А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефективний фонд - робочий час

Ефективний фонд робочого часу одного робітника становить 1905 год на рік. Звідси чисельність робітників ремонтних служб заводу дорівнює (1000000 - 05600000): (1905 - 1 2) 480 осіб.

Ефективний фонд робочого часу одного робітника становить 1905 год на рік. Звідси чисельність робітників ремонтних служб заводу дорівнює (1000000 - 05600000): (1905 - 1 2) 480 осіб.

Ефективний фонд робочого часу дорівнює різниці між номінальним фондом часу і всіма запланованими втратами робочого часу.

Ефективний фонд робочого часу представляє собою число днів (годин) дійсної роботи. Його визначають як різницю між номінальною фондом і кількістю днів (годин) невиходів на роботу.

Ефективний фонд робочого часу одного працівника становить 1905 год на рік.

Розрізняють календарний і ефективний фонд робочого часу установки.

коефіцієнт використання планового ефективного фонду робочого часу д, визначається відношенням фактично відпрацьованого робітниками підприємства (цеху, дільниці) за даний період робочого часу ФФ (в чол.

Чи враховується при розрахунку ефективного фонду робочого часу режим роботи ділянки.

ТП-32 і про 32 см3); фе - ефективний фонд робочого часу (річний), ч; р - щільність капронової лиття, г /см3; тв - час витримки капрону для охолодження в прес-формі, с; Б - швидкохідні литтєвий машини (число неодружених циклів в 1 ч); 3600 /Б - Тебе - машинний час лиття (яке визначається швидкістю упорскування, а також часом змикання і розмикання прес-форми, причому час відведення инжекционного плунжера вважається перекривають), хв.

Пор - необхідну кількість основних виробничих робітників; Те - ефективний фонд робочого часу одного робітника за рік; Нп - планова трудомісткість виробничої - ної програми в людино-годинах; Кн - запланований коефіцієнт виконання робочими норм; Вр - обсяг вироблення продукції на планований період в натуральному вираженні; Нв, Нов - відповідно планова норма часу на одиницю продукції і норма вироблення продукції за одиницю часу за планом.

Відповідне цього числа днів робочий час, виражене в годиннику, являє собою ефективний фонд робочого часу. Таким чином, ефективний фонд менше номінального на час відсутності на роботі через хворобу, відпустки, у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустки студентам заочних і вечірніх вузів і технікумів і з інших причин, а також на величину часу скорочення тривалості робочого дня для підлітків, матерів-годувальниць.

Іншим напрямком підвищення продуктивності праці за рахунок поліпшення його умов є збільшення ефективного фонду робочого часу в зв'язку зі зменшенням тимчасової непрацездатності, спричиненої виробничим травматизмом, професійної та виробничо-обумовленої захворюваності.

З - Мінімальна кількість осіб, необхідне для виконання операції; Т 113160 хв-річний ефективний фонд робочого часу для п'ятиденного робочого тижня з урахуванням 20 днів відпустки, АЛЕ вихідних і в середньому 5 днів хвороби; i - порядковий номер операції за планом; п - загальне число неоднотипних операцій.

К - перехідний коефіцієнт, що є відношенням номінального фонду робочого часу до планового ефективному фонду робочого часу.

СТГ - годинна тарифна ставка робітника (відрядна або погодинна) відповідного розряду, руб .; Фе; - Ефективний фонд робочого часу одного робітника, год; 4pt - чисельність робітників відповідного розряду; п - число тарифних розрядів.

Перехідні коефіцієнти від явочній до облікової чисельності визначаються діленням планованого річного календарного фонду робочого часу одного робітника на його ефективний фонд робочого часу, який обчислюється з урахуванням числа днів невиходів згідно з чинним трудовим законодавством.

Плановий відсоток невиходів на роботу визначається відношенням суми планованих на даному підприємстві (об'єднанні) невиходів з поважних причин (в%) до максимально можливого ефективного фонду робочого часу.

Поліпшення умов праці призводить до скорочення професійної, виробничо-обумовленої, загальної захворюваності, виробничого травматизму, мікротравматізма і втрат робочого часу, пов'язаних з ними, збільшує ефективний фонд робочого часу і тим самим сприяє підвищенню річного виробітку працівників.

З т - річний фонд заробітної плати робітників, руб .; п - число тарифних розрядів; См /- - годинна тарифна ставка робітника відповідного розряду; Фе, - ефективний фонд робочого часу одного робітника, год; Ч - чисельність робітників відповідного розряду.

Розрахувати доплату за чергові відпустки електромонтерами ПРЦЕіЕ при наступних вихідних даних: плановий фонд основний заробітної плати по групі становить 29 6 тис. рублів кількість електромонтерів - 18 чол; ефективний фонд робочого часу - 264 дня; тривалість відпустки.

При розрахунку соціального збитку за цими методичними вказівками не врахована збиток, пов'язаний з погіршенням метеоумов it виробничих приміщеннях у промислових споживачі і, який складається з: зниження продуктивності праці; зменшення ефективного фонду робочого часу внаслідок скорочення цілоденних втрат по времеяной непрацездатності через хвороби і травм, пов'язаних з несприятливими умовами праці; зниження якості продукції, ефективності використання обладнання та ступеня безперервності виробництва.

Четверта група методик ставить своїм завданням визначення економічної ефективності не тільки в результаті зниження витрат і втрат, пов'язаних з умовами праці, а й в результаті зростання продуктивності праці уд а: в результаті підвищення працездатності людини при поліпшенні умов праці; зниження трудомісткості продукції (зменшуються непродуктивні витрати робочої сили людини); збільшення ефективного фонду робочого часу (зменшується число цілоденних втрат); підвищення ефективності використання обладнання, а також за рахунок скорочення плинності кадрів через незадоволеність умовами праці. Такий підхід дозволяє використовувати дані розрахунків для планування, для морального і матеріального заохочення і, що особливо важливо, для порівняльної оцінки економічної ефективності різних варіантів проектних рішень, спрямованих на створення сприятливих умов праці і вибору їх оптимального варіанту при дотриманні головного принципу - однакового ефекту щодо фактичного покращення умов праці. Така міжгалузева методика створена НІІТруда (з його співвиконавцями), пройшла експериментальну перевірку в низці науково-дослідних і про-проектно-технологічних інститутів, конструкторських бюро, підприємствах різних галузей народного господарства.

Ефективний фонд робочого часу за рік становить 1820 годин.

На першому етапі визначається 3 фонду часу: календарний, номінальний і реальний. Корисний ефективний фонду робочого часу середньомісячного робітника в годинах визначається як добуток числа робочих днів на фактичну середню тривалість робочого дня.

Для розрахунку облікової чисельності робітників на плановий період необхідно явочне їх кількість помножити на коефіцієнт втрат робочого часу. Цей коефіцієнт дорівнює для безперервних виробництв відношенню календарного фонду часу до ефективного фонду робочого часу; для перериваних виробництв - відношенню номінального фонду часу до ефективного фонду робочого часу.

Для розрахунку облікової чисельності робітників на плановий період необхідно їх явочне кількість помножити на коефіцієнт втрат робочого часу. Цей коефіцієнт дорівнює для безперервних виробництв відношенню календарного фонду часу до ефективного фонду робочого часу; для перериваних виробництв - відношенню номінального фонду часу до ефективного фонду робочого часу.

Номінальний фонд робочого часу не може бути використаний повністю, так як робітники мають щорічні відпустки та інші перерви в робочий час, передбачені трудовим законодавством. Якщо з номінального фонду робочого часу відняти кількість запланованих на основі трудового законодавства днів невиходу на роботу, то отримаємо ефективний фонд робочого часу.

Номінальний фонд робочого часу не може бути використаний повністю, так як робітники мають щорічні відпустки та інші перерви в робочий час, передбачені трудовим законодавством. Якщо з номінального фонду робочого часу відняти число запланованих на основі трудового законодавства днів невиходу на роботу, то отримаємо ефективний фонд робочого часу.

Для розрахунку облікової чисельності робітників на плановий період необхідно явочне їх кількість помножити на коефіцієнт втрат робочого часу. Цей коефіцієнт дорівнює для безперервних виробництв відношенню календарного фонду часу до ефективного фонду робочого часу; для перериваних виробництв - відношенню номінального фонду часу до ефективного фонду робочого часу.

Для розрахунку облікової чисельності робітників на плановий період необхідно їх явочне кількість помножити на коефіцієнт втрат робочого часу. Цей коефіцієнт дорівнює для безперервних виробництв відношенню календарного фонду часу до ефективного фонду робочого часу; для перериваних виробництв - відношенню номінального фонду часу до ефективного фонду робочого часу.

Розроблена Науково-дослідним інститутом праці методика визначення економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці побудована на принципі зіставлення умов праці та наслідків їх впливу на людину до і після впровадження заходів. При цьому економічний ефект досягається внаслідок підвищення продуктивності праці за рахунок підвищення працездатності і зниження втоми, визьь ваемого несприятливими умовами праці (в результаті зменшення внутрізмінних простоїв, підвищення вправності і злагодженості в роботі); зниження трудомісткості продукції через зменшення непродуктивних витрат енергії, що викликаються несприятливими умовами праці на робочому місці (в результаті усунення зайвих рухів і зусиль, обліку ергономічних норм і вимог); збільшення ефективного фонду робочого часу (в результаті зменшення цілоденних втрат, викликаних тимчасовою непрацездатністю через виробничих травм, професійного і виробничо обумовленої захворюваності); підвищення ефективності використання обладнання завдяки зменшенню внутрізмінних і цілоденних втрат робочого часу.

Ефективний фонд робочого часу одного робітника в рік 1890 годин. Коеф-фициент учітиваюшій змінність работн.

Виробнича програма роботи ВЦ на планований період (рік) є результатом розв'язання задачі планування роботи структурних підрозділів ВЦ. Плановані показники кількості коштів обчислювальної техніки і ефективний фонд виробничого часу роботи машин в цілому по ВЦ і відділам не визначаються, так як типи обчислювальних машин різні. Всього по ВЦ представлений планований ефективний фонд робочого часу використовуваних ЕОМ.

Розрахунок чисельності робітників-відрядників, зайнятих на машинно-ручних і ручних операціях, проводиться виходячи з планованого обсягу виробництва, трудомісткості одиниці продукції і балансу робочого часу одного робітника. Спочатку визначають трудомісткість продукції, яку вони повинні виробити, потім роблять розрахунок фонду часу одного робітника, користуючись для цього схемою балансу робочого часу. Розділивши трудомісткість всієї продукції на ефективний фонд робочого часу одного робітника, визначають потрібну кількість робітників.

Тому повністю установка зупиняється, як правило, тільки під час капітального ремонту. Потужність технологічних установок вдесь розраховується за окремими видами обладнання з урахуванням їх ефективного фонду робочого часу. Оскільки всі види обладнання мають різні продуктивність і фонд робочого часу, потужність установки визначається по ведучому устаткуванню, вважаючи, що решта обладнання може бути замінено більш потужним.