А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефективність - підвищення - якість

Ефективність підвищення якості з економічної точки зору може оцінюватися за допомогою показників, які використовуються при визначенні порівняльної ефективності. Так, при наявності декількох варіантів підвищення якості найбільш вигідним буде визнаний той варіант, при якому забезпечуються мінімальні приведені витрати.

Ефективність підвищення якості продукції полягає в зниженні сукупних витрат на її виробництво і експлуатацію. У загальному випадку економічну оцінку підвищення якості електротехнічної продукції слід визначати за формулою річних наведених витрат (докладніше див. Гл. Ефективність підвищення якості продукції, яка реалізується за вищими цінами, виражається збільшенням рентабельності. Взаємозв'язок ефективності підвищення якості та нормативного коефіцієнта ефективності підвищення якості може бути представлена моделлю.

Оцінка виконання плану по сортності. до показників ефективності підвищення якості відносяться збільшення (зменшення) вартості продукції, що випускається по відношенню до продукції, що реалізовується; збільшення прибутку, підвищення рентабельності продукції.

При оцінці ефективності підвищення якості продукції додаткові витрати для вирішення цього завдання повинні порівнюватися з вартісними показниками по можливим народногосподарським втрат, пов'язаних з невиконанням вимог до її якості. Таким чином підвищення якості продукції багато в чому визначається впровадженням комплексних систем управління, поліпшенням стандартів і технічних ус-ловий на готову продукцію.

З методологічної точки зору визначення ефективності підвищення якості виробів є класичний приклад завдання з вибору найбільш економічного варіанта нової техніки.

Взаємозв'язок ефективності підвищення якості та нормативного коефіцієнта ефективності підвищення якості може бути представлена моделлю.

Тому щоб уникнути помилки у виборі показників і методу оцінки ефективності підвищення якості продукції та праці в процесі впровадження та подальшого вдосконалення комплексної системи управління якістю продукції (КС УКП) на рівні підприємства необхідно чітко представляти не тільки цілі і завдання системи, технічні вимоги до якості продукції, але і всі економічні та соціальні аспекти проблеми.

Крім розглянутих функцій КС УКП передбачає розвиток соціалістичного змагання, вдосконалення оцінки ефективності підвищення якості, розробку положення про оцінку роботи технічних, комерційних служб і цехів підприємства на всіх стадіях життєвого циклу технічних пристроїв.

Аналіз якості продукції проводиться за трьома групами показників: узагальнюючим, приватним і ефективності підвищення якості.

Таким чином, у формулі (19) представлені витрати за всіма реально існуючим станам техніки за її життєвий цикл, і тому її можна вважати цілком прийнятною для оцінки ефективності підвищення якості продукції. Для практичного використання формулу приведених витрат слід модифікувати, виділивши в вигляді самостійних елементів всі витрати, що відповідають кожному стану техніки.

Економічну ефективність підвищення надійності продукції необхідно визначати з урахуванням специфіки заходів щодо поліпшення якості в кожному конкретному випадку. Велике значення у вирішенні питання про ефективність підвищення якості та надійності продукції має зіставлення загальних сум витрат і економії. Перевищення економії над витратами по підвищенню якості продукції може служити підтвердженням економічної доцільності обраного варіанту підвищення якості та надійності об'єкта, так як зроблені витрати не тільки виправдовують себе, а й забезпечують отримання певного прибутку.

При подібному методі розрахунку показники ефективності і приведених витрат будуть ув'язані з наміченими змінами фондовіддачі в перспективних і поточних планах підприємств. Вони будуть узгоджені і з запланованій виробничою програмою. Таким чином, необхідні єдині методичні основи для розрахунку ефективності підвищення якості техніки і планування економічних показників.