А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Явище - виборче змочування

Явище виборчого змочування лежить в основі процесу флотації, що має велике значення при збагаченні руд. Сутність процесу - флотації полягає в поділі суміші гідрофільного і гідрофобного порошкоподібних речовин на підставі їх виборчого змочування різними рідинами.

Явища виборчого змочування твердих тіл рідинами різної полярності були детально вивчені Ребиндером[5]у зв'язку з кількісною характеристикою твердих поверхонь по гідрофобності і гідро-фільності. Ці уявлення про вирішальну роль виборчого змочування частинок обома фазами емульсії і подальшого коагуляционного структу-рообразованія в захисних поверхневих шарах твердих емульгаторів повинні розглядатися як основний критерій при оцінці стабілізується здатності твердих частинок.

Стосовно до електрохімії і електродним процесам явища виборчого змочування були розглянуті в роботах акад.

Які властивості емульсій та пін пов'язані з явищами виборчого змочування.

Дисперсні домішки з води можна виділити, використовуючи явище виборчого змочування, що лежить в основі процесу флотації.

Виділення гетерофазних домішок з води може бути здійснено з використанням явища виборчого змочування, що лежить в основі процесу флотації. Сутність цього процесу полягає в дійств ії молекулярних сил, які сприяють злипанню зважених речовин з бульбашками тонкодіспергірованного в воді повітря, і освіту на поверхні води пінного шару, насиченого вилученими речовиною. Елементарний АК1 пінної флотації полягає в тому, що при зближенні в воді газового бульбашки з гідрофобною поверхнею частинки, адгезія якої до води менше когезії молекул води, що розділяє їх тонкий шар стає нестійким і розривається при досягненні деякого критичного значення. Прилипання бульбашки до поверхні супроводжується освітою крайового кута змочування.

Зміна виборчого змочування Bi2 в часі в залежності від концентрації Арквада 2С в вуглеводневої рідини. Таким чином, розвиток корозійного процесу в системі електроліт-вуглеводень тісно пов'язане з явищами виборчого змочування поверхні стали на межі поділу фаз.

В системі електроліт - вуглеводень в присутності сірководню розвиток корозії тісно пов'язане з явищем виборчого змочування поверхні стали в умовах її контакту з двома несмешивающимися рідинами. При контакті зразка з двофазної середовищем, що містить сірководень, поступово, разом з формуванням гидрофильного сульфіду заліза, відбувається інверсія виборчого змочування.

Залежність швидкості корозії стали в суміші На ШЗ від температури при різному парціальному тиску H2S. | Залежність швидкості корозії сталей в суміші На HaS від температури. В системі електроліт - вуглеводень в присутності сірководню розвиток корозії тісно пов'язане з явищами виборчого змочування поверхні стали в умовах її контакту з двома несмешивающимися рідинами. В результаті контакту металу із середовищем разом з формуванням гидрофильного суль фида заліза відбувається просування виборчого змочування. На поверхні металу поступово утворюються плівка електроліту і пухкий наріст продуктів корозії. У цей наріст під дією капілярних сил втягується електроліт з водної фази, що викликає зростання швидкості корозії. З підвищенням концентрації сірководню в водної фазі швидкість корозії вуглецевої сталі поступово зростає, причому максимальні значення швидкості відповідають високим пначеніям концентрації сірководню.

Не володіючи поверхневою активністю, вони утворюють бронюють оболонки навколо глобул емульгованої рідини в результаті явища виборчого змочування і прилипання. До гідрофобним твердим емульгатора в нафти відносяться найбільш високовуглецеві компоненти нафти, продукти коагуляції і окислення асфальтенов, кристалики парафінів, сірчисті метали.

Посилення гідрофобізації катіонними ПАР поверхні углеводородорастворімимі фракціями і водорозчинними під шаром, змоченим нафтою, призводить до індіцірованія явища виборчого змочування.

Як вже зазначалося раніше, гідрофілізація поверхні корродирующего металу і появу на ньому тонкого шару електроліту тісно пов'язані з явищем виборчого змочування на кордоні твердого тіла і двох змішуються рідин. Облік цієї обставини має важливе значення в даному випадку.

Як вже зазначалося, при корозії металу в системі двох змішуються рідин типу вуглеводень-електроліт великий вплив на стимулювання корозійного процесу надають явища виборчого змочування, які призводять у присутності сірководню до гидрофилизации поверхні металу і утворення на ній тонких плівок води.

Оскільки поверхню труб контактує з рухомим потоком нафти, мінералізованої води і газу, то в цьому випадку ми зустрічаємося з явищем виборчого змочування. Для запобігання відкладення парафіну необхідно, щоб поверхня металу в умовах спільного руху нафти і води якнайкраще змочують водою.

Було з'ясовано, що основна особливість в коррозионном поведінці металу, що стикається в присутності сірководню з двома несмешивающимися рідинами протилежної полярності, полягає в різкому зростанні ролі явищ виборчого змочування на кордоні контакту металу і зазначеної середовища. Розгляд з цих позицій корозійних явищ всередині газо - і нафтопроводів, нафтових свердловин, на установках по зневодненню і знесолення нафти, а також в тих випадках, коли метал стикається з рідинами протилежної полярності, виявилося корисним при розробці методів антикорозійного захисту нафтового обладнання.

З корозійними явищами, супутніми видобутку високосірчистої нафти, вперше зіткнулися на родовищах Башкирії (Ішімбаево), Пермської і Куйбишевської областей. З'ясовано, що основна особливість в коррозионном поведінці металу, що стикається в присутності сірководню з двома рідинами протилежної полярності, полягає в різкому зростанні ролі явищ виборчого змочування на кордоні контакту металу і зазначеної середовища.

Якщо під час руху водонефтяной емульсії стінки трубопроводу краще змочувач отся водою, то на них утворюється водяне кільце, по якому і рухається емульсія. При цьому гідравлічні втрати значно зменшуються. В даний час явище виборчого змочування достатньо вивчене і встановлено, що при певних умовах може наступати інверсія виборчого змочування, особливо в результаті корозії металевої поверхні.

Слід також врахувати, що при конденсації вологи з попутного газу можуть виділитися і легкі вуглеводні. Стікаючи по поверхні металу труб, вони разом з вологою утворюють двофазну систему електроліт - вуглеводень, процес корозії в якій, як вказувалося, набуває вельми своєрідний характер. Специфіка корозії стали в цьому середовищі полягає в тому, що велике значення в утворенні сульфіду заліза (стимулятора корозії) мають явища виборчого змочування, внаслідок яких створюються умови для швидкого накопичення продуктів корозії і посилення руйнування металу.

Таким чином, ці ПАР по суті не запобігають можливості відкладення парафіну в зв'язку з тим, що вони в основному здійснюють роботу по диспергированию води, але не сприяють розриву плівки вуглеводневої рідини на поверхні металу. ПАР міцно пов'язана з поверхнею металу. Самі ж ПАР створюють мономолекулярний шар, гідрофобізуючі цю поверхню. Тому процес відкладення парафіну в даному випадку визначається не явищами виборчого змочування, а взаємодією зазначеного шару з молекулами парафіну, можливістю їх адсорбції на цьому шарі.