А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефіроамін

Ефіроаміни пропандиола-1 2 є потенційно біологічно активними сполуками.

Ефіроаміни пропандиола-1 2 з алкільним радикалом в по додатку-2 отримують попередніми взаємодією 1 3-дихлор - 2-пропанолу з RMgHal перекладом утворюється при цьому з'єднання до відповідного 2-хлорметил - 2-алкілоксіран заміщенням галогену на арилокси-групу і конденсацією послід нього продукту з ізопропіламіном.

Запропоновано також метод отримання ефіроамінов пропандіо ла-1 2 заснований на реакції 1 - К-3 - (К - окси) - Азетидин, (Гдень - ал кил або аралкіл, R - захисна група) з фенолами з піду щим зняттям захисної групи.

З метою отримання нових р-адреноблокатори на основі ефіроамінов пропан-диола-1 2 синтезовані 4-діалкіламінометілпроізводние - 2 2- диметил посилання - 1 3-діоксолан.

Виходячи з n - метоксіфеноксіметілоксірана, первинних і вторинних амінів синтезований ряд ефіроамінов пропандіо ла-1 2[277]і досліджена природа водневого зв'язку за допомогою ІЧ-спектроскопії.

Як емульгатора для полімеризації за типом буна[10]використовують синтетичний продукт (ефіроамін), одержуваний переетері-ції ДІМЕТІЛАМІНОЕТАНОЛА і жирних кислот - продуктів окислення парафінів. Солі абіетіламін ів також були запропоновані в якості емульгаторів[11]при полімеризації бутадієну. Для відділення полімеру певні кількості таких основних емульгаторів адсорбуються коагулятом, що призводить до поліпшення еластичних властивостей, незначного підвищення температури при навантаженнях і малим втрат за рахунок газовиділення.

У монографії також представлені матеріали, присвячені синтезу, властивостями і біологічною активністю ефіроамінов про-пандіола-1 2 діаміноспіртов, амінохлоргідрінов і особливостям розпаду цих сполук під дією електронного удару.

Для створення нових лікарських засобів, стимуляторів або інгібіторів росту рослин перспективними сполуками є ефіроаміни пропандиола-1 2 і діаміноспірти.

Розроблено методи синтезу нових представників піразоло-нів-5 (вихід 80 - 88%) з використанням циклізації ефіроамінов пропан-1 3-диола, що містять залишки гідразину, під дією ацето-оцтового ефіру. Виявлено, що отримані сполуки роблять помітний вплив на ріст і розвиток рослин.

Останній вводять в реакцію з первинними амінами в органічному розчиннику (ТГФ, Діоко сан, спирти) і отримують відповідний ефіроамін.