А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Етілгексанол

Етілгексанол кипить при 183 5 С; він застосовується для руйнування піни і як змочувальну речовину, а також є проміжним продуктом для різноманітних синтезів.

Етілгексанол кипить при 183 5 С; він застосовується для руйнування піни і як змочувальну речовину, а також є проміжним продуктом для різноманітних синтезів.

Етілгексанол широко застосовується в різних областях. Його виробництво в США в 1983 р перевищила 175 тис, т; хоча 2-етілгексанол (2 - ЕГ) виходить за складною многостадийной технології, темпи виробництва його безперервно ростуть.

Залежність логарифма часу утримування від числа вуглецевих атомів в молекулі. 1 - к. Спирти С4 - С10. 2 - ізоспірти. | Залежність логарифма часу утримування від температури кипіння. 7 - і. спирти. Етілгексанол, що отримується шляхом конденсації бутилового спирту, використовується у виробництві пластифікаторів. Для з'ясування можливості використання 2-етілгексанол після ректифікації в цьому виробництві був розроблений газохроматографіче-ський метод аналізу, що дозволяє судити про склад товарного і оборотного спирту.

Бутанол і етілгексанол є важливою сировиною для виробництва пластифікаторів для вінілової гуми, особливо для виробництва вінілової пластмаси.

Ацетілендіол - виходить з 2 моль етілгексанол і 1 моль диацетилу.

Прилад (див. Роботу 24) дещо видозмінили; колба була збільшена на 50 мл і для додавання етілгексанол була упаяна крапельна воронка. До кінця реакції газ видаляли шляхом кип'ятіння (пари доходили до крана газової бюретки), вимірювали обсяг і визначали кількість етану спільно з перейшов захисним газом мас-спектрометрії способом.

Прилад (див. Роботу 24) дещо видозмінили: колба була збільшена на 50 мл і для додавання етілгексанол була упаяна крапельна воронка. До кінця реакції газ видаляли шляхом кип'ятіння (пари доходили до крапу газової бюретки), вимірювали обсяг і визначали кількість етану спільно з перейшов захисним газом мас-спектрометрії способом.

При гідроформілірованія пропена (розд. Етілгексанол - отримують альдольної конденсацією бутаналь з подальшою дегідратацією і відновленням (розд. Суміші спиртів С6 - Cs отримують також гидрированием відповідних фракцій синтетичних жирних кислот. Етілгексанол (Cs) виробляють з н-мас-ляного альдегіду; останній отримують не тільки шляхом гідроформілірованія, але і з ацетальдегіду через кротоновий альдегід.

Суміші спиртів; Cs-Са отримують також гидрированием відповідних фракцій синтетичних жирних кислот. етілгексанол Cs) виробляють з до-мас-ляного альдегіду; останній отримують не тільки шляхом гідроформілірованія, але і з ацетальдегіду через кротоновий альдегід.

Таким чином, показано, що з продуктів повного гідрування 2-етілгексеналя на обох застосованих каталізаторах може бути отриманий 2-етілгексанол задовільної якості при однакових параметрах ректифікації. Прийняті параметри ректифікації дозволяють отримати 2 етілгексанол з концентрацією 99 2 - 99 3 при добуванні від потенціалу 98 7 вага.

Існують, однак, випадки, коли реакції альдольної конденсації виявляються корисними. Так, 2-етілгексанол отримують методом альдольної конденсації масляного альдегіду з подальшим гидрированием. Етілгексанол - один з найважливіших спиртів-компонентів пластифікаторів, його щорічне виробництво становить сотні тисяч тонн.

Проникнення кулястих молекул тріізобутілфосфата МОЖД макромолекулами триацетату целюлози сприяє утворенню сіль-ватної оболонки і, внаслідок міжмолекулярної взаємодії перешкоджає випаровуванню пластифікатора. Обсяг молекул трикрезилфосфат більше, тому і зв'язок, здійснювана міжмолекулярним взаємодією, менш міцна. Різна летючість родамолла РН, спиртовий радикал якого має нормальну будову, і палатінола АН, з рівним по довжині, але розгалуженим спиртовим радикалом, при практично рівній тиску пари, пояснюється розгалуженою будовою етілгексанол.

Гідроформілірованіе (оксосинтез) олефінів С9 С12 С6 - С10 Сі - С14 С15 - З, при 100 - 180 С і 20 - 30 МПа[кат. НСО (СО) 4 утворюються альдегіди, к-які гидрируются в спирти на мідних, цинкових або нікелевих каталізаторах при 150 - 250 С і 1 - 10 МПа; у присутності. НСО (СО) еРК3 отримують безпосередньо спирти. Етілгексанол отримують гідроформілірованія пропілену з послід, альдольної конденсацією масляного альдегіду і гидрированием. Перспективно отримання з пропілену на НКЬ (СО) (РРЬ3) 3 у присутності.