А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефект - виробничий важіль

Ефект виробничого важеля проявляється в силі його впливу.

Ефект виробничого важеля показує, у скільки разів зміна прибутку більше темпів приросту обсягу реалізації. Збільшення прибутку відбувається за рахунок ефекту масштабу виробництва.

Ефектом виробничого важеля називається таке явище, коли зі зміною виручки від реалізації продукції відбувається більш інтенсивна зміна прибутку в ту чи іншу сторону.

Якщо ефект виробничого важеля дорівнює 10 то для того, щоб опинитися без прибутку, достатньо 10% - ного скорочення обсягу реалізації.

Якщо ефект виробничого важеля дорівнює 2 то фірма виявиться без прибутку в тому випадку, якщо виручка знизиться в два рази.

Якщо ефект виробничого важеля дорівнює 10 то для того, щоб опинитися без прибутку, достатньо 10% - ного скорочення обсягу реалізації.

Якщо ефект виробничого важеля дорівнює 2 то фірма виявиться без прибутку в тому випадку, якщо виручка знизиться в два рази.

Показник ефекту виробничого важеля має важливе практичне значення.

Проведені розрахунки дозволяють визначити силу ефекту виробничого важеля. Для цього слід із загальної суми виручки від реалізації продукції виключити змінні витрати, а результат розділити на суму прибутку.

Розрахунок прибутку фірми після зміни в асортименті. Тепер подивимося, як відбилася зміна в асортименті на запасі міцності фірми і ефект виробничого важеля.

Фінансове становище підприємства А. В особливо скрутне становище потрапляє то підприємство, у якого в умовах спаду виробництва збитки перевищують маржинальний дохід, тобто ефект виробничого важеля по модулю нижче одиниці. Збільшення виручки від реалізації продукції на такому підприємстві тягне за собою зниження збитків в меншому ступені, ніж зростання обсягу виробництва, що викликав його.

Виробничий важіль показує, який вплив зміна виручки фірми надає на її прибуток. Чим вище ефект виробничого важеля, тим більш ризикованим з точки зору мінливості прибутку є положення фірми.

Змінюючи співвідношення між постійними і змінними витратами в межах можливостей підприємства, можна вирішити питання оптимізації величини прибутку. Така залежність називається ефектом виробничого важеля.

Другий спосіб максимізації прибутку заснований на зіставленні обсягу продажів з валовими, змінними і постійними витратами. У літературі цей спосіб часто називають ефектом виробничого важеля.

Використання різних видів показників рентабельності дозволяє визначити вплив структурних елементів капіталу на фінансовий результат. Одним з інструментів такого роду аналізу в рамках концепції методу прямого рахунку (direct costing) є поняття операційного (виробничого) важеля. У загальному сенсі, операційний важіль визначає можливість отримання більшого або меншого зміни прибутку при одному і тому ж зниженні виручки. Образне уявлення цього поняття дано на рис. 8.3. Ефект виробничого важеля можна обчислити за формулою: ЕПР 1 РС /П5 де Пб - прибуток до оподаткування (балансова); FC - постійні витрати.

Відомо, що за інших рівних умов темпи зростання прибутку завжди випереджають темпи зростання реалізації продукції. В основі цього явища лежить про'ектівная причина: при збільшенні обсягу реалізації продукції частка постійних витрат в структурі собівартості продукції знижується, і проявляється уффешп додаткового прибутку. В сучасних умовах облік цього феномена, іменованого також ефектом виробничого важеля, стає необхідним елементом прийняття багатьох фінансових рішень.