А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефект - магнітна обробка

Ефект магнітної обробки залежить від багатьох факторів, які не завжди можна врахувати. Процеси обробки більш складні, ніж це передбачають при першому знайомстві з ними. Промислової практикою освоєні лише окремі сторони і можливості процесів. Можна не сумніватися, що в майбутньому виникнуть нові шляхи і області застосування магнітної обробки.

Ефект магнітної обробки багато в чому залежить від якості вихідної води. Нехтування цим найважливішою умовою призводить нерідко до негативних результатів.

Ефект магнітної обробки тісно пов'язаний з присутністю в оброблюваної воді феромагнітних оксидів заліза. Технічно це може бути здійснено, наприклад, байпас-ням відповідної кількості води котла під час продування.

Стенд для магнітної обробки води. Ефект магнітної обробки має складну залежність від різних чинників, таких як час обробки, час після обробки, режим течії в межполюсние просторі, характеристики магнітного поля та ін. Для проведення досліджень виготовлений стенд (рис. 3.2 - 3.4), який дозволяє заміряти швидкість корозії до і після магнітного впливу.

Ефект магнітної обробки розчинів залежить від умов обробки, а найкращі результати отримують при певних оптимальних режимах. У табл. 11 показано вплив напруженості магнітного поля на міцність зразків гіпсу 7 X 7 X 7 см через 1 5 годин і 7 діб. 
Однією з умов реалізації ефектів магнітної обробки є обов'язкове протікання оброблюваної середовища через одне або декілька магнітних полів. Оптимальна швидкість протікання середовища через магнітні поля - залежить від характеру оброблюваної рідини, характеристик магнітного поля та інших факторів.

Вплив напруженості магнітного поля на ефект магнітної обробки по зменшенню наводороживания стали має поліекстремальную залежність.

вплив швидкості потоку на зрушення потенціалу (ефект магнітної обробки) має екстремальний характер (рис. 46), що збігається з результатами досліджень інших авторів. Максимальний ефект магнітної обробки був відзначений при швидкості потоку, що дорівнює 2 5 м /с, і, циркулюючи з цією швидкістю, він за 30 хв перетинав магнітне поле 12 разів.

Смирнов[46]і Йовчев[47]вважають, що ефект магнітної обробки залежить від магнітних властивостей розчинів Природні води слід розглядати як разбавленньн водні розчини солей, магнітна сприйнятливість до торих представляє суму парціальних магнітних ше пріімчівостей іонів розчинених солей і газів. Підви щення вмісту у воді парамагнітних іонів (Fe2 Fe3 Мп і ін.) Покращує процес магнітної обробки, i при подальшому упарюванні тверда фаза виділяєте) набагато раніше.

Очевидно, вміст у воді речовин, що негативно впливають на ефект магнітної обробки і його збереження, буде також негативно впливати і на результати короткочасних впливів магнітних полів на воду замішування.

Швидкість потоку води в робочому зазорі апарату великого впливу на ефект магнітної обробки не робить. Ефект дещо зростає зі збільшенням швидкості потоку води, а при більшій швидкості знижується. Практично найбільш підходяща швидкість знаходиться в межах від 1 до 2 м /с. Для вод сильно мінералізованих вона може. Збільшення числа перетинів (полюсів)[40]НЕ призводить до помітного поліпшення обробки води, проте з цим погодитися не можна, так як при цьому зростає час контакту води з магнітним полем. За даними фірми CEPI рекомендується лише 2: кратне перетин.

Кількість зважених часток в живильній воді при цьому може виявитися недостатнім і антінакіпний ефект магнітної обробки буде знижуватися. Зменшення ефекту магнітної обробки спостерігається також при розведенні води конденсатом.

експериментально встановлено, що при додаванні соди (2 - 4 г /л) ефект магнітної обробки стабілізується і посилюється.

Експериментально встановлено, що при додаванні соди (2 - 4 г /л) ефект магнітної обробки стабілізується і посилюється. Існує припущення, що при зміні рН розчину змінюється ступінь дисоціації ксантоге-нової кислоти, що утворюється в результаті гідролізу ксантогенат-них іонів.

При досить малому кроці напруженості магнітного поля спостерігається поліекстремальная залежність (крива 1), іноді з одним максимумом (крива 2), а іноді з безперервним збільшенням ефекту магнітної обробки (крива 3), внаслідок накопичення будь-яких необоротних процесів.

У процесах флотації, як і в інших випадках, проявляються особливості структури поляризованої магнітним полем води і її пам'ять, тому факторами, що негативно впливають на ефект і збереження ефекту магнітної обробки, буде визначатися і ефективність застосування методу при збагаченні корисних копалин.

З ростом напруженості МП о1 Про до 9000 е зменшується розмір виділяються кристал лов карбонату кальцію, і в поле максимальної напря женности він в 2.5 - Зраза менше, ніж в досвіді без МП[29]Вплив МП на нерухомий пересичений і знаходячи щійся в русі розчин носить аналогічний характер, н ефект магнітної обробки для рухається рідинний.

Показано, що магнітна обробка сприяє зменшенню зносу в 2 - 2 5 рази. Ефект магнітної обробки пов'язаний з утворенням на поверхні оталі більш щільних окисних плівок.

Ефект магнітної обробки залежить від сольового складу юди, при цьому присутність іонів заліза значно ніжа накипоутворення.

Кількість зважених часток в живильній воді при цьому може виявитися недостатнім і антінакіпний ефект магнітної обробки буде знижуватися. Зменшення ефекту магнітної обробки спостерігається також при розведенні води конденсатом.

Для стабільного отримання кращих практичних результатів електромагнітної обробки водних систем, з урахуванням неминучості зміни в часі різних умов, потрібно безперервний контроль ефективності дії апарату. Не менш важлива індикація ефекту магнітної обробки в дослідженнях, а також у пусковий період промислових апаратів.

Для стабільного отримання кращих практичних результатів електромагнітної обробки водних систем, з урахуванням неминучості зміни в часі різних умов, необхідний безперервний контроль ефективності дії апарату. Не менш важлива індикація ефекту магнітної обробки в дослідженнях, а також у пусковий період промислових апаратів.

Схема експериментального стенду. Максимальна ефективність магнітної обробки води спостерігається при оптимальних співвідношеннях змістів окремих іонів, що знаходяться у вихідній воді. При співвідношеннях змістів окремих іонів, що відрізняються від оптимальних, ефект магнітної обробки зменшується або майже відсутня.

Взаємозв'язок коефіцієнта активності та ефекту впливу ультразвуку на кристалізацію. | Дія електричного струму на кристалізацію в залежності від характеристик насичення і перенасичення. За даними практики при магнітній обробці спостерігається прискорення зняття пересичення практично для багатьох речовин. Тому поки не вдається встановити не тільки кількісної, але і якісної зв'язку між розглянутими параметрами і ефектом магнітної обробки.

В інших роботах Классена[38]і його співробітників показано, що застосування магнітної обробки води при флотації збільшує витяг мінералів і покращує кінетику процесу. Магнітна обробка надає також позитивний вплив на швидкість освітлення рудних пульп. Ефект магнітної обробки залежить від сольового складу води, у міру зростання напруженості МП має ряд максимумів і мінімумів, але завжди можна вибрати напруженість поля, найбільш ефективну для даного процесу. Поліпшення технологічних властивостей води і водних систем після дії на них магнітного поля пояснюється об'ємно-структурними змінами в рідкій фазі[38, 39], Внаслідок яких, мабуть, не виключені структурно-кінетичні зміни на кордоні розділу фаз.

Обробка води, яка характеризується високою сульфатної жорсткістю, не дає настільки хороших результатів. Всі фактори, що визначають можливість отримання пересичених розчинів, зокрема вміст у воді двоокису вуглецю, впливають на результати магнітної обробки. При надмірно великій концентрації двоокису вуглецю ефект магнітної обробки погіршується.

Ефективність магнітної обробки води в системах опалення та гарячого водопостачання залежить від її хімічного складу. Максимальний ефект магнітної обробки спостерігається для води гідрокарбонатно класу. При магнітної обробки води хлоридного класу ефект магнітної обробки зменшується: найменший ефект відзначається при магнітній обробці води сульфатного класу.

Шламоотделітель представляє пристрій, що поєднує накопичення і видалення шламу з обробкою води магнітним полем. Відділення води від шламу відбувається під дією гравітаційних і відцентрових сил і магнітного поля. Шламоотделітелі встановлюються на опускних трубах циркуляційного контуру котла і, таким чином, вода піддається багаторазовому впливу поля, що сприяє утворенню нових центрів кристалізації і в кінцевому підсумку підвищує ефект магнітної обробки.

Вона полягає в пропущенні води через магнітні поля з чергується спрямованістю, які створюються постійними магнітами або електромагнітами. При цьому кристалізація з'єднань - накіпеобразователей - відбувається не на стінках тегоюоб-ною апаратури, а в воді. Під дією омагниченной води спостерігається руйнування і раніше утворилася накипу. Ефект магнітної обробки посилюється, якщо воду пропускати через магнітне поле 3 - 5 разів протягом доби. Максимальний вплив магнітного поля спостерігається при напрямку потоку води, перпендикулярному магнітному полю.

Фізико-хімічна сутність явищ, що відбуваються при обробці води магнітним полем, в даний час ще не з'ясована. Автором даної глави розроблені конструкції магнітних апаратів[3], Що дозволяють в широкому діапазоні варіювати параметри обробки води магнітним полем, і проведені широкі дослідження цього методу в напіввиробничих і промислових умовах. Експериментально встановлено, що ефективність магнітної обробки води залежить від багатьох факторів: хімічного складу води, напруженості поля і числа полюсів апарату, швидкості руху води в зазорі апарату, тривалості перебування обробленої води в системі і ін. Методики розрахунку оптимального режиму обробки води магнітним полем, що враховує вплив усіх зазначених чинників, в даний час не існує. Більш того, не представляється навіть можливим заздалегідь сказати, чи буде досягнутий ефект магнітної обробки в тому чи іншому випадку чи ні.