А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Явище - самоіндукція

Явище самоіндукції спостерігається не тільки при виключенні, а й при включенні струму. У просторі, що оточує провідник, магнітне поле виникає відразу при включенні струму.

Явище самоіндукції широко використовується в індукційних котушках, в трансформаторах та інших приладах.

Явище самоіндукції створює іскру в тому місці, де відбувається розмикання ланцюга. Якщо в ланцюзі є потужні електромагніти, в яких запасена велика магнітна енергія, то іскра може перейти в дуговий розряд і зіпсувати вимикач. Для розмикання таких ланцюгів на електростанціях користуються олійними вимикачами і застосовуються інші запобіжні заходи.

Явище самоіндукції створює іскру в тому місці, де відбувається розмикання ланцюга. Якщо в ланцюзі є потужні електромагніти, в яких запасена велика магнітна енергія, то іскра може перейти в дуговий розряд і зіпсувати вимикач.

Явище самоіндукції нами було розглянуто на прикладі одновітковой рамки. Очевидно, що чим більше витків в рамці, тим більше буде магнітний потік, оточений з рамкою.

Явище самоіндукції нами було розглянуто на прикладі одновітковой рамки. Очевидно, що чим більше витків в рамці, тим більше буде магнітний потік, зчеплений з рамкою. Досвід підтверджує цей висновок.

Явище самоіндукції позначається, проте, в процесі включення ланцюга постійного струму, коли струм зростає від нуля до свого кінцевого значення /, і при відключенні, коли струм спадає від значення /до нуля, а також при різкій зміні струму, наприклад при коротких замиканнях в ланцюзі.

Схеми дослідів для спостереження самоіндукції при замиканні (а і при розмиканні (б ланцюга. Явище самоіндукції виявляє себе не тільки при замиканні, а й у разі роз'єднання ланцюга. Схеми дослідів для спостереження самоіндукції при замиканні (а і при розмиканні (б ланцюга. Явище самоіндукції в певному сенсі аналогічно явищу інерції в механіці. Подібно до того, як інерція призводить до поступової зміни швидкості тіла навіть при миттєвому додатку сили, самоіндукція не дає струму миттєво змінювати своє значення в електричному ланцюзі. Тому індуктивність котушки L являє собою аналог маси т, що служить мірою інертності.

Явище самоіндукції широко використовується в індукційних котушках, в трансформаторах та інших приладах.

Явище самоіндукції протидіє будь-яким изме -, неніям струму в ланцюзі. Коли струм наростає, то ЕРС самоіндукції сповільнює, гальмує його наростання. А коли струм зменшується, то ЕРС самоіндукції затягує його спаду-нне.

Явище самоіндукції в тих чи інших провідниках характеризується коефіцієнтом самоіндукції, або індуктивністю. Цю величину позначають буквою L. Оскільки явище самоіндукції полягає в тому, що в проводі при зміні струму виникає ЕРС самоіндукції, то індуктивність характеризує саме величину ЕРС самоіндукції в Залежно від зміни струму. Одиниця індуктивності називається генрі і скорочено позначається буквами гн.

Явище самоіндукції можна легко виявити експериментально. На рис. 173 зображена схема, що дозволяє спостерігати, як це явище виникає при замиканні ланцюга.

Відкрив явище самоіндукції (1832), встановив коле-бат.

Недарма явище самоіндукції називають електричної інерцією. Кінетична енергія Tmv2 /2 і енергія магнітного поля WuLi2 /2 також аналогічні між собою не тільки за формою, а й за властивостями.

Через явища самоіндукції в первинній обмотці індукційної котушки між сердечником S переривника і контактом До в момент розмикання ланцюга проскакує іскра. Внаслідок цього магнітне нулі в осерді котушки зникає повільніше і ЕРС індукції у вторинній обмотці зменшується. Для того щоб зменшити шкідливу дію іскріння, між контактами переривника П, S, К паралельно їм включають конденсатор С. При роз'єднання ланцюга струм самоіндукції заряджає конденсатор, внаслідок чого іскріння в переривнику зменшується, а при замиканні ланцюга конденсатор розряджається через обмотку і його заряд підсилює потік в ній.

Реакція якоря в генераторі. Крім явища самоіндукції, на комутацію впливає те, що при переході колекторних пластин з-під щітки щільність струму навантаження за рахунок зміни площі зіткнення щітки і пластин збільшується на збігає наприкінці і зменшується на набігає кінці щітки. Збільшення щільності струму викликає іскріння і нагрів щіток на збігає наприкінці щіток.

Схема імпульсного стабілізатора для отримання негативного вихідної напруги при позитивному вхідній напрузі. | Принцип роботи первинного імпульсного стабілізатора напруги. Використання явища самоіндукції дозволяє також за допомогою імпульсного регулятора напруги отримати з позитивного вхідного напруги негативне вихідний.

Вдало ілюструє явище самоіндукції при замиканні наступний досвід.

Дослідження напрямки. Розглянемо тепер явище самоіндукції з дещо іншої точки зору.

Описані вище явища самоіндукції наочно показують, що і магнітне поле володіє деяким запасом енергії. Ця енергія витрачається при створенні магнітного поля. Її можна отримати назад при зникненні магнітного поля.

Розглянемо тепер явище самоіндукції з дещо іншої точки зору. Звідки береться енергія, поглинається лампочкою в момент її спалаху і перетворювана в ній в тепло і світло. Адже спалах відбувається тоді, коли ключ К, вже розімкнути. Отже, енергія не може братися від акумулятора. Ми приходимо, таким чином, до висновку, що енергія, що поглинається лампочкою в момент розмикання струму, була раніше запасена у вигляді енергії магнітного поля. Коли ми підключали котушку до акумулятора, ми створювали магнітне поле, на що витрачався певний запас енергії, запозичених від акумулятора. Коли ми вимикаємо струм, магнітне поле зникає, і запасені в ньому енергія в процесі самоіндукції перетворюється в енергію електричного струму в лампочці.

Описані вище явища самоіндукції наочно показують, що і магнітне поле володіє деяким запасом енергії. Ця енергія витрачається при створенні магнітного поля. Її можна отримати назад при зникненні магнітного поля.

Дослідження напрямки. Розглянемо тепер явище самоіндукції з кілька іншої точки зору.

Описані вище явища самоіндукції наочно показують, що і магнітне поле володіє деяким запасом енергії. Ця енергія витрачається при створенні магнітного поля. Її можна отримати назад при зникненні магнітного поля.

Розглянемо тепер явище самоіндукції з дещо іншої точки зору. Звідки береться енергія, що поглинається лампочкою в момент її спалаху і перетворювана в ній в тепло і світло. Адже спалах відбувається тоді, коли ключ вже розімкнути. Отже, енергія не може братися від акумулятора. Ми приходимо, таким чином, до висновку, що енергія, що поглинається лампочкою в момент розмикання струму, була раніше запасена у вигляді енергії магнітного поля.

Описані вище явища самоіндукції наочно показують, що і магнітне поле володіє запасом енергії. Ця енергія витрачається при створенні магнітного поля.

Розглянемо тепер явище самоіндукції з дещо іншої точки зоряний. Звідки береться енергія, що поглинається лампочкою в момент її спалаху і перетворювана в ній в тепло і світло. Адже спалах відбувається тоді, коли ключ вже розімкнути. Отже, енергія не може братися від акумулятора. Ми приходимо, таким чином, до висновку, що енергія, що поглинається лампочкою в момент розмикання струму, була раніше запасена у вигляді енергії магнітного поля.

Описані вище явища самоіндукції наочно показують, що і магнітне поле, володіє запасом енергії. Ця енергія витрачається при створенні магнітного поля.

Чи спостерігається явище самоіндукції і магнітної індукції в ланцюгах постійного струму.

Наочним прикладом явища самоіндукції служать так звані екстратокі замикання і розмикання, що виникають при включенні і виключенні струму в контурі, що володіє значною індуктивністю. При включенні струму виникає екстратокі.

Електрорушійна сила самоіндукції сповільнює збільшення струму в лампочці в момент замикання ланцюга. | Графік зростання. | При розмиканні ланцюга ключем К лампочка спочатку яскраво спалахує, а потім гасне. | Графік спадання струму в котушці S (після розмикання ланцюга ключем /С. Для спостереження явища самоіндукції при розмиканні складають ланцюг, показану на рис. 2614. При розмиканні цьому ланцюзі ключем К.

В результаті явища самоіндукції струм в ланцюзі змінного струму застосовується для розрахунку напруги виявляється меншим, ніж при тій же напрузі в ланцюзі постійного струму. Виходить так, як якщо б послідовно з опором ланцюга, яке ми можемо визначити за правилами, викладеним в § 2.4 було б включено додатковий опір. Це додатковий опір називається реактивним опором індуктивності або простіше індуктивним опором.

При розгляді явища самоіндукції для більшої наочності часто використовуються механічні аналогії. Ще Фа-радей говорив: Перше, що спадає на думку, це те, що рухається по провіднику електрику володіє чимось на зразок кількості руху або інерції. так само як куля при різкому гальмуванні пробиває дошку, ток разі роз'єднання ланцюга намагається пробити виникла перешкода - заряди продовжують рухатися як би за інерцією.

Наочним прикладом явища самоіндукції служать так звані екстратокі замикання і розмикання, що виникають при включенні і виключенні струму в контурі, що володіє значною індуктивністю.

Пояснюється це явищем самоіндукції. З курсу фізики IX класу ви знаєте, що при підключенні котушки до джерела постійної напруги сил а дока в ланцюзі наростає поступово. Що виникає при наростанні сили струму вихровий електричне поле гальмує рух електронів.

Що називається явищем самоіндукції.

Що називають явищем самоіндукції.

У чому полягає явище самоіндукції.

У чому полягає явище самоіндукції.

В одних контурах явище самоіндукції проявляється сильніше, в інших слабше.

У чому полягає явище самоіндукції.

Подібно до того як явище самоіндукції кількісно характеризується индуктивностью А ланцюга, явище взаємної індукції контурів (§ 70 рис. 300 і 301) визначається взаємною індуктивністю М проводять ланцюгів.

У чому полягає явище самоіндукції.

Відповідно до явищем самоіндукції при цьому в обмотках статора наводиться протівоедс Е, що обмежує значення цього струму.

Відповідно до явищем самоіндукції при цьому в обмотках статора наводиться протівоедс Е, що обмежує значення цього струму. Це враховано при виборі позитивних напрямків напруги U, струму /і ЕРС Е на схемі рис. 16.1 для якої відповідно до другого закону Кірхгофа рівняння електричної рівноваги синхронного електродвигуна має вигляд U E RI jXI, де R і X - активне і синхронне реактивний опір обмотки якоря.

Відповідно до явищем самоіндукції при цьому в обмотках статора наводиться протівоедс Е, що обмежує значення цього струму.