А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефект - гальмування - процес

Ефект гальмування процесу прийнято пов'язувати з гетерогенністю реакційної системи, оскільки кристалізується полімер може захоплювати активні центри. У роботі англійських авторів проведено формальний кінетичний аналіз цієї ділянки кінетичної кривої. Робота може служити ілюстрацією того, як під експериментальні дані можна підігнати навіть вельми мало обґрунтований гіпотетичний механізм, вели не ґрунтуватися на експериментальних доказах. Форма кінетичної кривої найкраще описувалася рівнянням, виведеним з припущення, що гальмування реакції відбувається за рахунок інтібіро-вання при взаємодії зростаючого активного центру з розчинником.

Ефект гальмування процесу прийнято пов'язувати з гетерогенністю реакційної системи, оскільки кристалізується полімер може захоплювати активні центри. В роботі 22 проведено формальний кінетичний аналіз цієї ділянки кінетичної кривої. Робота аг може служити ілюстрацією того, як під експериментальні дані можна підігнати навіть вельми мало обґрунтований гіпотетичний механізм, якщо не ґрунтуватися на будь-яких прямих доказів. Експериментальні дані (форма кінетичної кривої) найкраще описувалися рівнянням, виведеним з припущення, що гальмування реакції відбувається за рахунок пригнічення при взаємодії зростаючого активного центру з розчинником.

Як видно з малюнка, ефект гальмування процесу з часом падає при збільшенні фг електрода.

Слід зазначити, що після чотирьох годин термічної обробки пеку для всього інтервалу досліджених температур спостерігалося встановлення практично рівноважного (стану системи, що пов'язано, очевидно, з ефектом гальмування процесу продуктами реакції. Відновлення кадмію на ртутному електроді відбувається при досить негативних потенціалах (більш- 0 4 в), що перешкоджає адсорбції ПАР першої групи і робить дуже ймовірним електрохімічне відновлення адсорбованих на електроді ПАР другої групи. Катодне відновлення ПАР з утворенням сплавів металів з металоїдами деполяризує електродний процес і знижує ефект гальмування процесу відновлення металу адсорбованими частинками добавки.

на підставі періодичного закону Д. І. Менделєєва слід було очікувати, що органічні сполуки фосфору, за будовою аналогічні вже розглянутим з'єднанням азоту, повинні також мати здатність гальмувати розчинення стали в сірчаної та соляної кислоти. У патентній літературі є також вказівки на можливість застосування фосфінів як інгібіторів корозії в кислотах, але з такими інгібіторами не вдавалося отримати практично цінних ефектів гальмування процесів корозії.

В останніх дослідах при всіх вивчених потенціалах спостерігається падіння струму окислення органічної речовини. На рис. 4 наведені побудовані на основі i - i-кривих поляризаційні криві, кожна з яких відповідає певному інтервалу часу після введення метанолу. Ефект гальмування процесу падає зі збільшенням СРГ електрода.

Як видно з малюнка, при дуже малих концентраціях солі тетраетіламмонія спостерігається зростання кінетичного струму - завдяки зниженню негативного% - потенціалу і полегшення адсорбції аніонів малеїновий кислоти. Для чисто об'ємного струму, наприклад при відновленні моноаніонов малеїновий кислоти, що утворюються в об'ємному приелектродному шарі, введення в розчин тетразаме-щенной аммониевой солі призводить лише до підвищення кінетичного струму (див. Рис. 12 на стор. У цьому випадку позначається тільки ефект зменшення негативного г - потенціалу в результаті адсорбції катіонів, а ефект гальмування процесу плівкою поверхнево-активної речовини не спостерігається. На рис. 12 також приведена залежність висоти цієї кінетичної хвилі від концентрації поверхнево-активного изобутилового спирту, присутність якого не впливає нат - потенціал; як випливає з малюнка , додавання незарядженого поверхнево-активної речовини не позначається на величині чисто об'ємного кінетичного струму.

Як видно з малюнка, при дуже малих концентраціях солі тетраетіламмонія спостерігається зростання кінетичного струму - завдяки зниженню негативного - потенціалу і полегшення адсорбції аніонів малеїновий кислоти. Для чисто об'ємного струму , наприклад при відновленні моноаніонов малеїновий кислоти, що утворюються в об'ємному приелектродному шарі, введення в розчин тетразаме-щенной аммониевой солі призводить лише до підвищення кінетичного струму (див. рис. 12 на стор. У цьому випадку позначається тільки ефект зменшення негативного г - потенціалу в результаті адсорбції катіонів, а ефект гальмування процесу плівкою поверхнево-активної речовини не спостерігається. На рис. 12 також приведена залежність висоти цієї кінетичної хвилі від концентрації поверхнево-активного изобутилового спирту, присутність якого не впливає на г - потенціал; як випливає з малюнка, додавання незарядженого поверхнево-активної речовини не позначається на величині чисто об'ємного кінетичного струму.

У цьому випадку наявність межі гальмування пояснюється переходом від розвитку ланцюга в реакції з участю активних радикалів до розвитку ланцюга за участю радикалів типу аллільних. У міру збільшення числа груп СН3 в молекулі додається в процесі олефина ефект гальмування розпаду низькомолекулярних парафінових вуглеводнів до певної межі зростає, а потім падає. Наявність максимуму на кривій гальмування процесу розпаду пояснюється взаємодією олефина спочатку з активними радикалами, в результаті чого їх кількість в зоні реакції знижується, в подальшому при розпаді олефина утворюється молекула інгібітора (наприклад, пропілену), в зв'язку з чим ефект гальмування процесу розпаду підвищується ще в більшою мірою. При добавці більш високомолекулярних розгалужених олефінів (наприклад, тетраметілетілена) розпад парафінових вуглеводнів прискорюється, так як в цьому випадку при розпаді олефина утворюється більше активних, ніж малоактивних радикалів. Зі збільшенням температури гальмуючий ефект інгібіторів зменшується.