А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - тип - пристрій

Вибір типу пристроїв для побудови систем я типу самих систем управління визначається нями до електроприводу і тими функціями, які дружин виконувати.

Спеціальний переводник для підвіски обсадної колони (хвостовика на цементному камені. Вибір типу пристрою залежить від конкретного геолого-технічного стану свердловини. При необхідності підвіски секції або хвостовика вагою понад 50 - 60 т і наявності сприятливих умов допуску до необхідної глибини бажано застосовувати перший тип пристрою.

Вибір типу пристрою для комплексіруемого НВК визначається в основному тим, які системні завдання намагаються вирішувати проектувальник і замовник.

Вибір типу пристроїв, за своїми властивостями найбільш відповідають усім вимогам і умовам кожного даного конкретного випадку, представляє дуже важливий і відповідальний елемент складання всього проекту транспортного устаткування підприємства і вимагає не тільки спеціальних знань про конструктивні й експлуатаційні властивості самих транспортних пристроїв, але і детального знайомства з організацією виробництва підприємства.

Вибір типу пристрою зв'язку з навантаженням залежить від рівня вихідної потужності генератора і його діапазон.

Вибір типу запобіжних пасивних пристроїв визначається конкретними умовами технологічного процесу.

Вибір типу пристрою очищення стічних вод проводиться по пропускній здатності яку визначають розрахунком.

При виборі типу пристрою виходять з допустимого значення гідравлічного опору, умов і тривалості експлуатації.

Про вибір типу газовідсмоктувальних пристрої для вакуумного деаератора опалювальної котельні //Водопостачання і сан.

Рекомендації по вибору типу конвеєрних пристроїв в залежності від різних факторів приведені в табл. 18.7. Найбільш гнучкими є горизонтально-замкнуті візкові конвеєри, які забезпечують планування лінії різної форми прямолінійну, Ш - образну, Т - образну. До організаційно-технічним параметрам конвеєра відносяться: швидкість руху несе органу конвеєра, крок конвеєра, розмір пластин для пластинчастих конвеєрів, число візків для робочих конвеєрів.

Таким чином, вибір типу пристрою для газового різання колекторних труб повинен вирішуватися на підставі конкретних виробничих умов.

До основних технічних факторів вибору типів пристроїв, за допомогою яких може бути доцільно механізований той чи інший транспортний процес, відносяться наступні.

Має важливе значення при виборі типу транспортних пристроїв.

Найбільш ефективна робота користувача залежить від вибору типу пристрою відображення, розміру, форми, розташування текстів.

По кожній групі технічних засобів обчислювального комплексу для вибору типу пристрою наводяться перелік основних параметрів пристрою (в тому числі оцінка якості пристрою), перелік допоміжних характеристик пристроїв, які діляться на техніко-експлуатаційні техніко-економічні та системні.

У книзі не розглядається саме використання результату розрахунку для вибору типів пристроїв релейного захисту та автоматики і аналізу їх роботи. Це слід робити за рекомендаціями, наведеними в Керівних вказівках з релейного захисту та у відповідних посібниках.

Для ліній кільцевої мережі з декількома точками харчування при виборі типу пристроїв АПВ повинні бути враховані кількості паралельних зв'язків між генеруючими електричними станціями і допустимість несинхронного включення.

Для ліній кільцевої мережі з декількома точками харчування при виборі типу пристроїв АПВ повинні бути оцінені умови збереження синхронизма і допустимість несинхронного включення.

При проектній постановці завдання оптимізаційні розрахунки електричних мереж мають на меті вибір типу оптимізують пристроїв; їх розташування, параметрів і ступеня використання в граничних режимах роботи мережі.

Вибір місць установки блискавковідводів, розрахунок їх зон захисту, вибір типу пристрою захисту від внутрішніх перенапруг і їх розміщення провадяться відповідно до вимог ПУЕ, керівних вказівок щодо захисту електростанцій і підстанцій 3 - 500 кВ від прямих ударів блискавки і грозових хвиль, набігаючих з ліній електропередачі , керівних вказівок з розрахунку зон захисту тросових і стрижневих блискавковідводів та інструкції з будови молніезашчти будівель і споруд.

Ці випробувальні напруги, підрозділені на 16 рівнів, служать як нормами для випробувань ізоляції перемикаючих пристроїв, так і в якості даних для вибору типу пристрою, який може бути адаптований до трансформаторі.

Вибір типу пристрою для регулювання частоти і активної потужності в межах проектованої станції визначається загальносистемними вимогами і представляє тему спеціального питання.

Співвідношення для розбивки отворів в розподільній тарілці. Вибір типу пристрою для виведення відпрацьованого активного вугілля з апарату залежить від технологічної схеми установки (зв'язку між адсорбером і спорудою для регенерації адсорбенту) і висоти, на яку доводиться подавати адсорбент, що направляється на регенерацію. Недолік вивантаження адсорбенту з нижньої точки полягає в тому, що в подальшому вугілля необхідно подавати на деяку висоту в завантажувальний бункер установки регенерації, використовуючи для цього складне і дороге підйомне устаткування. Застосування гідротранспорту для переміщення активного вугілля небажано, оскільки при русі вугільної пульпи по трубопроводах відбувається сильне подрібнення зерен адсорбенту.

Основне в технічній пропозиції - побудова загальної структурної схеми ЕОМ, з якої повинна бути ясна картина взаємодії всіх основних вузлів і блоків обчислювальної машини. Тут необхідне рішення таких питань, як вибір типу пристрою управління (наприклад, вбудоване або схемне), арифметичного пристрою, ієрархії запам'ятовуючих пристроїв і методу звернення до них.

Основним в технічній пропозиції є побудова загальної структурної схеми ЦВМ, з якої було б ясно взаємодія всіх основних вузлів і блоків останньої. При цьому повинні бути вирішені такі питання, як вибір типів пристроїв управління (наприклад, вбудоване або схемне), арифметичного пристрою, ієрархії ЗУ і методу звернення до них, і питання, що визначають загальну структуру ЦВМ.

У схемах з подачею пилу гарячим повітрям індивідуальні витратомірного пристрої встановлюють на вхідних ділянках пилепроводів до врізки в них пилових течок від пиложивильників. Для вимірювання витрат можуть бути використані нормальні сопла і діафрагми, пневмометричні зонди та ін. Вибір типу расхо-домерного пристрої пов'язаний з конкретними місцевими умовами. так, повітря, що підігрівається в регенеративної воздухоподогревателе, містить значну кількість золи, що виноситься їм з воздухоподогревателя. В цьому випадку не підходить установка нормальних діафрагм через спотворення їх видаткових коефіцієнтів випадає з потоку золою. Ненадійні тут і пневмометричні зонди типу мультиплікаторів ОРГРЕС, трубок Прандтля, або ОТІ через швидке засмічення в них імпульсних отворів. У більшості випадків дотриматися всіх правил установки нормалізованих дросельних витратомірних пристроїв не вдається. Такі тарировки проводять на непрацюючому парогенераторі з перерахунком отриманих результатів на робочі умови.

Краплі представляють технічний інтерес головним чином через те, що при диспергування в пристрої малого обсягу можна розвинути досить високу поверхню контакту фаз. Вивчення одиничних крапель проводять з метою з'ясування механізму явищ масообміну, і вони привертають обмежене увагу інженерів, виключаючи важливий випадок вибору типу массообмен-ного пристрою.

На третьому етапі робіт завершується підготовка технічного завдання. Тут вирішуються такі питання: 1) докладний опис функцій оператора, складання вимог по швидкості і точності його дій з урахуванням властивостей інформаційної системи; 2) вибір представницької інформації, необхідної для ефективного виконання функцій оператора; 3) складання алгоритмів обробки інформації; 4) аналіз потоків інформації і узгодження інтенсивності потоку з реальною пропускною спроможністю людини-оператора; 5) вибір принципу дії інформаційної системи і сполучення з пристроями відображення; 6) вибір типу пристрою відображення.

Комплектація приймають і передавальних пристроїв є важливим моментом для багатьох застосувань волоконно-оптичних систем. Ці пристрої можуть бути виконані у вигляді невеликих модулів, що встановлюються на плату, у вигляді самостійних плат, встановлених в обладнання або у вигляді незалежних пристроїв. Вибір типу пристроїв залежить частково від складності їх конструкції, а також від пред'являються до системи вимог. На рис. 10.8 представлені приклади монтуються на плату передавачів і приймачів.

Септик з добре налагодженим ритмом роботи дозволяє домогтися ефективного очищення навіть при незначному догляді. В результаті цих випробувань було виявлено деякі конструкції, які є прототипами рекомендованих до застосування в даний час споруд. Найбільш ефективні конструкції в НДР стандартизовані. При виборі типу пристрою слід завжди керуватися вказівками стандарту. Надалі ми будемо розглядати тільки ті методи і установки, які відповідають стандарту.

Кожна вершина графа, що представляє ІЛ-структуру, відповідає певному оператору, причому всі ці оператори, які були піддані перетворенню в процесі виконання завдання вибору наборів операцій, матимуть такий вигляд, коли кожен з них відповідає або однієї операції множення, або однієї операції звернення, або декільком паралельно виконуваних поелементний операцій. Для застосування тієї чи іншої формули, крім типу операції, необхідно знати впорядкованість, спосіб організації і обсяг кожного файлу, що містить показники-операнди і результат, типи зовнішніх пристроїв ЕОМ, в яких розташовуються файли, і обсяг ОЗУ. Формули (2.1) - (212) мають вигляд функцій від обсягів файлів і ємності ОЗУ, які є аргументами. Таким чином, обчислення часу виконання певного оператора полягає у виконанні деяких логічних і обчислювальних операцій: визначення обсягів файлів, вибір розрахункової формули, виходячи з типу операції в операторі зі співвідношення обсягів файлів з ємністю ОЗУ і з впорядкованості та способу організації файлів і нарешті обчислення за формулою. Це дозволяє представити алгоритм обчислення як деяку узагальнену функцію від перераховувати тут численних і логічних величин. Приймемо, що при цих обчисленнях розрахунок обсягів файлів і вибір типів пристроїв ЕОМ проводиться на підставі наступного припущення. Будемо вважати, що кожен показник, заданий в ІЛС, поміщається в окремий файл. Довжина запису кожного файлу розраховується як добуток кількості реквізитів показника плюс одиниця на середню довжину реквізиту. Кількість записів файлу вважатимемо заданим і позначимо зі. Будемо вважати, що для зберігання файлів прямого доступу використовуються накопичувачі на магнітних дисках. Для послідовних файлів використовуються магнітні стрічки.