А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефективність - експлуатація - система

Ефективність експлуатації систем багато в чому залежить від підтримки на заданому рівні таких високочастотних параметрів, як потужність і чутливість, сукупність яких, в основному, визначає потенціал станції.

Актуальність теми підвищення ефективності експлуатації систем електрохімічного захисту (ЕХЗ) газорозподільних мереж (ГРМ) обумовлена такою ситуацією, що склалася в газодобувної галузі. 
Найбільш гостро проблема підвищення ефективності експлуатації нафтопромислових систем стоїть на родовищах аномальних (неньютоновскіх) нафтоі, що відрізняються підвищеним вмістом в своєму складі таких компонентів, як асфальтени, смоли, парафіни і сірководень. Процеси видобутку таких нафтоі серйозно ускладнені проявом аномалій їх в'язкості і рухливості, освітою ас-фальтосмолпарафінових відкладень. Додаткові ускладнення при цьому виникають через високі корозійних і токсичних властивостей сірководню. Результатом всього цього є зниження ефективності експлуатації й екологічної безпеки свердловин і іншого нафтогазопромислового об'єктів, що призводить до необхідності проведення додаткових ремонтно-відновлювальних робіт та подорожчання процесів нафтовидобутку. Кількість покладів аномальних сероводородсодержащих нафтоі в країні становить значну частку (за наявними даними - понад 50% всіх нафтових покладів) і воно постійно збільшується.

Метою досліджень є підвищення ефективності експлуатації систем протикорозійного захисту ГРС шляхом розвитку технічної бази ЕХЗ на основі її інтеграції з захисними заземленнями.

Собівартість води на підприємстві є узагальнюючим якісним показником ефективності експлуатації систем водопостачання. Якщо вона зменшується, то системи експлуатуються ефективно, і навпаки.

У даній роботі наведені результати досліджень, присвячених розробці технологій по підвищенню ефективності експлуатації нафтопромислових систем при видобутку сероводородсодержащих нафт.

Дефекти, які виявляються при випробуваннях засувок Таким чином, проведений аналіз випуску засувок доводить необхідність виявлення дефекту, відсутність герметичності в корпусі на більш ранніх етапах з подальшим виявленням причини його виникнення. Для засувок значення випробувань має виражений характер, так як якість їх роботи визначає ефективність експлуатації складних систем і агрегатів нафтогазових виробництв, а також їх безпеку.

Динаміка аварійності нафтопроводів. Аналіз представлених в дисертаційній роботі результатів досліджень дозволяє сформулювати основні висновки та рекомендації щодо підвищення ефективності експлуатації нафтопромислових систем, ускладнених сульфидсодержащих опадами.

Результати виконаних досліджень та їх практична реалізація в АНК Башнефть дозволяють розширити сферу застосування розроблених рекомендацій щодо підвищення ефективності експлуатації нафтопромислових систем при видобутку сероводородсодержащих нафт в інших нафтовидобувних регіонах країни.

Ненадійність ХТС (внаслідок частих простоїв елементів системи, викликаних різними відмовами) може привести не тільки до зниження ефективності експлуатації системи, а й до виникнення аварій.

Ненадійність ХТС (внаслідок частих простоїв елементів системи, викликаних різними відмовами) може привести не тільки до зниження ефективності експлуатації системи, а й до виникнення аварій.

Почавши першими промислове впровадження УЕЦН, працівники НГВУ Туймазанефть змушені були першими і вирішувати всі питання, пов'язані з підвищенням ефективності експлуатації системи свердловина-насос, серед них: способи зниження несприятливого впливу газу, води, в'язкості, вибір оптимальної величини занурення і глибини спуску, запуск УЕЦН в свердловинах, заповнених глиняним розчином і в'язкою рідиною.

Залежність коефіцієнта внутрішньої тепловіддачі АВН від швидкості руху води всередині труб vm (cp - середня температура пристрій продуктів. Розрахунки показують, що в умовах тривалої безперервної експлуатації витрати енергії на рух теплоносія з підвищеними швидкостями і турбулентністю потоків цілком виправдані, так як забезпечуються стабільні параметри роботи апарату і менша чутливість до факторів, що визначають інтенсивність розсіювання тепла. Ефективність експлуатації систем повітряного охолодження при використанні АВО як сухий градирні також багато в чому визначається швидкістю руху вторинного теплоносія.

Показано, що серед методів, що застосовуються для запобігання та видалення сульфидсодержащих опадів в різних технологічних ланках видобутку нафти, найбільш ефективними на сучасному етапі розвитку вітчизняної нафтової галузі є фізико-хімічні методи. Тому успішність вирішення проблеми підвищення ефективності експлуатації нафтопромислових систем, ускладнених сульфідсодержа-ські опадами, багато в чому залежить від розробки нових хімічних реагентів і їх композиційних складів і технологій їх застосування.