А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефективність - кислотна обробка

Ефективність кислотних обробок оцінюється також шляхом порівняння профілів припливу в видобувних свердловинах і профілів прийомистості в водо-нагнітальних свердловинах. За профілями визначають так звані коефіцієнти охоплення пласта припливом в видобувних свердловинах і охоплення пласта заводнением в водонагне-тательних свердловинах. Якщо коефіцієнт охоплення збільшується після провідати обробки, то обробка вважається ефективною. дані про коефіцієнтах охоплення пласта припливом або заводнением використовуються при аналізі розробки родовищ з метою оцінки характеру і ступеня вироблення продуктивних пластів.

Ефективність кислотних обробок зростає зі збільшенням кількості додається плавикової кислоти наступним чином.

Ефективність кислотної обробки залежить від ряду факторів: будови карбонатних колекторів, температури, тиску, якості кислоти, її концентрації і швидкості руху. Ці фактори в значною мірою визначають час нейтралізації кислоти і, відповідно, розмір оброблюваної зони. Зі збільшенням забійної температури від 30 до 150 С час нейтралізації кислоти зменшується. Зі збільшенням швидкості прокачування кислотного розчину (обробка на максимально можливих витратах) ефективність обработкі1 зростає.

Ефективність кислотної обробки визначають по зменшенню коефіцієнтів фільтраційного опору в рівнянні припливу газу до обробки і після неї, а також за сумарною кількістю газу, видобутого з свердловини за певний час після обробки її кислотою.

Ефективність кислотної обробки залежить від того, на яку глибину проникає активний розчин соляної кислоти і у скільки разів збільшується при цьому проникність привибійної зони. Глибина впливу на пласт визначається наявністю в пласті розчинних в кислоті порід і ступенем їх розчинення.

Ефективність кислотних обробок, як відомо, залежить від глибини проникнення активної кислоти в пласт.

Ефективність кислотної обробки визначають по зменшенню коефіцієнтів фільтраційного опору в рівнянні припливу газу до обробки і після неї, а також за сумарною кількістю газу, видобутого з свердловини за певний час після обробки її кислотою.

Ефективність кислотної обробки в залежності від умов проведення процесу коливається в широких межах.

Ефективність кислотних обробок свердловин з підвищенням температури дуже сильно знижується. Це пояснюється в основному двома причинами: 1) при транспортуванні гарячого кислотного розчину через корозію зменшується його активність; 2) гарячий кислотний розчин, потрапляючи в прязабойную зону, відразу вступає в реакцію з породами пласта біля стінки свердловини і втрачає свою активність.

Ефективність різних кислотних обробок може бути оцінена за даними табл. 1031. Кислотна обробка з МПД має хороші показники в тих відкладеннях, де спостерігаються порівняно високі градієнти пластового тиску (замінили-ти Долинського родовища), а очищення свердловин самовиливом не відбувається.

Ефективність кислотних обробок нижнього відділу також зростає в міру збільшення кількості плавикової кислоти, що видно з наступного.

Ефективність кислотних обробок нагнітальних свердловин Усть-Баликскій родовища отримана за рахунок очищення ПЗП від забруднення глиняним розчином або твердою фазою закачиваемой води, а не за рахунок впливу кислоти на породу.

На ефективність кислотних обробок істотно впливає своєчасний пуск свердловин в експлуатацію після проведення процесу. При тривалій затримці введення свердловини в експлуатацію, нерідко допустимої в умовах родовищ Комі АРСР, особливо при наявності пластової води, з продуктів реакції випадають опади і знову закупорюють пори колектора. Ефективність процесу кислотного впливу досягається лише в свердловинах, відповідним чином підготовлених для проведення обробки. Забій свердловини необхідно очищати від піщаної пробки, бруду, глинистого розчину, парафіносмолістих і асфальтенових відкладень. При складанні плану обробки свердловини необхідно ретельно вивчати всі її особливості з позиції впливу їх на успішність процесу і передбачати всі заходи, що забезпечують ефективність впливу.

Вплив асфальтенов, що містяться в нафті, на ефективність обробки кернів глінокіслотнимі розчинами.

На ефективність кислотної обробки впливає також час реакції розчину в пористої середовищі. Зі збільшенням концентрації плавикової кислоти з 1 (крива /) до 3% (крива 2) зменшується час реакції розчину.

На ефективність кислотної обробки впливає багато факторів, серед яких основними є: хіміко-мінералогічний склад породи; властивості рідин, що насичують породу; пластові температура і тиск; обсяг і концентрація кислотного розчину; час реагування кислоти з породою.

Для ефективності кислотної обробки пласта попередньо повинні бути очищені як отвори фільтра, так і стінки свердловини при відкритому забої. Це необхідно робити навіть в тому випадку, якщо відкладення проникні для кислотного розчину, так як при фільтрації кислотного розчину через ці відкладення може статися нейтралізація кислоти.

На ефективність кислотних обробок свердловин впливає водо-насиченість породи продуктивного пласта. При перемішуванні пластової (мінералізованою) води з кислотою в першу чергу розчиняються містяться в ній солі як всолянокіслотном. При великий водонасиченому і мінералізації води концентрація розчину може знизитися до повної втрати його розчинюючої здатності. А при впливі такого розчину на пластовий цемент різко знижується ефективність поліпшення проникності продуктивного пласта. Тому виникла необхідність розробити метод підвищення концентрації розчину з урахуванням водонасиченому привибійної зони пласта.

Підвищення ефективності кислотної обробки можливо за допомогою кислот і реагентів, які мають значно меншу швидкість реакції з карбонатної породою, ніж соляна кислота. До них відносяться, наприклад, оцтова, лимонна та щавлева кислоти. Найбільший практичний інтерес представляє використання сульфа-нової кислоти, яка випускається в твердому вигляді, що полегшує її транспортування і зберігання. Вона має в 5 раз меншу швидкість реакції з карбонатами, ніж соляна кислота. Це забезпечує досить високу ефективність її застосування - в середньому до 1500 т додатково добутої нафти на одну кислотну обробку.

Підвищення ефективності кислотних обробок може бути забезпечено, в першу чергу, вдосконаленням технології процесу.

Значне підвищення ефективності кислотних обробок забезпечує застосування способу спрямованої кислотної обробки пласта з використанням зворотної емульсії, закачування розрахункового обсягу якої попередньо обмежує прийомистість високопроникних інтервалів.

Для підвищення ефективності кислотних обробок необхідне впровадження заходів, що сприяють зниженню в першу чергу вмісту заліза в застосовуваної кислоті і відпрацьованому кислотному розчині за рахунок уповільнення корозії підземного обладнання.

Для підвищення ефективності кислотних обробок пісковиків важливо знати, що радіус зони, для якої обробка з НС1 HF дієва, змінюється від 25 до 35 см. Застосування великих обсягів кислотного розчину не збільшить цей радіус і практично не позначиться на проникності, проте значною мірою зменшить ступінь сце-ментірованності колектора, що призведе до негативних ефектів при пуску свердловини в експлуатацію .

З метою підвищення ефективності кислотних обробок розроблений спосіб спрямованої кислотної обробки (НКО пласта з використанням зворотного емульсії. Відмінною особливістю способу є попереднє обмеження приемистости високопроникних інтервалів закачуванням в них розрахункового обсягу зворотного емульсії. При здійсненні способу використовують зворотні емульсії, одержувані на основі реагенту ЕС-2. Такі зворотні емульсії характеризуються інертністю до кислотних розчинів. Будучи термодинамічно нестабільної системою, зворотна емульсія після закінчення певного часу руйнується з поділом на дві вихідні фази - водну і вуглеводневу. В Внаслідок послідовної обробки продуктивного пласта зворотного емульсією і кислотним розчином відбувається вирівнювання фільтраційних властивостей пласта по товщині.

Основними напрямками підвищення ефективності кислотних обробок слід вважати широке застосування аерірованной соляної кислоти з добавками ПАР, а також проведення термокислотні обробок на свердловинах, що характеризуються випаданням парафіну на забої і в привибійній зоні.

Запропоновано метод розрахунку ефективності кислотних обробок свердловин.

Поверхнево-активний кислотний розчин підвищує ефективність кислотної обробки, так як дає можливість кислоті більш повно проникати в порожнечі пористого середовища і в тонкі канали продуктивного пласта, видаляючи нафту з поверхні породи і забезпечуючи хороший контакт між кислотою і породою. Такий вид обробки змінює також смачиваемость порід-колекторів, запобігає утворенню або руйнування емульсії кислота - нафта, сприяє видаленню з привибійної зони відпрацьованого кислотного розчину і продуктів реакції, включаючи тверді суспензії, попереджає утворення твердих компонентів або збільшення в'язкості (кислотні гудрони та ін.) при контакті кислоти з нафтою.

Однією з причин зниження ефективності кислотних обробок є зменшення глибини пронікновнія активної кислоти в пласт при низькому тиску. Закачується кислота при цьому нейтралізується безпосередньо під стінами свердловини, а в глиб пласта проникають продукти її взаємодії з породою.

Однією з основних причин зниження ефективності кислотних обробок є зменшення глибини проникнення активної кислоти в пласт при низькому тиску. Закачується кислота при цьому нейтралізується безпосередньо у сте-лок свердловини, а в глиб пласта проникають продукти її взаємодії з породою.

На третьому етапі проведено аналіз ефективності кислотних обробок по родовищах Республіки Башкортостан і оцінено вплив геолого-фізичних властивостей пласта, фізико-хімічних властивостей пластових флюїдів, технічних і технологічних параметрів на ефективність цих обробок.

Розчинення карбонату кальцію в залежності від температури і. Таким чином, для підвищення ефективності кислотних обробок глибоких свердловин в умовах високих температур необхідно підвищувати швидкість закачування кислоти в пласт, максимально можливо охолоджувати свердловини перед обробкою, підбирати інгібітори корозії і сповільнювачі реакції кислоти з породою, застосовувати різні кислотні емульсії, отримувати кислоту безпосередньо на забої або в привибійній зоні пласта.

Одним з основних факторів, що погіршують ефективність кислотних обробок, є втрата активності кислот в пластових умовах і недостатня обробка віддалених зон пласта. Важливим є і зниження корозії, що приводить до скорочення терміну служби підземного обладнання та зменшення ефективності кислотних обробок. Проведені дослідження показали, що застосування катіоноактивні ПАР, що є ефективними інгібіторами корозії, підвищує ефективність кислотних обробок пласта.

Після освоєння свердловину досліджують для визначення ефективності кислотної обробки, а потім здають в експлуатацію.

На графіку б рис. 41 показана залежність ефективності кислотних обробок від первинного (до обробки) коефіцієнта приемистости: зі збільшенням коефіцієнта приемистости понад 3 (т /добу) /(кгс /см2) ефективність кислотних обробок знижується. Це пояснюється тим, що при високій проникності пласта мимовільна очищення відбувається краще, а вплив кислотного розчину на ліквідацію забруднення зменшується. Графік в (рис. 41) показує залежність ефективності обробок від величини коефіцієнта приемистости, отриманого після обробки. Графіки а, б, в побудовані за результатами обробок, проведених при максимальному забрудненні привибійної зони, яке відбувається в початковий період мимовільної очищення і в кінці замулювання ПЗП. У свердловинах з меншим забрудненням ПЗП ефективність обробок (крива 2 рис. 41 в) виявилася в 3 - 5 разів нижче.

З іншого боку, при проведенні аналізу ефективності кислотних обробок в основному розглядалися не є первинні обробки, а наступні, так як те, що вже могло (куди проникла кислота) розчинитися в колекторі і тріщинах гідророзриву, вже було розчинено і винесено з пір і тріщин пласта.

Здійснення операції але даній технологічній схемі значно підвищує ефективність кислотної обробки.

Таким чином, по верхньому відділу в цілому ефективність кислотних обробок зростає в міру збільшення добавок плавикової кислоти.

Той факт, що основним показником, який визначає ефективність кислотних обробок ПЗП, є відносна амплітуда ПС (ОСПС), - вказує на розчинення в порах і тріщинах в основному привнесених опадів техногенного походження. Однак це не виключає і того, що опади могли бути привнесені в ПЗП видобувної свердловини не тільки з боку останньої, але і з іншого боку - у напрямку від нагнітальної свердловини.

Зі збільшенням глибин свердловин підвищуються забійні температури і знижується ефективність кислотних обробок через посилення корозії нафтопромислового обладнання і неможливості введення активного кислотного розчину в віддалені частини привибійної зони пласта.

Ефективність обробок ПЗП розчином ПАР визначають так само, як і ефективність кислотних обробок.

На свердловинах, де інтенсивно випадають смолопарафіновьте відкладення в ПЗП, ефективність кислотних обробок буде значно вище, якщо попередньо розтопити і видалити з ПЗП ці відкладення. Видалення смолопарафінових відкладень здійснюють або за допомогою прокачування гарячої нафтою, або роблять так звану термокислотні обробку.

Властивості рідин, що насичують ізолюється ділянку, можуть мати негативний вплив на ефективність кислотних обробок. Зокрема, породи, що містять високов'язкі, смолисті нафти, обробляються менш ефективно тому, що зерна породи блоковані плівками нафти і не вступають в контакт з кислотою. У той же час в нагнітальних свердловинах обводнені пла сти, канали в яких промиті водою, мають хороший контакт з кислотою, що сприяє їх більш інтенсивної обробці.

Щоб солянокислотного розчин найбільш глибоко проник в пласт, з метою підвищення ефективності кислотної обробки застосовують пенокіслотние обробки. Сутність пенокіслотних обробок полягає в тому, що в привибійну зону продуктивного пласта закачується не звичайний кислотний розчин, а аерувати розчин поверхнево-активних речовин з соляною кислотою у вигляді піни. При проведенні пенокіслотних обробок сповільнюється розчинення карбонатного матеріалу в кислотної піні, що сприяє більш глибокому проникненню кислоти в пласт і залученню до дренування ділянок пласта, що раніше не охоплених процесом фільтрації. Мала щільність кислотних пен (400 - 800 кг /м) і їх підвищена в'язкість дозволяють значно збільшити охоплення пласта впливом кислоти всій продуктивної товщини пласта.

Таким чином, за результатами аналізу промислового мате-ріалу нами встановлена лише залежність ефективності кислотних обробок від відносної амплітуди ПС.

У нафтової промисловості в останні роки успішно почали застосовувати азот для збільшення ефективності кислотних обробок, незважаючи на подорожчання процесу приблизно в 2 рази. Збільшення ефективності кислотних обробок в присутності азоту відзначається повсюдно. Після обробки дебіти нафти зростають зазвичай в 2 - 4 рази.

Відповідно до конкретних геолого-фізичними умовами родовищ і наявністю різних технічних засобів для підвищення ефективності кислотних обробок високотемпературних свердловин застосовують різні технологічні прийоми: підвищують швидкість закачування кислотного розчину п пласт, проводять охолодження свердловини перед її обробкою шляхом прокачування холодної води або нафти, застосовують НКТ, внутрішні поверхні яких покриті бакелітовим лаком або осклованих, чергують закачування кислотного розчину із закачуванням нафтопродуктів, застосовують різні вуглеводні родно-кислотні емульсії, проводять кислотні обробки свердловин з отриманням кислотних розчинів на забої або безпосередньо в привибійній зоні пласта та ін. Розглянемо деякі з цих методів більш детально.

На прикладі фаменского відкладень півночі Башкирії показано, що методи опорів можна використовувати для оцінки ефективності кислотної обробки привибійної зони пластів, яку проводять в перспективних інтервалах, складених карбонатними породами, при випробуванні пластів за допомогою ІПТ в необсаженной свердловинах. Для фаменского відкладень встановлено, що одноразова кислотна обробка не забезпечує суттєвого збільшення проникності привибійної зони внаслідок невеликої радіальної протяжності зони інтенсивної взаємодії кислоти з породою.

В таких умовах збільшення охоплення пласта впливом кислоти по потужності і розмірами пір є найважливішим фактором підвищення ефективності кислотних обробок.

ПАР до кислоті для обробки газових свердловин з урахуванням стабільності утворюються при освоєнні пен може сприяти підвищенню ефективності кислотних обробок газових свердловин.

Проведені дослідження показали, що в пористої середовищі можливе відкладення солей і погіршення проникності, що знижує і ефективність кислотних обробок.