А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Юстирування - прилад

Юстирування приладу, так само як і приладу ФЕК-М, проводиться за допомогою спеціального сітчастого фільтра.

Оптична схема установки з плоскою дифракційної гратами і камерою УФ-90 (УФ-85. Юстирування приладу проводиться в наступному порядку. Рефрактометр РПЛ-2. Юстирування приладу проводиться по дистильованої воді. Послабивши затиск 7 (рис. 86), мають у своєму розпорядженні прилад так , щоб вхідні грань вимірювальної призми була горизонтальної, поміщають на неї 1 - 2 краплі води і закривають призменний блок. Встановлюють трубу в зручне для спостережень положення, направивши її на джерело світла. Відкривши заслінку 10 (рис. 87), регулюють її положення до отримання контрастною кордону в поле зору. Під час вимірювань сорочки призм повинні бути приєднані до циркуляційного термостата.

Юстирування приладу проводиться спеціальним регулювальним гвинтом (мал. 88), що змінює нахил відбивної призми.

Рефрактометр РПЛ-2. Юстирування приладу вироб ться по дистильованої воді. Послабивши затиск 7 (рис. 86), мають у своєму розпорядженні прилад так, щоб вхідні грань вимірювальної призми була горизонталь - Ной, поміщають на неї 1 - 2 краплі води і закривають призменний блок. Встановлюють трубу в зручне для спостережень положення, направивши її на джерело світла. Відкривши заслінку 10 (рис. 87), регулюють її положення до отримання контрастною кордону в поле зору. Під час вимірювань сорочки призм повинні бути приєднані до циркуляційного термостата.

Юстирування приладу проводиться спеціальним регулювальним гвинтом (мал. 88), що змінює нахил відбивної призми.

Юстирування приладу, необхідна для досягнення високого ступеня взаємної когерентності перекриваються пучків, зводиться до кількох легко здійсненним і відтвореним операціями, що забезпечує передбачуваність поведінки приладу в процесі його юстування.

Схема поляриметра. Первинну юстировку приладу проводять, коли на шляху пучка немає зразка.

Для юстування приладу передбачені спеціальні пристосування - щілину і калібр.

Метою юстування приладу було отримання такого положення трубки, при якому роздільна сила приладу максимальна. Теоретично три були ступеня свободи регулювання положення трубки, а саме вертикальне положення г /, горизонтальне положення х і кут повороту трубки щодо сектора магнітного поля, повинні дозволити виконати три теоретичних умови. 
Тримач для кю.

Після нескладної юстування приладу приступають до вимірювань.

Починають юстировку приладу без освітлювальної системи, наблизивши ртутну лампу якомога ближче до вхідної щілини.

Оптична схема інтерферометра ШІ-7. При юстування приладу призму 8 нахиляють на малий кут так, щоб зображення пластини 6 утворило з самої пластиною повітряний клин, ребро якого паралельно площині малюнка. В цьому випадку смуги рівного нахилу розташовані також паралельно площині малюнка і серед них виділяється центральна ахроматична смуга. Після установки смуг зручною ширини призму 8 закріплюють.

При виконанні юстування приладу складені і розділені прокладкою пластинки закріплюють в дерев'яні колодки на пружною зв'язку.

Для розбирання і юстування приладів юстіровщік повинен мати набір слюсарних і часових викруток різних розмірів, пінцети, круглогубці, розсувний ключ та ін. Спеціальні інструменти (див. Табл. 2), потрібні для розбирання і юстування приладів, виготовляють так, щоб не псувати поверхонь деталей приладу.

Оптична схема ультрафіолетового спектрофотометра СФ-4. | Спектр поглинання полістиролу, який використовується для градуювання. При налаштуванні і юстирування приладу використовують штори з тканини чорного кольору.

При перевірці та юстування приладу роблять зовнішній огляд робочих і неробочих поверхонь приладу і перевірку взаємодії частин.

Схема зовнішніх з'єднань комплекту рефрактометра РАН-62ВМ. Після заміни джерела світла юстирування приладу у вибухонебезпечних приміщеннях проводиться при закритому корпусі по положенню зображення нитки джерела світла на вхідній щілині діафрагми за допомогою юстіровочних гвинтів, виведених назовні через спеціальні ущільнення.

Складаються схеми складання і юстування приладу, а також технічні умови на перевірку окремих вузлів і всього приладу в цілому.

Оптична схема інтерферометра ІЗК-454. клиновим компенсатором 9 при юстування приладу вирівнюють товщини скла обох гілок, а при дослідженні об'єктів - вимірюють малі різниці ходу. Діапазон вимірювань різниці ходу складає 1 3 мм. Для цього рухливий клин з кутом 227 зміщується на 60 мм. Ціна поділки шкали компенсатора, відповідна зміщення клина на 0005 мм, дорівнює 0 2 смуги, або близько 011 мкм.

Неточність виготовлення, складання і юстування приладів, а також вплив різних чинників (температури, вологості, тиску та ін.) викликають похибка показань приладів. Ці похибки можуть залежати також від значення вимірюваної величини і, отже, бути неоднаковими для різних показань приладу. Залежність зазвичай дається у вигляді таблиці або кривої. Так, наприклад, у інтегруючих приладів похибка псказаній при інших рівних умовах пропорційна значенню вимірюваної величини.

Це значно спростить конструкцію і юстування приладу.

Рефрактометр РЛУ. | Рефрактометр РЛУ в положенні, зручному для нанесення крапель досліджуваної рідини на, поверхня вимірювальної призми. Перед початком роботи проводиться перевірка і юстирування приладу. Відкривають затвор призменного блоку (1 на рис. 51) і роз'єднують камери призменного блоку.

Подумайте, навіщо потрібно виконувати зазначені правила юстирування приладу.

Непрозорість у видимій області цих матеріалів ускладнює юстування приладів. Крім того, дуже високі значення п і дорожнеча таких кристалів обмежують їх застосування для виготовлення оптичних деталей.

Установка сітки за допомогою зорової труби і плоскопараллельной пластини. Крім оптичної осі, в збірці і юстирування приладів важливе значення має візирна вісь. Під візирної віссю розуміється пряма, яка проходить через задню вузлову точку об'єктива і центр перехрестя сітки. Ці поняття справедливі тільки для систем, що мають круглий, плоский і рівномірно освітлений вхідний зіницю.

наведена послідовність основних етапів показує місце збірки і юстирування приладів в загальному обсязі робіт по створенню нових засобів вимірювань.

Часткове вирішення проблеми полягає в тому, що основну юстировку приладу здійснює завод-виготовлювач, з таким розрахунком, щоб при транспортуванні вона збереглася. В процесі експлуатації здійснюється настройка тільки на шпальти певних ширини і нахилу і лише в окремих випадках змінюється локалізація смуг.

тримач кювет має вісь обертання, розташовану при правильній юстування приладу точно посередині між центрами світлових пучків. Це забезпечує легку зміну кювет з розчином і розчинником, які розміщені в спеціальні гнізда. Зміна положень проводиться поворотом Кюветотримач навколо осі обертання до обмежувача. Перед поворотом Кюветотримач слід послабити гвинт. Кювети є прямокутні паралелепіпеди, склеєні з тонкого оптичного скла. Вони забезпечують точну товщину поглинає шару.

Біологічний робочий дорожній мікроскоп БИОЛАМ-70-ДЗ. Конструкція мікроскопа дозволяє здійснювати заміну різних вузлів без порушення юстирування приладу в цілому: площину б-б є опорною площиною при зміні об'єктивів, в-в - при заміні насадок, г-г - при зміні окулярів.

Періодично (а після транспортувань завжди) треба перевіряти юстировку приладу.

Величина необхідного заспокоєння встановлюється експериментальним підбором в'язкості рідини при юстування приладу.

Отримання хороших результатів залежить головним чином від інтенсивності освітлення і правильної юстування приладу. Для забезпечення правильної юстування окремі частини приладу можуть взаємно переміщатися в відповідних напрямках і міцно закріплюватися в потрібному положенні. Щоб попередити потрапляння на плівку світла, відбитого від стінок кювети, і усунути відблиски, внутрішні частини кювети, а також оптичної та освітлювальної систем покриті чорною матовою фарбою.

Металеве дзеркало MZ укріплено на рухомих гвинтах, що зручно для юстування приладу. Як відбивачів Т і Т 2 застосовують призми повного внутрішнього відображення - уголковие відбивачі. Рухомий кутовий відбивач Т% не пов'язаний жорстко з іншими частинами оптичної системи, і рух його супроводжується малими перекосами. Однак завдяки згаданому вище властивості уголкового відбивача це не призводить до раз'юстіровке інтерферометра. 
Похибки вимірювального ланцюга виникають внаслідок неминучих при виготовленні, збірці і юстирування приладу відхилень.

В освітлювачі встановлені воднева лампа ДВС-25 і лампа розжарювання ОП-33-03; при юстування приладу першу з них замінюють ртутно-гелієвої лампою ДРИ-12. Живлення приладу здійснюється від стабілізатора, що включається в електромережу. Спектрофотометр укомплектований таким же набором кювет, як і СФ-4. Вартість приладу СФД-2 становить 3030 руб. незабаром часу передбачається випуск ряду додаткових камер до СФД-2 призначених для поляризаційних вимірювань, для роботи з малими зразками і для вимірювання дзеркального і дифузного віддзеркалення.

Перш ніж почати вимірювання магнітної сприйнятливості, потрібно правильно поставити магнітометр, а потім провести юстування приладу. Магнітометр закріплюють на кронштейні так, щоб вісь коллиматора вказували напрямок магнітного меридіана Землі. Після цього установочними гвинтами 7 домагаються строго вертикального положення труби підвісу. Потім рухливу систему звільняють від аретира. Ампулу зі зразком розміщують проти центру осі верхнього магніту і в одній площині з ним. Після того як магнітна система встановлена на потрібній висоті за допомогою головки 11 осі магніту і коллиматора поєднують, спостерігаючи через віконечко магнитометра.

Термін служби тахеометрів всіх типів становить не менше 7 років при щорічному виконанні поточного ремонту та юстування приладів. тахеометри повинні працювати без капітального ремонту протягом трьох років.

Чистка оптичних деталей приладів має важливе значення п становить зазвичай значний обсяг роботи при ремонті і юстирування приладів. Час, що витрачається на чистку оптичних деталей, залежить від правильності організації робочого місця, чистоти приміщення, якості застосовуваних промивних і протиральних матеріалів, а також від послідовності розбирання вузлів приладу при чищенні. На вичищених оптичних деталях не повинно бути точок пилу, бруду, слідів окислення, плям волосків і інших дефектів.

Схема лазерного анемометра. Система лінз Л2 і ЛЗ забезпечує отримання зображення перехрестя променів на діафрагму Д2 що значно полегшує юстування приладу. Діафрагма Д1 (діаметр 4 мм) і червоний фільтр СФ служать для зменшення паразитного розсіяного світла.

Отже, в разі будь-якого аналізатора з фокусуванням першого порядку величина ГА2 визначає мінімальну ширину зображення в положенні найкращою юстування приладу, що задовольняє рівняння Герцога.

Розглянуті в цьому рефераті складні оптико-механічні вимірювальні прилади вимагають безпосередньо після складання попереднього юстирування спочатку окремих вузлів, а потім повної юстування приладу.

Приставка містить також спеціальне висувне дзеркало 4 і окуляр 5 за допомогою яких проводять візуальні спостереження спектра і юстування приладу. Приставка пов'язана з призменной системою карданним валом, що обертається електромотором. Усередині корпусу приставки змонтований фотоумножувач 6 з підсилювальним пристроєм. Запис проводиться самописцем, швидкість її може змінюватися в широких межах.

Під щілиною спектрографа знаходиться нуль-пункт - пристосування для переміщення механізму щілини уздовж оптичної осі, що буває необхідно при юстування приладу. Перед щілиною встановлюють ступінчастий ослабитель або діафрагму, переміщенням якої щодо щілини можна обмежити її висоту і висвітлювати різні її ділянки. За щілиною розташований затвор, який перекриває оптичну частину спектрографа під час попереднього випалу або після експозиції. Переміщення рамки разом з касетою здійснюється обертанням маховичка. На маховичку є ділення, що дозволяють вести облік фотографованих спектрів. Контрольними позначками на маховичку відповідають поділу на касетної частини.

У відповідності з перерахованими функціями робота лабораторії повинна бути побудована в напрямку еталонірованія, оперативних вимірювань, науково-дослідницької діяльності і юстування приладів. Крім того, вона повинна здійснювати періодичний відомчий нагляд.

Вимірювальна каретка з наконечниками. Для цього в конструкції приладу передбачені компенсаційні елементи і пристрої для регулювальних переміщень, за допомогою яких здійснюється складання та юстирування приладу.

У комплект приладу входить ящик з приладдям: термометром, юстіровочная пластиною з відомим показником заломлення, ключем для перевірки юстирування приладу і головкою на фланці.

Перед початком вимірювання протягом 5 хв спалюють нульовий еталон (паливо ТС-1) з метою промивки і прогріву пальника і юстування приладу.

Центральна вимірювальна лабораторії: 1 - стіл; 2 - повірочна плита 1500X1000 мм для виробництва на ній загальних вимірювань або юстирування приладів; 3 - шафа; 4 - установка для технічного интерференционного методу; 5 - горизонтальний Оптиметри; 6 - інтерферометр зі змінною шкалою системи інж. Бринеля; 17 - прилад для випробування твердості металу по Роквеллу; 18 - прилад для випробування твердості металу алмазної пірамідою; 19 - прилад для випробування мікротве рдості металу; 20 - плита для розмагнічування інструменту; 21 - універсальний мікроскоп; 22 - великий інструментальний мікроскоп; 23 - інструментальний мікроскоп; 24 - вертикальний Оптиметри; 25 - горизонтальний Оптиметри; 26 - вертикальний длиномер; 27 - оптична делительная головка на станині; 28 - проектор; 29 - прилад для перевірки напрямку зуба у зубчастих коліс; 30 - універ-сально-клиновий Евольвентоміри; 31 - прилад для комплексної перевірки зубчастих коліс; 32 - прилад для радіальних вимірювань зубчастих коліс; 33 - прилад для перевірки зубчастих коліс; 34 - прилад для контролю профілю черв'ячних фрез і черв'яків; 35 - прилад для контролю кроку черв'ячних фрез і черв'яків; 36 - циферблатні ваги; 37 - мікроінтерферометр Лінійка; 38 - оптико-механічний профілограф Левіна; 39 - електромеханічний профілометп; 40 - порівняльний мікроскоп.