А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Епюр - поперечна сила

Епюри поперечних сил і згинальних моментів побудовані на рис. 89 б і в. Балка в розглянутому прикладі відчуває чистий вигин, так як поперечна сила у всіх її поперечних перетинах дорівнює нулю. Епюра моментів при чистому вигині є пряму лінію, паралельну осі балки.

Епюри поперечних сил і згинальних моментів побудовані на рис. 89 бив. Балка в розглянутому прикладі відчуває чистий вигин, так як поперечна сила у всіх її поперечних перетинах дорівнює нулю. Епюра моментів при чистому вигині є пряму лінію, паралельну осі балки.

Епюри поперечних сил і згинальних моментів показані на малюнку.

Епюри поперечних сил і згинальних моментів зображені на малюнку.

Епюри поперечних сил і згинальних моментів на рис, 401 в побудовані для останнього випадку.

Епюри поперечних сил і згинальних моментів для нерозрізної балки можна будувати окремо для кожного прольоту як балочки, опертої по кінцях від заданих сил і від опорних моментів.

Епюри поперечної сили і згинального моменту дані на малюнку.

Епюри поперечних сил і згинальних моментів побудовані на рис. 135 оці.

Епюри поперечних сил і згинальних моментів, побудовані за цими значеннями, представлені на рис. 102 бив.

Епюри поперечних сил і згинальних моментів побудовані на рис. 104 бив.

Епюри поперечних сил і згинальних моментів побудовані на Мал. 117 б і в. Максимальний згинальний момент виникає в перетині посередині прольоту балки М, 375 кНм.

Епюри поперечних сил і згинальних моментів показані на малюнку.

Епюри поперечних сил і згинальних моментів зображені на малюнку.

Епюри поперечної сили і згинального моменту дані на малюнку.

Епюри поперечних сил і згинальних моментів можна будувати, попередньо складаючи рівняння, що виражають зміни Qy і Мх по ділянках. Нагадаємо: кордону ділянок занурення - перетину, в яких прикладені зовнішні навантаження і місця зміни розмірів поперечного перерізу.

Епюри поперечних сил (епюри Q) і поздовжніх сил (епюри Л) будують так само, як в статично визначених системах. При цьому для побудови епюри Q вихідної може служити задана навантаження або побудована епюра М, а для побудови епюри N - задана навантаження або побудована епюра Q. При цьому в останньому випадку застосовують спосіб вирізання вузлів.

епюри поперечних сил і згинальних моментів для нерозрізної балки можна будувати окремо для кожного прольоту як балочки, опертої по кінцях від заданих сил і від опорних моментів.

Епюри поперечних сил і згинальних моментів на рис. 405 в побудовані для останнього випадку.

Епюри поперечних сил і згинальних моментів на рис, 401 в побудовані для останнього випадку.

Епюри поперечних сил і згинальних моментів показані на рис. a.

Епюри поперечних сил і згинальних моментів для всієї балки побудовані на рис. 4.7 b і 4.7 с. У точці прикладання сили Р епюра поперечних сил змінюється стрибкоподібно (на величину Р) і відповідно змінюється тангенс кута нахилу епюри згинальних моментів.

Епюри поперечних сил О і згинальних моментів М для заданої балки показані на фіг.

Епюри поперечних сил Q і згинальних моментів М представляють собою графіки, що зображують зміна Q або М по довжині балки.

Епюри поперечних сил Q і згинальних моментів М для заданої балки показані - ня фіг.

Епюра поперечних сил зображується прямою, паралельною осі балки, як і на третьому ділянці.

Епюра поперечних сил (рис. 94 б) являє собою трикутник, який можна побудувати, знаючи дві його точки.

Епюра поперечних сил (рис. 91 б) являє собою пряму похилу лінію, яку можна побудувати, знаючи дві її точки.

Епюра поперечних сил для окремої ділянки, завантаженого розподіленим навантаженням, показана на рис. 119 в.

Епюра поперечних сил показана на малюнку.

Епюра поперечних сил побудована на рис. 95 б - при дії рівномірно розподіленого навантаження поперечна сила змінюється за лінійним законом.

Епюра поперечної сили зображується прямою.

Епюра поперечних сил дана на фіг.

Епюра поперечної сили (рис. 119 б) представляється прямою лінією, яку можна побудувати, знаючи дві її точки. Найбільше по асболютно величиною значення поперечної сили Qmax ql - в перерізі защемлення.

Епюра поперечних сил побудована на рис. 125 б, на ділянках А1 і 5 - 6 де діє рівномірно розподілене навантаження, вона зображується похилими прямими; на решті ділянок - прямими, паралельними осі балки.

Епюра поперечних сил побудована на рис. 137 б, на ділянці А-2 вона окреслюється похилій прямій, на інших ділянках - прямими, паралельними осі балки.

Епюра поперечної сили (рис. 101 6) представляється прямою лінією, яку можна побудувати, знаючи дві її точки. Найбільше по абсолютній величині значення поперечної сили Qmax ql - в перерізі защемлення.

Епюра поперечних сил зображується прямою, паралельною осі балки. У епюрі моментів під перетином, де прикладена зосереджена пара, є стрибок, рівний величині моменту пари.

Епюра поперечної сили зображується прямою.

Епюра поперечних сил побудована на рис. 107 б, на ділянках А - /і 5 - 6 де діє рівномірно розподілене навантаження, вона зображується похилими прямими; на решті ділянок - прямими, паралельними осі балки.

Епюра поперечних сил побудована на рис. 119 б, на ділянці А - 2 вона окреслюється похилій прямій, на інших ділянках - прямими, паралельними осі балки.

Епюра поперечних сил (рис. 136 б) являє собою пряму похилу лінію, яку можна побудувати, знаючи дві її точки. Найбільше по абсолютній величині значення поперечної сили Qmax ql - в перерізі защемлення.

Епюра поперечних сил показана на малюнку.

Епюра поперечних сил зображена на рис. 640; в ній позитивні ординати відкладені назовні контуру, а негативні - всередину.

Епюра поперечних сил показана на рис. 439 в.

Епюра поперечних сил будується відповідно до епюр моментів. Поздовжні сили визначаються для кожної ділянки шляхом підсумовування зусиль від ваги всіх вищерасположенних конструкцій і обладнання, а також вертикальних складових тяжіння вант, що кріпляться вище розглянутого перетину.

Епюра поперечних сил (рис. IX.5 б) побудована так само, як і в прикладі IX. Сама епюра N побудована на рис. IX.5 в.

Епюри (а - в поперечних сил і згинальних моментів для двухопорной балки. | Побудова епюр (а - в поперечних сил для консольної балки. Епюра поперечних сил (рис. 23.8 б) і згинальних моментів (рис. 23.8 в) має дві ділянки ; перший - від лівої опори А до перетину С, де прикладена сила Р, другий - від перетину С до правої опори В.