів в природних умовах зберігання їх під маточним розчином. Іноді для прискорення цього процесу дозрівання проводиться на водяній бані. При цьому дрібні кристали поступово розчиняються, а великі ростуть, середній розмір кристалів збільшується.

Явище укрупнення частинок шляхом перекристалізації має велике значення при операціях, що проводяться в аналітичній хімії, а також в різних лабораторних і виробничих процесах.

Явище укрупнення частинок пара спостерігається часто і при звичайних температурах.

Явище укрупнення частинок пара спостерігається часто і при звичайних температурах. Добре відома, наприклад, часткова дімерізаіія парів оцтової кислоти 2СН3СООН (СН3СООН) 2 яка відбувається в результаті утворення водневих зв'язків.

Явище укрупнення частинок пара спостерігається часто і при звичайних температурах. Добре відома, наприклад, часткова димеризація парів оцтової кислоти 2СН3СООН ч (СН3СООН) 2 яка відбувається в результаті утворення водневих зв'язків. Зв'язок між молекулами значно слабкіше, ніж між атомами всередині молекули, а в високотемпературних парах великої різниці може і не бути. У парах багатьох металів спостерігається димеризація частинок, наприклад 2Na ч Na2 іноді в парах виявляються і більш складні частинки, наприклад Snj, Sn3 Sn4 і Sns в парах олова. У парах, які утворюються при одночасному випаровуванні двох речовин, крім простих подвійних чи потрійних частинок, утворених кожним з речовин окремо, можуть міститися і більш складні частинки, що складаються з молекул обох речовин.

Явище укрупнення частинок пара спостерігається часто і при звичайних температурах. Добре відома, наприклад, часткова димеризація парів оцтової кислоти 2СНзСООН ч (СНзСООН) 2 яка відбувається в результаті утворення водневих зв'язків. Зв'язок між молекулами значно слабкіше, ніж між атомами всередині молекули, а в високотемпературних парах значної різниці може і не бути. У парах багатьох металів спостерігається димеризація частинок, наприклад 2Na N32; іноді в парах виявляються і більш складні частинки, наприклад 5ПГ, 5пз, 5щ і Sne в парах олова. Утворюються і більш складні частинки, наприклад (МЮЗ) з, (WOs) i, (WOsb в парах над кристалічним WOs. У парах, які утворюються при одночасному випаровуванні двох речовин, крім простих подвійних чи потрійних частинок, утворених кожним з речовин окремо, можуть міститися і більш складні частинки, що складаються з молекул обох речовин.

Зміна меха-нич. властивостей сплавів ЕІ437А, ЕІ437Б. ЕІ929 ЕІВ17 ЕІ598 ЕІ867 ЕІ826 ЕІ827 з підвищенням темп-ри. При цьому явище укрупнення частинок у - фази триває, напр.

Коагуляцією називається явище укрупнення частинок колоїду. Так як цього злипання протидіє наявність у часток електричного заряду, однакового за знаком, то всякий вплив на колоїдний розчин, який зменшує заряд частинок, сприятиме в тій чи іншій мірі їх коагуляції. так, наприклад, підвищення температури, зменшуючи адсорбцію іонів і, отже, зменшуючи заряд частинок, зазвичай сприяє їх коагуляції. Ступінь коагуляції може бути різною, і в тій чи іншій стадії коагуляція нерідко є процесом оборотним.

Однак в колоїдних системах можуть відбуватися явища укрупнення частинок (коагуляції), і при достатньому ступені укрупнення частки можуть потім виділитися шляхом седиментації.

Однак в колоїдних системах можуть відбуватися явища укрупнення частинок (коагуляції), і при достатньому ступені укрупнення частки можуть потім виділитися шляхом седиментації.

Розміри аерозольних часток деяких речовин. Найдрібніші частинки, які входять до складу конденсованих систем, можуть з'єднуватися в більші пухкі частинки. Таке явище укрупнення частинок називається коагуляцією. До коагуляції більш схильні дрібні частинки; частинки розміром більше 100 мк майже не коагулюють. Коагуляція відбувається лрі зіткненні і зіткненні частинок, а також при осадженні пилу у вигляді порошку і осаду.

Процеси другого роду об'єднуються назвою коагуляції. Так само як явище укрупнення частинок дисперсної фази в результаті їхнього взаємного злипання або зливання, або іншим шляхом. Для розуміння процесів коагуляції треба мати на увазі, що утворення нової поверхні завжди пов'язане з витратою роботи ззовні.

У більшості випадків суспензії, що утворилися в результаті механічних процесів, складаються з частинок діаметром від 5 до 50 мкм і більше; суспензії, що утворилися як наслідок термічних і хімічних процесів, складаються з частинок діаметром до 3 мкм, а суспензії, що виходять в результаті горіння, - в основному з частинок діаметром 5 - 70 мкм. Дуже дрібні частинки, що входять до складу конденсованих суспензій, у багатьох випадках можуть з'єднуватися в більші пухкі частинки. Таке явище укрупнення частинок називається коагуляцією; воно виникає при зіткненні і зіткненні частинок, а також осадження пилу у вигляді порошку і осаду. До коагуляції більш схильні дрібні частинки; частинки розміром більше 100 мкм майже не коагулюють.