А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ентальпії - гідрування

Ентальпії гідрування при 25 С етилену СН2 СН2 і пропилену СН3СН СН2 рівні відповідно - 32820 кал і - 30120 кал.

Ентальпії гідрування етилену і бензолу рівні соотпетствепно - 132 і - 246 кДж /моль.

Ентальпії гідрування ацетилену і метилацетилену при 25 С рівні 74430 і 69140 кал відповідно. Як впливає введення метильної групи на силу потрійного зв'язку.

Лейчер і Скіннер[833], грунтуючись на неопублікованих даних по ентальпії гідрування 1 1- дифторетилен, отримали значення АЯ /98 (g) - 118 0 ккал /мол'.

Конн, Кістяківський і Сміт[261]на підставі результатів вимірювання ентальпії гідрування газоподібного циклогексанона до газоподібного циклогексанолу при 355 К отримали значення АЯГ 55 - 15424 ккал /моль, з якого після внесення необхідних поправок розрахована величина АЯ298 - 1530 ккал /моль. Прийнявши для циклогексанолу АЯ /98 (g) - 7040 ккал / мол', вдалося розрахувати для циклогексанона значення АЯ /98 (g) - 5510 ккал /мол'. Селлерс і Саннер[1331]вимірювали ентальпію згоряння і визначили величину Аяс (Z) - 84104 ккал /мол': з цього значення і величини AHv3021011 ккал /мол', знайденої Колосовським і Алімовим[799], Були розраховані АЯ /298 (I) - 6486 ккал /мол' і АЯ /98 (g) - 5475 ккал /мол'. Прийнято значення АЯ /98 (g) - 5500 ккал /мол'. Оцінка величини ентропії для газоподібного стану при 298 К отримана з порівняння різниць ентропії етилового спирту і ацетальдегіду, етану і ацетальдегіду, пропану і ацетону, ізопропілового спирту і ацетону; отримане при цьому середнє значення відносилося до циклогексанолу і циклогексанону. На підставі такого порівняння отримана величина S MS (g) 77 1 кал. Теплоємність для газоподібного стану встановлена шляхом підсумовування відповідних величин для циклогексана і ацетону з подальшим відніманням значення для пропану.

особливо велике значення масивні калориметри набувають, коли необхідно вимірювати малі теплові ефекти, а отже, важливо мати калориметр малого теплового значення. На рис. 33 показаний один з таких калориметр, виготовлений в термохімічної лабораторії МДУ[24]і використаний для вимірювання ентальпії гідрування металевого барію. Теплове значення його одно - 100 кал /град. Рідинний калориметр для вимірювання ентальпій реакції між твердим і газоподібним речовинами з тепловим значенням такої величини виготовити практично неможливо.

Скіннер і Снелсон[1364]на основі вимірів ентальпії гідрування рідкої акрилової кислоти до рідкої пропіонової кислоти (- 3035 ккал /мол') визначили для акрилової кислоти АЯ /298 (I) - 9175 ккал /мол'.

Шенберг[1285]за даними вимірювання теплоти згорання рідкої пропіоповой кислоти обчислив Afff g (I) - 12192 ккал /мол'. Скіннер і Снелсон[1364]на основі вимірів ентальпії гідрування рідкої акрилової кислоти до рідкої пропіонової кислоти (- 3035 ккал /мол') визначили для акрилової кислоти A ///2OS (Z) - 9175 ккал /мол'.

Шенберг[1285]за даними вимірювання теплоти згорання рідкої пропіоповой кислоти обчислив Afff g (I) - 12192 ккал /мол'. Скіннер і Снелсон[1364]на основі вимірів ентальпії гідрування рідкої акрилової кислоти до рідкої пропіонової кислоти (- 3035 ккал /мол') визначили для акрилової кислоти A ///2OS (Z) - 9175 ккал /Мол'.

Результати, нещодавно отримані при вивченні дифракції електронів Капланом[714]і Акишина, Вилкове та Весніна[7], Задовільно узгоджуються з мікрохвильовими даними. Більш рання робота Лейчера, Емері, Бомфалка і Парку[824]за визначенням ентальпії гідрування хлоретілом до етану і хлористого водню приводить до значення АЯ /98 (g) - 8889 ккал /мол'. Гхош і Гуха[471]вивчали рівноважний склад при піролізі 1 2-дихлоретану.
 Результати, нещодавно отримані при вивченні дифракції електронів Капланом[714]і Акишина, Вилкове та Весніна[7], Задовільно узгоджуються з мікрохвильовими даними. Більш рання робота Лейчера, Емері, Бомфалка і Парку[824]за визначенням ентальпії гідрування хлоретілом до етану і хлористого водню приводить до значення & Hfl9s (g) 8889 ккал /мол'. Гхош і Гуха[471]вивчали рівноважний склад при піролізі 1 2-дихлоретану.

Результати, недавно отримані при вивченні дифракції електронів Капланом[714]і Акишина, Вилкове та Весніна[7], Задовільно узгоджуються з мікрохвильовими даними. Більш рання робота Лейчера, Емері, Бомфалка і Парку[824]за визначенням ентальпії гідрування хлоретілом до етану і хлористого водню приводить до значення АЯ /98 (g) - 8889 ккал /мол'. Гхош і Гуха[471]вивчали рівноважний склад при піролізі 1 2-дихлоретану.

Чи і Россіні[863]на підставі огляду даних по тиску пари розрахували константи рівняння Антуана, які призводять до значення Т'- 311 5 К. У поєднанні з відібраними Кобе і Лінном[780]значеннями Тс 503 9 До і Р с 61 5 атм ці константи рівняння Антуана призводять до значень Ані И8657 ккал /мол' і АНі3ц 5641 ккал /моль. Колосовський і Алімов[799]вимірювали ентальпію випаровування і отримали добре узгоджуються дані. Курбатов[814]вимірював теплоємності брометан в рідкому стані, проте, мабуть, його дані не відрізняються високою точністю. Лейн, Ліннетт і Осуін[845]вимірювали константи рівноваги реакції між етиленом і бромистим воднем; на підставі отриманих даних вони розрахували для брометан ЛД /Е8 (g) - 15 3 ккал /мол'. Уілмшарст[194]на підставі результатів вимірювань ентальпії згоряння диетилртуть і даних Хартлі, Прітчарда і Скіннера[576], Що відносяться до реакції диетилртуть з бромом і бромідом ртуті, визначили значення А ///298 (I) - 22 1 ккал /мол'. Приведення до газоподібного стану дає величину А ///98 (g) - 15 5 ккал /мол'. Перерахунок для газоподібного стану дає А ///98 (g) - 16 4 ккал /мол'. Фоуелл, Лейчер і Парк[435]отримали дані по ентальпії гідрування до етану і бромистого водню, які дозволили їм розрахувати значення Д ///298 (g) 1479 ккал /мол'. Прийнято середнє зважене значення - 15 3 ккал /мол'. Згідно Россіні, Вагманом, Евансу, Левіну та Джаффе[1249], AHfMS (g) - 13 0 ккал /мол', але ця величина заснована на старих даних, що представляють лише історичний інтерес.

Чи і Россіні[863]на підставі огляду даних по тиску пари розрахували константи рівняння Антуана, які призводять до значення Т'311 5 К. У поєднанні з відібраними Кобе і Лінном[780]значеннями Тс 503 9 До і Р с 61 5 атпм ці константи рівняння Антуана призводять до значень AHv 9S 657 ккал /мол' і & Ні3ц5641 ккал /мол'. Колосовський і Алімов[799]вимірювали ентальпію випаровування і отримали добре узгоджуються дані. Згідно Тіммерманс[1500, 1502], ТПГ 154 6 До і & НПГ 1 4 ккал /мол'. Курбатов[814]вимірював теплоємності брометан в рідкому стані, проте, мабуть, його дані не відрізняються високою точністю. Лейн, Ліннетт і Осуін[845]вимірювали константи рівноваги реакції між етиленом і бромистим воднем; на підставі отриманих даних вони розрахували для брометан АТ /98 (g) - 15 3 ккал /мол'. Карсон Е і Уілмшарст[194]на підставі результатів вимірювань ентальпії згоряння диетилртуть і даних Хартлі, Прітчарда і Скіннера[576], Що відносяться до реакції диетилртуть з бромом і бромідом ртуті, визначили значення Д ///98 (Z) - 22 1 ккал /мол'. Перерахунок для газоподібного стану дає A /7 /j98 (g) - 16 4 ккал /мол'. Фоуелл, Лейчер і Парк[435]отримали дані по ентальпії гідрування до етану і бромистого водню, які дозволили їм розрахувати значення A. Прийнято середнє зважене значення - 15 3 ккал /мол'. Згідно Россіні, Вагманом, Евансу, Левіну та Джаффе[1249], Afff Z9S (g) - 13 0 ккал /мол', але ця величина заснована на старих даних, що представляють лише історичний інтерес.

Чи і Россіні[863]на підставі огляду даних по тиску пари розрахували константи рівняння Антуана, які призводять до значення Т'- 311 5 К. У поєднанні з відібраними Кобе і Лінном[780]значеннями Тс 503 9 До і Р с 61 5 атм ці константи рівняння Антуана призводять до значень Ані И8657 ккал /мол' і АНі3ц 5641 ккал /моль. Колосовський і Алімов[799]вимірювали ентальпію випаровування і отримали добре узгоджуються дані. Курбатов[814]вимірював теплоємності брометан в рідкому стані, проте, мабуть, його дані не відрізняються високою точністю. Лейн, Ліннетт і Осуін[845]вимірювали константи рівноваги реакції між етиленом і бромистим воднем; на підставі отриманих даних вони розрахували для брометан ЛД /Е8 (g) - 15 3 ккал /мол'. Уілмшарст[194]на підставі результатів вимірювань ентальпії згоряння диетилртуть і даних Хартлі, Прітчарда і Скіннера[576], Що відносяться до реакції диетилртуть з бромом і бромідом ртуті, визначили значення А ///298 (I) - 22 1 ккал /мол'. Приведення до газоподібного стану дає величину А ///98 (g) - 15 5 ккал /мол'. Перерахунок для газоподібного стану дає А ///98 (g) - 16 4 ккал /мол'. Фоуелл, Лейчер і Парк[435]отримали дані по ентальпії гідрування до етану і бромистого водню, які дозволили їм розрахувати значення Д ///298 (g) 1479 ккал /мол'. Прийнято середнє зважене значення - 15 3 ккал /мол'. Згідно Россіні, Вагманом, Евансу, Левіну та Джаффе[1249], AHfMS (g) - 13 0 ккал /мол', але ця величина заснована на старих даних, що представляють лише історичний інтерес.