А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Метанова атом

Метанова атоми вуглецю гексафенілетана мають тетраедрами-чеський будова, тому сполучення між бензоловими ядрами утруднено.

У гексафенілетане бензольні ядра не сполучена один з одним внаслідок тетраедріческой конфігурації метанова атомів вуглецю; дисоціації гексафенілетана сприяє енергія сполучення утворюються тріфенілметільних радикалів, так як ця енергія частково компенсує енергію, витрачену на розрив зв'язку С - С. Отже, енергія дисоціації зв'язку з цим виключно мала. Сполучення в тріфенілметільних радикалах обумовлює їх плоске будова.

Вони встановили, що мітка, спочатку знаходилася в одній фенільної групі, рівномірно розподіляється по всіх трьох групах зі швидкістю, яка дорівнює швидкості розподілу мітки на одному з метанова атомів вуглецю між обома атомами цієї групи, а також рівної швидкості обміну міченої ацетатної групи з ацетатного групами середовища . така відносно висока швидкість перерозподілу мітки між фенільними групами не може бути пояснена за допомогою припущення про проміжному освіту ціклогексадіенілія, який утворюється при кожному переносі фенільної групи. Таким чином, при такій перегрупування утворюються два проміжних іона Карбонія, в одному з яких заряд знаходиться на кінцевому, а в іншому - на початковому місці міграції; рівновагу між цими іонами встановлюється швидше, ніж відбувається їх зникнення шляхом захоплення ацетатного іона.

Енергія, що витрачається на видалення метанова атомів вуглецю один від одного, складається з двох частин: позитивної, рівній роботі, необхідної для розтягувань зв'язку С-С, і негативною, в яку входять енергія резонансу (сполучення я-електронів), що відповідає даним міжатомній відстані, і енергія, зобов'язана елімінування стеричного напруги між заступниками при метанова атомах вуглецю. Якщо при малих збільшеннях відстані превалює позитивна частина роботи, а при великих - негативна, то енергія активації перевищує енергію дисоціації.

Енергія, витрачена на видалення метанова атомів вуглецю один від одного, складається з двох частин: позитивної, рівній роботі, необхідної для розтягування зв'язку С-С, і негативною, в яку входять енергія резонансу (сполучення я-електронів), і енергія, зобов'язана елімінування стеричного напруги між заступниками при метанова атомах вуглецю. Під виразом енергія резонансу мається на увазі те, що в фенілірованних етапах метанова атоми вуглецю як би замикають л - електрони в своїх кільцях, а в радикалах (фенілірованних метил), які утворюються в результаті дисоціації, стає можливим поєднання фенільних л-електронів різних кілець через холостий л- електрон.

Енергія, витрачена на видалення метанова атомів вуглецю один від одного, складається з двох частин: позитивної, рівній роботі, необхідної для розтягування зв'язку С-С, і негативною, в яку входять енергія резонансу (сполучення я-електронів), і енергія, зобов'язана елімінування стеричного напруги між заступниками при метанова атомах вуглецю. Під виразом енергія резонансу мається на увазі те, що в фенілірованних етапах метанова атоми вуглецю як би замикають я-електрони в своїх кільцях, а в радикалах (фенілірованних метил), які утворюються в результаті дисоціації, стає можливим поєднання фенільних я-електронів різних кілець через холостий я- електрон.

Енергія, витрачена на видалення метанова атомів вуглецю один від одного, складається з двох частин: позитивної, рівній роботі, необхідної для розтягування зв'язку С-С, і негативною, в яку входять енергія резонансу (сполучення я-електронів), і енергія, зобов'язана елімінування стеричного напруги між заступниками при метанова атомах вуглецю. Під виразом енергія резонансу мається на увазі те, що в фенілірованних етапах метанова атоми вуглецю як би замикають л - електрони в своїх кільцях, а в радикалах (фенілірованних метил), які утворюються в результаті дисоціації, стає можливим поєднання фенільних л-електронів різних кілець через холостий л- електрон.

Енергія, витрачена на видалення метанова атомів вуглецю один від одного, складається з двох частин: позитивної, рівній роботі, необхідної для розтягування зв'язку С-С, і негативною, в яку входять енергія резонансу (сполучення я-електронів), і енергія, зобов'язана елімінування стеричного напруги між заступниками при метанова атомах вуглецю. Під виразом енергія резонансу мається на увазі те, що в фенілірованних етапах метанова атоми вуглецю як би замикають я-електрони в своїх кільцях, а в радикалах (фенілірованних метил), які утворюються в результаті дисоціації, стає можливим поєднання фенільних я-електронів різних кілець через холостий я- електрон.

Енергія, що витрачається на видалення метанова атомів вуглецю один від одного, складається з двох частин: позитивної, рівній роботі, необхідної для розтягувань зв'язку С-С, і негативною, в яку входять енергія резонансу (сполучення я-електронів), що відповідає даним міжатомній відстані, і енергія, зобов'язана елімінування стеричного напруги між заступниками при метанова атомах вуглецю. Якщо при малих збільшеннях відстані превалює позитивна частина роботи, а при великих - негативна, то енергія активації перевищує енергію дисоціації.

Енергія, витрачена на видалення метанова атомів вуглецю один від одного, складається з двох частин: позитивної, рівній роботі, необхідної для розтягування зв'язку С-С, і негативною, в яку входять енергія резонансу (сполучення я-електронів), і енергія, зобов'язана елімінування стеричного напруги між заступниками при метанова атомах вуглецю. Під виразом енергія резонансу мається на увазі те, що в фенілірованних етапах метанова атоми вуглецю як би замикають л - електрони в своїх кільцях, а в радикалах (фенілірованних метил), які утворюються в результаті дисоціації, стає можливим поєднання фенільних л-електронів різних кілець через холостий л- електрон.

Енергія, витрачена на видалення метанова атомів вуглецю один від одного, складається з двох частин: позитивної, рівній роботі, необхідної для розтягування зв'язку С-С, і негативною, в яку входять енергія резонансу (сполучення я-електронів), і енергія, зобов'язана елімінування стеричного напруги між заступниками при метанова атомах вуглецю. Під виразом енергія резонансу мається на увазі те, що в фенілірованних етапах метанова атоми вуглецю як би замикають я-електрони в своїх кільцях, а в радикалах (фенілірованних метил), які утворюються в результаті дисоціації, стає можливим поєднання фенільних я-електронів різних кілець через холостий я- електрон.