А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - звуження потоку

Вибір пристрою звуження для витратомірів в'язких рідин і газів //вимірювач.

Після вибору звужено устрою, виходячи з вищевикладеного, вибирають відповідний дифманометр. Вибирається шкала дифманометра таким чином, щоб вимірювана максимальна величина витрат дорівнювала стандартному максимального значення витрати за шкалою приладу.

Втрата тиску в пристрої звуження потоку. При виборі пристрою звуження слід рахуватися з втратою тиску вимірюваного середовища, так як тиск за звужує пристроєм, як видно з рис. 14 - 1 - 1 повністю не відновлюється. Втрату тиску вимірюваного середовища, що протікає через звуження потоку, визначають як різницю статичних тисків, вимірюваних в двох найближчих поперечних перетинах, в яких як до, так і після звужуючого пристрою не спостерігається його впливу на характер потоку. З графіка видно, що при одному і тому ж значенні m втрата тиску в діафрагмі більше, ніж в соплі. Однак слід зазначити, що при рівних перепадах тиску для одного і того ж витрати середовища значення т для діафрагми більше, ніж для сопла, тому практично втрата тиску при використанні діафрагм і сопел приблизно однакова.

Втрати тиску в звужуючих пристроях. При виборі пристрою звуження керуються допустимої втратою тиску вимірюваного середовища, необхідною точністю вимірювання та умовами виготовлення і установки пристрою звуження на трубопроводі.

При виборі пристрою звуження необхідно з'ясувати можливість вимірювання, призначення приладу і характеристику вимірюваного середовища. Ці дані кладуться в основу всього розрахунку і визначають необхідну точність вимірювання.

При виборі пристрою звуження необхідно враховувати наступні фактори: величину втрати напору, складність виготовлення і монтажу, вартість, довжину прямої ділянки трубопроводу, умови зносу і швидкість протікання вимірюваного речовини.

При виборі пристрою звуження для попередження великих втрат тиску слід віддавати перевагу соплу і трубі Вентурі але при цьому доводиться зважати на їх більш високою вартістю і громіздкістю.

При виборі пристрою звуження необхідно з'ясувати можливість вимірювання, призначення приладу і характеристику вимірюваного середовища. Ці дані кладуться в основу всього розрахунку і визначають необхідну точність вимірювання.

Втрата тиску-шш в нормалізованих звужуючих пристроях. 7 в діафрагмі. г - в соп - 5е. 3 - в звичайному еопле. При виборі пристрою звуження враховують допустиме значення безповоротної втрати тиску, необхідну точність вимірювання, умови виготовлення і установки звужено влаштування у трубопроводі.

Втрата тиску пристроях. При виборі пристрою звуження керуються допустимої втратою тиску вимірюваного середовища, необхідною точністю вимірювання та умовами виготовлення і установки пристрою звуження на трубопроводі.

Загальний вигляд витратомірного труби.

При (виборі пристрою звуження керуються допустимою величиною залишкової втрати тиску, необхідною точністю вимірювання та умовами виготовлення і установки пристрою звуження IB трубопроводі. Найбільш трудомісткою є операція вибору звужено устрою, оскільки в кожному окремому випадку необхідне виконання досить громіздкого розрахунку. Таким чином , для вибору пристрою звуження необхідно перевірити можливість застосування нормальних звужують пристроїв з найменшою залишкової втратою тиску. Якщо нормальними звуження потоку якісно виміряти неможливо, потрібно використовувати спеціальні звужують пристрої. необхідно завжди прагнути до досягнення найменшого допустимого при обраної точності вимірювання значення перепаду тиску в пристрої звуження потоку.

Нормальні звужують пристрої. Ця обставина враховується при виборі звужують пристроїв. Крім цього, при виборі пристрою звуження враховуються такі чинники, як точність вимірювання, максимальна витрата, зміна вхідного профілю в процесі експлуатації.