А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Явище - резонанс - ток

Явища резонансу струмів використовують для поліпшення коефіцієнта потужності установки. З цією метою до затискачів приймача, що володіє індуктивністю, підключають паралельно конденсатор, який представляє собою ємність. Тоді реактивна потужність і реактивний струм, необхідні индуктивностью, будуть чинити не від джерела енергії, а від конденсатора. В результаті цього загальна ланцюг (з'єднувальні дроти і джерело енергії) звільняється від реактивного струму і реактивної потужності.

Явище резонансу струмів зручно вивчати стосовно електричного кола з паралельно з'єднаними г, L і С (рис. 5 - 6), так як при цьому можна безпосередньо скористатися результатами, отриманими в попередньому параграфі.

Резонансна ланцюг. Явище резонансу струмів зручно вивчати стосовно електричного кола з паралельно з'єднаними г, L, С (рис. 5 - 6), так як при цьому можна безпосередньо скористатися результатами попереднього параграфа.

Явище резонансу струмів зручно вивчати стосовно електричного кола з паралельно з'єднаними г, L і С (рис. 5 - 6), так як при цьому можна безпосередньо скористатися результатами, отриманими в попередньому параграфі.

Для запобігання явища резонансу струмів послідовно з опором конденсаторної батареї підключають реактор.

Експериментальне дослідження явища резонансу струмів та умов, при яких він виникає в ланцюга коливального контуру.

Векторна діаграма розгалуженої ланцюга змінного струму. У ланцюзі виникає явище резонансу струмів.

Схема феррорезо-нансного стабілізатора, в якому використовується явище резонансу струмів. Стабілізатори напруги, в яких використовується явище резонансу струмів, часто застосовуються на практиці.

На закінчення необхідно відзначити, що явище резонансу струмів складніше і різноманітніше явища резонансу напруг. Фактично було розглянуто тільки окремий випадок радіотехнічного резонансу.

Коливальний контур з компенсацією втрат від обертових машин, заснованої на використанні явища резонансу струмів, з підключенням генератора паралельно частини індуктивності контуру. | Схема спільної роботи коливального контуру і генератора при їх послідовному з'єднанні. Більш доцільним виявляється використання для компенсації втрат явища резонансу струму. Генератор підключається паралельно частини індуктивності контуру Llk, а тому напруга на ньому буде в k разів менше напруги на С, що дає можливість використовувати звичайний генератор без застосування підвищувального трансформатора.

У загороджувальні фільтрі за схемою на рис. 4.8 а використовується явище резонансу струмів.

Схеми безконтактних шляхових перемикачів. Підключаючи паралельно котушці конденсатор С (рис. 131 б), можна використовувати явище резонансу струмів. При проходженні якоря 2 мимо сердечника /сила струму досягає мінімального значення, і реле Р відпадає. Перемикачі, побудовані за цим принципом, застосовують в системах управління ліфтами.

Схеми простих резонансних фільтрів. Робота резонансних фільтрів в електричних ланцюгах несинусоидального струму заснована на створенні умов для виникнення явищ резонансу струму або напруги для певних гармонік. Наприклад, якщо в загальній формі кривої несинусоидального струму на навантаженні необхідно виділити криву струму fc - й гармоніки, можна використовувати резонансний фільтр рис. 512 а, параметри якого 1ф і Сф підбираються таким чином, щоб створити умови резонансу напруги саме для fc - й гармоніки. У цьому випадку опір фільтра для струму fc - й гармоніки стає значно менше, ніж для струмів інших гармонік, що і дозволяє виділити на навантаженні струм fc - й гармоніки. Таким чином, розглянутий фільтр дозволяє виділити струм певної частоти. На практиці подібні фільтри забезпечують виділення струму в певній смузі частот, тому вони називаються смуговими. Сф підбираються такими щоб для fc - й гармоніки створити умови резонансу струму. В цьому випадку для струму fc - й гармоніки провідність фільтра майже дорівнює нулю і струм цієї гармоніки на навантаженні або різко зменшується, або повністю виключається. Такий фільтр називають загороджувальним або фільтром-пробкою для fc - й гармоніки.

Електрична схема стабілізатора напруги з використанням явища ферорезонансу напруги. | Схема стабілізатора. На рис. 1 - 30 зображена електрична схема стабілізатора напруги, що працює з використанням явища резонансу струмів: L - індуктивність з великим насиченням, Тр-компенсаційний трансформатор.

Схеми простих резонансних фільтрів. Робота резонансних фільтрів в електричних ланцюгах несинусоидального струму заснована на створенні умов для виникнення явищ резонансу струму або напруги для певних гармонік. Наприклад, якщо в загальній формі кривої несинусоидального струму на навантаженні необхідно виділити криву струму /с-й гармоніки, можна використовувати резонансний фільтр рис. 512 я, параметри якого 1 і Сф підбираються таким чином, щоб створити умови резонансу напруги саме для fc - й гармоніки. У цьому випадку опір фільтра для струму /с-й гармоніки стає значно менше, ніж для струмів інших гармонік, що і дозволяє виділити на навантаженні струм /с-й гармоніки. Таким чином, розглянутий фільтр дозволяє виділити струм певної частоти. На практиці подібні фільтри забезпечують виділення струму в певній смузі частот, тому вони називаються смуговими. Параметри фільтра 1 і Сф підбираються такими щоб для /с-й гармоніки створити умови резонансу струму. В цьому випадку для струму /с-й гармоніки провідність фільтра майже дорівнює нулю і струм цієї гармоніки на навантаженні або різко зменшується, або повністю виключається. Такий фільтр називають загороджувальним або фільтром-пробкою для /с-й гармоніки. 
При паралельному з'єднанні гілок (приймачів) (рис. 83 а) може виникнути явище резонансу струмів.

При паралельному з'єднанні гілок (приймачів) (рис. 89 я) може виникнути явище резонансу струмів.

На рис. 10 представлена схема багатопозиційного Тиратрон реле, в якому, як і в Тиратрон реле (рис. 3), використовується явище резонансу струмів, що виникає в обмотці реле і паралельно приєднаному конденсаторі.

Схема (а і векторна діаграма (б кола з паралельним з'єднанням індуктивності і ємності. Резонанс струмів в ланцюзі може бути отриманий, так само як і резонанс напруг, зміною індуктивності, ємності або частоти. Явище резонансу струмів та напруг широко використовується в сучасній техніці. . резонанс струмів в ланцюзі практично - може бути отриманий, так само як і резонанс напруг, шляхом - зміни величин індуктивності, ємності або частоти. Явище резонансу струмів та напруг широко використовується в сучасній техніці.

Струм /в загальній нерозгалужене частини ланцюга при резонансі струмів може бути значно менше, ніж струми в гілках з індуктивністю і ємністю. Явище резонансу струмів використовується в схемах радіотехніки і в електротехнічних установках.

Вищі гармонійні струми і напруги мережі погіршують коефіцієнт потужності як перетворювальних установок, так і інших споживачів мережі. при цьому можливі явища резонансу струму в мережі, що є аварійним станом системи.

Вищі гармонійні струми і напруги мережі погіршують коефіцієнт потужності як перетворювальних установок, так і інших споживачів мережі. При цьому можливі явища резонансу струму в мережі, що є аварійним станом системи. Застосування умовного двенадцатіфазного режиму роботи перетворювальних установок, при якому первинні або вторинні обмотки силових трансформаторів з'єднані рівним числом зірок і трикутників, призводить до відсутності 5 - й і 7 - й гармонік в мережі живлення.

Поширеним і досконалим стабілізатором напруги є ферорезонансний. Його пристрій заснований на явищі резонансу струмів або напруг в ланцюгах, що містять ємність і індуктивність зі сталевим сердечником.

ПЗ. Спрощена схема ПТВ. При прийомі виклику з виходу підсилювача на ПТВ надходить напруга частоті 2100 гц. При цьому в паралельному контурі 2 має місце явище резонансу струмів, опір контуру і напруга на ньому досягають максимальної величини. У послідовному контурі 1 має місце резонанс напруг, опір контуру і напруга на ньому мінімальні. Отже, струм в обмотці 6 реле значно перевершує струм в обмотці 5 язичок реле перекидається до лівого контакту і включає викличний пристрій.

Приймальний пристрій розподільчої системи телеуправління, побудованої на декатронах. Розподільчий принцип телеуправління ПТМ успішно реалізується, коли в якості командних імпульсів застосовуються струми високої частоти. У цьому випадку кожне реле включається сигналом однієї частоти і відключається інший. У передавальної частини системи (табл. 9 д) встановлюються генератори високої частоти, в пункті прийому - фільтри та виконавчі реле. Так як при побудові фільтрів використані явища резонансу струмів або напруг, то такі системи телемеханіки називаються частотно-резонансними.

Внаслідок цього, коли скоба входить в датчик, перепад по току в ланцюзі котушки реле Р буде значно більшим, ніж в схемі без ємності. Якщо ємність, величина якої залежить від того ж співвідношенням (129), включити послідовно з індуктивністю, то в контурі буде мати місце резонанс напруг, а струм в котушці реле Р буде визначатися її провідникові. У датчику типу ІКВ-22 останньої конструкції ЦКБ Електропривод, одночасно використовується явище резонансу струму і резонансу напруг. Принципова схема цього датчика дана на фіг.

При зростанні реактивного струму 1L збільшується магнітний потік приймача (споживача), енергія на створення якого подається від генераторів електростанції. При зменшенні струму IL магнітний потік зменшується і, отже, зменшується енергія магнітного поля, запасена в магнітному полі приймача, яка повертається назад до електростанції. Інтенсивність обміну енергією між електростанцією і споживачем при незмінній активній потужності залежить від совф. Підвищення з ф приймача веде до зменшення енергії, яка циркулює між електростанцією і споживачем при Р const. Для зменшення енергії, що витрачається на створення магнітного потоку, використовують явище резонансу струмів, коли цю енергію можна отримати не від електростанції, а від конденсатора, паралельно підключеного до електроприймачів. Такий режим дозволяє розвантажити джерело енергії і лінію електропередачі.