А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Енергосистема

Енергосистема об'єднує кілька електричних станцій, підстанцій, ліній електропередачі та теплових мереж, пов'язаних спільністю режиму і безперервністю процесу виробництва і розподілу електричної і теплової енергії.

Енергосистема забезпечує більшу надійність і безперебійність в постачанні споживачів електроенергією. При цьому досягається краще використання устаткування і розподіли-гелишх мереж, а також забезпечується можливість виводити з роботи окремі елементи обладнання та агрегати на випадок ремонту. Створення енергосистем має велике народногосподарське значення.

Схема розподілу електроенергії і передачі її від електростанції до споживачів. Енергосистеми мають велике народногосподарське значення, так як при спільній роботі кількох електростанцій досягається найбільш економічне використання їх устаткування і енергетичних ресурсів і значно зменшуються втрати енергії в мережах.

Енергосистеми, яким ОДУ, ЦДУ планують прийом електроенергії від інших енергосистем, повинні враховувати її як свої ресурси, а передачу в інші енергосистеми необхідно додавати до споживання електроенергії власними споживачами.

Енергосистеми умовно поділяють на надлишкові, дефіцитні і самобалансірующіхся в залежності від співвідношення встановленої (або робочої) потужності їх електростанцій і своєї навантаження.

Енергосистеми складаються з великого числа елементів, тому природно, що в них досить часто виникають відмови окремих елементів і їх груп і менш часто відмови великих комплексів (електростанцій, підстанцій, великих вузлів навантаження), частин енергосистем і енергосистем в цілому. Найбільш важким видом відмов є системні аварії (особливі системні), що призводять до порушення електропостачання великого числа споживачів (навантаження яких перевищує 10% навантаження енергосистеми) на значній території, порушення нормальної роботи великих промислових районів і вузлів, галузей народного господарства, великих міст і сільськогосподарських зон, а також до псування дорогого устаткування. Системні аварії, як правило, виникають в результаті каскадного розвитку дрібних, локальних відмов (відмови окремих видів обладнання) в аварії електростанцій, вузлів і частин системи і далі в аварії всієї енергосистеми.

Енергосистема представляє безліч електростанцій і споживачів, об'єднаних загальною електричною мережею. В енергосистемі є спеціальні служби, які опікуються про підтримку сталості частоти і напруги в мережі. Диспетчер системи має су-точно-погодинний графік потужностей всіх споживачів. Енергосистеми укрупнюють, так як це робить їх більш економічними, гнучкими.

Енергосистема об'єднує кілька електричних станцій, підстанцій, ліній електропередачі та теплових мереж, пов'язаних спільністю режиму ггнепреривностью процесу виробництва і розподілу електричної і теплової енергії.

Енергосистема забезпечує більшу надійність і безперебійність в постачанні споживачів, електроенергією. При цьому досягається краще використання устаткування і розподільних мереж, а також забезпечується можливість виводити з роботи окремі елементи обладнання та arperafu на випадок ремонту. Створення енергосистем має велике народногосподарське значення.

Енергосистеми, що входять до складу об'єднання, передбачаються концентрованими і замінюються одним еквівалентним генератором, що обертається окремо еквівалентіруемимі гідравлічної і теплової турбінами.

Енергосистеми мають велике народногосподарське значення, так як при спільній роботі кількох електростанцій досягається найбільш економічне використання їх устаткування і енергетичних ресурсів і значно зменшуються втрати енергії в мережах. Харчування споживачів від електромереж енергосистеми забезпечує більшу надійність і безперебійність електропостачання, так як воно не залежить від роботи будь-якої однієї станції.

Енергосистема вправі встановлювати окремим підприємствам, що живиться від шин електростанцій або районних підстанцій, що мають потужні синхронні компенсатори, знижену величину коефіцієнта потужності в межах 0 8 - 0 9 якщо використані всі можливості для збільшення коефіцієнта потужності за рахунок раціоналізації електрогосподарства, а установка спеціальних пристроїв, що компенсують забороняється внаслідок надлишку реактивної потужності.

Енергосистеми створюють обмінний фонд агрегатів, вузлів і деталей обладнання на ремонтних підприємствах або на електростанціях, встановлюють номенклатуру і нормативи обмінного фонду. Джерелами створення обмінного фонду виробів і їх складових частин є: комплекти, що поставляються разом з обладнанням; запасні частини централізованого постачання і місцевого виготовлення; відновлені вироби, вузли та деталі.
 Енергосистеми для своїх установок виробляють перевірку відсутність про вія вібрацій на всьому діапазоні струмів, що можуть проходити через реле, аж до струмів к. Якщо величини цих струмів невідомі, то перевірка ведеться до 10-кратного струму шкали реле.

Енергосистеми є основними джерелами електро - і теплопостачання всіх отри-злий народного господарства, включаючи комунально-побутові потреби населення. Їх завданням є надійне, безперебійне забезпечення споживачів електроенергією та теплом належної якості при можливо мінімальних народногосподарських витратах.

Структурна схема видачі потужності в мережі різних напруг. Енергосистема включає в себе електростанції різних типів. Оскільки в кожен момент часу сумарна встановлена і сумарна робоча потужності електростанцій, що входять в енергосистему, нормально перевищують сумарне навантаження останньої, то виникає задача про найвигіднішому (з точки зору техніко-економічних показників) розподілі навантаження між електростанціями та окремими агрегатами.

Пересувний ТП для сільськогосподарських споживачів. 1 - вступна щогла (піднята. 2 - щит низької напруги. Енергосистеми не дозволяють спорудження таких ТП, якщо вони будуть обслуговуватися персоналом абонента. Енергосистеми, з'єднані лініями електропередачі, називають об'єднаною енергосистемою. Енергосистема складається з двох енергозон (вузлів), пов'язаних ЛЕП необмеженої пропускної здатності. 
Енергосистема - общеенергетіческая система, об'єднана система енергетики, сукупність енергетичних ресурсів всіх видів, методів їх отримання (видобутку), перетворення, розподілу і використання, а також технічних засобів і організаційних комплексів, що забезпечують постачання споживачів усіма видами енергії.

Енергосистеми мають обмежені можливості постачання підприємств реактивної потужністю, яка визначається располагаемой реактивної потужністю генераторів. 
Енергосистеми також істотно збільшуються і ускладнюються, освоюються ЛЕП надвисоких класів напруги. Зазначені обставини обумовлюють, в свою чергу, необхідність вдосконалення захисту та протиаварійної автоматики в цілому, що немислимо без використання сучасної мікроелектроніки.

Енергосистеми умовно поділяють на надлишкові, дефіцитні і самобалансірующіхся в залежності від співвідношення встановленої (або робочої) потужності їх електростанцій і своєї навантаження.

Енергосистеми складаються з великого числа елементів, тому природно, що в них досить часто виникають відмови окремих елементів і їх груп і менш часто відмови великих комплексів електростанцій, підстанцій, великих вузлів навантаження), частин енергосистем і енергосистем в цілому. У практиці експлуатації відмови поділяють на аварії і шлюби в роботі. Найбільш важким видом відмов є системні аварії (особливі системні), що призводять до порушення електропостачання великого числа споживачів (навантаження яких перевищує 10% навантаження енергосистеми) на значній території, порушення нормальної роботи великих промислових районів і вузлів, галузей народного господарства, великих міст і сільськогосподарських зон, а також до псування дорогого устаткування. Системні аварії, як правило, виникають в результаті каскадного розвитку дрібних, локальних відмов (відмови окремих видів обладнання) в аварії електростанцій, вузлів і частин системи і далі в аварії всієї енергосистеми.

Енергосистеми можуть об'єднуватися шляхом спорудження слабких і сильних зв'язків. У першому випадку витрати на об'єднання систем менше, ніж у другому, але через малу пропускну здатність міжсистемних ліній всі переваги об'єднання не можуть бути використані. Пропускна здатність міжсистемних зв'язків повинна вибиратися на підставі техніко-економічних розрахунків шляхом порівняння одержуваних від об'єднання переваг з необхідними витратами. 
Енергосистема зацікавлена в більш точному визначенні найбільшою 30-хвилинної потужності підприємств, оскільки це дає можливість більш точно планувати баланс і резерви потужності в енергосистемі.

Енергосистема повинна видати організації, яка проектує приєднувану до мережі енергосистеми електроустановку, значення величин реактивної потужності Qc, що передаються з мережі системи для режимів найбільшою і найменшою активного навантаження системи, а також для послеаварііких режимів. При виборі засобів компенсації слід враховувати, що найбільший економічний ефект досягається при їх розміщенні в безпосередній близькості від споживають реактивну потужність електроприймачів.

Енергосистеми продовжують залишатися основними джерелами електропостачання споживачів електроенергії, в тому числі найбільш енергоємних, якими є промислові підприємства.

Енергосистеми або енергооб'єднання, що входять до ЄЕС СРСР але з тих чи інших причин тимчасово не працюють паралельно, а також виділилися при аварії на роздільну роботу, застосовують графіки обмеження та відключення споживачів самостійно.

Енергосистеми зобов'язані забезпечити оперативний контроль за виконанням черговим персоналом енергетичних підприємств енергосистеми і споживачів оперативних розпоряджень чергового диспетчера енергосистеми про застосування графіків обмеження та відключення споживачів і відповідно за виконанням споживачами заданих обсягів обмеження і відключення.

Енергосистема повинна задавати організації, яка проектує приєднувану до мережі енергосистеми електроустановку, значення величин реактивної потужності, що передаються з мережі системи для режимів найбільшою і найменшою активних навантажень системи, а також для післяаварійних режимів.

Енергосистема повинна видати організації, яка проектує приєднувану до мережі системи електроустановку, значення величин реактивної потужності, яка може бути передана з системи в режимах найбільшою і найменшою активних навантажень системи, а також в післяаварійних режимах. Вибір засобів компенсації повинен проводитися для режиму найбільшого споживання реактивної потужності в мережі проектованої електроустановки.

Енергосистеми є основою електрифікації країни.

Енергосистеми (енергонагляд) при невиконанні споживачами вимог про зниження споживання потужності до встановленого ліміту після попередження примусово обмежують відпуск електроенергії споживачам в розмірі, що забезпечує заданий зниження споживання потужності.

Енергосистеми спільно зі споживачами, включеними в графіки обмеження споживання і відключення електроенергії, складають двосторонні акти аварійної та технологічної броні електропостачання. Навантаження аварійної та технологічної броні розраховуються окремо.

Енергосистеми сповіщають споживачів про введення в дію графіків обмеження споживання електроенергії на наступну добу не пізніше ніж о 14 год поточної доби (за місцевим часом) із зазначенням розміру, часу початку і закінчення обмеження.

Енергосистеми або енергооб'єднання, що входять до ЄЕС СРСР, з тих чи інших причин тимчасово не працюють паралельно, а також виділилися при аварії на роздільну роботу, застосовують графіки відключення електроенергії самостійно.

Енергосистеми зобов'язані забезпечити оперативний контроль за виконанням оперативним персоналом енергетичних підприємств енергосистем і споживачів розпоряджень чергового диспетчера енергосистеми про введення графіків обмеження споживання і відключення електроенергії і відповідно за виконанням заданих розмірів обмеження споживання і відключення електроенергії.

Приблизний добовий графік навантажень енергосистеми. Енергосистеми отримують значну економію палива за рахунок застосування більш високих параметрів пара і укрупнення потужності як окремих агрегатів (котли, турбіни, генератори), так і окремих електростанцій.

Енергосистема пропонує споживачеві певний режим електроспоживання і ліміти встановленої і одноразової потужності, добового та місячного споживання електроенергії, а також споживання потужності в години максимум енергосистеми. Обов'язком споживача є безумовне виконання цих основних приписів, що забезпечують державний режим в системі електроспоживання. Крім того, споживач зобов'язаний зберігати електрообладнання, встановлене на території підприємства і належить енергосистемі, не допускаючи його пошкодження.

Енергосистеми складаються з великого числа елементів, тому природно, що в них досить часто виникають відмови окремих елементів і їх груп і менш часто відмови великих комплексів (електростанцій, підстанцій, великих вузлів навантаження), частин енергосистем і енергосистем в цілому. У практиці експлуатації відмови поділяють на аварії і шлюби в роботі.

Енергосистема є об'єднанням по виробленню, передачі, розподілу та збуту електричної і теплової енергії. Особливість енергосистеми, в порівнянні зі звичайними промисловими підприємствами, полягає в розосередженні її структурних підрозділів і об'єктів по всій території, що обслуговується.

Енергосистеми повинні забезпечувати симетрію напружень на вводах ліній, що живлять підприємство. Несиметрія напруги викликає збільшення втрат електроенергії і призводить до зниження надійності електрообладнання і всіх ланок системи електропостачання та електрообладнання підприємства. У синхронних машинах виникає додатковий нагрів і збільшуються втрати внаслідок проходження в статорі струмів зворотній послідовності, в статорі виникає момент, протилежний основному обертального моменту. У ГОСТ 183 - 74 тривала робота електричних машин при нерівних фазних токах допускається в тих випадках, коли різниця фазних струмів не перевищує 10% номінального струму статора для турбогенераторів і синхронних компенсаторів і 20% для гідрогенераторів.

Енергосистеми, що входять в ОЕС (вузли енергосистеми), можуть мати неоднакові кількості черг АЧР. Узгоджене їх дію забезпечується однаковими граничними межами уставок і разномерной розподілом по потужності і уставками проміжних черг в цих межах.

Енергосистеми (в ОЕС за вказівкою ОДУ) повинні не рідше 1 разу на рік проводити вимірювання приєднаної до АЧР і ЧАПВ потужності споживачів для виявлення фактичного значення розвантаження.

Принципова електрична схеми енергосистеми. Енергосистеми на заході нашої країни об'єднувалися з енергосистемами соціалістичних держав (Польщі, Чехословаччини, Угорщини, Болгарії, Румунії і НДР) і утворили потужну об'єднану енергосистему Світ, яка в початку 1968 з'єдналася лініями передач 220 кв з Єдиною енергосистемою європейської частини через Бурштинську ГРЕС, розташовану в Західній Україні.

Енергосистеми відпускають споживачам як енергію, що виробляється на своїх електростанціях, так і покупну - від паралельно працюють суміжних енергосистем і промислових блок-станцій.

Енергосистеми, які відпускають електроенергію суміжних енергосистем, є передають, а енергосистеми, які отримують електроенергію від інших енергосистем, є приймаючими. Одна і та ж енергосистема може бути і передавальної енергію в сусідню енергосистему і приймаючої її від інших енергосистем.

Енергосистеми, що мають в своєму складі незарегульованих гідроелектростанції, отримують можливість в об'єднаних енергосистемах значно збільшити використання гідроресурсів під час паводку.

Енергосистеми, дефіцитні по потужності, як правило, не несуть загальносистемних функцій щодо резервування потужностей і не мають витрат по їх утриманню.