А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ескіз - магнітна ланцюг

Ескізи магнітних ланцюгів і розташування обмоток приведені на рис. 27 а-г, де відповідно показані втяжной, соленоїдний, поворотний і клапанний електромагніти.

На ескізі магнітного ланцюга накреслив магнітні лінії і виокрем-лим середню магнітну лінію, що проходить посередині перетину.

Магнітна ланцюг електромагніта з якорем. На ескізі магнітного ланцюга накреслив магнітні лінії і виділимо середню магнітну лінію, що проходить посередині перетину.

Магнітна ланцюг електромагніта з якорем. На ескізі магнітного ланцюга накреслив магнітні лінії і виділимо середню магнітну лінію, скороминущу посередині перетину.

За його результатами складаємо ескіз магнітної ланцюга.

Емпіричні залежності для орієнтовного вибору параметрів магнітного кола. Орієнтовний розрахунок закінчується побудовою ескізу магнітного ланцюга і картини розподілу потоку.

Для розрахунку магнітного ланцюга потрібно мати ескіз магнітного ланцюга і криву намагнічування сердечників і якоря електромагніту.

Для розрахунку магнітного ланцюга потрібно мати ескіз магнітної ланцюга і криву намагнічування сердечника і якоря електромагніту.

Криві струму і сили тяжіння при змінній напрузі. На рис. 13 - 3 показаний ескіз магнітної ланцюга реле з коротко-замкненим витком. Позначимо через Фх миттєве значення магнітного потоку, що проходить через вільну частину полюса, і 8г - перетин цієї частини полюса; через Ф2 - відповідне значення потоку, що проходить через другу екрановану частина полюса, і S2 - перетин екранованої частини полюса.

Поляризовані механізми. а - до розрахунку двохпозиційного-ного механізму. б - трьохпозиційний механізм з механічною фіксацією якоря в середньому положенні. в - трьохпозиційний механізм з магнітною фіксацією якоря. За знайденими розмірами постійного магніту складаємо ескіз магнітної ланцюга поляризованого механізму.

На рис. 1 - 11 представлений ескіз магнітної ланцюга тихохідного синхронного електродвигуна з живленням від. Принцип освіти багатополюсною системи статора аналогічний викладеному в попередніх випадках. Відмінність полягає в тому, що обмотка розташовується в пазах.

На рис. 8 посилання - 1 6 приведений ескіз магнітної ланцюга двигуна зі зіркоподібним ротором. Конструкція цього ротора простіша. Магніт 2 виконується як одне ціле.

На рис, 716 а наведено спрощений ескіз магнітної ланцюга двополюсної машини постійного струму.

На основі знайдених розмірів і з огляду на необхідні технологічні зазори, товщину ізоляції і конструктивні особливості, складаємо ескіз магнітної ланцюга.

Падіння магнітної потенціалу (магнітне напруга) на кожній з ділянок магнітного ланцюга Р - Н визначають для середньої довжини магнітної лінії, яка встановлюється приблизно за ескізом магнітного ланцюга машини (див. Рис. 1 - 20 а) відповідно до багаторічним досвідом розрахунку електричних машин .

Несиметрична магнітна ланцюг. У ряді випадків магнітні ланцюги можуть бути розгалуженими. На ескізі магнітного ланцюга чотирьох-полюсной електричної машини (рис. 6 - 10) показано приблизний розподіл магнітних потоків ланцюга для двох половин полюсів.

Ескіз магнітної ланцюга чотирьохполюсних електричної машини Я - якір. S, /V - полюси. К - корпус (ярмо. | Несиметрична магнітна ланцюг. У ряді випадків магнітні ланцюги можуть бути розгалуженими. На ескізі магнітного ланцюга чотирьохполюсних електричної машини (рис. 6 - 2) показано приблизний розподіл магнітних потоків ланцюга для двох половин однієї пари полюсів. Розглянемо приклад розрахунку неразветвленной магнітного ланцюга електромагніту з якорем (рис. 6 - 1), на який впливає пружина. Для розрахунку магнітного ланцюга потрібно мати ескіз магнітної ланцюга і криву намагнічування сердечників і якоря електромагніту.

Магнітна ланцюг реле і її схема заміщення. Розрахунок магнітних ланцюгів проводиться на підставі законів, аналогічних за формою записи законам Ома і Кірхгофа для електричних ланцюгів. У цьому випадку замість струму береться магнітний потік, замість джерела ЕРС - джерело МДС, замість електричного опору - магнітне. При розрахунку магнітних ланцюгів зазвичай потрібно враховувати магнітні потоки розсіювання , замикаються по повітрю. на рис. 1710 а показаний ескіз магнітної ланцюга реле, а на рис. 17106 - відповідна цьому ланцюзі схема заміщення, де враховані магнітні опору окремих ділянок, які мають постійне перетин: Keep - осердя, У.

Так вчинити можна з огляду на те, що обидві частини ярма мають рівні магнітні опору. Звичайно, ланцюг можна розглядати як неразветвленную, тільки нехтуючи потоками розсіювання. Практично розрахунок ведуть за такою схемою. Здебільшого заданим є магнітний потік Ф, який повинен бути утворений в розраховується магнітного ланцюга, наприклад, в повітряному зазорі машини. На основі загальних даних виконують ескіз магнітної ланцюга проектованого пристрою і вибирають матеріал для кожної ділянки ланцюга. Задають середнє значення магнітної індукції в кожній ділянці ланцюга.

На рис. 2042 схематично зображено магнітна ланцюг двополюсної електричної машини. Хоча потік в ярмі і розгалужується на дві частини, такий ланцюг можна розглядати як неразветвленную, подвоївши перетин ярма. Так можна поступити з огляду на те, що обидві частини ярма мають рівні магнітні опору. Звичайно, ланцюг можна розглядати як неразветвленную, тільки нехтуючи потоками розсіювання. Практично розрахунок ведуть за такою схемою. Здебільшого заданим є магнітний потік Ф, який повинен бути утворений в розраховується магнітного ланцюга, наприклад в повітряному зазорі машини. На основі загальних даних виконують ескіз магнітної ланцюга проектованого пристрою і вибирають матеріал для кожної ділянки ланцюга. Задають середнє значення магнітної індукції в кожній ділянці ланцюга. Це середнє значення індукції вибирають в залежності від роду матеріалу ділянки і від призначення даної ділянки ланцюга в загальному пристрої. Після цього визначають перетин s кожної ділянки як відношення потоку до індукції.

На рис. 2 - 42 схематично зображено магнітна ланцюг двополюсної електричної машини. Хоча потік в ярмі і розгалужується на дві частини, такий ланцюг можна розглядати як неразветвленную, подвоївши перетин ярма. Так можна поступити з огляду на те, що обидві частини ярма мають рівні магнітні опору. Звичайно, ланцюг можна розглядати як неразветвленную, тільки нехтуючи потоками розсіювання. Практично розрахунок ведуть за такою схемою. Здебільшого заданим є магнітний потік Ф, який повинен бути утворений в розраховується магнітного ланцюга, наприклад в повітряному зазорі машини. На основі загальних даних виконують ескіз магнітної ланцюга проектованого пристрою і вибирають матеріал для кожної ділянки ланцюга. Задають середнє значення магнітної індукції в кожній ділянці ланцюга. Це середнє значення індукції вибирають в залежності від роду матеріалу ділянки і від призначення даної ділянки ланцюга в загальному пристрої. Після цього визначають перетин s кожної ділянки як відношення потоку до індукції.