А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефективність - спільне застосування

Ефективність спільного застосування інсектицидів і мікроорганізмів на личинках колорадського жука вивчав В. П. Приставка[12]; він показав, що під дією Боверин в комбінації з ДДТ інтенсивно відбувається інвазія кишкової мікрофлори в гемолімфу, що підвищує токсичну дію суміші. Інсектициди можуть надавати і іншу дію. ГХЦГ, а особливо б-ізомери ГХЦГ, що володіє фунгіцидними властивостями, змінюється склад симбіонтів гемолімфи бурякового довгоносика. При цьому число виділених видів мікроорганізмів у порівнянні з контрольними жуками скорочується. Ці зміни в мікрофлорі можуть позначитися на біохімічному обміні комах, на складі амінокислот і вітамінів, що містяться в гемолімфі.

Ефективність спільного застосування бурого вугілля з мінеральними добривами встановлена на всіх різновидах чорноземних грунтів, а також на дерново-підзолистих і лучно-чорноземних грунтах України. 
Ефективність спільного застосування твердого на-яолнітеля і вигнутих плавких елементів в значній мірі пояснюється як поліпшеним теплоотводом і рівномірним розподілом струму в перешийках, так і специфікою розташування перешийків і вигнутих ділянок в міцної структурі, яка перешкоджає їх розриву. В ході експериментальних досліджень, зокрема, знайдено граничне з точки зору дугогасіння відстань між суміжними галузями вигнутих ділянок плавкого елемента, склало 1 мм. В цьому випадку дуга горить уздовж вигнутого ділянки плавкого елемента і наскрізний пробій між суміжними галузями перешийків не виникає. Відсутність наскрізного пробою при такому малому відстані, не дивлячись на те що плазма дуги проникає в наповнювач, як правило, на глибину 2 - 3 мм, супроводжується сильною асиметрією вигоряння паралельно з'єднаних плавких елементів і деяким зниженням напруги на дузі. Ці явища зникають при збільшенні відстані між суміжними галузями вигнутих ділянок до 2 мм.

Встановлено ГН]ефективність спільного застосування неозон Д і іонола. У присутності іонола концентрація неозон Д при окисленні вуглеводнів практично не змінюється аж до повного зникнення першого антиокислювача. Це пов'язано, як зазначалося, з відновленням воднем фенолу азотного радикала, внаслідок чого зберігається концентрація аміну і в цілому спостерігається посилення інгібуючого ефекту суміші. За даними[12], Механізм сінергічес-кого дії суміші антиокислювачів різної природи полягає у взаємодії аміну з пероксидними сполуками, що приводить до появи радикала, що реагує з фенолом з утворенням вихідного аміну. Це і призводить до переважного витраті інгібітора фенольного типу. Як синергистов в сумішах з антиокислювачами фенольного типу використовують також різні ефіри тіокислот. Стабілізація окисляемого продукту здійснюється за рахунок інгібітора, який зв'язує вільні радикали і захищає сульфід від руйнування.

Ефективність спільного застосування антіоксідаптов з деактиватора. У табл. 46 показана ефективність спільного застосування антіоксідаптов і деактиваторів металів.

На прикладі реакції взаємодії стільбазо з солями галасують показана ефективність спільного застосування сяектрофотометріческого методу аналізу з квантовим розрахунком Я.

У Литовському науково-дослідному інституті землеробства на дерново-підзолистих супіщаних грунтах були проведені досліди з вивчення ефективності спільного застосування мінеральних добрив і гербіцидів. Комплексні добрива застосовували в дозі по 9 кг NPK - Обприскування і добриво ділянок проводили в фазі 3 - 4 листочків ячменю.

У Литовському науково-дослідному інституті землеробства на дерново-підзолистих супіщаних грунтах були проведені досліди з вивчення ефективності спільного застосування мінеральних добрив і гербіцидів.

У книзі показано вплив окремих мікроелементів (В, Мо, Сі, Zn і ін.) На врожайність і якість рослин, наведені найбільш ефективні форми, дози і способи внесення мікродобрив. Поки-зана ефективність спільного застосування макро - і мікродобрив.

Короткочасність обробки ще не дозволяє в даний час оцінити ефект запобігання кисневої корозії обладнання за допомогою гідразину. Цікаво з'ясувати можливість і ефективність спільного застосування гідразину і нейтралізують амінів, наприклад морфоліну.

Криві світлопоглинання розчинів стільбазо при різних рН. | Залежність коефіцієнтів. Поєднання спектрофотометрического методу аналізу з розрахунками Ящахна основі моделі вільного електрона дозволяє вивчити механізм взаємодії органічного реагенту з іонами металів і встановити структуру утворюється. У даній роботі на прикладі взаємодії стільбазо з солями галію практично показана ефективність спільного застосування цих методів.

Коротко описані основні способи виготовлення сплавів змінного і змінно-дискретного складів у вигляді зливків і зварних швів. Викладено характерні особливості будови таких сплавів. Вказані області застосування цих сплавів для підвищення працездатності деталей машин і механізмів, прискорення і підвищення точності досліджень. Показана ефективність спільного застосування в дослідженнях сплавів змінного складу з безобразцовимі дослідженнями властивостей матеріалів і математичним плануванням експериментів.

Виготовлені таким чином зразки атестують. Визначають ширину і довжину окремих тріщин вимірювальним мікроскопом і вносять їх в формуляр зразків. До формуляру докладають фотографію зразка з індикаціями дефектів, їх зберігають в футлярах, що оберігають їх від забруднення. Зазвичай в лабораторії мають зразки робочі для повсякденного використання і контрольні для вирішення арбітражних питань. Стандартні зразки використовують не тільки для перевірки дефектоскопічних матеріалів на ефективність спільного застосування, але також для визначення правильної технології (часу просочення, прояви), атестації дефектоскопистів і визначення загальної чутливості контролю.