А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефективність - робота - газопровід

Ефективність роботи газопроводів залежить від чистоти внутрішньої поверхні труби. Якщо стінки труби порівняно гладкі і чисті, то пропускна здатність газопроводу буде високою. Якщо ж стінки труби шорсткі і забруднені, то пропускна здатність газопроводу буде нижче, а перепад тиску на даній ділянці при одному і тому ж витраті газу збільшиться.

Графік завантаження газопроводу. ефективність роботи газопроводу в чому визначається показниками, що характеризують використання виробничих фондів, зокрема собівартістю, фондоотдачей, прибутком і рівнем рентабельності. Так, аналіз собівартості транспортування газу дозволяє виявити резерви для її зниження. Важливий показник, що характеризує ефективність і якість роботи підприємства, - продуктивність праці. Більш високий рівень продуктивності праці в газодобувної промисловості в порівнянні з видобутком вугілля створює умови для отримання додаткового (диференціального) доходу, який відбивається в ціні на газ.

Для підвищення ефективності роботи газопроводу і перш за все для зниження потужності на транспортування газу необхідно на виході кожної КС встановлювати апарати повітряного охолодження газу. Зниження температури необхідно ще й для збереження ізоляції труби.

Як уже зазначалося, ефективність роботи газопроводу в чому залежить від чистоти внутрішньої поверхні труби. При гладких стінках труб пропускна здатність газопроводу наближається до розрахункової. Якщо ж внутрішня поверхня труби забруднена, то продуктивність газопроводу знижується, а перепад тиску на цій ділянці збільшується.

Коефіцієнт завантаження газопроводу враховує ефективність роботи газопроводу протягом року і залежить від характеру споживання газу.

Поряд з іншими факторами ефективність роботи газопроводу визначається раціональним використанням потужності його компресорних станцій. Зіставлення режимів роботи станцій на основі оцінки питомої витрати енергії передбачає визначення поняття продукції для процесів компримування. Для газопроводу в цілому використовується прийнятий на транспорті показник - тонно-кілометри.

Воно помітно підвищує коефіцієнт ефективності робіт газопроводу і оберігає його від внутрішньої корозії Якість нанесення внутрішньої ізоляції перевіряється дефек тоскопом.

Відомі методи по визначенню ефективності роботи газопроводів крім ряду недоліків, зазначених на початку цього розділу, пов'язані з випробуванням ГТС, що відрізняється великою довжиною і великою інерційністю термодинамічних параметрів контролю за режимом роботи і з висновком ГТС на базовий режим по проектним параметрам, що створює певні труднощі в проведенні випробувань. Великі витрати пов'язані також з тим, що в цьому випадку для проведен ня випробування потрібен спеціальний штат і установка додаткових КВП високого класу точності.

І - Охолодження газу після нагнітачів з метою підвищення ефективності роботи газопроводу здійснюється в апаратах повітряного охолодження.

Склад газу, що надходить з промислів і газопереробних заводів в магістральні газопроводи, повинен забезпечити надійність та ефективність роботи газопроводів і компресорних станцій.

Параметрична (термогазодинамічних) діагностика ГПА може бути використана при вирішенні наступних завдань: а) визначенні стану ГПА; б) оцінці якості ремонту вузлів ГПА; в) оцінці якості очищення компресора на ходу; г) уточнення енергетичних і паливних витрат на КС і розробці рекомендацій щодо їх зниження; д) здійснення технологічної інтерпретації діагностичних параметрів інших методів діагностики; е) підвищення надійності та ефективності роботи газопроводів; ж) розробці системи енергетичних експрес-розрахунків; з) вдосконалення системи енергетичних нормативів.

Підготовка нафтового газу охоплює комплекс досить складних технологічних процесів, для здійснення яких потрібні значні фінансові та матеріально-технічні ресурси. У деяких випадках, обумовлених різноманіттям фізико-хімічних, гірничо-геологічних, кліматичних і інших факторів, якими характеризуються умови видобутку нафти і газу, здійснювати підготовку газу існуючими методами неможливо або економічно недоцільно. Це також визначає необхідність вдосконалення методів і засобів підготовки газу. Крім того, вимоги до показників якості газу постійно посилюються з метою більш раціонального використання ресурсів газу, підвищення ефективності роботи газопроводів, забезпечення надійності і безперебійності газопостачання споживачів. У зв'язку з цим науково-дослідними, проектно-конструкторськими і виробничими організаціями проводяться роботи як по вдосконаленню існуючих, так і по створенню і впровадженню принципово нових методів та засобів підготовки газу.