А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - трансформатор - ток

Вибір трансформаторів струму здійснюється відповідно до зазначених вимог для умов роботи схеми після спрацьовування захисту. Розрахункове навантаження на трансформатори струму складається з опорів реле, котушки відключення і проводів.

Каскадний трансформатор струму типу ТРН-750. Вибір трансформаторів струму при проектуванні РУ полягає у виборі типу цих апаратів, визначенні очікуваної навантаження і перевірці відповідності її номінальною, перевірці на електродинамічну і термічну стійкість.

Трансформатори струму. Вибір трансформаторів струму проводиться за номінальним струму і напрузі конструкції і класу точності що відповідає умовам і режиму роботи установки.

Вибір трансформаторів струму при проектуванні РУ полягає у виборі типу трансформатора, визначенні очікуваної навантаження і зіставленні її з номінальною, перевірці на електродинамічну і термічну стійкість.
 Включення реле диференціального захисту /через бистронасищающіеся трансформатори 5 і контроль справності струмових ланцюгів за допомогою сигнального реле 2 і миллиамперметра 3. Практично вибір трансформаторів струму проводиться за кривими 10-відсоткової похибки.

Умови вибору трансформатора струму. Умови вибору трансформатора струму наведені в табл. 10.4. Додатково можуть бути задані: & дин /тдін /2 /, ном - кратність струму динамічної стійкості трансформатора струму; kr /т /7 ном - кратність струму термічної стійкості; 7 ном - номінальний струм первинної обмотки трансформатора струму.

При виборі трансформаторів струму в схемах з дешунтированием необхідно виходити також з того, що контакти реле типу РТ-85 або РП-341 під час шунтування можуть пропустити максимальний струм короткого замикання, що не перевищує 150 а, якщо опір навантаження при струмі35а не більше 4 5 ом.

При виборі трансформаторів струму, вимикачів і роз'єднувачів, встановлених в кільці слід враховувати, що в залежності від режиму роботи схеми струм, що протікає по апаратам, змінюється. При ревізії В1 (рис. 5 - 18 б) в ланцюзі В2 струм зростає вдвічі. Релейний захист також повинна бути обрана з урахуванням всіх можливих режимів при виведенні в ревізію вимикачів кільця.

При виборі трансформатора струму керуються його паспортом, в якому даються: межі вимірювання (дробове число: в чисельнику - номінальний первинний струм, а в знаменнику - вторинний), клас точності номінальне навантаження, яка по ГОСТу 9032 - 69 при номінальному вторинному струмі рівному 5 а, має одне з наступних значень: 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 1 0; 1 2 або 1 6 ом, а при номінальному вторинному струмі рівному 1 а.

При виборі трансформаторів струму для обліку енергії слід мати на увазі що похибки лічильників і транс форматорів, струму, як правило, при малому навантаженні (за силою струму) більше, ніж при повному навантаженні і при невеликій перевантаження. Виходячи з цього, потрібно брати трансформатори ГЗК з поминальним струмом не вище передбачуваного навантаження.

При виборі трансформатора струму необхідно враховувати реальне навантаження не тільки у вигляді обмоток приладів і реле, а й у вигляді опору сполучних проводів.

Схеми з'єднання вимірювальних трансформаторів струму і приладів. Розглянемо докладніше вибір трансформаторів струму з вторинної навантаженні.

Розглянемо детальніше вибір трансформаторів струму з вторинної навантаженні.
 Розглянемо докладніше вибір трансформаторів струму з вторинної навантаженні.

При необхідності вибору трансформаторів струму з підвищеним коефіцієнтом трансформації через пускових струмів можуть бути встановлені окремі трансформатори струму для вимірювальних приладів.

Недолік такого вибору трансформаторів струму полягає в тому, що робочий струм становить лише 324/8000 4 номінального струму трансформатора струму, що збільшує похибку вимірювання.

В цьому випадку вибір трансформаторів струму ведеться з умови забезпечення роботи захисту при заданих значеннях первинного струму спрацьовування, а вибір уставок на самому реле повинен проводитися з урахуванням виникаючих при цьому похибок трансформаторів струму.

Отже, при виборі трансформатора струму необхідно аналізувати навантаження при можливих аномальних режимах.

До недоліків кільцевих схем слід віднести більш складний вибір трансформаторів струму, вимикачів і роз'єднувачів, встановлених в кільці так як в залежності від режиму роботи схеми струм, що протікає по апаратам, змінюється. Наприклад, при ревізії Q1 (рис. 5136) в ланцюзі Q2 струм зростає вдвічі. Релейний захист також повинна бути обрана з урахуванням віє можливих режимів при виведенні в ревізію вимикачів кільця.

Цими ж міркуваннями слід керуватися при виборі трансформаторів струму для обліку енергії у більших споживачів і на промислових підприємствах - номінальний струм трансформатора ГЗК має дорівнювати приблизно 80% очікуваної найбільшою тривалого навантаження у споживача.

З тих же міркувань слід враховувати при виборі трансформаторів струму, щоб навантаження на лічильник не опускалася тривало нижче 0 5 а. Справа в тому, що похибки лічильника при малих навантаженнях сильно зростають і призводять до неврахування енергії. У практиці вважають завищеними за коефіцієнтом трансформації такий трансформатор струму, у якого при 25% - і навантаженні силового трансформатора (лінії, приєднання) струм у вторинній обмотці а отже, і в лічильнику, не перевищує 0 5 а. Тому завищення коефіцієнта трансформації трансформаторів струму за умовами правильності обліку не повинно допускатися.

Вираз (38) дає необхідна умова для вибору трансформаторів струму.

Допустима похибка визначається так само, як при виборі трансформаторів струму. Через 5 позначена навантаження найбільш навантаженої фази (ва), що визначається як сума споживаних потужностей паралельних обмоток вимірювальних приладів і реле. Формули для обчислення навантажень фаз трансформаторів напруги при різних схемах з'єднання дані нижче в таблиці.

До недоліків схеми багатокутника відносяться складність релейного захисту приєднань і вибору трансформаторів струму, при якому слід передбачити можливість ремонту будь-якого з трьох вимикачів загального ланцюжка.

Трансформатори струму в ланцюгах до 20 кВ, що живлять трансформатори або реактірованние лінії, у випадках, коли вибір трансформаторів струму за умовами КЗ вимагає такого завищення коефіцієнтів трансформації, при якому не може бути забезпечений необхідний клас точності приєднаних вимірювальних приладів (наприклад, розрахункових лічильників); при цьому на стороні вищої напруги в ланцюгах силових трансформаторів рекомендується уникати застосування трансформаторів струму, які не стійких до току КЗ, а прилади обліку рекомендується приєднувати до трансформаторів струму на стороні нижчої напруги.

Трансформатори струму в ланцюгах напругою до 20 кв, що живлять трансформатори або реактірованние лінії у випадках, коли вибір трансформаторів струму за умовами короткого замикання вимагає такого завищення коефіцієнтів трансформації, при якому не може бути забезпечений необхідний клас точності приєднаних вимірювальних приладів (наприклад, розрахункові лічильники); при цьому в ланцюгах силових трансформаторів рекомендується уникати застосування нестійких трансформаторів струму на стороні вищої напруги, живлячи прилади обліку від трансформаторів струму на стороні нижчої напруги.

Трансформатори струму в ланцюгах до 20 кВ, що живлять трансформатори або реактірованние лінії, у випадках, коли вибір трансформаторів струму за умовами КЗ вимагає такого завищення коефіцієнтів трансформації, при якому не може бути обесле-чен необхідний клас точності приєднаних вимірювальних приладів (наприклад, розрахункових лічильників) ; при цьому на стороні вищої напруги в ланцюгах силових трансформаторів рекомендується уникати застосування трансформаторів струму, які не стійких до току КЗ, а прилади обліку рекомендується приєднувати до трансформаторів струму на стороні нижчої напруги.

Трансформатори струму в ланцюгах до 20 кВ, що живлять трансформатори або реактірованние лінії, у випадках, коли вибір трансформаторів струму за умовами КЗ вимагає такого завищення коефіцієнтів трансформації, при якому не може бути забезпечений необхідний клас точності приєднаних вимірювальних приладів (наприклад, розрахункових лічильників); при цьому на стороні вищої напруги в ланцюгах силових трансформаторів рекомендується уникати застосування трансформаторів струму, які не стійких до току КЗ, а прилади обліку рекомендується приєднувати до трансформаторів струму на стороні нижчої напруги.

Численність і різноманітність схем, заснованих на застосуванні трансформаторів струму, виключають можливість складання докладного переліку рекомендацій щодо вибору трансформаторів струму для кожної схеми окремо. Внаслідок цього нижче наведені рекомендації головним чином загального характеру, що стосуються або до всіх трансформаторів струму, або до груп трансформаторів струму одного призначення. Наведені в окремих місцях конкретні рекомендації, які стосуються окремих випадків, нечисленні і тому самостійного значення не мають.

Номінальна вторинна навантаження, а також вторинне навантаження, при якій дається значення 10% - ної кратності повинні розглядатися при виборі трансформатора струму як граничний опір зовнішньої ланцюга, при якому електромагнітні характеристики трансформатора струму знаходяться ще в межах гарантованих заводом значень.

Крім цього, відповідно до побажань деяких проектних та експлуатуючих організацій, у другому виданні більш докладно висвітлені питання паралельного і послідовного з'єднання малопотужних трансформаторів струму, роз'яснені деякі особливості розрахунку струму небалансу в схемах диференційного захисту, приділено більшу увагу питанням вибору трансформаторів струму, введено розділ, присвячений контактних з'єднань, а також внесено низку інших, більш дрібних доповнень і уточнень.

Трансформатори струму вибираються по номінальній напрузі номінальному первинному току і перевіряються по електродинамічної і термічної стійкості до струмів короткого замикання. Особливістю вибору трансформаторів струму є вибір по класу точності і перевірка на допустиме навантаження вторинного ланцюга. Щоб похибка трансформатора струму не перевищила допустиму для даного класу точності вторинна навантаження Z2 не повинна перевищувати номінальну - Z2hom, що задається в каталогах.

Трансформатори струму вибирають по номінальній напрузі номінальному первинному току і перевіряють по електродинамічної і термічної стійкості до струмів короткого замикання. Особливістю вибору трансформаторів струму є вибір по класу точності і перевірка на допустиме навантаження вторинного ланцюга. Щоб похибка трансформатора струму не перевищила допустиму для даного класу точності вторинна навантаження Z2p не повинна перевищувати номінальну Z2HOM, що задається в каталогах.

Потужність вторинної обмотки в цьому випадку повинна задовольняти умові52ном му Zz. Умови вибору трансформаторів струму наведені нижче.

Щоб диференціальна захист не діяла при зовнішніх коротких замикань і в режимі навантаження, коефіцієнти трансформації комплектів трансформаторів струму, встановлених з різних сторін силового трансформатора, вибираються так, щоб вторинні струми були якомога ближче за величиною. При виборі трансформаторів струму за існуючою шкалою їх коефіцієнтів трансформації різниця вторинних струмів в режимі навантаження або зовнішнього короткого замикання може вийти досить великий. У цих випадках вторинні струми подаються в обмотки реле через окремі або вбудовані в реле проміжні трансформатори.

ZH, якими слід користуватися при виборі трансформаторів струму.

В відрізняється від вимірювальних приладів для пристроїв релейного захисту певна точність роботи, трансформаторів струму необхідна головним чином при токах пошкодження. Тому похибки, що характеризують клас точності не можуть служити підставою для вибору трансформатора струму, що живлять захист.

Вимірювання витрати електроенергії виробляють трифазними електролічильниками. Для визначення витрати енергії за даний проміжок часу необхідно відняти показання лічильника, зняті на початку цього інтервалу з показань лічильника в кінці його. Лічильники зазвичай розраховані на навантаження 5 А при напрузі220 або 380 В. При більшій споживаної потужності ці лічильники застосовують з трансформаторами струму. При виборі трансформатора струму первинний струм приймають рівним або більшим номінального - струму споживача, а номінал вторинного струму 5 А.