А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - рівень

Вибір рівня і виду вибухозахисту або ступенем захисту оболонки в залежності від класу вибухонебезпечної зони наведено в табл. V.8. При виборі електрообладнання необхідно вказувати його температурний клас (Т1 - Т6), а для взривонепро Ніца електрообладнання підгрупу (ПА, ІВ, ПС) або категорію вибухонебезпечної суміші.

Вибір рівня і виду вибухозахисту електрообладнання проводиться в залежності від класу вибухонебезпечної зони, в якій воно встановлюється. Відносно рівня вибухозахисту, як правило, в зонах класів B-I і B-II слід застосовувати електрообладнання вибухобезпечне або осо-бовзривобезопасное; в зонах класів В-1 а і В-1 г - електрообладнання підвищеної надійності проти вибуху; в зонах класів B-I6 і В-Па - електрообладнання невзривозащіщенное (загального призначення), в оболонці зі ступенем захисту IP44 для B-I6 і IP54 для В-Па. При цьому для будь-якого рівня вибухозахисту необхідно вказувати температурний клас обраного електрообладнання (Tl, T2 ТЗ, Т4 Т5 Т6), а для електрообладнання з видом вибухозахисту вибухонепроникна оболонка і (або) искробезопасная електрична мережа - його підгрупу (категорію) НА, ІВ, НС.

РУ, ТП і ПП для живлення електроустановок, розташованих у вибухонебезпечних зонах. Вибір рівня і виду вибухозахисту-ти виробляють в залежності від класу вибухонебезпечної зони. При виборі електрообладнання вказують його температурний клас (Т1 - Т6), а для вибухонепроникної електрообладнання-підгрупу (ПА, ІВ, ПС) або категорію вибухонебезпечної суміші.

Вибір рівня здійснюється з умови ефективної реалізації моделі з заданою структурою. Вибір відповідного варіанту залежить від характеру проблемної орієнтації ситуаційного управління. Якщо ситуаційне управління орієнтоване на рішення типових задач (управління морськими портами, аеродромами, обчислювальними системами, промисловими підприємствами та ін.), То модульний варіант реалізується на рівні блоків.

Вибір рівня і виду вибухозахисту електрообладнання залежить від класу вибухонебезпечної приміщення або зовнішньої установки, де воно буде працювати. У приміщеннях класів B-I і В - Н застосовують електрообладнання тільки у взривонепроніцаємой оболонці або продувається під надлишковим тиском. Допускається використання маслонаповнених пускових апаратів. Електрообладнання, встановлене в приміщеннях класу В-Та, може мати будь-який вид (кошти) вибухозахисту, що відповідає категорії та групі утворюються в цих приміщеннях вибухонебезпечних сумішей. Електрообладнання аварійної вентиляції (електродвигуни та їхні пускові апарати) повинні мати рівень і вид вибухозахисту, відповідні категорії і групі вибухонебезпечної суміші що виділяються в вентильованому приміщенні.

Вибір рівня заборгованості підприємством становить одну з гострих і найбільш обговорюваних проблем сучасних фінансів, оскільки саме вона представляє ключову проблему експлуатаційного і фінансового ризику.

Вибір рівня абстракції в принципі повинен бути функцією від об'єкта дослідження і характеру поставленого завдання.

Вибір рівня видимості або зорової працездатності за якими проводиться нормування освітленості повинен здійснюватися з урахуванням економічних показників освітлювальних установок і реальних енергетичних можливостей.

Схема для модуляції на катод. Вибір рівня потужності на якому виробляється модуляція, може визначатися деякими міркуваннями економічного характеру. Так, наприклад, до нього може бути пред'явлена вимога, щоб основний передавач конструювався як порівняно малопотужний з розрахунком на тимчасове застосування.

Вибір рівня ймовірності залежить від змісту завдання. Якщо потрібна висока точність відповіді то вибирається високий рівень ймовірності.

Вибір рівня нормованої освітленості знаходиться також в тісному зв'язку з прийнятою системою освітлення. З огляду на особливості системи комбінованого освітлення, що включає поряд зі світильниками загального освітлення також і світильники місцевого освітлення, що встановлюються поблизу робочого місця і дозволяють створювати високі рівні освітленості на робочій поверхні норми освітленості в системі комбінованого освітлення істотно підвищують в порівнянні з нормами освітленості в системі одного загального освітлення .

Вибір рівня захисної призупинення визначається поєднанням обмежень, що накладаються на трейдера критеріями управління капіталом, з одного боку, і місцем розташування рівнів підтримки або опору на графіку, з іншого. Припустимо, трейдер купив контракти за ціною 301 долар. Судячи з графіком, найближчий рівень підтримки знаходиться на одинадцять доларів нижче, тобто на рівні290 доларів.

Вибір рівня абстракції аналізу залежить, крім усього іншого, і від психологічної завдання.

Вибір рівня зарядної напруги визначається глибиною розряду батареї і розташовуваним для заряду часом.

Проблема вибору рівня ціни для багато продуктів про та природної монополії трохи складніше. Принцип другого кращого вимагає, щоб на всі вироблені товари були встановлені ціни, що забезпечують максимізацію споживчого виграшу за вирахуванням витрат на виробництво продукції, - причому так, щоб природні монополії не несли збитків.

Методика вибору рівня навченості випробуваних, який відбивається шляхом значень змінюються експериментальних показників, при порівнянні варіантів СОІ полягає в наступному. Оскільки варіант А мнемосхеми РОУ в точності повторює мнемосхему РОУ на реальному операторському пункті блоку ТЕЦ, необхідно знайти момент в експериментах, коли показники роботи випробовуваних (середній час вирішення завдань і ймовірність помилок) рівні аналогічних показників роботи операторів ТЕЦ-21. При плануванні основний серії експериментів був розрахований номер досвіду, в якому в середньому досягається така рівність.

Для вибору рівня шумів е була досліджена суміш ароматичних вуглеводнів, склад якої був визначений за мас-спектру з високою роздільною здатністю. На рис. 310 наведено характерні КММР і КРІ отримані з мас-спектра цієї суміші. При рівнях шуму e 002s - 014% від повного іонного струму все КММР і КРІ мають один максимум і можуть бути апроксимувати трикутним контуром.

Для вибору рівня ізоляції електрообладнання підстанцій, розташованих в зонах, що піддаються забрудненню, перш за все встановлюється ступінь забруднення навколишнього середовища за даними про інтенсивність забруднення атмосфери, фізико-хімічні властивості забруднюючих речовин, що визначають їх вплив на ізоляцію, а також про досвід експлуатації ізоляції, підданої подібним забруднень, і за даними про метеорологічні умови в місці розташування підстанції та проходження лінії електропередачі: вологість повітря, види опадів і їх інтенсивність, інтенсивність туманів і роси, швидкості і напряму вітру, число днів і годин на рік з опадами і вітрами.

Криві розподілу забруднень на великому хімкомбінаті. Для вибору рівня ізоляції електрообладнання підстанцій, розташованих в зонах, що піддаються забрудненню, перш за все встановлюється ступінь забруднення навколишнього середовища за даними про інтенсивність забруднення атмосфери, фізико-хімічні властивості забруднюючих речовин, що визначають їх вплив на ізоляцію.

Зразковий грузопоршневой приладу з наступним відліком дифманометр триступеневої поршні - п (жазаній вивіреного приладу. При виборі рівня автоматизації необхідно враховувати призначення задатчика, обсяг повірочних робіт, умови застосування, складність конструкції і вартість, вимоги до кваліфікації обслуговуючого персоналу та ін. При виборі рівня аналізу потрібно пам'ятати, що суть концепції полягає в розгляді та оцінці портфеля продуктів компанії. 
Зразковий грузопоршневой приладу з наступним відліком. При виборі рівня автоматизації необхідно враховувати призначення задатчика, обсяг повірочних робіт, умови застосування, складність конструкції і вартість, вимоги до кваліфікації обслуговуючого персоналу та ін. Залежність різниці двох послідовних вимірів від вимірювального зусилля. При виборі рівня фіксованої фактора слід враховувати його вплив на розкид різниць. Як показали результати спостережень, залежність розкиду різниць Sd від часу між вимірами (рис. 2) виражається прямий, паралельної осі абсцис. З цих міркувань час між вимірами може мати будь-який постійне значення. Однак для зближення двох послідовних результатів доцільно прийняти 60 сек, що цілком прийнятно для багатьох практичних питань.

При виборі рівня контролю викидонебезпечності слід враховувати ступінь складності умов буріння. З підвищенням цієї складності рівень контролю повинен бути теж підвищений, тобто посилений. Так, низькі градієнти гідророзриву пластів призводять до необхідності зниження допустимого обсягу прояви.

При виборі рівня поділу ЕСУ необхідно враховувати надійність елементів. Розрахунки показників надійності ланцюгів управління тепловозів і досвід їх експлуатації свідчать, що найбільш ймовірними місцями появи дефектів є рухливі з'єднання елементів апаратів управління та захисту. Отже, діагностування ланцюгів управління слід виконувати на елементно-апаратному рівні.

При виборі рівня подачі реагентів необхідно враховувати вплив їх концентрації на відносну летючість продуктів. Кількісна оцінка цього впливу може бути зроблена на основі аналізу фазового рівноваги рідина-пар.

При виборі рівня сертифікації Microsoft Office Specialist, який ви хочете отримати, ви повинні керуватися наступним.

При виборі рівня агрегування основних фондів визначальним є характер майбутніх розрахунків і можливості їх інформаційного забезпечення. У зв'язку з цим схема розрахунків, де предметом планування є окремо взяті виробничі одиниці (ЛЧ, КС і ін.), Представляється найбільш прийнятною. Обумовлено це, в основному, укрупненими розрахунками показників введення основних фондів транспорту газу на середньострокову перспективу.

ІТТ є вибір рівня складності технічних рішень, покладених в її основу.

новий метод вибору рівня ізоляції використаний при розширенні мережі735 кв ГЕС Черчилль. Хоча зниження комутаційних перенапруг досягнуто використанням шунтуючих опорів, що вводяться при включенні вимикача, їх обмеження до того ж рівня забезпечується також вентильним разрядником. Завдяки значним удосконаленням в конструкції розрядника виявилося можливим знизити його номінальну напругу (але не напруга гасіння), хоча підвищення напруги промислової частоти виявляються навіть вище, ніж у початково запроектованої мережі.

Так, якщо вибір рівня агресивності /консервативності підходу і установка чутливості системи, по суті цілком базуються на внутрішніх відчуттях трейдера, то вбудовування інтуїтивної основи безпосередньо в процедури і порядок прийняття рішень може бути дуже різним по своїй присутності.

Основним критерієм для вибору рівня жорсткості силовий системи автомата є точність штампованих виробів по висоті.

Найбільш простим способом вибору рівня техніко-економічних показників нового виробу є метод перебору деякого безлічі проектних варіантів. Варіант, при якому рівень параметрів проектованої техніки забезпечує мінімальне значення наведених витрат, вважається найкращим серед варіантів, включених для порівняння. Параметри, що мають такий проектному варіанту нової техніки, є найбільш економічними. Для вибору рівня параметрів як раз і необхідний перспективний економічний аналіз проектних варіантів.

Розташування вентильних розрядників на перехідній опорі230 кв. Необхідно зупинитися на виборі рівня ізоляції на суміжних з прольотом опорах.

Використання цих же критеріїв вибору рівня ізоляції та імовірнісних методів, що і прийняті для мережі735 кв, стосовно лініях УВН дає більш високі ймовірності перекриття ізоляції. Для ізоляції ліній напругою 1000 кв і вище повинні бути розроблені нові критерії.

Інша проблема виникає при виборі рівня пробного сигналу. Дійсно, фізично ясно, що чим більше потужність пробного сигналу, тим простіше розрізнити результат його проходження через об'єкт на тлі перешкод. З іншого боку, збільшення рівня пробного сигналу призводить до меншої точності підтримки екстремуму в сталому режимі.

Зовнішні фактори, що впливають на вибір рівня запасів, визначаються коливаннями попиту на продукцію підприємства, можливостями постачальників, оперативністю виконання замовлень, витратами на перевезення. Сильним стимулом до створення зайвих запасів служить їх дефіцит.

Перш за все потрібно визначитися з вибором рівня складності. У реальних ситуаціях часто буває так, що є лише відносно невелике число зразків, а структура даних дозволяє виділити наступні три рівні складності. Цей випадок називається лінійної відокремлюваністю.

Вибір масла по в'язкісно-температурним властивостями передбачає вибір рівня в'язкості оптимального для кожного режиму роботи двигуна, а також температурного інтервалу працездатності моторного масла.

Фірми часто використовують математичні моделі для вибору рівня запасів шляхом балансування витрат на підготовчі операції або витрачена виконання замовлення і зіставлення витрат при дефіциті запасів з витратами на їх зберігання.

Отже, ентропія не залежить від вибору рівня відліку енергії.

Залежність коефіцієнтів, що визначають число переналадок комплексу, від величини одноразово запускається партії деталей (60001 м. La 2 м. 80 2 м. 1009 м. /. 0 4 м. /0 2 м. СШ 66 6 хв. /710000 шт . tz 0003 хв. Методика оцінки втрат в зв'язку з вибором неоптимального рівня технологічної оснащеності виробництва, розроблена В. Д. Порощенко, заснована на відповідності річного обсягу випуску продукції обсягом застосовуваних у виробництві засобів технологічного оснащення. Розглянемо основні положення цієї методики.

Найбільш складними питаннями, що виникають при виборі рівня освітленості є визначення контрасту об'єкта з фоном, а також розміру об'єкта розрізнення. Ці питання вирішуються відносно просто в тих випадках, коли зорова завдання полягає в розрізненні плоского дифузно відбиває світло, на плоскому дифузно відбиває тлі. у цьому простому випадку контраст визначається відносною різницею коефіцієнтів відображення об'єкта і фону, а розмір - найменшим розміром об'єкта розрізнення: товщиною штриха, літери, цифри тощо.

Підвищення напруги на здорових фазах при, однофазном замиканні на. Є небезпечними для ізоляції, проте на вибір рівня ізоляції вони істотно впливають.

Обсяг і складність створюваного КП впливають на вибір рівня автоматизації технології і частку цих витрат у загальних витратах на розробку. Трапляються ситуації, при яких витрати на технологію досягають 50% загальних витрат на розробку.

Найважчим при складанні всіх довідників є вибір рівня опису технологічних процесів. Якщо, з одного боку, процес описаний у всіх деталях і задовольняє отримання виробів, що відповідають технічним умовам, то, як правило, економічна ефективність такого процесу виходить гранично низькою. З іншого боку, при спробах здешевлення процесу зростає відсоток браку, або відбувається погіршення характеристик в межах, допустимих тільки для деяких типів виробів. Отже, технологічний процес, використовуваний у виробництві друкованих схем для супутників і портативних радіоприймачів, обчислювальних машин і наукових приладів, телевізорів, іграшок і ракет, повинен бути достатньо гнучким для задоволення технічних вимог до виробу для кожного конкретного застосування. У цій книзі описана технологія, що гарантує придатність одержуваних виробів для будь-якого призначення. У той же час наведене обговорення ефективності та продуктивності дозволяє читачеві зробити деякі зміни відповідно до власних вимог. Наприклад, можна виключити деякі операції очищення, після того як стали зрозумілі причини їх введення, а експериментально підтверджено, що і без них якість виробу виходить цілком задовільним.

Імпульсний струм витоку при змінному струмі. Напруга 50 кв, струм 200 ма. | Імпульс струму витоку при постійному струмі. Напруга 40 кв, струм 10 ма. Такі криві не можуть служити основою для вибору рівня лінійної ізоляції. Майже неможливо встановити точне співвідношення між атмосферними умовами при реальній експлуатації і цими умовами при стандартних лабораторних випробуваннях. Цінність випробувань, проведених під час туману, полягає в тому, що вони дозволяють встановити співвідношення між розрядними напруженнями при постійному і змінному струмі.

Діючі в даний час рекомендації ПУЕ за вибором рівня ізоляції на перехідних опорах слід вважати неправильними. Число ізоляторів на перехідних опорах, необхідне для забезпечення грозоупорності не визначається однозначно висотою опори, а залежить від цілого ряду чинників і має вибиратися розрахунковим шляхом. Застосування трубчастих розрядників для захисту переходів без троса не може бути рекомендовано через їхню малу надійності і нестабільності в експлуатації.

Завдяки відсутності комутації в цих машинах значно ширше вибір рівня тиску, розмірів і матеріалу щіток.