А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефективність - віддача

Ефективність віддачі гуртків якості в значній мірі залежить від рівня організації і ступеня підготовки цієї роботи.

Ефективність віддачі інвестиційних проектів проходить оцінку по сучасним методам аналізу інвестиційних проектів ЮНІДО на базі дослідження потоків фінансових коштів за час будівництва об'єкта і реноваційних період функціонування створюваних виробничих фондів.

Економіка ефективності віддачі основних виробничих фондів визначається продуктивністю праці і собівартістю продукції, що випускається. Цими показниками характеризується рентабельність виробництва - основний фактор в плануванні і господарської діяльності підприємства.

Іншим важливим показником ефективності віддачі основних виробничих фондів є показник знімання продукції з 1 м2 виробничої площі, що дорівнює ВФ /F, де /- виробнича площа.

іншим важливим показником ефективності віддачі основних виробничих фондів є показник знімання продукції з i м виробничої площі, що дорівнює ВФ /F, де /- виробнича площа.

Питома тепловіддача баків. Тепловіддача бака залежить від його охолоджуючої поверхні і так званої питомого теплового навантаження, що характеризує ефективність віддачі тепла з одиниці поверхні даного охолоджувача.

Відкладення на трубах зменшують коефіцієнт теплопередачі (відкладення мають низьку теплопровідність і є свого роду тепловою ізоляцією) і ефективність віддачі теплоти. В результаті цього температура вихідних газів зростає.

Відкладення на трубах зменшують коефіцієнт теплопередачі (так як відкладення мають низьку теплопровідність і діють подібно теплової ізоляції - див. § 29) і знижують ефективність віддачі теплоти, викликаючи зростання температури відхідних газів. Подібно шлакування, забруднення поверхонь нагріву веде до збільшення опору газового тракту і обмеження тяги.

ЛЮДСЬКИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ - капітал, втілений в людях у формі їх освіти, кваліфікації, професійних знань, досвіду, від розмірів якого залежать трудові можливості працівників, ефективність трудової віддачі, продуктивність, культура і якість праці.

У разі, якщо зовнішня чи внутрішня обмотка дискова, безперервна або гвинтова, в якій секції (для гвинтових обмотки-витки) відокремлені один від одного горизонтальними каналами, розрахунок відрізняється тільки пичісленіем коефіцієнта ефективності віддачі тепла R горизонтальному каналі.

Створення системи автоматизованого проектування (САПР) визначає передумови реалізації системного аналізу і переходу на принципово новий науково-технічний рубіж, що неминуче змінює: 1) науковий рівень, організацію робіт НДІ і дає можливість різко підвищити ефективність практичної віддачі наукових досліджень і розробок; 2) науковий рівень і організацію робіт проектних організацій; 3) науковий рівень і організацію робіт зі створення АСУО, АСУП і АСУТП; 4) науковий рівень і організацію хімічних виробництв і дозволяє створювати агрегати великої одиничної потужності і принципово нові енерготехнологічні комплекси, які діють лише в оптимальних режимах.

Ефективність діяльності підприємства в умовах ринкової економіки визначає його здатність до фінансового виживання, залучення джерел фінансування та їх прибуткове використання. Значною мірою вона може бути охарактеризована показниками ефективності віддачі активів по балансу підприємства. Для цього використовуються узагальнюючі і приватні показники.

Абсолютні показники прибутку не завжди можуть характеризувати ефективність роботи банку, особливо при порівняльному аналізі, аналізі динаміки і ряді інших випадків. Тому доцільно застосовувати різні відносні показники прибутковості, що характеризують ефективність віддачі коштів, витрат, капіталу. В даний час в економічному аналізі банківської діяльності найбільш часто використовуються чотири групи показників, що визначають відношення прибутку до капіталу, активів, доходів і витрат.

Разом з тим він вказав на те, що необхідно посилити ефективність віддачі від вже вкладених сил і засобів.

Дослідження, присвячені гнучкими графіками, показують, що одним з найбільш помітних успіхів цього нововведення є зростання задоволеності працівників своїм розкладом. З ростом задоволеності від взаємодії друзів на таких підприємствах зростає і продуктивність, так як підвищується ефективність віддачі від тих годин, які працівник проводить на підприємстві. Наприклад, якщо зламалася машина, робітник може піти і прийти пізніше, щоб не втрачати часу.

Потім налагодити перший каскад, повторивши все те, що ти робив з ним, коли підсилювач був однокаскадним. Тут, крім того, можна в невеликих межах змінювати опір навантажувального резистора R3 що, можливо, підвищить ефективність віддачі підсилювача.

Зазвичай перфораційні роботи проводять в свердловинах, заповнених глиняним розчином. У цих умовах може відбутися зниження дебіту припливу внаслідок закупорки глинистим розчином оголених фільтраційних каналів і тріщин в продуктивному пласті. Ефективність віддачі пласта знижується також через велику гідростатичного тиску на пласт, який перешкоджає притоку нафти або газу з пласта в свердловину. Особливо шкідливо позначається застосування глинистого розчину при перфорації свердловин з низьким пластовим тиском. В цьому випадку стовп рідини відтісняє нафту або газ від стовбура свердловини настільки далеко, що в майбутньому документи будуть потрібні значні зусилля і час, щоб зниженням рівня компресором або іншими способами викликати приплив нафти або газу в свердловину.

Найвища ступінь державно-монополістичного усуспільнення не в змозі запобігти стихійного характеру розвитку капіталістичної економіки, пропорції якої встановлюються в кінцевому рахунку не за допомогою планів, а в результаті криз надвиробництва. Подібно до того як в сфері капіталістичного виробництва не може виникнути жодних елементів соціалістичних відносин, неможливо і визрівання елементів капіталізму в економіці реального соціалізму. Більш ефективне використання об'єктивних економічних законів, в тон числі закону вартості, послідовне проведення в життя принципу матеріальної зацікавленості - це не відмова від принципів соціалізму, що не впровадження елементів капіталістичного ринкового господарства, як намагаються представити буржуазні ідеологи. В умовах соціалізму товарне виробництво, закон вартості, ціна, прибуток, ефективність віддачі капітальних вкладень п інші економічні категорії наповнені соціалістичним змістом і докорінно відмінні від однойменних категорій економіки капіталізму. У соціально-політичній сфері, на думку буржуазних ідеологів, також відбуваються процеси, що ведуть до конвергенції двох систем. У західному варіанті індустріального суспільства приватна власність стала нібито юридичною фікцією, буржуазія фактично втратила влади, панівні позиції зайняв шар керуючих (менеджерів) і технократів-політиків, що вболівають про загальне благо, нестримно ростуть середні шари, або середній клас, складають більшість населення.