А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - стратегія - фірма

Вибір стратегії фірми здійснюється керівництвом на основі аналізу ключових факторів, що характеризують стан фірми, з урахуванням результатів аналізу портфеля продукції, а також характеру і сутності реалізованих стратегій.

По-друге, вибір стратегії фірми визначається не тільки орієнтацією на зміну одного фактору і вибір тільки однією з п'яти перерахованих стратегій, а динамічним поєднанням багатьох факторів формування стратегії. Хіба не може фірма одночасно підвищити якість товару, знизити питомі (а не абсолютні) витрати, підвищити якість сервісу, освоїти нові ринки, збільшити програму випуску. Всі ці фактори можуть бути задіяні одночасно. Все визначається конкурентоспроможністю персоналу фірми і наявністю коштів.

Великий вплив на вибір стратегії фірми надає ступінь залежності від зовнішнього середовища.

Ступінь залежності від зовнішнього середовища істотно впливає на вибір стратегії фірми. Бувають такі ситуації, що фірма настільки залежить від постачальників або покупців її продукції, що вона не вільна робити вибір стратегії, виходячи з можливостей більш повного використання свого потенціалу.

Матриця товар - ринок Ансоффа. Портеру, велику увагу приділяє підвищенню якості інформації для вибору стратегії фірми, розглядає підходи до стратегічного прогнозування та планування.

У цьому випадку зовнішня залежність відіграє більш значну роль у виборі стратегії фірми, ніж всі інші чинники.

Кваліфікація працівників, так само як і фінансові ресурси, відіграє значну роль при виборі стратегії фірми.

Процес вибору стратегії включає в себе наступні основні кроки: з'ясування поточної стратегії; проведення аналізу портфеля продукції; вибір стратегії фірми і оцінку обраної стратегії.

Маркетинговий підхід передбачає орієнтацію керуючої підсистеми системи менеджменту при вирішенні будь-яких завдань на споживача. Наприклад, вибір стратегії фірми має здійснюватися на основі аналізу існуючих і прогнозування майбутніх стратегічних потреб в даному виді товару або послуг, стратегічної сегментації ринку, прогнозуванні життєвих циклів майбутніх товарів, аналізі конкурентоспроможності своїх товарів і товарів конкурентів, прогнозуванні їх конкурентних переваг, прогнозуванні механізму дії закону конкуренції. Виконання перерахованих функцій стратегічного маркетингу є найскладнішої проблемою стратегічного менеджменту. Маркетинговий підхід слід застосовувати при вирішенні будь-якої задачі в будь-якому підрозділі фірми.

Середні витрати фірми в короткостроковому і довгостроковому періодах. У довгостроковому тимчасовому інтервалі фірма може змінювати всі використовувані фактори виробництва. Аналіз зміни довгострокових витрат важливий для вибору стратегії фірми в області масштабів своєї діяльності. Наприклад, варто створювати для випуску заданого обсягу товарів одне велике підприємство або кілька дрібних.

Середні витрати фірми в короткостроковому і довгостроковому періодах. У довгостроковому тимчасовому інтервалі фірма може змінювати всі використовувані фактори виробництва. Аналіз зміни довгострокових витрат важливий для вибору стратегії фірми в області масштабів своєї діяльності. Наприклад, варто створювати для випуску заданого обсягу товарів одне велике підприємство або кілька дрібних.