А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефективність - діяльність - оператор

Ефективність діяльності оператора (диспетчера) багато в чому залежить від створених для нього умов роботи. Планування постійного робочого місця оператора (диспетчера) і розміщення обладнання проводяться з урахуванням психофізіологічних характеристик працівника даної професії. У разі, коли щити мають значну протяжність по фронту, їх бічні частини розгортають ло відношенню до оператора з утворенням щита П (Г) - подібної форми або з утворенням з панелей багатогранника, вписується в частину дуги окружності, центром якої є робоче місце оператора. Конструкція пульта, що є постійним робочим місцем оператора, повинна бути пристосована для роботи сидячи в зручній позі. Для записів на пульті відводиться поверхню площею не менше 100x200 мм.

Ефективність діяльності оператора істотно залежить від тимчасових і точностних характеристик взаємодії з інформаційною моделлю. Центральним моментом такої взаємодії є перший етап діяльності оператора - сприйняття інформації.

Для перевірки припущення про залежність ефективності діяльності оператора в реальних умовах від обсягу оперативного відображення нами була спланована і проведена серія експериментів на ТЕЦ-21 Мосенерго. Завдання полягало в тому, щоб з'ясувати, як залежить швидкість ліквідації оператором найбільш екстрених порушень режиму (сигналів 1 і 2 - й пріоритетних груп) від загального числа сигналів всіх груп, відображених на СОІ. У відведений для експериментів нічний час було проведено 4 таких випробування, управління енергоблоком при яких здійснювалося по черзі чотирма досвідченими операторами.

Для перевірки припущення про залежність ефективності діяльності оператора в реальних умовах від оперативного обсягу відображення була виконана серія експериментів на ТЕЦ-21 Мосенерго. У нічний час за планом, узгодженим з Мосенерго, було проведено 4 реальних аварійних випробування.

Еталонні характеристики в залежності від колебательности об'єкта управління. З рис. 104 і 105 видно, як впливають параметри об'єктів управління на ефективність діяльності оператора, а отже.

Облік даних анкети необхідний для розробки заходів щодо підвищення безпеки виробництва та збільшення ефективності діяльності операторів. На питання анкети необхідно відповісти докладно.

Облік даних анкети необхідний для розробки заходів щодо поліпшення організації технічної документації з метою підвищення ефективності діяльності оператора.

Дослідження показали, що змінюючи характеристики системи відображення інформації, зокрема, оптимізуючи число приладів, на які надходять сигнали, можна частково компенсувати несприятливі дії зовнішніх умов, підвищувати ефективність діяльності оператора, знижувати її напруженість. Ці результати підтверджують перспективність практичного використання принципу регулювання інтенсивності потоку сигналів, що надходять до оператора, побудови інформаційно-демпфуючих систем з класу інформаційно-адаптивних.

У зв'язку з тим, що на підставі результатів розрахунку характеристик інформаційної системи даються рекомендації про оптимальне числі сигнальних елементів (або контрольно-вимірювальних приладів) на СОІ попт, вельми важливим є питання вибору критеріїв, за якими оцінюється ефективність діяльності оператора при різних обсягах оперативного відображення.

Дуже істотні також рішучість, ініціатива, наполегливість, самостійність, витримка, самовладання, самокритичність. Вплив кожного цієї якості на надійність і ефективність діяльності оператора не менше, а можливо більше, ніж стан здоров'я, фізичної сили.

Експерименти зі змінними мнемосхемами, в яких одні і ті ж завдання вирішувалися випробуваними при різних коефіцієнтах надмірності інформації (К №), підтвердили, що наявність надлишкової інформації є одним з істотних факторів, що обумовлюють складність вирішення оперативних завдань. Таким чином, зниження надмірності інформації, що відображається є важливим засобом підвищення ефективності діяльності операторів. На практиці необхідно вибрати оптимальний спосіб зниження надмірності інформації на СОІ. Принципово можливо багато таких способів, однак майже всі вони є приватними різновидами двох основних: в одних здійснюється поділ у часі (цей метод був реалізований нами в змінних мнемосхемах), в інших - поділ в просторі.

Кожен з параметрів цих моделей оцінює тільки певну сторону роботи системи і діяльності оператора і тому не може служити узагальненим показником роботи всієї системи. В якості такої узагальненої характеристики зазвичай використовується параметр ефективності, зокрема можна оцінювати ефективність діяльності оператора по його надійності і тимчасовим характеристикам реакцій.

Сл опей ость АСУ, високе почуття відповідальності операторів, специфічні умови їх діяльності, обмежена по-двюкность, замкнутість обсягу, а також свідомість можливості появи нештатних ситуацій призводять до того, що у оператора накопичується напруженість. Це призводить до нервово-психічного перевтоми, виникненню почуття тривоги з відповідними наслідками, в результаті чого надійність і ефективність діяльності операторів знижується в значній мірі. Тому все більш актуальним завданням є пошук шляхів і методів цілеспрямованої регуляції стану оператора.

Експерименти підтвердили, що змістовна інтерпретація і співвіднесення що відображається з якісними характеристиками об'єкта не завжди обов'язкові. Виявлено випадки, коли абстрагування процесу рішення задачі від уявлення про конкретний об'єкт управління може служити засобом підвищення ефективності діяльності операторів. Як приклад можна привести наші досліди, в яких піддослідні замість звичайних окремих фізичних параметрів об'єктів сприймали комплексні абстрактні параметри (інваріанти - комплекси), що різко спростило процеси регулювання параметрів складних багатозв'язних об'єктів. Результати дозволили рекомендувати і застосовувати на практиці, крім звичайних, асоціативних СОІ, також умовно-абстрактні СОІ, службовці сенсорної опорою формалізованих операцій при управлінні об'єктом.

Цій вимозі відповідає принцип просторового співвіднесення елементів контролю і управління, що представляє собою модифікацію більш загального психологічного принципу сумісності стимулу і реакції для складних видів діяльності, пов'язаних з прийняттям оперативних рішень. Цей принцип був апробований нами, зокрема, при реконструкції мнемосхеми одного з великих виробництв Щекинского хімкомбінату, що дозволило істотно підвищити ефективність діяльності операторів (див. Гл. Під надійністю оператора розуміється його здатність виконувати покладені на нього функції при заданих умовах роботи. Вона визначається його індивідуальними якостями, ступенем тренованості, працездатністю і витривалістю. Навіть при повній безвідмовності апаратури оператор при зчитуванні інформації з екрану може робити помилки. Однак оператор, сприймаючи перекручену інформацію, може її і відновити. У зв'язку з цим такі кількісні критерії надійності уои, як ймовірність безвідмовної роботи, інтенсивність відмов, середній час напрацювання на відмову і ін., що характеризують надежностние показники простих систем, слід доповнити критеріями ефективності діяльності оператора.