А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефективність - використання - машина

Ефективність використання машин і механізмів заготівельних ділянок виявляється невисокою, якщо відсутня механізація транспортних і настановних операцій. Тому важливим завданням є комплексне використаний і з механізм в, що дозволяє знизити витрати ручної праці до мінімуму.

Ефективність використання машин в значній мірі залежить від їх транспортабельність і мобільності, так як необхідність частою перекидання машин на далекі й близькі відстані є специфічною особливістю дорожньо-будівельних робіт.

Ефективність використання машин в будь-яких умовах залежить насамперед від швидкостей їх виконавчих органів і припадають на них навантажень. Тенденція до значного зростання цих параметрів зобов'язує глибше вивчати складні завдання динамічної міцності деталей машин і властивостей різних машинобудівних матеріалів.

Ефективність використання машин середньої потужності no - порівняно із застосуванням машин малої потужності вище за продуктивністю праці в 2 5 - 8 разів, а за вартістю в 1 5 - 3 рази.

Про ефективність використання машин даного типу можна судити з досвіду експлуатації фронтального універсального електронавантажувача вантажопідйомністю 1 Т (модель ЕП-103/106) - при правильній організації роботи один електронавантажувач замінює працю 10 - 15 робітників.

Рівень ефективності використання машин і величина зекономленого праці можуть бути різними в залежності від часу експлуатації обладнання і від ступеня використання його технологічних можливостей. При визначенні виробничої потужності цехів за основу приймаються середні трудові витрати на виготовлення 1 т заготовок, закріплених за даними пресовим ділянкою.

Залежність ефективності використання машин, обладнання від можливостей людини (ергономічність) в значній мірі визначається динамічною структурою робочого простору, узгодженістю його з антропометричними і іншими характеристиками працюючого. Вид і розташування засобів контролю і управління, розміри зон діяльності та огляду, конструкції сидінь, форми важелів і ін. Визначають робочу позу оператора, енерговитрати окремих груп м'язів і організму в цілому і, як наслідок, якість і швидкість виконання роботи, характер стомлюваності. Відомо, що при зміні прямої пози сидячи на пряму позу стоячи м'язове навантаження зростає в 1 6 рази, на похилу позу сидячи - в 4 рази, на похилу позу стоячи-майже в 10 разів. Рівновага робочої пози є необхідною умовою її безпеки і біомеханічної раціональності.

Як оцінюється ефективність використання машин і устаткування.

Значне підвищення ефективності використання машини досягається при одночасному вирішенні декількох завдань за різними програмами. При цьому слід мати на увазі, що в кожен момент часу вирішується тільки одна задача, процесор виконує тільки одну команду. Одночасність вирішення завдань розуміється в тому сенсі, що процес вирішення будь-якого завдання може бути перерваний, якщо це потрібно з точки зору підвищення ефективності завантаження пристроїв, а потім продовжено з того місця, на якому було здійснено переривання. Хоча час вирішення окремого завдання може в цьому випадку і зрости, але загальна ефективність вирішення завдань істотно збільшиться. Особливо ефективно мультипрограмування при вирішенні різнотипних завдань, одні з яких більше завантажують процесор, а інші - пристрої введення та виведення.

Рівень фондовіддачі залежить від ефективності використання машин і устаткування, питомої їх ваги в загальній вартості фондів. Зміна рівня матеріальних витрат надає на фондовіддачу непрямий вплив внаслідок збільшення обсягу виробництва продукції з зекономлених матеріалів, і навпаки. На фондовіддачу впливають такі фактори, як продуктивність, змінність роботи обладнання, вартість його одиниці. Але аналіз їх впливу вимагає додаткової інформації, яка не міститься в статистичній звітності, застосовуваної в промисловості агропромислового комплексу. Тому вплив цих факторів нами не розглядається.

При такій формі експлуатації ефективність використання машин різко зростає, але повністю виключається можливість прямої взаємодії користувача з ЕОМ, яке особливо необхідно при налагодженні програм.
 Наприклад, якщо показниками ефективності використання машини є характеристики, що залежать від тривалості її робочого стану (тривалості безперервної роботи), то в якості нормованих показників ремонтопридатності застосовуються тимчасові (оперативні) показники.

Зміна УЦМ значно впливає на ефективність використання машин.

Зазвичай одночасно розглядається вплив на ефективність використання машин не більше двох факторів, наприклад залежність наведених витрат від обсягів робіт і тривалості будівництва.

Один з основних шляхів підвищення ефективності використання машин пов'язаний з посиленням впливу засобів праці на предмети праці. Вирішальний шлях подальшого підвищення питомої впливу робочих органів машин на предмети праці - використання електричної, світловий, хімічної та інших видів енергії для прямого впливу на оброблюваний предмет.

Наявний досвід навчання рідної мови свідчить про ефективність використання машини на етапі відпрацювання умінь і навичок.

Ці заходи і роботи здійснюються централізовано і спрямовані на підвищення ефективності використання машин.

У деяких областях застосування додатковий пульт дозволяє при невеликих витратах значно збільшити ефективність використання машини.

Швидкодію при виконанні окремих операцій і обсяг накопичувача дозволяють для підвищення ефективності використання машини застосовувати ефективні методи автоматичного програмування. В даний час для машини Мінськ-22 створена велика бібліотека стандартних програм і підпрограм, розроблена система автоматичного програмування АКІ, є транслятори для перекладу на машинну мову алгоритмів, записаних на алгоритмічних мовах Алгол-60 Фортран.

Більшість що випускаються вітчизняною промисловістю ЕЦОМ дозволяють вирішувати одночасно декілька задач, що підвищує ефективність використання машин. Широко застосовуються ферритові пристрої, що запам'ятовують, магнітні барабани і накопичувачі інформації на магнітній стрічці.

Більшість що випускаються вітчизняною промисловістю ЕЦОМ дозволяє вирішувати одночасно кілька завдань, що підвищує ефективність використання машин.

Взагалі правильне поєднання різних виконань ЕОМ в системах обробки даних багато в чому визначає ефективність використання машин.
 Аналіз використання будівельних машин за часом перебування їх в роботі повинен бути доповнений аналізом ефективності використання машин в період їх роботи. Цей аналіз проводиться з використанням планових і звітних показників про обсяги робіт (в натуральному вираженні), виконуваних основними механізмами за рік. Основними шляхами поліпшення використання технічних засобів є усунення цілоденних і внутрішньо-змінних простоїв, збільшення коефіцієнта змінності роботи механізмів і підвищення продуктивності механізмів за час їх роботи.

Математичним (програмним]забезпеченням або системою математичного забезпечення ЕОМ називають комплекс програмних засобів, призначених для підвищення ефективності використання машини, полегшення її експлуатації і зниження трудомісткості підготовчої роботи при вирішенні задач на машині. Система математичного забезпечення за своєю структурою зазвичай може бути розділена на дві частини - обш. Загальна математичне забезпечення являє собою комплекс програм, які забезпечують застосування ЕОМ як деякої універсальної системи обробки інформації, в той час як спеціальне математичне забезпечення утворюють програми, які додаються до загального математичного забезпечення і вирішують задачу застосування ЕОМ як деякої спеціалізованої системи обробки інформації.

Математичним (програмним) забезпеченням або системою математичного забезпечення ЕОМ називають комплекс програмних коштів, призначених для підвищення ефективності використання машини, полегшення її експлуатації і зниження трудомісткості підготовчої роботи при вирішенні задач на машині. Система математичного забезпечення за своєю структурою зазвичай може бути розділена на дві частини-загальне математичне забезпечення та спеціальне математичне забезпечення. Загальна математичне забезпечення являє собою комплекс програм, які забезпечують застосування ЕОМ як деякої універсальної системи обробки інформації, в той час як спеціальне математичне забезпечення утворює програми, які додаються до загального математичного забезпечення і вирішують задачу застосування ЕОМ як деякої спеціалізованої системи обробки інформації.

Математичним забезпеченням або системою математичного забезпечення (СМО) ЕОМ називається комплекс програмних засобів, призначених для підвищення ефективності використання машини, полегшення її експлуатації і зниження трудомісткості підготовчої роботи при вирішенні задач на машині. Система математичного забезпечення ЄС ЕОМ є основою для отримання математичного забезпечення однопроцесорних і багатопроцесорних обчислювальних систем (ВС), побудованих на базі ЄС ЕОМ і представляють собою сукупність відповідних технічних засобів і математичного забезпечення.

Математичним (програмним) забезпеченням або системою математичного забезпечення ЕОМ називають комплекс програмних засобів, призначених для підвищення ефективності використання машини, полегшення її експлуатації і зниження трудомісткості підготовчої роботи при вирішенні задач на машині. Система математичного забезпечення за своєю структурою зазвичай може бути розділена на загальне та спеціальне. Загальна математичне забезпечення являє собою комплекс програм, які забезпечують застосування ЕОМ як деякої універсальної системи обробки інформації, в той час як спеціальне математичне забезпечення утворює програми, які додаються до загального математичного забезпечення і вирішують задачу застосування ЕОМ як деякої спеціалізованої системи обробки інформації.

Спеціальні піддони. | Схеми комплексної механізації переробки тарно-штучних вантажів, що перевозяться в критих вагонах. ВНИИЖТ розробив типові схеми комплексної механізації вантажно-розвантажувальних і складських робіт на опорних станціях, які дозволяють скоротити терміни навантаження-вивантаження, підвищити ефективність використання машин і устаткування, зменшити чисельність робітників, підвищити продуктивність їх праці, усунути ручні операції не тільки основні, але й допоміжні, забезпечити збереження вантажу і рухомого складу, підвищити безпеку умов праці.

З огляду на все це, вибір типу ручних машин повинен здійснюватися в залежності від конкретних умов будівельного виробництва, обсягів виконуваних технологічних операцій і ефективності використання машин.

мастило вузлів і деталей машин має першорядне значення, так як від неї залежить надійність, довговічність, працездатність і в кінцевому підсумку ефективність використання машин, що знаходяться в експлуатації.

Оптимальні терміни служби елементів машини встановлюють виходячи з величини витрат на виготовлення і експлуатацію машини в цілому або її складових частин при забезпеченні вимог ефективності використання машини.

Ними, особливо з урахуванням явних переваг централізованого обслуговування, в значній мірі визначається рівень продуктивності праці як в оперативних, так і в ремонтних роботах, а також ефективність використання машин і механізмів.

Виниклі труднощі були подолані не тільки і навіть не стільки шляхом поліпшення апаратурних характеристик обчислювальних машин (що само по собі дуже важливо), скільки розробкою спеціальної системи програм, що забезпечує зручність спілкування людини з машиною, зниження вартості і трудомісткості програмування і підвищення ефективності використання машин. На розробку цієї системи, що отримала назву математичного забезпечення, виділялися все більш значні кошти, які в даний час можна порівняти з витратами на розробку апаратури.

При розробці конструкцій машин і їх виготовленні передбачається підтримувати їх працездатний стан і ресурс шляхом проведення певного комплексу робіт, що входять до складу технічного обслуговування і ремонту і, отже, конструкції машин повинні бути пристосовані до цих робіт, причому періодичність останніх і витрати на них треба встановлювати з умови забезпечення оптимального значення показника ефективності використання машин. Іншими словами, конструкції машин повинні мати ремонтопридатністю.

Державному комітету Ради Міністрів СРСР по телебаченню і радіомовленню, редакціям газет доручено ширше пропагувати практику роботи механізаторів, що включилися в рух за досягнення найвищої продуктивності праці, максимальне використання технічних можливостей машин в 1975 році, а також досвід місцевих партійних комітетів, радянських, комсомольських і профспілкових органів у здійсненні ними заходів щодо підвищення ефективності використання машин в сільському господарстві.

По - обрізні ширина полотна, м; v - швидкість машини, м /хв; g - маса 1 м2 паперового полотна, г; А - коефіцієнт, що враховує холостий хід машини (К1095 - - 098); К2 - коефіцієнт використання максимальної швидкості (К2 - 0 9); твір До Кг утворює коефіцієнт ефективності використання машини.

Для якісного визначення експлуатаційної продуктивності як кожної окремої землерийної машини, так і всієї землерийної колони в комплексі велике значення має точне і обгрунтоване знаходження оптимальних значень витрат часу на перебазування машин Тп, витрат часу на проведення ремонтів і технічного обслуговування Тр і можливо більш повне виключення простоїв машин в зв'язку з несприятливими метеорологічними умовами Гм-в зв'язку з цим розглянемо більш детально методику визначення компонентів річного режиму роботи землерийної машини і шляхи підвищення ефективності використання машин.

Наявність великого парку разномарочность, енергонасичені, гідрофікованої і дорогої техніки, що працює в технологічних потоках, висуває нагальну задачу її елективного використання. Ефективність використання машин і устаткування знаходиться в прямій залежності від їх технічного стану у - Йяія, готовності надійно, якісно в безпечно здійснювати Вроцеосв.

Зустрічається глибоко помилкова думка, що нарисна геометрія буде не потрібна з впровадженням машинної графіки. Однак ефективність використання машин однозначно залежить від знань основ нарисної геометрії і вміння їх використовувати як в стадії розробки системних програм, так і у вирішенні прикладних задач.

Програмою КПРС і рішеннями XXIV з'їзду КПРС намічена подальше впровадження ЕОМ в різні сфери народного господарства країни. Однак ефективність використання машин в значній мірі визначається наявністю загального і спеціального математичного забезпечення, що включає різні програми, необхідні для ефективної експлуатації машин. Розробкою математичного забезпечення в даний час займаються в багатьох організаціях із залученням значної кількості програмістів. Чималу роль при розробці грає автоматизація програмування. У той же час якість розроблюваного математичного забезпечення залежить від глибини знання можливостей машини і специфіки програмування для неї.

Структура системи математичного забезпечення ЄС ЕОМ. У структурі системи математичного забезпечення ЄС ЕОМ, представленої на рис. 1.8 можна виділити дві групи - загальне МО і спеціальне. Загальна МО дозволяє повие ефективність використання машини, полегшує її технічну експлуатацію, спрощує роботу програмістів з підготовки завдань до вирішення. Таке МО вирішує завдання застосування ЕОМ як деякої універсальної системи обробки інформації. Спеціальне МО є комплексом програм, які додаються до загального МО і забезпечують функціонування ЕОМ як деякої спеціалізованої системи обробки інформації.

ЕОМ, коли кожному користувачеві для підготовки його завдання виділялося певне машинне час (в залежності від складності та важливості завдання - від декількох десятків хвилин до декількох ча-сов), протягом якого користувач повністю займав машину під свою програму. Цілком зрозуміло, що ефективність використання машини при цьому виявлялася надзвичайно низькою. Нерідко були випадки, коли користувач перевіряв логіку роботи своєї програми за бланками прямо за пультом, і весь цей час машина простоювала.

Схема радіально-кувальної машини.

Заради-ально-кувальні машини є дорогим складним обладнанням і їх застосування повинно бути економічно обгрунтовано. Часті переналагодження при великій номенклатурі заготовок знижують ефективність використання машини, тому її придбання повинні передувати розгляд номенклатури заготовок для валів і при необхідності конструкторсько-техно-логічна їх доопрацювання в частині уніфікації.

Для усунення відмов 2 - й і 3 - ї груп часто потрібна участь ремонтного персоналу, застосування вантажопідйомних засобів і змінних частин. Відмови цих груп в найбільшій мірі позначаються на ефективності використання машин.

Метою інтенсифікації виробничих процесів є підвищення продуктивності суспільної праці. А через зростання продуктивності суспільної праці проявляється збільшення ефективності використання машин (технологічного обладнання), сутність і призначення яких полягає в збільшенні маси створюваних споживчих вартостей, полегшенні праці.