А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефективність - запобігання

Ефективність запобігання закоксовнвання поверхням теплообміну, зробленим в чому залежить від стану поверхні плівки її сплоіності н стійкості.

Ефективність запобігання та видалення солеотложеній з використанням інгібіторів і розчинників мінеральних солей багато в чому визначається їх хімічної природою і властивостями, технологією і технікою їх застосування.

Для підвищення ефективності запобігання утворенню відкладень солей в свердловинах пропонується застосовувати нягнбірующне композиції солеотложенія з поліпшеною адсорбціонао-десорбціонной характеристикою.

Такі впускні пристрої призначаються для підвищення об'ємної ефективності запобігання прослизання стоків накоротко через камеру. Успішність цього принципу підтверджена досвідом нафтопереробного заводу в Гамбурзі[21]і результатами досліджень, проведених в Інституті гідравліки Будапештського університету. Зміст нафти в воді після нефтеловушек з впускними пристроями цього типу приблизно на 30% нижче, ніж після пасток зі звичайними впускними перегородками.

Так, винахід (А.с. № 1124118 СРСР) направлено на підвищення ефективності запобігання гідратоутворення при одночасному запобіганні відкладень мінеральних солей в газовій свердловині і свердловину обладнанні. Поставлена авторами мета досягається тим, що метанол перед закачуванням в свердловини (і шлейфи) обробляють гід-роксідом лужного металу або амонію до рН не менше 8 а потім - інгібітором солеотложеній концентрації 2 5 - 50 мг /л пластової води, крім того, в метанол вводять інгібітор солеотложеній.

Застосування в парафінистих нафтових свердловинах з обводненной продукцією інгібіторів в поєднанні з деемульгатора дозволяє значно підвищити ефективність запобігання парафіноотложеній.

Промислові випробування реагентів на основі комп-лексонрв: оксіетілідендіфосфоновой кислоти (ОЕДФ), нітрілтріметілфосфоновой кислоти (НТФ), інгібітора ДПФ-1 інгібітору Иомс-1 показали, що по ефективності запобігання відкладень вони приблизно однакові і значно перевершують традиційні методи стабілізації охолоджуючої води. Ці реагенти здатні перешкоджати кристалізації солей з пересичених розчинів.

Спосіб запобігання відкладень солей в нафтопромислового обладнання шляхом обробки води, закачиваемой в пласт, реагентом, що містить акрилову кислоту, що відрізняється тим, що з метою підвищення ефективності запобігання відкладень в якості реагенту використовують потрійний сополімер акрилової кислоти, акриламіду і кислих ефірів малеїнової кислоти.

Підкислення води сірчаною кислотою для зниження вмісту в ній Са (НСО3) 2 підвищення вмісту СО2 є універсальним способом запобігання утворення накипу для води будь-якого складу, будь-якої температури і з будь-якої величиною упаріваемості. Недоліками цього способу є небезпека поводження з кислотою і можливість корозії (обесцінкованія) латунних трубок під дією агресивного вуглекислоти. З метою підвищення ефективності запобігання накипформування і скорочення витрат кислоти її безперервно вводять в воду перед конденсаторами. При підкисленні води перед охолоджуючими пристроями лужність води знижується на рівну величину, а 85 - 90% виділилася вільної вуглекислоти, необхідної для стабілізації залишився Са (НСОз) 2 втрачається в охолоджуючихпристроях. Вуглекислотна агресивність води при цьому значно зменшується.