А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефективність - вкладення - засіб

Ефективність вкладення коштів у виробничі запаси може характеризуватися показниками оборотності, вимірюваними в оборотах або в днях.

Разом з тим важливо пам'ятати, що ефективність вкладень коштів, що виділяються в подібних ситуаціях, контролюється набагато уважніше і суворіше.

Не дивно, що періодичні розчарування щодо доходностей ринкових цінних паперів спонукали частину інвесторів досліджувати ефективність вкладень коштів у деякі матеріальні активи, якими раніше цікавилися тільки колекціонери. У табл. 26.6 наведені середні прибутковості вкладення в різні предмети колекціонування за три п'ятирічних періоду.

Крім інтегральних показників, в економічній статистиці застосовують ряд коефіцієнтів, індексів і абсолютних показників, які дозволяють всебічно охарактеризувати величину і ступінь використання акціонерного капіталу, ефективність вкладення коштів інвесторів у цінні папери, вартість цінних паперів і інші цінові параметри. Це так звані локальні показники, які відносяться в першу чергу до фундаментального аналізу конкретного підприємства. Їх використання буде розглянуто в розділі, присвяченому аналізу економічного становища компанії.

Якість грунтів, їх бонітет грають важливу роль і в освіті диференціальної ренти II, оскільки величина доходу, пов'язана з інтенсивністю господарювання, залежить і від властивостей ґрунтів. Ясно, що ефективність вкладення коштів в господарства з кращими грунтами вище.

Попередня оцінка ефективності інвестицій найчастіше полягає в аналізі та оцінці грошових потоків. Для отримання повної інформації про ступінь ефективності вкладення коштів аналіз конкретного інвестиційного проекту повинен бути доповнений оцінкою здатності підприємства ефективно розпорядитися інвестиціями на його здійснення, тобто оцінкою інвестиційного потенціалу підприємства.

При об'єднанні інформації цих звітних форм отримують нові дуже важливі показники, найбільш повно відображають фінансовий стан підприємства. Наприклад, по відношенню окремих статей активу балансу і виручки можна судити про найважливіші характеристики швидкості їх обороту, зіставлення прибутку і вкладеного каптала дозволяє оцінити ефективність вкладення коштів.

Розміщення страхових резервів має бути здійснене таким чином, щоб забезпечити дохід від інвестування не нижче прийнятного рівня. Допомогти зберегти дохід при несприятливих змінах кон'юнктури дозволяє диверсифікація розміщення страхових резервів, тобто розміщення коштів у кілька різних за характером об'єктів інвестування. Мінімальним умовою ефективності вкладення коштів є забезпечення доходу, що перевищує за величиною темпи інфляції.

Рівень технічної оснащеності і організації виробництва у допоміжних цехах на багатьох підприємствах значно нижчий, ніж в цехах основного виробництва. Відставання в рівні механізації праці допоміжних робітників і як наслідок низька продуктивність праці обумовлюють необхідність утримання великої кількості допоміжних робітників, призводять до високої собівартості робіт і послуг, які виконуються цими цехами. Аналіз показує, що в зв'язку з істотним розривом в рівні механізації праці в цехах основного і допоміжного виробництв склалося таке становище, що ефективність вкладення коштів на підвищення рівня механізації в допоміжному виробництві значно вище, ніж в цехах основного виробництва. У цехах допоміжного виробництва невикористаних резервів зараз значно більше, ніж в цехах основного виробництва. Все це визначає роль і значення аналізу роботи допоміжних цехів.

Так, на Львівському телевізорних заводі діє автоматизована система управління Львів. Вона дозволяє комплексно, узгоджено вирішувати завдання планування виробництва, прогнозування та оперативного управління. В цілому ефективність вкладення коштів в автоматизацію управління на Львівському телевізорних заводі в три рази перевищила ефективність вкладення цих же коштів в саме виробництво.

Люди надають певну важливість своїм ролям. Саме тому людина вибирає собі певну роль, і цінності в різних ролях можуть кардинально відрізнятися. Їх підхід завжди один і той же, вони кажуть, що вони найбільша і найкраща компанія, і що вони збираються отримати мою клієнтуру. Мої рольові цінності пов'язані з організацією та ефективністю вкладення коштів у навчання. І найбільше мене тішить те, що хоча я сказав їм про це, вони наполегливо продовжують розходитися зі мною в цінностях і збільшувати прірву між нами.