А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Етап - навчання

Етап навчання безсумнівно включає удосконалюються попередні програми, що усувають необхідність приймати стратегічні рішення на свідомому рівні і використовувати свідоме мислення з його низькою інформаційної пропускною спроможністю.

Етапи навчання відображають не тільки послідовність вирішення завдань АКД, але і доцільну послідовність їх впровадження в процес навчання. Це викликано необхідністю поступового нарощування інформаційних, програмних, технічних та інших засобів, наявністю обслуговуючого персоналу, а також викладацького складу з відповідним рівнем підготовки.

Третій етап навчання присвячений аналізу виробничих ситуацій.

Всі етапи навчання можуть бути спрямовані на вирішення однієї задачі, наприклад, розробки інформаційного і програмного забезпечення АКД електронних блоків на уніфікованому згвинчувати каркасі (див. Гл. Виконання електронних блоків в завданнях в навчальних цілях спрощені і скомпоновані умовно.

Другий етап навчання характеризується оволодінням другим способом стеження, коли провідна роль регуляції власне керуючих рухів переходить до сенсорно-перцептивних процесів.

Другим етапом навчання є зварювання пластин в стик під кутом 45 а потім у вертикальному положенні.

Другим етапом навчання робітника є інструктаж на робочому місці. Під час інструктажу робочому пояснюють пристрій машини, яку він буде обслуговувати, знайомлять його з безпечними методами роботи, з звуковий чи іншої сигналізацією і всіма іншими питаннями техніки безпеки та виробничої санітарії.

На етапі навчання відбувається підбір коефіцієнтів у формулах (241), (242) для нейронів мережі. Цю процедуру можна назвати контрольованим навчанням: на вхід мережі подається вектор вихідних даних, а сигнал на виході порівнюється з відомим результатом. Метою навчання є мінімізація функції помилок або невязки на безлічі прикладів шляхом вибору значень коефіцієнтів мережі.

На етапі навчання може бути використаний широкий круг критеріїв навчання, як дискретних, так і безперервних.

На етапі навчання шар Кохонена класифікує вхідні вектори в групи схожих. Це досягається за допомогою такої підстроювання ваг прошарку Кохонена, що близькі вхідні вектори активують один і той же нейрон даного шару. Який саме нейрон має використовуватися в разі пред'явлення конкретного вхідного сигналу, заздалегідь важко передбачити, так як шар Кохонена навчається без учителя.

На етапі навчання відбувається настройка нечітких ваг першого шару, вагових коефіцієнтів і параметра функції приналежності другого шару.

На етапі навчання відбувається обчислення синаптичних коефіцієнтів в процесі вирішення нейронною мережею задач (класифікації, передбачення часових рядів і ін.), В яких потрібний відповідь визначається не за правилами, а за допомогою прикладів, згрупованих в навчальні множини. Таке безліч складається з низки прикладів із зазначеним для кожного з них значення вихідного параметра, яке було б бажано отримати. Дії, які при цьому відбуваються, можна назвати контрольованим навчанням: учитель подає на вхід мережі вектор вихідних даних, а на вихідний вузол повідомляє бажане значення результату обчислень.

На середньому етапі навчання, коли в учня сформована елементарна практична база володіння мовою, але немає адекватних умінь, потрібні кошти, які розвивали б ці вміння.

Спочатку проводять етап навчання. У табл. 3.3 наведені дані розрахунку функції класифікації для обраних 20 родовищ. Аналіз цієї таблиці показує, що при Ф 11 газоконденсатна поклад має нафтову оторочку, а при Ф9 - не має.

На цьому етапі навчання учням важко ще засвоїти теоретичні основи ректифікації.

На всіх етапах навчання велике значення має практичне застосування теоретичних знань, одним з яких при вивченні курсу фізики є рішення задач. Особливо це важливо при вдосконаленні різних форм самостійної роботи студентів.

На цьому етапі навчання можуть бути використані різні технічні засоби і наочні посібники в певній взаємозв'язку з урахуванням можливостей кожного з них. При первинному знайомстві з новим матеріалом для забезпечення цілісного його сприйняття зручно використовувати створені за цій темі кінофільми, діафільми, набори діапозитивів, настінні таблиці. При підготовці до проведення такого уроку викладач повинен уважно переглянути всі матеріали, виділивши найбільш істотне, відібрати опорні кадри або фрагменти таблиці, продумати систему запитань або завдань учням, спрямованих на перевірку засвоєння істотних сторін матеріалу.

На цьому етапі навчання учні не знайомі ще з реакцією срібного дзеркала і не можуть застосувати її для виявлення отриманого альдегіду.

Отримувані на етапі навчання результати представляють у багатовимірному просторі вимірюваних ознак (в число Яких не входить цільової) у вигляді своєрідних сузір'їв, або хмар, утворених об'єктами-точками з однаковими значеннями цільового ознаки. Вирішальна функція має вигляд деякого рівняння поверхні, що розділяє ці сузір'я.

Підручник охоплює три етапи навчання і має своїм завданням підготувати студентів до читання оригінальної французької літератури з хімії та усного спілкування французькою мовою.

На практиці на етапах навчання або перенавчання моделі (730) слід використовувати формулу (733) з заміною Кх і cov (У, X) їх оцінками, отриманими на основі історичних даних.

Вони позначаються на етапі навчання. Само по собі це не так погано, але виникає нагромадження визначень. Диференційовність і наявність похідною виявляються різними властивостями. Сприятливий факт їх збігу виробляє на початківця неприємне враження, бо він починає думати, що чогось не зрозумів. Спочатку дійсно не ясно, навіщо вводяться диференціали. Той невеликий виграш, який вони дають, на першому курсі виглядає непереконливо, бо поки нічого не відомо про який-небудь диференціальної топології, де все це може вистрілити. Але якщо придивитися, то це добре стріляє і в найпростіших ситуаціях.

Визначте, для якого етапу навчання ця стаття становить інтерес.
 На середньому і завершальному етапах навчання мета використання аудіовізуальних посібників полягає не в тому, щоб давати опори для здійснення мовного дії, а в тому, щоб ввести інформацію, викликати учня на розмову, обговорення, диспут, коли говорить здійснює власну програму мовного цілого, а слухає сприймає чужу програму висловлювання.

Побудова рекурсивної мережі при ототожненні вузлів. | Приклад розкладання в твір. Припустимо, на деякому етапі навчання було сформовано мережу, фрагмент якої зображений на рис. 434 а.

На рис. 7[30]показаний етап навчання, в процесі якого порівнюються вихідні значення (у), отримані мережею, і реальні дані (z), що моделюється. На етапі навчання відбувається обчислення вагових коефіцієнтів Ojj. Потрібну відповідь визначається не за правилами, а за допомогою прикладів, згрупованих в навчальні множини. Вектор вихідних даних з навчальної множини подається на вхід мережі і блок даних моделі. Блок даних моделюється і мережу подають свої результати на вихідний вузол. Вихідний вузол визначає величину помилки Е і передає її на алгоритм навчання, який змінює значення синоптичних коефіцієнтів.

Призначається для I і II етапів навчання в немовних вузах гуманітарного профілю.

Фільми даного кінокурси адресовані учням просунутого етапу навчання, робота над ними вимагає підготовки. Можлива така послідовність кінозанятія: перегляд фільму, робота над фільмом, його вторинний перегляд.

Таким чином, на деякому етапі навчання відпадає необхідність у зовнішніх керуючих впливах процес регулюється лише внутрішніми впливами, що йдуть від осмислення самим навчаються своїх дій. Це означає, що виникає об'єктивна можливість перейти в навчанні від переважного використання програмованого тексту до частково программированному (нові знання) і непрограммірованних.
 
Але також необхідно на кожному етапі навчання математики вчити школярів вирішувати завдання взагалі, формувати у них вміння і навички, потрібні для вирішення будь-якої математичної задачі, прищеплювати їм смак і навички до виконання роботи дослідницького характеру.

Вимірювані входи Xj N, u (N, виходи y /N і невідомі неспостережувані коефіцієнти bj (N, a. N об'єкта. У першому випадку, на етапі навчання проводиться ідентифікація структури і /або коефіцієнтів моделі[3]При відомої структурі об'єкта, тобто побудова моделі об'єкта управління. Модель вважається адекватною об'єкту, коли виконується той чи інший критерій близькості виходу y (N) об'єкта і виходу y (N) моделі.

Фільми призначені для використання на середньому етапі навчання російській мові в школах, гуртках, на курсах, в вузах за кордоном, де вони заповнять недолік в мовному середовищі. У вузах нашої країни вони знайдуть широке застосування на підготовчих (II семестр) і на основних факультетах.

Даний навчальний посібник призначений для другого етапу навчання йту-дента денних і вечірніх факультетів хіміко-технологічних вузів.

Підручник Англійська всерйоз включає початковий і продіінутий етапи навчання. У підручнику дані основи граматики, численні лексичні теми (основний текст і діалоги), фонетика і правила читання. Система введення і закріплення матеріалу дозволяє найлегшим шляхом оволодіти великим обсягом знань, навчитися читати і писати по-англійськи, а також правильно говорити практично на будь-яку тему.

Підручник підводить студентів до переходу на третьому етапі навчання (IV-VIII семестри) до читання літератури за фахом.

Нижче ми розглянемо роль ОРО на кожному етапі навчання більш докладно.

Зазнає змін і навчальний процес на всіх етапах навчання. Широке поширення отримують сучасні інформаційні та комп'ютерні технології.

Обсяг і норма оцінок контрольних робіт залежить від етапу навчання.

У процедурі оцінювання вектора параметрів стану х на етапі навчання використовується модифікація викладеного в[6]методу динамічних випробувань.

Щоб отримати найбільшу ефективність навчального процесу на всіх етапах навчання як в середній школі, так і в вузі, необхідно використовувати в максимальній мірі психофізіологічні можливості зорового каналу сприйняття інформації, пропускна здатність якого в багато разів більше, ніж у слухового каналу. Тому справедливий і для вузу принцип наочності навчання.

Елементарний експеримент полягає у вибірці одного об'єкта иа етапі навчання. Природно вважати, що він підтверджує гіпотезу, якщо відповідні інтервали не перетинаються.

Цей підручник призначається для факультативних занять на III етапі навчання в немовних вузах. Підручник складено відповідно до програми з французької мови для вищих навчальних закладів, затвердженої Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР від 2 серпня 1974 г., і має на меті розвиток і вдосконалення у студентів практичних навичок читання, перекладу та усного мовлення, навчити їх читати науково -популярні і оригінальну літературу за фахом з метою отримання необхідної інформації, робити повідомлення і розуміти французьку мову на слух на основі вивченого матеріалу, а також вести бесіду на мові.

Застосування алгоритмів імовірнісного підходу обмежена необхідністю використання на етапі навчання значних експериментальних масивів для отримання надійних даних про вигляді розподілу. У разі взаімокоррелірованних ознак, що часто спостерігається в практичних завданнях, різко зростає обсяг необхідних для прийняття рішень обчислень.

У підручнику, починаючи, приблизно, з другого етапу навчання, вводяться технічні тексти, пов'язані з тими спеціальностями, які вивчаються в середніх спеціальних навчальних закладах.

До заліково - екзаменаційної сесії в результаті проходження всіх етапів навчання більшість студентів опановують матеріалом, передбаченим навчальним планом семестру. На іспитах студенти відповідають письмово, це формує у них вміння чітко і ясно викладати свої думки, виявляти різні сторони розглянутого питання.

При правильній побудові навчального посібника студенти до кінця 2-го етапу навчання іноземної мови повинні вміти: а) розуміти на слух мова іноземною мовою і вести бесіду в межах пройденої лексики; б) читати зі словником оригінальні загальнонаукові тексти; в) робити короткі повідомлення в межах вивченої загальнонаукової тематики; г) розуміти без словника загальнонаукові тексти, відповідні за граматичними і лексичним труднощів пройденого матеріату.

В уроках з 35 по 40 реалізовані цілі третього етапу навчання. Структура цих уроків представлена наступним чином: перший розділ - введення і закріплення лексичного мінімуму і повторення найбільш складних граматичних тем на вправах; другий розділ - завдання на анотування і реферування по текстам А і Б; третій розділ - контрольні вправи.

Даний словник призначений для іноземних учнів початкового і просунутого етапів навчання нафтових вузів країни і викладачів російської мови як іноземної. Словник може бути використаний як на заняттях з російської мови, так.