А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефективність - ребро

Ефективність ребра tp зі збільшенням /падає (фіг. Ефективність ребра т і й зовнішньої поверхні охолоджувальної плати т]заг з односторонньою тепловим навантаженням. Ефективності ребра і зовнішньої поверхні можуть бути отримані розподілом на ідеальний тепловий потік, який визначається температурним напором 60 в підставі.

Труби з ребрами вставки в відси Діа. Ефективність ребра, яку можна характеризувати коефіцієнтом тепловіддачі, залежить від його форми, висоти і матеріалу. Якщо потрібно невисокий коефіцієнт тепловіддачі, необхідну ефективність можуть забезпечити сталеві ребра, при необхідності досягнення великих коефіцієнтів доцільне застосування мідних або алюмінієвих ребер.

Труби з ребрами вставки в відси Діа. Ефективність ребра різко знижується, якщо воно не виготовлено за одне ціле з трубою, що не приварено чи НЕ припаяно до неї.

Ребра різної конфігурації (до визначення  a - кругле. б - квадратне. в - кругле змінної товщини. г - пряме. Ефективність ребра Е залежить від форми, розмірів і теплопровідності ребра і від величини коефіцієнта тепловіддачі ар.

Ефективність ребра Е обчислюється за формулами або графіками, наведеними в гл.

Ефективність ребра, яку можна характеризувати коефіцієнтом тепловіддачі, залежить від його форми, висоти і матеріалу. Так, якщо потрібно невисокий коефіцієнт тепловіддачі, необхідну ефективність можуть забезпечити сталеві ребра; великі коефіцієнти тепловіддачі досягаються застосуванням мідних або алю мініевих ребер.

Ефективність ребра різко знижується, якщо воно не виготовлено за одне ціле з трубою, що не приварено чи НЕ припаяно до неї.

Ефективність ребра 3 очевидно, менше, ніж прямокутного ребра.

Ефективність ребер дорівнює 1 для мідних труб, але її необхідно брати до уваги при використанні сталевих труб. Ці сребрених труби слід використовувати тільки в горизонтальному положенні і для рідин з малим значенням коефіцієнта поверхневого натягу.

Труби з оребрено-ням.

Ефективність ребра, яку можна характеризувати коефіцієнтом тепловіддачі, залежить від його форми, висоти і матеріалу. Якщо потрібно невисокий коефіцієнт тепловіддачі, необхідну ефективність можуть забезпечити сталеві ребра, при необхідності досягнення великих коефіцієнтів доцільне застосування мідних або алюмінієвих ребер.
 Труби з оребрено-ням. Ефективність ребра різко знижується, якщо воно не виготовлено за одне ціле з трубою, що не приварено чи НЕ припаяно до неї.

Ефективність ребра визначається як відношення теплового потоку, дійсно переданого ребром, до теплового потоку, який передало б таке ж ідеально проводить ребро (Йоо) з однорідною температурою, що дорівнює температурі в підставі.

Ефективність ребра, записана у формі (238), не дозволяє провести порівняння з ефективностями радіальних ребер інших профілів.

Ефективність ребра, записана у формі (253), не дозволяє провести порівняння з ефективностями радіальних ребер інших профілів.

Дані по ефективності радіальних ребер. Ефективність ребра може бути розрахована за допомогою (4122) при конкретних значеннях відносини радіусів, нахилу, характеристичного параметра ребра і параметра, що характеризує взаємодію з навколишнім простором. На жаль, велика кількість змінних призводить до того, що для графічного представлення ефективності ребра потрібно безліч кривих. Частина з них наводиться на рис. 424 - 435. У табл. 4.2 дається зведення характерних значень параметрів Л і /C2 //dr4o, для яких побудовані ці криві.

Ефективність ребра визначалася як відношення теплового потоку, дійсно відведеного ребром, до теплового потоку, який відвів би таке ж ідеально проводить ребро з однорідною температурою, що дорівнює температурі в підставі ребра.

Схема сребрених кільцевого каналу з системою координат, ідентичною системі координат одношарової насадки. | Ефективність ребра t i в одношарової насадки з одностороннім підведенням тепла в залежності від mxlbl і mv a при 6i cui на. Ефективність ребра визначається як відношення теплового потоку, дійсно відводиться ребром, до теплового потоку, який той же ребро відвело б в ідеальному випадку, якби всі воно мало однакову температуру, рівну температурі в підставі.

Труба з ребрами. Ефективність ребра, яку можна характеризувати коефіцієнтом тепловіддачі, залежить від його форми, висоти і матеріалу. Якщо потрібно невисокий коефіцієнт тепловіддачі, необхідну ефективність можуть забезпечити сталеві ребра, при необхідності досягнення великих коефіцієнтів доцільне застосування мідних або алюмінієвих ребер.

Ефективність ребра залежить від розподілу температури по ребру і, отже, від теплопровідності і розмірів ребра, а також від коефіцієнта тепловіддачі від поверхні ребра до навколишнього середовища.

Ефективність ребра залежить від його форми, висоти, матеріалу і коефіцієнта тепловіддачі до його поверхні (див. Гл. Були отримані[7]Діаграми, що ілюструють вплив цих параметрів на ефективність різних ребер. Однак при цьому вартість виготовлення оребрения зростає настільки, що подібний підхід використовується досить рідко, за винятком випадків застосування ребер, виготовлених заодно з трубами, відливанням, прокаткою або механічною обробкою. У тих випадках, коли коефіцієнт тепловіддачі з боку сребрених поверхні низький, теплопровідність стали цілком достатня для забезпечення належної ефективності ребра при прийнятною товщині останнього. При великих значеннях коефіцієнта тепловіддачі з боку оребрення і великій висоті ребер товщина сталевих ребер стає надмірною. У цьому випадку доцільно застосовувати мідні або алюмінієві ребра.

Ефективність ребра знижується, якщо воно не виготовлено заодно з трубою, або НЕ приварено, або НЕ припаяно до труби.

Ефективність ребра різко знижується, якщо воно не виготовлено за одне ціле з трубою, що не приварено чи НЕ припаяно до неї.

Ефективність ребра залежить від розподілу температури по ребру і, отже, від теплопровідності і розмірів ребра, а також від коефіцієнта тепловіддачі від поверхні ребра до навколишнього середовища.
 Ефективність ребра залежить від його форми, висоти, матеріалу і коефіцієнта тепловіддачі до його поверхні (див. Гл. Були отримані[7]Діаграми, що ілюструють вплив цих параметрів на ефективність різних ребер. Однак при цьому вартість виготовлення оребрения зростає настільки, що подібний підхід використовується досить рідко, за винятком випадків застосування ребер, виготовлених заодно з трубами, відливанням, прокаткою або механічною обробкою. У тих випадках, коли коефіцієнт тепловіддачі з боку сребрених поверхні низький, теплопровідність стали цілком достатня для забезпечення належної ефективності ребра при прийнятною товщині останнього. При великих значеннях коефіцієнта тепловіддачі з боку оребрення і великій висоті ребер товщина сталевих ребер стає надмірною. У цьому випадку доцільно застосовувати мідні або алюмінієві ребра.

Ефективність ребра знижується, якщо воно не виготовлено заодно з трубою, або НЕ приварено, або НЕ припаяно до труби.

Ефективність перекрестноточного теплообмінника з двома неперемешіваемий потоками. Обчислюють ефективності ребер і всієї поверхні.

Re ефективність розрізаних ребер близька до ефективності нерозрізаних.

Розрахунок ефективності ребер для деяких відомих конструкцій труб теплообмінника буде дано нижче. Облік ефективності призводить до зниження загального коефіцієнта теплопередачі, що входить в рівняння (7.8), оскільки твір зовнішнього плівкового коефіцієнта і площі поверхні[hoAQ в уравнении (7.2) ]зменшується в ц раз.

Рівняння для ефективності ребер, отримані в[1], Використані в[2]для розрахунку теплообміну шасі електронних приладів, охолоджуваних за допомогою вимушеної конвекції, або теплообмінника з холодною пластиною. Такий теплообмінник являє собою систему плоских прямокутних (нерадіальними) ребер. Оптимізація системи плоских прямокутних ребер проведена в[3], А в[4]досліджена її ефективність при неоднакових теплових потоках, що підводяться до протилежних сторонах.

Поправку до ефективності прямокутного ребра отримують, віднімаючи його ефективність, розраховану по (314), з ефективності трапецієподібного ребра, обчисленої по (515) при тому ж значенні параметра mbc. Отримана таким способом поправка зазвичай позитивна, оскільки у трапецієподібного ребра більше металу зосереджено поблизу підстави.

Визначимо ступінь ефективності ребра і всієї зовнішньої поверхні.

Чисельні значення ефективності ребра як функції параметра Ф і відносини-радіусів р часто представляються у вигляді таблиць.

Більш повним показником ефективності ребра є ставлення теплового потоку, що відводиться з його поверхні, до теплового потоку, який відводився в разі, якби вся поверхня ребра перебувала при температурі, рівній температурі в його підставі.

Хоча етап 8 враховує ефективність ребра, при обчисленні профілю температури між теплоносіями з температурами Ті і tc зручно висловити різницю між зворотними величинами коефіцієнтів тепловіддачі А і Л о, відповідну відмінності ефективності ребра від одиниці, у вигляді тер.

Позначимо параметр, що визначає ефективність ребра, через тр.

Тут Ер - коефіцієнт ефективності ребра; ат /ал - відношення коефіцієнтів тепловіддачі на поверхнях труби і стрічки; ат /ал s 2; А - зазор між трубою і стрічкою, мм; S - товщина стрічки, мм.

Ефективність прямокутного і циліндричного ребер. Зазвичай прийнято використовувати поняття ефективності ребра в додатку до розвинених поверхонь при розрахунках і конструюванні теплообмінників. Ефективність ребра визначається відношенням фактично розсіяного ребром тепла до ідеального кількості, розсіяному за умови, що всі ребро знаходиться при температурному напорі, наявному в його підставі.

Теплопередача через ребристу стінку. Величина Е називається коефіцієнтом ефективності ребра.

Знайдене значення не враховує впливу ефективності ребра і неоднорідності значень коефіцієнта тепловіддачі по поверхні ребра. Ефективність ребра т р визначимо за графіком рис. 1 - 8 в гл.

Виведемо вираз для визначення коефіцієнта ефективності ребер, використовуючи формули, отримані в попередньому параграфі.

На рис. 23.7 наведена залежність ефективності ребра від безрозмірного комплексу Л]/2а /(Щ для круглих ребер постійної товщини, а на рис. 23.8 - для круглих ребер трапецеидального перетину за даними Гарднера. Наведені графіки є наближеними, оскільки при їх побудові був зроблений ряд припущень.

Визначаємо по рис. 7.4 величину коефіцієнта ефективності ребра, рач-яую 0977 і приймаємо /ге йе.

Збільшення висоти оребрения h зменшує коефіцієнт ефективності ребра і знижує коефіцієнт тепловіддачі.

Характеристики теплообміну радіаторів різних серій До типу NaK - повітря. Нахил кривої твори місцевого коефіцієнта тепловіддачі на ефективність ребра більш пологий, ніж для вихідних поверхонь. При поперечному обтіканні круглих труб потік турбулі-зіруется, про що свідчать дані рис. 1414. Нахил кривої на цьому малюнку лежить між відповідними значеннями для турбулентного і ламінарного течій.

Гарднер[60]вивів математиче-кі вираження для розрахунку ефективності ребер різної гео -[етрической формы.
Поэтому приводимые в литературе i[6]Залежно ефективності ребер різної геометричної конфігурації від параметра т і висоти ребра /можуть використовуватися також і для розрахунку ефективності ребер в умовах спільно протікаючих процесів тепло - і масопереносу. Деякі дані по ефективності ребер різної геометричної конфігурації в залежності від т //наведені на рис. III.3. Для спільно протікаючих процесів тепло - і масопереносу потік повного тепла до зовнішньої поверхні ребра зростає за рахунок масообміну.

З інженерної точки зору найбільш цікавою величиною є ефективність ребра. Ця величина визначається як відношення кількості тепла, що втрачається поверхнею ребра в одиницю часу, до кількості тепла, яке повинно було б губитися в одиницю часу, якби ребро було видалено і площа під його підставою віддавала тепло тим же шляхом.

Характеристики теплообміну радіаторів різних серій Y типу NaK - повітря. Нахил кривої твори місцевого коеф фициента тепловіддачі на ефективність ребра більш пологий, ніж для вихідних поверхонь. Подібний хід залежності характерний для розвинених теплообмінних поверхонь з коефіцієнтами ефективності оребрення, істотно меншими 100%, При поперечному обтіканні круглих труб потік турбулі-зіруется, про що свідчать дані рис. 1414. Нахил кривої на цьому малюнку лежить між відповідними значеннями для турбулентного і ламінарного течій.